Centrum Psychiatrii w Katowicach

Bez powrotu?


Reportaż z Centrum Psychiatrii przygotowany przez Telewizję Katowice

Kliknij tutaj

Uzależnienie definiuje się jako nabytą silną potrzebę wykonywania jakiejś czynności lub zażywania jakiejś substancji. W praktyce określenie to ma kilka znaczeń, a w języku potocznym jest stosowane głównie do osób nadużywających alkoholu, narkotyków, leków, czy też tytoniu. W szerokim znaczeniu termin uzależnienie odnosi się do wielu zachowań, np.: gier hazardowych, komputerowych, zakupów, oglądania telewizji, internetu, jedzenia. I choć nie wszystkie zostały określone w systemach klasyfikacji chorób, współczesna psychiatria i psychologia pojmuje uzależnienia jako zaburzenia, a osobę uzależnioną jako chorą.

Uzależnienie jest podstępną chorobą, działa na początku powoli i niezauważalnie, w efekcie obezwładnia człowieka w sferze fizycznej, duchowej, emocjonalnej i psychicznej.

Jest chorobą emocji, ponieważ używki stają się jedynym lekarstwem na każdy stan emocjonalny, którego doświadcza uzależniony, są odpowiedzią na stres, cierpienie, zagrożenie.

Jest chorobą zaprzeczeń, gdyż osoba uzależniona nie dostrzega konsekwencji swojego nałogu lub też bagatelizuje je.

Jest chorobą kontroli, bo uzależnieni przestają panować nad swoim życiem, tracą zdolność samokontroli, naruszają ustalone normy społeczne i negują ogólnie przyjęte wartości. Dążą do samozniszczenia i destrukcji. Niszczą też wszystkich wokół, zwłaszcza najbliższych.

Szacuje się, że w Polsce żyje około 4 milionów osób uzależnionych od alkoholu. W otoczeniu alkoholików żyją ich najbliżsi, w tym dzieci, a około 2 milionów dorosłych i dzieci pada ofiarą przemocy domowej.

Tym, którzy znaleźli się w pułapce uzależnienia pomóc mogą tylko specjaliści.

Bez powrotu? To reportaż przygotowany przez Telewizję Katowice, zapraszamy do obejrzenia!

Wykonanie: PiComp