Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy


Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

Pobierz

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
tel : 32 603 85 34
e-mail: iod@centrumpsychiatrii.eu

Wykonanie: PiComp