Drukuj
Odsłony: 1981

Bilans centrum psychiatrii w katowicach z dnia 31.12.2014r

Rachunek zysków i strat centrum psychiatrii w katowicach za okres 01.01-31-12.2014r


Informacja o sytuacji finansowej za okres sprawozdawczy 01.01.2018 - 30.06.2018

 

Wykazy i numery działek- dane na 31.12.2019 r.

 


Wykaz budynków wraz z wartością według stanu na 31.12.2019 r.