Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej pragniemy wyrazić słowa najwyższego szacunku i uznania oraz podziękować Państwu za wysokiej jakości pracę na rzecz drugiego człowieka. Święta zawodowe są zawsze okazją do podkreślenia jak ważną funkcję pełnią Pielęgniarki,  Pielęgniarze i Położne we współczesnym systemie opieki zdrowotnej. Państwa troska, zaangażowanie i umiejętność niesienia pomocy nie ma granic a kompetencje zawodowe i osobiste poświęcenie stanowią o jakości i bezpieczeństwie procesu terapeutycznego oraz przyczyniają się do kształtowania pozytywnej opinii o polskiej ochronie zdrowia.

Wszystkim Paniom i Panom życzymy zdrowia, satysfakcji z wykonywanej pracy, szacunku pacjentów oraz sukcesów zawodowych.