Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 343871-2016 z dnia 16-11-2016 - Katowice
Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego, oraz dzierżawa analizatora immunologicznego, analizatora jonów i czytnika testów paskowych. Szczegóły ( opis ) zawiera Wykaz Wyceny...

Ogłoszenie nr 344738 - 2016 z dnia 2016-11-17 r.
Katowice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 343871
Data: 16/11/2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Centrum Psychiatrii w Katowicach, Krajowy numer identyfikacyjny 27620698600000, ul. ul. Korczaka  27, 40340   Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 326 038 400, e-mail marek.cp27@wp.pl, faks 326 038 553.
Adres strony internetowej (url): www.centrumpsychiatrii.eu , zakładka zamówienia
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: IV.3 - część nr 6
W ogłoszeniu jest: Liczba otrzymanych ofert 1. Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw 1
W ogłoszeniu powinno być: Liczba otrzymanych ofert 2. Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw 2

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: IV.4 - część nr 6
W ogłoszeniu jest: Liczba odrzuconych ofert :
W ogłoszeniu powinno być: Liczba odrzuconych ofert : 1

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: IV.6 - część nr 6
W ogłoszeniu jest: Oferta z najniższą ceną/kosztem - 8326.05
W ogłoszeniu powinno być: Oferta z najniższą ceną/kosztem - 6614.16

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: IV.5 - część nr 6
W ogłoszeniu jest: Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą : nie
W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą : takZwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki