Centrum Psychiatrii w Katowicach

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Kierownik: mgr Piotr Nawrot
e-mail: pnawrot@centrumpsychiatrii.eu

Sekretariat e-mail: ptuk@centrumpsychiatrii.eu

Rejestracja tel. : 32 438 61 70 wew. 370

Poradnia udziela pomocy w oparciu o specjalne bloki programowe dla osób uzależnionych, osób współuzależnionych oraz dla osób z rodzin alkoholowych.

Osoby uzależnione wspólnie uczestniczą w programie placówki oraz w indywidualnych i skoncentrowanych na problemach pacjenta tzw.: osobistych planach terapii. Formy pracy terapeutycznej obejmują: psychoedukację, trening, psychodramę, elementy treningu interpersonalnego, elementy treningu intrapersonalnego, psychorysunek. Osobom, które ukończyły intensywną i pogłębioną fazę terapii poradnia oferuje opiekę „After – care”, która polega na organizowaniu pomocy w przypadku nawrotu choroby.

Z kolei trening umiejętności społecznych oraz pracę nad rozwojem osobistym zapewnia Program dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA). W tym przypadku cele terapii ukierunkowane są na rozpoznanie zachowań pacjenta związanych z wychowywaniem się w rodzinie alkoholowej i rozpoczęcie pracy nad wyzwalaniem się z wzorów (schematów) funkcjonowania.

W poradni realizowana jest również grupa wstępna, której zadaniem jest budowanie motywacji do trzeźwienia i przygotowanie pacjentów do leczenia w trybie stacjonarnym. O pacjentów troszczą się lekarze psychiatrzy, specjaliści i instruktorzy psychoterapii uzależnień, psycholog, pielęgniarka.

Poradnia zlokalizowana jest w wolno stojącym budynku. Posiada: 4 pomieszczenia do terapii grupowej, 4 gabinety do terapii indywidualnej, gabinet lekarski i zabiegowy, 2 poczekalnie, rejestrację, pokój socjalny, węzły sanitarne dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Wykonanie: PiComp