W przedmiotowym postępowaniu Umowę na realizację zamówienia zawarto z firmą  COMPLIMED Anna Bojanowska, z siedzibą: ul.Ostródzka 38, 54-116 Wrocław.

Wartość netto : 31 410,00 złotych; wartość brutto : 33 922,80 złotych - za 9 000 sztuk półmasek FFP2. Termin realizacji zamówienia od 01.06.2021 r.do 31.12.2021 r. z możliwością aneksowania terminu w zależności od sytuacji pandemicznej.

Zmienia się termin składania ofert w dniu 25 maja 2021 roku, z godziny do 08:30 na godzinę do 12:30.  Termin otwarcia ofert - godzina 13:00. Miejce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmiany

Wybór najkorzystniejszych ofert na udzielanie świadczeń w zakresie transportu sanitarnego. Oznaczenie sprawy : 01/TS/05/2021

Attachments:
Download this file (INFO T Sanit Wyb.Naj.Of. 2021 pdf.pdf)INFO T Sanit Wyb.Naj.Of. 2021 pdf.pdf[ ]187 kB

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 tysięcy złotych netto.

Attachments:
Download this file (INFO OTW. Of.Maski 2021 pdf.pdf)INFO OTW. Of.Maski 2021 pdf.pdf[ ]234 kB

Dotyczy postępowania na udzielanie świadczeń w zakresie transportu sanitarnego - Nr sprawy : 01/TS/05/2021

Attachments:
Download this file (TRANSP SANIT. Otw Of. 2021 pdf.pdf)TRANSP SANIT. Otw Of. 2021 pdf.pdf[ ]386 kB