Ogłoszenie nr 329660 - 2016 z dnia 2016-10-25 r.
Katowice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 329314
Data: 24/10/2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Centrum Psychiatrii w Katowicach, Krajowy numer identyfikacyjny 27620698600000, ul. ul. Korczaka  27, 40340   Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 326 038 400, e-mail marek.cp27@wp.pl, faks 326 038 553.
Adres strony internetowej (url): www.centrumpsychiatrii.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.2.2
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Do kryterium oceny ofert : termin płatności - 10.00

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Język w jakim ma być sporządzona oferta : język polski.

Z powodu braku aktywności zostaniesz wylogowany za  sekund. Kliknij tu, aby pozostać na stronie..
Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki
Centrum Psychiatrii w Katowicach
Zamawiający
Pomiń łącza nawigacji
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że Państwa ogłoszenie przesłane w dniu 2016-10-25 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2016-10-25 (numer ogłoszenia 329660-2016).
Wszelkie uwagi i komentarze w sprawie publikacji ogłoszeń prosimy kierować na biuletynzp@uzp.gov.pl

Urząd Zamówień Publicznych.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych