Centrum Psychiatrii w Katowicach

Data zamieszczenia :2021-02-25
POWIADOMIENIE – INFORMACJA z otwarcia ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - Konkurs ofert( luty 2021 r. ).

1.Dotyczy spraw o numerach:
05/KO/SKO/2021,06/KO/PZP/2021
2.Informacja - treść, w załączeniu.

Więcej

Data zamieszczenia :2021-02-25
INFORMACJA-POWIADOMIENIE,dotyczy: WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na udzielenie świadczeń zdrowotnych - konkurs ofert (luty 2021 r.).

1.Dotyczy spraw o numerach:
05/KO/SKO/2021,06/KO/PZP/2021
2.Informacja - treść, w załączeniu.

Więcej

Data zamieszczenia :2021-02-18
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.

1.Numer sprawy: 06/KO/PZP/2021.
2.Konkurs ofert na stanowisko lekarza psychiatry na rzecz pacjentów Centrum Psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego przy ul.Korczaka 22.
3.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ) + załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2021-02-17
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.

1.Numer sprawy: 05/KO/SKO/2021.
2.Konkurs ofert na stanowisko lekarza psychiatry na rzecz pacjentów Centrum Psychiatrii w Katowicach, w Oddziale Terapii Uzależnienia od alkoholu i Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Wspołuzależnienia w Skoczowie przy ul. Katowickiej 21.
3.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ) + załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2021-02-10
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dotyczy postępowania: Dostawa (sprzedaż) Energii Elektrycznej Na Potrzeby Obiektów Centrum Psychiatrii w Katowicach.


1.Oznaczenie sprawy: 01/ENERG–EL/2021/23.
2.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510414171-N-2021 z dnia 10.02.2021 r. w BZP, w załączeniu pdf.

Więcej

Data zamieszczenia :2021-02-01
POWIADOMIENIE (INFORMACJA) o Wyborze Najkorzystniejszej Oferty - Dotyczy zamówienia: Dostawa (sprzedaż) Energii Elektrycznej Na Potrzeby Obiektów Centrum Psychiatrii w Katowicach.


1.Oznaczenie sprawy: 01/ENERG–EL/2021/23.
2.TREŚĆ Informacji-Powiadomienia, w załączeniu, pdf.

Więcej

Data zamieszczenia :2021-01-29
INFORMACJA-POWIADOMIENIE,dotyczy: WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na udzielenie świadczeń zdrowotnych - konkurs ofert (styczeń 2021 r.).

1.Dotyczy spraw o numerach:
01/KO/K27/2021,02/KO/PZP/2021,03/KO/OTUoA/2021,04/KO/PZP/2021
2.Informacja - treść, w załączeniu.

Więcej

Data zamieszczenia :2021-01-29
INFORMACJA z OTWARCIA OFERT DODATKOWYCH - Dotyczy zamówienia: Dostawa (sprzedaż) Energii Elektrycznej Na Potrzeby Obiektów Centrum Psychiatrii w Katowicach.


1.Oznaczenie sprawy: 01/ENERG–EL/2021/23.
2.TREŚĆ Informacji - Zgodnie z Wezwaniem z dnia 25.01.2021 r. do złożenia ofert dodatkowych przez Wykonawców: 1)INTRENCO Sp. z o.o. Plac Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa oraz 2)TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 60,30-417 Kraków - przedmiotową ofertę dodatkową złożyła firma INTRENCO Sp. z o.o.
Cena brutto za 1 kWh - 0,38376 złotych.
Cena brutto za całość zamówienia: 195 844,24 zł.

Data zamieszczenia :2021-01-28
POWIADOMIENIE – INFORMACJA z otwarcia ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - Konkurs ofert( styczeń 2021 r. ).

1.Dotyczy spraw o numerach:
01/KO/K27/2021,02/KO/PZP/2021,03/KO/OTUoA/2021,04/KO/PZP/2021
2.Informacja - treść, w załączeniu.

Więcej

Data zamieszczenia :2021-01-27
PLAN Postępowań o Udzielenie Zamówień Publicznych na Rok 2021.


Plan zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.01.2021 roku, nr 2021/BZP 00003247/01/P

Więcej

Data zamieszczenia :2021-01-26
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dotyczy: USŁUGA UBEZPIECZENIA CENTRUM PSYCHIATRII W KATOWICACH IM. DR. KRZYSZTOFA CZUMY.


1.Numer referencyjny: SIWZ NR 227/2020/N/Katowice.
2.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510407983-N-2021 z dnia 25.01.2021 r. w BZP, w załączeniu pdf.

Więcej

Data zamieszczenia :2021-01-22
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.

1.Numer sprawy: 04/KO/PZP/2021.
2.Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii na rzecz pacjentów Centrum Psychiatrii w Katowicach, w Poradni Zdrowia Psychicznego przy ul. Korczaka 22 w Katowicach.
3.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ) + załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2021-01-22
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.

1.Numer sprawy: 03/KO/OTUoA/2021.
2.Przedmiotem konkursu jest udzielanie konsultacji psychiatrycznych na rzecz pacjentów Centrum Psychiatrii w Katowicach, w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnień przy ul. Korczaka 2 w Katowicach.
3.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ) + załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2021-01-22
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.

1.Numer sprawy: 02/KO/PZP/2021.
2.Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie terapii uzależnień i porad psychologicznych na rzecz pacjentów Centrum Psychiatrii w Katowicach, w Poradni Zdrowia Psychicznego przy ul. Korczaka 22 w Katowicach.
3.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ) + załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2021-01-22
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.

1.Numer sprawy: 01/KO/K27/2021.
2.Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń w zakresie terapii uzależnień na rzecz pacjentów Oddziału Terapii Uzależnień Centrum Psychiatrii w Katowicach,przy ul. Korczaka 27 w Katowicach.
3.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ) + załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2021-01-22
INFORMACJA z OTWARCIA OFERT - Dotyczy zamówienia: Dostawa ( sprzedaż ) Energii Elektrycznej Na Potrzeby Obiektów Centrum Psychiatrii w Katowicach.


1.Oznaczenie sprawy: 01/ENERG–EL/2021/23.
2.TREŚĆ Informacji - w załączeniu, pdf.

Więcej

Data zamieszczenia :2021-01-12
PYTANIA i ODPOWIEDZI na PYTANIA do treści SIWZ, dotyczy postępowania: Dostawa (sprzedaż) Energii Elektrycznej Na Potrzeby Obiektów Centrum Psychiatrii w Katowicach.


1.Oznaczenie sprawy: 01/ENERG–EL/2021/23.
2.Pytania i odpowiedzi - w załączeniu, pdf.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-12-31
DOSTAWA (sprzedaż) ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OBIEKTÓW CENTRUM PSYCHIARII W KATOWICACH - Wzór Oferty oraz Załączniki Składane z Ofertą w Wersji Edytowalnej.


1.Oznaczenie sprawy: 01/ENERG–EL/2021/23.
2.Wzór oferty + Załączniki w wersji edytowalnej - w załączeniu.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-12-30
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa ( sprzedaż ) Energii Elektrycznej Na Potrzeby Obiektów Centrum Psychiatrii w Katowicach.


1.Oznaczenie sprawy: 01/ENERG – EL/2021/23.
2.Treść Ogłoszenia o zamówieniu w BZP nr 774639-N-2020 z dnia 30.12.2020 r., w załączeniu pdf.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-12-30
DOSTAWA (sprzedaż) ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OBIEKTÓW CENTRUM PSYCHIARII W KATOWICACH - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) + Załączniki.


1.Oznaczenie sprawy: 01/ENERG – EL/2021/23.
2.SIWZ + załączniki, w załączeniu - (pdf).
UWAGA: w celu ułatwienia pracy Wykonawcom wzór oferty oraz załączniki, które są składane wraz z ofertą opublikowane zostaną na stronie internetowej również w wersji edytowalnej.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-12-29
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dotyczy postępowania: „Usługi w zakresie opieki informatycznej nad całością sprzętu komputerowego, oprogramowania i sieci komputerowej w oraz świadczenie usługi serwisowej w przedmiotowym zakresie”.


1.Oznaczenie sprawy: 01/U-Inf/2020.
2.Treść ogłoszenia - zamówienia udzielono firmie: Firma Handlowo Usługowa "PI" Jarosław Laskowski z siedzibą 40-832 Katowice, ul. Witosa 28b/2. Cena realizacji zamówienia 7380,00 zł.brutto za 1 miesiąc. Termin wykonania zamówienia : od dnia 01.01.2021 r. do dnia 30.06.2022 r. - 18 miesięcy.

Data zamieszczenia :2020-12-29
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dotyczy postępowania: „Usługi w zakresie konserwacji, bieżących napraw i utrzymania w pełnej sprawności użytkowej sieci telefonicznej oraz centrali i aparatów telefonicznych”.


1.Oznaczenie sprawy: 02/S–Tel/2020/21.
2.Treść ogłoszenia - zamówienia udzielono firmie: Zakład Usług Teletechnicznych Tomasz Żegleń z siedzibą 40-237 Katowice, ul. 1-go Maja 110/3. Cena realizacji zamówienia 984,00 zł. brutto za 1 miesiąc. Termin wykonania zamówienia : od dnia 01.02.2021 r. do dnia 31.01.2023 r.- 24 miesiące.

Data zamieszczenia :2020-12-16
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dotyczy postępowania: "Dostawa Leków, Materiałów Opatrunkowych i Środków Dezynfekcyjnych w 2021 roku".


1.Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LMOSD/2020.
2.OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA w BZP nr 510546006-N-2020 z dnia 16.12.2020 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-12-14
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na: Usługi pralnicze dla filii Centrum Psychiatrii w Katowicach, położonej przy ul Katowickiej 21 w Skoczowie.


1.Oznaczenie sprawy: 01/UP-Sk/2020.
2.Treść ogłoszenia - Zamówienia na przedmiotowe usługi udzielono firmie: Zakład Pralniczy "KOLAR" S.c. Mirosław, Krzysztof Kolarczyk z siedzibą 43-430 Skoczów, ul. Leśna 20. Termin realizacji zamówienia od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2022 roku.

Data zamieszczenia :2020-12-14
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na zadanie
pn.: „Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa i nadzoru w budynku głównym szpitala poprzez instalację sprzętu i urządzeń do obserwacji oraz awaryjna wymiana zużytego sprzętu elektronicznego”.


1.Oznaczenie sprawy: 01/UI–KL/2020.
2.Treść ogłoszenia - zamówienia na przedmiotowe zadanie udzielono firmie: Firma Handlowo-Usługowa "PI" Jarosław Laskowski z siedzibą w Katowicach przy ul. Witosa 28b/2.
Termin realizacji zamówienia od dnia 15.12.2020 r. do dnia 23.12.2020 roku.

Data zamieszczenia :2020-12-09
INFORMACJA (POWIADOMIENIE) o Wyborze Najkorzystniejszej Oferty - Dotyczy postępowania: "Dostawa Leków, Materiałów Opatrunkowych i Środków Dezynfekcyjnych w 2021 roku".


1.Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LMOSD/2020.
2.Treść Informacji (Powiadomienia), w załączeniu - pdf.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-12-08
INFORMACJA (POWIADOMIENIE) o Udzieleniu Zamówienia - Dotyczy postępowania na: USŁUGI CATERINGOWE Dla Filii Centrum Psychiatrii w Katowicach, zlokalizowanej w Skoczowie. ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE.


1.Oznaczenie sprawy: ZS–02/CAT–SK/2020.
2.Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego: Usługi Cateringowe Dla Filii Centrum Psychiatrii w Katowicach, zlokalizowanej w Skoczowie.
3.Treść Informacji: Zgodnie z art.138o, ust.4 ustawy Pzp
(Dz.U. z 2019 r. poz.1843, tekst jednolity z późn.zm.) informuje się, że Zamawiający w dniu 08.12.2020 r. zawarł umowę z wybranym Wykonawcą - Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe USTROŃ S.A. ul. Sanatoryjna 1, 43-450 Ustroń.
4.Informację z otwarcia ofert oraz informację o wyborze najkorzystniejszej oferty opublikowano w stosownym czasie na stronie internetowej.

Data zamieszczenia :2020-12-04
INFORMACJA (Ogłoszenie) o Udzieleniu Zamówienia, dotyczy: Odbioru (wywozu) odpadów komunalnych stałych niesegregowanych i segregowanych - z Centrum Psychiatrii w Katowicach, z posesji położonych przy ul. Korczaka 27 i Korczaka 2 w Katowicach.


1.Oznaczenie sprawy: 01/WN-Kat/2020.
2.Treść Informacji (ogłoszenia) - zamówienia udzielono firmie : Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Obroki 140 40-833 Katowice.
Cena brutto za pojemnik 1100L - 105,30 złotych (odpady zmieszane), za pojemnik 2500L - 75,60 złotych (odpady segregowane). Termin realizacji zamówienia od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Data zamieszczenia :2020-12-03
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA, dotyczy postępowania: "Dostawa Środków Ochrony Indywidualnej Covid-19".1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/SOI/2020.
2.OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nr 510532224-N-2020, z dnia 03-12-2020 r. - w załączeniu pdf.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-12-01
INFORMACJA (POWIADOMIENIE) o Wyborze Najkorzystniejszej Oferty - Dotyczy zamówienia: USŁUGI CATERINGOWE Dla filii Centrum Psychiatrii w Katowicach, zlokalizowanej w Skoczowie.ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE.


1.Oznaczenie sprawy: ZS–02/CAT–SK/2020.
2.Treść Informacji (Powiadomienia),w załączeniu - pdf.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-11-30
Informacja z Otwarcia Ofert - Dotyczy zamówienia: USŁUGI CATERINGOWE Dla filii Centrum Psychiatrii w Katowicach, zlokalizowanej w Skoczowie. ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE.


1.Oznaczenie sprawy: ZS–02/CAT–SK/2020.
2.TREŚĆ INFORMACJI - W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła 1 oferta od firmy : Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe Ustroń S.A. z siedzibą ul. Sanatoryjna 1, 43-450 Ustroń.
Termin realizacji zamówienia od dnia 01.04.2021 roku do dnia 31.03.2023 roku Wartość zamówienia brutto: 438 600,00 zł. Zamawiający na realizację zamówienia przewidział kwotę 450 000,00 zł. brutto.

Data zamieszczenia :2020-11-27
INFORMACJA (Powiadomienie) – korekta do informacji (powiadomienia) z dnia 23.11.2020 r. dotyczy postępowania: "Dostawa Środków Ochrony Indywidualnej Covid-19".


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/SOI/2020.
2.Treść informacji (Powiadomienia),w załączeniu - pdf.
Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 1 - półmaski filtrujące FFP2.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-11-26
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - dotyczy postępowania: Dostawa leków, materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych w 2021 roku.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/LMOSD/2020.
2.Treść informacji w załączeniu (pdf).

Więcej

Data zamieszczenia :2020-11-25
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - dotyczy postępowania: USŁUGA UBEZPIECZENIA CENTRUM PSYCHIATRII W KATOWICACH IM. DR. KRZYSZTOFA CZUMY.


1.Numer referencyjny: SIWZ NR 227/2020/N/Katowice.
2.Treść Informacji - w załączeniu (pdf).

Więcej

Data zamieszczenia :2020-11-24
SPROSTOWANIE do ZAŁĄCZNIKA Nr 5 (Zestawienie Wyceny Przedmiotu Zamówienia) do SIWZ w postępowaniu : Dostawa Leków, Materiałów Opatrunkowych i Środków Dezynfekcyjnych w 2021 roku.


1.Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LMOSD/2020.
2.TREŚĆ sprostowania : Pakiet Nr 2 kończy się na pozycji 124, w związku z tym proszę nie wypełniać rubryki bez numeru pozycji i ilości odnośnie Haloperidorum.

Data zamieszczenia :2020-11-23
POWIADOMIENIE (INFORMACJA), dotyczy wyboru Najkorzystniejszych Ofert, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: "Dostawę Środków Ochrony Indywidualnej Covid-19".


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/SOI/2020.
2.Treść informacji (Powiadomienia),w załączeniu - pdf.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-11-20
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dotyczy postępowania na: "Dostawę odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz Dzierżawę Analizatora Biochemicznego".


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/LAB–P5/2020.
2.OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - publikacja w BZP Nr 510232935-N-2020,z dnia 20-11-2020 - w załączeniu (pdf).

Więcej

Data zamieszczenia :2020-11-19
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dotyczy postępowania na: Dostawę odczynników chemicznych, testów covid-19 (sars-cov-2) i drobnego sprzętu laboratoryjnego, oraz dzierżawę koagulometru, analizatora immunologicznego, analizatora jonów, analizatora biochemicznego, analizatora hematologicznego i czytnika testów paskowych.


1.Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LAB/2020.
2.OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - publikacja w BZP Nr 510231615-N-2020,z dnia 19-11-2020 - w załączeniu (pdf).

Więcej

Data zamieszczenia :2020-11-18
POWIADOMIENIE (INFORMACJA), dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: "Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz Dzierżawa Analizatora Biochemicznego".


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/LAB–P5/2020.
2.Treść Powiadomienia (Informacji) - w załączeniu pdf.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-11-17
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE - Dotyczy zamówienia: USŁUGI CATERINGOWE Dla filii Centrum Psychiatrii w Katowicach, zlokalizowanej w Skoczowie.


1.Oznaczenie sprawy: ZS–02/CAT–SK/2020.
2.TREŚĆ OGŁOSZENIA + Załączniki - pdf.
UWAGA: patrz publikacja poniżej.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-11-17
USŁUGI CATERINGOWE Dla filii Centrum Psychiatrii w Katowicach, zlokalizowanej w Skoczowie - Załączniki do OGŁOSZENIA o Zamówieniu Na Usługi Społeczne w wersji edytowalnej.


1.Oznaczenie sprawy: ZS–02/CAT–SK/2020.
2.Załączniki dołączane do oferty w wersji edytowalnej - w załączeniu.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-11-17
ODPOWIEDZI NA PYTANIA (WYJAŚNIENIA) CIĄG DALSZY - dotyczy postępowania: Dostawa Leków, Materiałów Opatrunkowych i Środków Dezynfekcyjnych w 2021 roku.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/LMOSD/2020.
2.Treść odpowiedzi na pytania - w załączeniu, pdf.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-11-16
ODPOWIEDZI NA PYTANIA (WYJAŚNIENIA) CIĄG DALSZY - dotyczy postępowania: Dostawa Leków, Materiałów Opatrunkowych i Środków Dezynfekcyjnych w 2021 roku.1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/LMOSD/2020.
2.Treść odpowiedzi na pytania - w załączeniu, pdf.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-11-16
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - dotyczy postępowania: "Dostawa Leków, Materiałów Opatrunkowych i Środków Dezynfekcyjnych w 2021 roku". ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT.

1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/LMOSD/2020.
2.Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia w BZP nr 540227491-N-2020 z dnia 16-11-2020 r.
3.Termin ostateczny składania ofert został przedłużony do dnia 26.11.2020 do godziny 09:00, termin otwarcia w tym samym dniu o godzinie 09:30. Miejsce składania i otwarcia ofert podano w SIWZ. Zaleca się aby wszyscy Wykonawcy do składanej oferty dołączyli wymagane dokumenty i załączniki – dotyczy to również Oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej – jeżeli Wykonawca ma świadomość, że nie należy do żadnej grupy kapitałowej.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-11-16
INFORMACJA z OTWARCIA OFERT, dotyczy postępowania: Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz Dzierżawa Analizatora Biochemicznego.

1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/LAB–P5/2020.
2.Treść informacji : w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła 1 oferta od Wykonawcy : Alpha Diagnostics Sp. z o.o., ul. Taśmowa 1, 02-677 Warszawa.
a)Cena oferty: 39 894,,60 zł. brutto; b)Termin dostawy 1 dzień roboczy; c)Termin płatności 30 dni; termin wykonania zamówienia od 01.02.2021 r. do 31.01.2022 r.
Zamawiający na realizację zamówienia przewidział kwotę 41 000,00 zł. brutto.

Data zamieszczenia :2020-11-16
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - dotyczy postępowania: USŁUGA UBEZPIECZENIA CENTRUM PSYCHIATRII W KATOWICACH IM. DR. KRZYSZTOFA CZUMY. Zmiana Terminu Składania Ofert.


1.Numer referencyjny: SIWZ NR 227/2020/N/Katowice.
2.Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia w BZP nr 540227624-N-2020 z dnia 16-11-2020 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-11-13
ODPOWIEDZI NA PYTANIA (WYJAŚNIENIA) CIĄG DALSZY - dotyczy postępowania: Dostawa Leków, Materiałów Opatrunkowych i Środków Dezynfekcyjnych w 2021 roku.1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/LMOSD/2020.
2.Treść odpowiedzi na pytania - w załączeniu, pdf.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-11-13
ODPOWIEDZI NA PYTANIA (WYJAŚNIENIA) CIĄG DALSZY - dotyczy postępowania: Dostawa Leków, Materiałów Opatrunkowych i Środków Dezynfekcyjnych w 2021 roku.1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/LMOSD/2020.
2.Treść odpowiedzi na pytania - w załączeniu, pdf.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-11-12
ODPOWIEDZI NA PYTANIA (WYJAŚNIENIA) CIĄG DALSZY - dotyczy postępowania: Dostawa Leków, Materiałów Opatrunkowych i Środków Dezynfekcyjnych w 2021 roku.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/LMOSD/2020.
2.Treść odpowiedzi na pytania - w załączeniu, pdf.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-11-12
ODPOWIEDZI NA PYTANIA (WYJAŚNIENIA) CIĄG DALSZY - dotyczy postępowania:Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz Dzierżawa Analizatora Biochemicznego.1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/LAB–P5/2020.
2.Treść odpowiedzi - w załączeniu pdf.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-11-12
"Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz Dzierżawa Analizatora Biochemicznego" - ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY wersja edytowalna.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/LAB–P5/2020.
2.Załączniki do oferty - wersja edytowalna.
UWAGA : Zestawienie Wyceny Przedmiotu Zamówienia (Załącznik Nr 6 do SIWZ) - Wersja edytowalna opublikowana została w dniu 06.11.2020 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-11-10
ODPOWIEDZI NA PYTANIA (WYJAŚNIENIA) - dotyczy postępowania:Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz Dzierżawa Analizatora Biochemicznego.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/LAB–P5/2020.
2.Treść odpowiedzi - w załączeniu pdf.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-11-10
ODPOWIEDZI NA PYTANIA (WYJAŚNIENIA) - dotyczy postępowania: Dostawa Leków, Materiałów Opatrunkowych i Środków Dezynfekcyjnych w 2021 roku.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/LMOSD/2020.
2.Treść odpowiedzi na pytania - w załączeniu, pdf.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-11-09
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa Leków, Materiałów Opatrunkowych i Środków Dezynfekcyjnych w 2021 roku.

1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/LMOSD/2020.
2.Ogłoszenie w BZP nr 607888-N-2020 z dnia 2020-11-09.
UWAGA: patrz publikacja poniżej.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-11-09
Dostawa Leków, Materiałów Opatrunkowych i Środków Dezynfekcyjnych w 2021 roku - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA + Załączniki.

1.Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LMOSD/2020.
2.SIWZ + Załączniki - pdf
UWAGA: patrz publikacja poniżej.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-11-09
Dostawa Leków, Materiałów Opatrunkowych i Środków Dezynfekcyjnych w 2021 roku - ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ wersja edytowalna.

1.Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LMOSD/2020.
2.Zestawienie Wyceny Przedmiotu Zamówienia - Załącznik Nr 5 do SIWZ wersja edytowalna (excel).
UWAGA: patrz publikacja poniżej

Więcej

Data zamieszczenia :2020-11-09
Dostawa Leków, Materiałów Opatrunkowych i Środków Dezynfekcyjnych w 2021 roku - pozostałe ZAŁĄCZNIKI do SIWZ w wersji edytowalnej.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/LMOSD/2020.
2.Pozostałe Załączniki do SIWZ - w wersji edytowalnej.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-11-09
INFORMACJA z OTWARCIA OFERT : "Dostawa Środków Ochrony Indywidualnej Covid-19".


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/SOI/2020.
2.Treść Informacji w załączeniu - pdf.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-11-09
ZAPROSZENIE do składania ofert na : Świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości – sprzątania pomieszczeń.


1.Oznaczenie sprawy: 01/US-K2-K22/2020.
2.Treść zaproszenia + Załączniki - w załączeniu pdf.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-11-09
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA, dotyczy postępowania: Świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości – sprzątania pomieszczeń.

1.Oznaczenie sprawy: 01/US-K2-K22/2020.
2.TREŚĆ Ogłoszenia: Na przedmiotowe usługi zamówienia udzielono firmie "MARGOTA" - Małgorzata Zborowska z siedzibą ul. Borki 33A/1, 40-348 Katowice. Okres realizacji zamówienia od dnia 01 grudnia 2020 r. do 31 maja 2022roku, tj. 18 miesięcy. Wartość zamówienia 117 000,00 zł. brutto.

Data zamieszczenia :2020-11-06
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz Dzierżawa Analizatora Biochemicznego.

1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/LAB–P5/2020
2.Odłoszenie o zamówieniu w BZP nr 607160-N-2020 z dnia 2020-11-06, w załączeniu pdf.
UWAGA: patrz publikacja poniżej.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-11-06
"Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz Dzierżawa Analizatora Biochemicznego" - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA + Załączniki.

1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/LAB–P5/2020.
2.SIWZ + Załączniki - pdf, w załączeniu.
UWAGA: patrz publikacja poniżej.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-11-06
"Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz Dzierżawa Analizatora Biochemicznego" - Załącznik Nr 6 do SIWZ, wersja edytowalna.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/LAB–P5/2020.
2.Zestawienie Wyceny Przedmiotu Zamówienia (Załącznik Nr 6 do SIWZ) - Wersja edytowalna.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-11-05
ODPOWIEDZI NA PYTANIA (WYJAŚNIENIA) ciąg dalszy - dotyczy postępowania: Dostawa Środków Ochrony Indywidualnej Covid-19.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/SOI/2020.
2.Treść odpowiedzi w załączeniu - pdf.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-11-05
INFORMACJA (Powiadomienie) – korekta do informacji (powiadomienia) z dnia 30.10.2020 r. dotyczy postępowania : Dostawa odczynników chemicznych, testów covid-19 (sars-cov-2) i drobnego sprzętu laboratoryjnego, oraz dzierżawa koagulometru, analizatora immunologicznego, analizatora jonów, analizatora biochemicznego, analizatora hematologicznego i czytnika testów paskowych.

1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/LAB/2020.
2.Treść Informacji (Powiadomienia),w załączeniu - pdf.
Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 11 i Nr 13.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-11-05
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: USŁUGA UBEZPIECZENIA CENTRUM PSYCHIATRII W KATOWICACH IM. DR. KRZYSZTOFA CZUMY.

1.Numer referencyjny: SIWZ NR 227/2020/N/Katowice.
2.Ogłoszenie w BZP nr 606634-N-2020 z dnia 2020-11-05.
UWAGA: Patrz na publikację poniżej.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-11-05
USŁUGA UBEZPIECZENIA CENTRUM PSYCHIATRII W KATOWICACH IM. DR. KRZYSZTOFA CZUMY - Dostęp Do Dokumentów.


1.Numer referencyjny: SIWZ NR 227/2020/N/Katowice.
2.Dostęp do dokumentów - w załączeniu pdf.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-11-04
UWAGA - SPROSTOWANIE do SIWZ, dotyczy postępowania na: Dostawę Środków Ochrony Indywidualnej Covid-19. TERMIN SKŁADANIA OFERT.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/SOI/2020.
2.Treść sprostowania : na stronie 13 SIWZ w pkt.13 podano termin składania ofert do dnia 09.11.2021 r.do godziny 09:00, co jest oczywistym błędem pisarskim - powinno być do dnia 09.11.2020 r.do godziny 09:00. W Ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w BZP termin ten jest poprawny. Pozostałe zapisy dotyczące tej sprawy pozostają bez zmian.
3.OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU w BZP Nr 604420-N-2020 z dnia 2020-10-30.

Data zamieszczenia :2020-11-04
ODPOWIEDZI NA PYTANIA (WYJAŚNIENIA) ciąg dalszy - dotyczy postępowania: Dostawa Środków Ochrony Indywidualnej Covid-19.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/SOI/2020.
2.Treść odpowiedzi w załączeniu - pdf.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-11-03
ODPOWIEDZI NA PYTANIA (WYJAŚNIENIA)- dotyczy postępowania: Dostawa Środków Ochrony Indywidualnej Covid-19.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/SOI/2020.
2.Treść odpowiedzi w załączeniu - pdf.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-10-31
INFORMACJA-POWIADOMIENIE, Dotyczy Wyboru Najkorzystniejszej Oferty na: Dostawę odczynników chemicznych, testów covid-19 (sars-cov-2) i drobnego sprzętu laboratoryjnego, oraz dzierżawę koagulometru, analizatora immunologicznego, analizatora jonów, analizatora biochemicznego, analizatora hematologicznego i czytnika testów paskowych.


1.Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LAB/2020.
2.Treść Informacji (Powiadomienia), w załączeniu - pdf.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-10-30
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Dostawa Środków Ochrony Indywidualnej Covid-19.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/SOI/2020.
2.OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU Nr 604420-N-2020,z dnia 2020-10-30, w Biuletynie Zamówień Publicznych - w załączeniu (pdf).

Więcej

Data zamieszczenia :2020-10-30
Dostawa Środków Ochrony Indywidualnej Covid-19: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA + Załączniki.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/SOI/2020.
2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA + Załączniki - w załączeniu pdf.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-10-30
Dostawa Środków Ochrony Indywidualnej Covid-19: Załącznik Nr 8 do SIWZ - Zestawienie Wyceny Przedmiotu Zamówienia.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/SOI/2020.Ogłoszenie o Zamówieniu Nr 604420-N-2020,z dnia 2020-10-30, w BZP.
2.Załącznik Nr 8 do SIWZ - Zestawienie Wyceny Przedmiotu Zamówienia, w załączeniu w wersji edytowalnej excel.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-10-28
INFORMACJA z Otwarcia Ofert Dodatkowych w zakresie Pakietu Nr 12 - Dotyczy postępowania: Dostawa Odczynników Chemicznych, Testów covid-19 (sars-cov-2) i Drobnego sprzętu laboratoryjnego, oraz Dzierżawa koagulometru, analizatora immunologicznego, analizatora jonów, analizatora biochemicznego, analizatora hematologicznego i czytnika testów paskowych.

1.Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LAB/2020.
2.Treść informacji: wezwani Wykonawcy złożyli oferty dodatkowe na podstawie art.91 ust.4 oraz ust.6 ustawy Pzp, w zakresie Pakietu Nr 12 :
1)MEDAN 44-103 Gliwice, ul. ks. dr. A. Korczoka 32 - Cena brutto: 2.484,00 zł.
2)BIOMAR DIAGNOSTYKA Sp. z o.o. 44-110 Gliwice, ul. Jagodowa 11 - Cena brutto: 2.570,40 zł.

Data zamieszczenia :2020-10-23
INFORMACJA z OTWARCIA OFERT - Dotyczy postępowania: Dostawa Odczynników Chemicznych, Testów covid-19 (sars-cov-2) i Drobnego sprzętu laboratoryjnego, oraz Dzierżawa koagulometru, analizatora immunologicznego, analizatora jonów, analizatora biochemicznego, analizatora hematologicznego i czytnika testów paskowych.


1.Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LAB/2020.
2.Treść Informacji w załączeniu - pdf.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-10-22
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA, dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne, dla zadania pod nazwą: "Usługi cateringowe dla Centrum Psychiatrii w Katowicach".


1.Nazwa Zamówienia Nadana Przez Zamawiającego: "Usługi cateringowe dla Centrum Psychiatrii w Katowicach".
2.Oznaczenie sprawy: 01/U-CAT-Kce/US/2020.
3.Treść Informacji: Zgodnie z art.138o, ust.4 ustawy Pzp
(Dz.U. z 2019 r.poz.1843, tekst jednolity późn.zm.) informuje się, że Zamawiający w dniu 22.10.2020 r. zawarł umowę z Wykonawcami występującymi wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego:
Catermed S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Traktorowa 126, 91-204 Łódź, oraz Jol-Mark Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Portowa 16G, 44-100 Gliwice.
4.Informację z otwarcia ofert oraz informację o wyborze najkorzystniejszej oferty opublikowano w stosownym czasie na stronie internetowej.

Data zamieszczenia :2020-10-22
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA, dotyczy - Dostawa Drobnego Sprzętu Medycznego w 2021 roku.


1.Oznaczenie sprawy: ZP/PN/DSM/2020.
2.OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Nr 510207879-N-2020, z dnia 22-10-2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych - w załączeniu (pdf).

Więcej

Data zamieszczenia :2020-10-21
ODPOWIEDZI NA PYTANIA (WYJAŚNIENIA) Ciąg dalszy - Dotyczy postępowania: Dostawa Odczynników Chemicznych, Testów covid-19 (sars-cov-2) i Drobnego sprzętu laboratoryjnego, oraz Dzierżawa koagulometru, analizatora immunologicznego, analizatora jonów, analizatora biochemicznego, analizatora hematologicznego i czytnika testów paskowych.


1.Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LAB/2020.
2.Treść odpowiedzi w załączeniu - pdf.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-10-20
ODPOWIEDZI NA PYTANIA (WYJAŚNIENIA) Ciąg dalszy - Dotyczy postępowania: Dostawa Odczynników Chemicznych, Testów covid-19 (sars-cov-2) i Drobnego sprzętu laboratoryjnego, oraz Dzierżawa koagulometru, analizatora immunologicznego, analizatora jonów, analizatora biochemicznego, analizatora hematologicznego i czytnika testów paskowych.


1.Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LAB/2020.
2.Treść odpowiedzi w załączeniu - pdf.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-10-19
ODPOWIEDZI NA PYTANIA (WYJAŚNIENIA) Ciąg dalszy - Dotyczy postępowania: Dostawa Odczynników Chemicznych, Testów covid-19 (sars-cov-2) i Drobnego sprzętu laboratoryjnego, oraz Dzierżawa koagulometru, analizatora immunologicznego, analizatora jonów, analizatora biochemicznego, analizatora hematologicznego i czytnika testów paskowych.


1.Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LAB/2020.
2.Treść odpowiedzi w załączeniu - pdf.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-10-16

ODPOWIEDZI NA PYTANIA (WYJAŚNIENIA) - Dotyczy postępowania: Dostawa Odczynników Chemicznych, Testów covid-19 (sars-cov-2) i Drobnego sprzętu laboratoryjnego, oraz Dzierżawa koagulometru, analizatora immunologicznego, analizatora jonów, analizatora biochemicznego, analizatora hematologicznego i czytnika testów paskowych.


1.Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LAB/2020.
2.Treść odpowiedzi w załączeniu - pdf.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-10-16
INFORMACJA-POWIADOMIENIE, Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty na: Dostawę Drobnego Sprzętu Medycznego w 2021 Roku.


1.Oznaczenie sprawy: ZP/PN/DSM/2020.
2.Treść Informacji ( Powiadomienia) - w załączeniu, pdf.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-10-16
ODPOWIEDZI NA PYTANIA (WYJAŚNIENIA) Ciąg dalszy - Dotyczy postępowania: Dostawa Odczynników Chemicznych, Testów covid-19 (sars-cov-2) i Drobnego sprzętu laboratoryjnego, oraz Dzierżawa koagulometru, analizatora immunologicznego, analizatora jonów, analizatora biochemicznego, analizatora hematologicznego i czytnika testów paskowych.1.Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LAB/2020.
2.Treść odpowiedzi w załączeniu - pdf.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-10-15
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Dostawa Odczynników Chemicznych, Testów covid-19 (sars-cov-2) i Drobnego sprzętu laboratoryjnego, oraz Dzierżawa koagulometru, analizatora immunologicznego, analizatora jonów, analizatora biochemicznego, analizatora hematologicznego i czytnika testów paskowych.

1.Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LAB/2020.
2.OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU Nr 597179-N-2020,z dnia 2020-10-15, w Biuletynie Zamówień Publicznych - w załączeniu (pdf).
3.SIWZ + Załączniki opublikowana jest poniżej.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-10-15
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania: Dostawa Odczynników Chemicznych, Testów covid-19 (sars-cov-2) i Drobnego sprzętu laboratoryjnego, oraz Dzierżawa koagulometru, analizatora immunologicznego, analizatora jonów, analizatora biochemicznego, analizatora hematologicznego i czytnika testów paskowych.


1.Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LAB/2020.
2.Treść SIWZ + załączniki w załączeniu - pdf.
3.Wersja edytowalna Załącznika Nr 6 do SIWZ opublikowana jest poniżej.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-10-15
ZAŁĄCZNIK Nr 6 do SIWZ do postępowania : Dostawa Odczynników Chemicznych, Testów covid-19 (sars-cov-2) i Drobnego sprzętu laboratoryjnego, oraz Dzierżawa koagulometru, analizatora immunologicznego, analizatora jonów, analizatora biochemicznego, analizatora hematologicznego i czytnika testów paskowych.

1.Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LAB/2020.
2.Wersja edytowalna Załącznika Nr 6 do SIWZ.
UWAGA: Wersja edytowalna Załączników Nr 1,2,2a,2b,4,5 do SIWZ opublikowana poniżej.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-10-15
ZAŁĄCZNIKI Nr 1;2; 2a; 2b; 4; 5 do SIWZ do postępowania : Dostawa Odczynników Chemicznych, Testów covid-19 (sars-cov-2) i Drobnego sprzętu laboratoryjnego, oraz Dzierżawa koagulometru, analizatora immunologicznego, analizatora jonów, analizatora biochemicznego, analizatora hematologicznego i czytnika testów paskowych.


1.Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LAB/2020.
2.Wersja edytowalna Załączników Nr 1,2,2a,2b,4,5 do SIWZ.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-10-12
INFORMACJA z OTWARCIA OFERT - Dotyczy postępowania:Dostawa Drobnego Sprzętu Medycznego w 2021 Roku.


1.Oznaczenie sprawy: ZP/PN/DSM/2020.
2.Treść informacji :
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta od firmy : ZARYS International Group Sp. z o.o., Sp.K. z siedzibą : 41-808 Zabrze, ul. Pod Borem 18.
Cena brutto: 232 173,31 zł.; termin dostawy - 1 dzień; termin płatności - 30 dni.
Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
Zamawiający na realizację zamówienia przewidział kwotę 235 000,00 zł. brutto.

Data zamieszczenia :2020-10-09
POWIADOMIENIE (INFORMACJA)- Dotyczy: wyboru
najkorzystniejszej oferty , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne, dla zadania pod nazwą: „Usługi cateringowe dla Centrum Psychiatrii w Katowicach”.


1.Oznaczenie sprawy (numer): 01/U-CAT-Kce/US/2020
2.Treść Powiadomienia (informacji), w załączeniu - pdf.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-10-07
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dotyczy zadania: "Wymiana dźwigu szpitalnego w budynku głównym przy ul. Korczaka 27 w Katowicach w celu przystosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Budowa dwóch zewnętrznych platform dźwigowych osobowych w celu przystosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Oddziału w Skoczowie przy ul. Katowickiej 21".


1.Numer (oznaczenie) sprawy : 03/D–K–SK/PFRON/2020.
2.OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Nr 510194619-N-2020, z dnia 07-10-2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych - w załączeniu (pdf).

Więcej

Data zamieszczenia :2020-10-07
ODPOWIEDZI NA PYTANIA (WYJAŚNIENIA)- Dotyczy postępowania na: "Dostawa Drobnego Sprzętu Medycznego w 2021 Roku".


1.Oznaczenie sprawy: ZP/PN/DSM/2020.
2.Treść odpowiedzi (wyjaśnień) - w załączeniu, pdf.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-10-05
INFORMACJA (POWIADOMIENIE)- Dotyczy Wyboru Najkorzystniejszej Oferty na wykonanie zadania pod nazwą: "Wymiana dźwigu szpitalnego w budynku głównym przy ul. Korczaka 27 w Katowicach w celu przystosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Budowa dwóch zewnętrznych platform dźwigowych osobowych w celu przystosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Oddziału w Skoczowie przy ul. Katowickiej 21".


1.Numer (oznaczenie) sprawy : 03/D–K–SK/PFRON/2020.
2.Treść Informacji (powiadomienia) - w załączeniu, pdf.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-10-02
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Dostawa Drobnego Sprzętu Medycznego w 2021 Roku.


1.Oznaczenie sprawy: ZP/PN/DSM/2020.
2.OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU Nr 592235-N-2020,z dnia 2020-10-02, w Biuletynie Zamówień Publicznych - w załączeniu (pdf).

Więcej

Data zamieszczenia :2020-10-02
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA + ZAŁĄCZNIKI dla postępowania: Dostawa Drobnego Sprzętu Medycznego w 2021 Roku.


1.Oznaczenie sprawy: ZP/PN/DSM/2020.
2.Treść SIWZ + załączniki - w załączeniu, pdf.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-10-02
ZAŁĄCZNIK Nr 10 do SIWZ dla postępowania: Dostawa Drobnego Sprzętu Medycznego w 2021 Roku. Wersja edytowalna.


1.Oznaczenie sprawy: ZP/PN/DSM/2020.
2.BZP - Ogłoszenie o zamówieniu nr 592235-N-2020,z dnia 2020-10-02.
3.Zestawienie Wyceny Przedmiotu Zamówienia - Załącznik Nr 10 do SIWZ, w załączeniu - excel.

Uwaga: należy porównać wersję w excel z wersją pdf aby uniknąć przypadkowej pomyłki.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-10-01
INFORMACJA Z Otwarcia Ofert Dla Zadania: Wymiana dźwigu szpitalnego w budynku głównym przy ul. Korczaka 27 w Katowicach w celu przystosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Budowa dwóch zewnętrznych platform dźwigowych osobowych w celu przystosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Oddziału w Skoczowie przy ul. Katowickiej 21.

1.Oznaczenie (numer) sprawy: 03/D–K–SK/PFRON/2020.
2.Treść informacji: W postępowaniu wpłynęła jedna oferta od Wykonawcy: EXWIND S.C. D.J. Grobelni, ul. Usługowa 14, 64-100 Leszno.
Cena : 723 855,00 zł. brutto. Termin gwarancji : 40 miesięcy od odbioru końcowego. Termin płatności 30 dni.

Zamawiający na realizację zamówienia zaplanował kwotę:
726 131,00 zł. brutto.

Data zamieszczenia :2020-09-30
INFORMACJA z OTWARCIA OFERT - Dotyczy zamówienia: USŁUGI CATERINGOWE DLA CENTRUM PSYCHIATRII w KATOWICACH.ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE.


1.Oznaczenie sprawy (numer): 01/U-CAT-Kce/US/2020
2.Treść Informacji - W postępowaniu wpłynęły dwie oferty od niżej wymienionych Wykonawców:
1)MERIDIANS Sp. z.o.o., ul.Litewska 22, 60-605 Poznań.
Wartość brutto za całość przedmiotu zamówienia :
1 962 870,00 zł.
2)CATERMED S.A., ul.Traktorowa 126, 91-204 Łódź oraz JOL-MARK Sp. z o.o., ul.Portowa 16G, 44-100 Gliwice.
Wartość brutto za całość przedmiotu zamówienia :
1 831 775,40 zł.
Zamawiający na realizację przedmiotu zamówienia przewidział kwotę : 2 025 000,00 zł.

Data zamieszczenia :2020-09-30
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dotyczy zadania: Usługi Pralnicze Dla Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy.


1.Numer (oznaczenie) sprawy : 01-PN/PW-K/2020
2.OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Nr 510188754-N-2020, z dnia 30-09-2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych - w załączeniu (pdf).

Więcej

Data zamieszczenia :2020-09-29
ODPOWIEDZI NA PYTANIA (WYJAŚNIENIA)- Dotyczy zamówienia: USŁUGI CATERINGOWE DLA CENTRUM PSYCHIATRII w KATOWICACH (Zamówienie Na Usługi Społeczne).


1.Oznaczenie sprawy (numer): 01/U-CAT-Kce/US/2020
2.Treść odpowiedzi (wyjaśnień) - w załączeniu (pdf).

Więcej

Data zamieszczenia :2020-09-29
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA, dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne, dla zadania pod nazwą: "Usługi w zakresie ochrony osób i mienia szpitala ”.

1.Nazwa Zamówienia Nadana Przez Zamawiającego : Usługi w zakresie ochrony osób i mienia szpitala.
2.Oznaczenie sprawy: 01/U-OM/2020.
3.Treść Informacji: Zgodnie z art.138o, ust.4 ustawy Pzp
(Dz.U. z 2019 r., tekst jednolity późn.zm.) informuje się, że Zamawiający w dniu 29.09.2020 r. zawarł umowę z wybranym Wykonawcą przedmiotowego postępowania - Konsorcjum firm :
1.Seban Sp. z o.o. ( lider konsorcjum ), ul. Jesionowa 9a, 40-159 Katowice.
2.DGP Security Partner Sp. z o.o. ( partner konsorcjum ), ul. Jesionowa 9a, 40-159 Katowice.
4.Informację z otwarcia ofert oraz informację o wyborze najkorzystniejszej oferty opublikowano w stosownym czasie na stronie internetowej.

Data zamieszczenia :2020-09-25
POWIADOMIENIE – INFORMACJA z otwarcia ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - Konkurs ofert( wrzesień 2020 r. ).

1.Numer sprawy: 11/KO/PZP/2020.
2.Informacja - treść, w załączeniu

Więcej

Data zamieszczenia :2020-09-25
INFORMACJA-POWIADOMIENIE,dotyczy: WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na udzielenie świadczeń zdrowotnych - konkurs ofert (wrzesień 2020 r.).

1.Numer sprawy: 11/KO/PZP/2020.
2.Informacja - treść, w załączeniu

Więcej

Data zamieszczenia :2020-09-24
POWIADOMIENIE (INFORMACJA)- Dotyczy wyboru
najkorzystniejszej oferty na: Usługi pralnicze dla Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy.


1.Numer (oznaczenie) sprawy: 01-PN/PW-K/2020.
2. Treść informacji: w załączeniu (pdf).

Więcej

Data zamieszczenia :2020-09-23
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE - Dotyczy zamówienia: USŁUGI CATERINGOWE DLA CENTRUM PSYCHIATRII w KATOWICACH.1.Oznaczenie sprawy (numer): 01/U-CAT-Kce/US/2020
2.Treść Ogłoszenia - w załączeniu (pdf).

Więcej

Data zamieszczenia :2020-09-22
INFORMACJA z Otwarcia Ofert Na: Usługi Pralnicze Dla Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy.


1.Numer (oznaczenie) sprawy: 01-PN/PW-K/2020.
2. Treść informacji: w postępowaniu w wymaganym terminie wpłynęła jedna oferta od Wykonawcy : TOM-MARG ZPCH Sp. z o.o., 30-732 Kraków ul.Płk.St.Dąbka 16.
Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę : 370 000,00 zł. brutto.
Cena ofertowa 1 kg prania brutto: 5,41 zł.
Deklaracja odpisu na PFRON - tak. Termin płatności - 30 dni.
Termin realizacji zamówienia od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2022 r.(24 miesiące).

Data zamieszczenia :2020-09-21
POWIADOMIENIE (INFORMACJA)- Dotyczy: wyboru
najkorzystniejszej oferty , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne, dla zadania pod nazwą: "Usługi w zakresie ochrony osób i mienia szpitala ”.


1.Nazwa Zamówienia Nadana Przez Zamawiającego : Usługi w zakresie ochrony osób i mienia szpitala.
2.Oznaczenie sprawy: 01/U-OM/2020.
3.Treść Informacji: w załączeniu - pdf.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-09-18
INFORMACJA z Otwarcia Ofert Na Usługi Społeczne - Dotyczy zadania: Usługi w Zakresie Ochrony Osób i Mienia Szpitala.


1.Nazwa Zamówienia Nadana Przez Zamawiającego : Usługi w zakresie ochrony osób i mienia szpitala.
2.Oznaczenie sprawy: 01/U-OM/2020.
3.Treść Informacji: w załączeniu - pdf.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-09-18
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.

1.Numer sprawy: 11/KO/PZP/2020.
2.Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń w zakresie porad psychologicznych i prowadzenia psychoterapii na rzecz pacjentów Centrum Psychiatrii w Katowicach, w Poradni Zdrowia Psychicznego przy ul. Korczaka 22 w Katowicach.
3.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ) + załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-09-17
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA + ZAŁĄCZNIKI dla zadania: Wymiana dźwigu szpitalnego w budynku głównym przy ul. Korczaka 27 w Katowicach w celu przystosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Budowa dwóch zewnętrznych platform dźwigowych osobowych w celu przystosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Oddziału w Skoczowie przy ul. Katowickiej 21.


1.Numer (oznaczenie) sprawy : 03/D–K–SK/PFRON/2020.
2.Treść SIWZ + Załączniki - w załączeniu, pdf

Więcej

Data zamieszczenia :2020-09-15
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Usługi Pralnicze Dla Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy.

1.Numer (oznaczenie) sprawy : 01-PN/PW-K/2020
2.OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU Nr 585058-N-2020, z dnia 2020-09-15 w Biuletynie Zamówień Publicznych - w załączeniu (pdf).
3.Uwaga : Prosimy sprawdzać dane publikowane na naszej stronie internetowej od dnia publikacji tego ogłoszenia włącznie.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-09-15
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Pralnicze Dla Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA + Załączniki.


1.Numer (oznaczenie) sprawy : 01-PN/PW-K/2020.
2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA + Załączniki - w załączeniu pdf.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-09-15
Usługi Pralnicze Dla Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy - ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU i Zmiana w Treści SIWZ.


1.Numer (oznaczenie) sprawy : 01-PN/PW-K/2020
2.OGŁOSZENIE o Zmianie Ogłoszenia Nr 540177431-N-2020, z dnia 15-09-2020 w Biuletynie Zamówień Publicznych - treść w załączeniu pdf.
3.Zmiana w treści SIWZ - W pkt.6.3, ppkt.c otrzymuje treść: Deklaracja odpisu na PFRON - wymóg fakultatywny ( dokument składany w zależności od uznania i woli wykonawcy.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-09-15

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dotyczy zadania: Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego w budynku Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, przy ul. Korczaka 2 w Katowicach. Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację pomieszczeń na Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu w budynku głównym Centrum Psychiatrii w Katowicach przy ul. Korczaka 27.


1.Numer (oznaczenie) sprawy : 01/RB–KAT/ROPS/2020.
2.2.Treść Ogłoszenia w BZP : Ogłoszenie nr 510176980-N-2020 z dnia 15-09-2020, w załączeniu (pdf).
3.Ogłoszenie o Zmianie Ogłoszenia w BZP : nr 540177382-N-2020 z dnia 15-09-2020.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-09-11
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE.


1.Nazwa Zamówienia Nadana Przez Zamawiającego : Usługi w zakresie ochrony osób i mienia szpitala.
2.Oznaczenie sprawy: 01/U-OM/2020.
3.Treść Ogłoszenia: w załączeniu - pdf.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-09-09
POWIADOMIENIE-INFORMACJA z otwarcia ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty na dostawę środków czystości w 2021 r.

Numer sprawy: 01/D-SC/2020

Więcej

Data zamieszczenia :2020-09-08
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dotyczy zadania: „Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację pomieszczeń sanitarnych oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przyziemia na sale terapeutyczne, w budynku Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie”.


1.Numer (oznaczenie) sprawy: 02/RB–SK/ROPS/2020.
2.Treść Ogłoszenia w BZP : Ogłoszenie nr 510170070-N-2020 z dnia 08-09-2020, w załączeniu (pdf).

Więcej

Data zamieszczenia :2020-09-02
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - Dostawa Środków Czystości w 2021 roku.


1.Oznaczenie sprawy: 01/D-SC/2020
2.Treść Zaproszenia + załączniki, w pdf.
3.Uwaga : Zestawienie Wyceny Przedmiotu Zamówienia - Załącznik Nr 2 do Zaproszenia, został opublikowany także w wersji edytowalnej (excel).

Więcej

Data zamieszczenia :2020-09-02
Dostawa Środków Czystości w 2021 roku - ZESTAWIENIE WYCENY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Załącznik Nr 2 do Zaproszenia.


1.Oznaczenie sprawy: 01/D-SC/2020.
2.Treść załącznika w wersji edytowalnej - Excel.
3.Uwaga : Prosi się o porównanie publikacji Załącznika w pdf z niniejszą publikacją, w celu uniknięcia ewentualnego błędu.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-08-31
INFORMACJA ( Powiadomienie ) Dotyczy : Wyboru Najkorzystniejszej Oferty w przetargu ograniczonym na zadanie: „Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego w budynku Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, przy ul. Korczaka 2 w Katowicach. Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację pomieszczeń na Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu w budynku głównym Centrum Psychiatrii w Katowicach przy ul. Korczaka 27”.


1.Numer (oznaczenie) sprawy : 01/RB–KAT/ROPS/2020.
2.Treść informacji (powiadomienia), w załączeniu pdf.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-08-31
INFORMACJA ( Powiadomienie ) Dotyczy : Wyboru Najkorzystniejszej Oferty w przetargu ograniczonym na zadanie: „Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację pomieszczeń sanitarnych oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przyziemia na sale terapeutyczne, w budynku Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie .”


1.Numer (oznaczenie) sprawy: 02/RB–SK/ROPS/2020.
2.Treść informacji (powiadomienia), w załączeniu pdf.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-08-28
INFORMACJA z OTWARCIA OFERT, dotyczy zadania - Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację pomieszczeń sanitarnych oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przyziemia na sale terapeutyczne, w budynku Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.

1.Numer (oznaczenie) sprawy: 02/RB–SK/ROPS/2020.
2.Treść informacji : w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła 1 oferta złożona przez firmę - Zakład Instalacyjno-Remontowy "ZBYSZKO" 43-190 Mikołów, ul.Jasna 138.
Cena brutto : 262 325,97 zł.; okres gwarancji 36 miesięcy; termin płatności 30 dni.
Zamawiający na realizację zadania przeznaczył kwotę : 263 214,23 złotych brutto.

Data zamieszczenia :2020-08-28
INFORMACJA z OTWARCIA OFERT, dotyczy zadania - Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego w budynku Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, przy ul. Korczaka 2 w Katowicach. Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację pomieszczeń na Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu w budynku głównym Centrum Psychiatrii w Katowicach przy ul. Korczaka 27.

1.Numer (oznaczenie) sprawy : 01/RB–KAT/ROPS/2020.
2.Treść informacji : w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła 1 oferta złożona przez firmę - JAMAR-BUD mgr inż. Jacek Kalla 43-190 Mikołów, ul.Solna 10.
Cena brutto : 185 223,29 zł.; okres gwarancji 24 miesiące; termin płatności 30 dni.
Zamawiający na realizację zadania przeznaczył kwotę : 186 785,76 złotych.

Data zamieszczenia :2020-08-25
POWIADOMIENIE-INFORMACJA z otwarcia ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty na dostawę materiałów biurowych.

Numer sprawy: 01/D-MB/2020

Więcej

Data zamieszczenia :2020-08-21
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Wymiana dźwigu szpitalnego w budynku głównym przy ul. Korczaka 27 w Katowicach w celu przystosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Budowa dwóch zewnętrznych platform dźwigowych osobowych w celu przystosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Oddziału w Skoczowie przy ul. Katowickiej 21.


1.Numer (oznaczenie) sprawy : 03/D–K–SK/PFRON/2020
2.OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU Nr 575993-N-2020, z dnia 2020-08-21 w Biuletynie Zamówień Publicznych - w załączeniu (pdf).

Więcej

Data zamieszczenia :2020-08-21
WNIOSEK (Wzór - wraz z załącznikami i objaśnieniami) o Dopuszczenie do Udziału w Przetargu Ograniczonym na zadanie: Wymiana dźwigu szpitalnego w budynku głównym przy ul. Korczaka 27 w Katowicach w celu przystosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Budowa dwóch zewnętrznych platform dźwigowych osobowych w celu przystosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Oddziału w Skoczowie przy ul. Katowickiej 21.


1.Numer (oznaczenie) sprawy : 03/D–K–SK/PFRON/2020
2.Wzór Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami i objaśnieniami - w załączeniu (pdf).

Więcej

Data zamieszczenia :2020-08-18
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - dostawa materiałów biurowych.


1.Oznaczenie sprawy : 01/D-MB/2020
2.Nazwa zamówienia : dostawa materiałów biurowych.

3.Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych o Wartości Nieprzekraczającej Kwoty Wskazanej w Art.4 Pkt.8 Ustawy Pzp (Dz.U.z 2019 r.,poz.1843,t.j.z późn.zm.)– do których nie stosuje się przepisów przedmiotowej Ustawy - dostępnego na stronie internetowej szpitala www.centrumpsychiatrii.eu w zakładce zamówienia
(opublikowanego w dniu 2020–07–14),oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny (Dz.U.z 2018, poz.1025 t.j.z późn.zm.).
4.Zaproszenie opublikowano w wersji pdf.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-08-13
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) + Załączniki, dotyczy zadania pod nazwą: Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego w budynku Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, przy ul. Korczaka 2 w Katowicach. Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację pomieszczeń na Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu w budynku głównym Centrum Psychiatrii w Katowicach przy ul. Korczaka 27.


1.Numer (oznaczenie) sprawy : 01/RB–KAT/ROPS/2020.
2.Treść SIWZ + załączniki - pdf.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-08-13
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) + Załączniki, dotyczy zadania pod nazwą: Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację pomieszczeń sanitarnych oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przyziemia na sale terapeutyczne, w budynku Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.


1.Numer (oznaczenie) sprawy: 02/RB–SK/ROPS/2020.
2.Treść SIWZ + załączniki - pdf.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-08-13
SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wykonania i Odbioru Robót,dotyczy zadania pod nazwą: Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego w budynku Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, przy ul. Korczaka 2 w Katowicach. Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację pomieszczeń na Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu w budynku głównym Centrum Psychiatrii w Katowicach przy ul. Korczaka 27.


1.Numer (oznaczenie) sprawy : 01/RB–KAT/ROPS/2020.
2.Treść dokumentu - pdf.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-08-13
SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wykonania i Odbioru Robót,dotyczy zadania pod nazwą: Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację pomieszczeń sanitarnych oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przyziemia na sale terapeutyczne, w budynku Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.1.Numer (oznaczenie) sprawy: 02/RB–SK/ROPS/2020
2.Treść dokumentu - pdf.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-08-11
POWIADOMIENIE – INFORMACJA z otwarcia ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - Konkurs ofert( sierpień 2020 r. ).

1.Numer sprawy: 10/KO/PZP/2020.
2.Informacja - treść, w załączeniu

Więcej

Data zamieszczenia :2020-08-11
INFORMACJA-POWIADOMIENIE,dotyczy: WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na udzielenie świadczeń zdrowotnych - konkurs ofert (sierpień 2020 r.).

1.Numer sprawy: 10/KO/PZP/2020.
2.Informacja - treść, w załączeniu.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-08-10
POWIADOMIENIE – INFORMACJA, dotyczy: Udzielenia Zamówienia
Na Świadczenie Usług Bankowych.


1.Oznaczenie sprawy : 01/UB/2020.
2.Nazwa zamówienia : świadczenie usług bankowych.
3.Treść powiadomienia: Umowa na świadczenie przedmiotowych usług została zawarta z: ING Bank Śląski S.A. Oddział w Katowicach, ul. Chorzowska 50, 40-101 Katowice.

Data zamieszczenia :2020-08-04
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.

1.Numer sprawy: 10/KO/PZP/2020.
2.Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń w zakresie porad psychologicznych i prowadzenia psychoterapii na rzecz pacjentów Centrum Psychiatrii w Katowicach, w Poradni Zdrowia Psychicznego przy ul. Korczaka 22 w Katowicach.
3.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ) + załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-08-04
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego w budynku Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, przy ul. Korczaka 2 w Katowicach. Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację pomieszczeń na Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu w budynku głównym Centrum Psychiatrii w Katowicach przy ul. Korczaka 27.


1.Numer (oznaczenie) sprawy : 01/RB–KAT/ROPS/2020.
2.OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU Nr 569527-N-2020, z dnia 2020-08-04 w Biuletynie Zamówień Publicznych - w załączeniu (pdf).

Więcej

Data zamieszczenia :2020-08-04
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację pomieszczeń sanitarnych oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przyziemia na sale terapeutyczne, w budynku Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.


1.Numer (oznaczenie) sprawy: 02/RB–SK/ROPS/2020.
2.OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU Nr 569202-N-2020, z dnia 2020-08-04 w Biuletynie Zamówień Publicznych - w załączeniu (pdf).

Więcej

Data zamieszczenia :2020-08-04
WNIOSEK (Wzór - wraz z załącznikami i objaśnieniami) o Dopuszczenie do Udziału w Przetargu Ograniczonym na: Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego w budynku Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, przy ul. Korczaka 2 w Katowicach. Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację pomieszczeń na Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu w budynku głównym Centrum Psychiatrii w Katowicach przy ul. Korczaka 27.


1.Numer (oznaczenie) sprawy: 01/RB–KAT/ROPS/2020.
2.Wzór Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami i objaśnieniami - w załączeniu (pdf).

Więcej

Data zamieszczenia :2020-08-04
WNIOSEK (Wzór - wraz z załącznikami i objaśnieniami) o Dopuszczenie do Udziału w Przetargu Ograniczonym na: Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację pomieszczeń sanitarnych oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przyziemia na sale terapeutyczne, w budynku Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.


1.Numer (oznaczenie) sprawy: 02/RB–SK/ROPS/2020.
2.Wzór Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami i objaśnieniami - w załączeniu (pdf).

Więcej

Data zamieszczenia :2020-08-03
POWIADOMIENIE – INFORMACJA, dotyczy: udzielenia zamówienia na świadczenie Obsługi Prawnej Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy.


1.Numer sprawy (oznaczenie ): 01/U-RP/2020.
2.Treść informacji:
Informuje się, że umowa, na świadczenie Obsługi Prawnej Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy została zawarta z podmiotem : Radca Prawny Marek Charchuła. 41-404 Mysłowice, ul. Kotarbińskiego 24.

Data zamieszczenia :2020-07-30
POWIADOMIENIE - dotyczy: WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na Świadczenie Usług Bankowych.


1.Oznaczenie sprawy : 01/UB/2020.
2.Nazwa zamówienia : świadczenie usług bankowych.
3.Treść powiadomienia w załączeniu - pdf.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-07-27
INFORMACJA-POWIADOMIENIE, dotyczy: WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na świadczenie Obsługi Prawnej Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy.


1.Numer sprawy (oznaczenie ):01/U-RP/2020.
2.Treść informacji - w załączeniu (pdf).

Więcej

Data zamieszczenia :2020-07-24
POWIADOMIENIE – INFORMACJA z otwarcia ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - Konkurs ofert( lipiec 2020 r. ).

1.Numer sprawy: 09/CP/PTUoAiW/SKO/2020.
2.Informacja - treść, w załączeniu.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-07-24
INFORMACJA-POWIADOMIENIE,dotyczy: WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na udzielenie świadczeń zdrowotnych - konkurs ofert (lipiec 2020 r.).

1.Numer sprawy: 09/CP/PTUoAiW/SKO/2020.
2.Informacja - treść, w załączeniu.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-07-23
INFORMACJA z OTWARCIA OFERT - Obsługa prawna Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy.


1.Numer sprawy (oznaczenie ):01/U-RP/2020.
2.Treść informacji.
Do czasu upływu terminu określonego w Ogłoszeniu o przetargu publicznym wpłynęło 4 (cztery) oferty od niżej wymienionych podmiotów:
1)DFD Adwokaci i Radcowie Prawni Bartłomiej Dudek, Katarzyna Franczak-Durczok Spółka Partnerska.
40-025 Katowice, ul. Zacisze 1/3
Cena netto za usługę: 117 000,00 zł. brutto: 143 910,00 zł.
2)Radca Prawny Marek Charchuła. 401-404 Mysłowice, ul. Kotarbińskiego 24.
Cena netto za usługę: 88 500,00 zł. brutto: 108 855,00 zł.
3)Kancelaria Adwokacka Prasałek & Rodzim S.C. 40-017 Katowice, ul. Graniczna 29.
Cena netto za usługę: 90 000,00 zł. brutto: 110 700,00 zł.
4)Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Kolano. 40-035 Katowice, ul. Jagiellońska 6/17.
Cena netto za usługę: 299 670,00 zł. brutto: 368 594,10 zł.


Data zamieszczenia :2020-07-16
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

1.Oznaczenie sprawy : 01/UB/2020
2.Nazwa zamówienia : świadczenie usług bankowych.

3.Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych o Wartości Nieprzekraczającej Kwoty Wskazanej w Art.4 Pkt.8 Ustawy Pzp (Dz.U.z 2019 r.,poz.1843,t.j.z późn.zm.)– do których nie stosuje się przepisów przedmiotowej Ustawy - dostępnego na stronie internetowej szpitala www.centrumpsychiatrii.eu w zakładce zamówienia
(opublikowanego w dniu 2020–07–14),oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny (Dz.U.z 2018, poz.1025 t.j.z późn.zm.).
4.Zaproszenie opublikowano w wersji pdf.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-07-16
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.

1.Numer sprawy: 09/CP/PTUoAiW/SKO/2020.
2.Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń w zakresie terapii uzależnień od alkoholu w Poradni Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Skoczowie przy
ul. Katowickiej 21.
3.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ) + załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-07-16
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOTY 30 TYSIĘCY EURO


1.Nr sprawy (oznaczenie ):01/U-RP/2020.
2.Nazwa przedmiotu zamówienia: Obsługa prawna Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy.
3.Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych o Wartości Nieprzekraczającej Kwoty Wskazanej w Art.4 Pkt.8 Ustawy Pzp (Dz.U.z 2019 r.,poz.1843,t.j.z późn.zm.)– do których nie stosuje się przepisów przedmiotowej Ustawy - dostępnego na stronie internetowej szpitala www.centrumpsychiatrii.eu w zakładce zamówienia
(opublikowanego w dniu 2020–07–14),oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny (Dz.U.z 2018, poz.1025 t.j.z późn.zm.).
4.Ogłoszenie opublikowano w wersji pdf.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-07-14

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY WSKAZANEJ W ART. 4 Pkt.8 USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – do których nie stosuje się przepisów przedmiotowej ustawy.


Regulamin wprowadzono Zarządzeniem Nr 21/2020 z dnia 06.07.2020 r.Dyrektora Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr.Krzysztofa Czumy.Więcej

Data zamieszczenia :2020-06-16
POWIADOMIENIE-INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego.

Nr sprawy: 02/TS/06/2020

Więcej

Data zamieszczenia :2020-06-10
INFORMACJA z otwarcia ofert na świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego dla Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy

NR SPRAWY: 02/TS/06/2020

Więcej

Data zamieszczenia :2020-06-05
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ w zakresie TRANSPORTU SANITARNEGO - odpowiedzi na pytania.


1.Numer sprawy: 02/TS/06/2020.
2.Udzielanie świadczeń w zakresie transportu sanitarnego.
3.Odpowiedzi na pytania.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-06-01
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ w zakresie TRANSPORTU SANITARNEGO.


1.Numer sprawy: 02/TS/06/2020.
2.Udzielanie świadczeń w zakresie transportu sanitarnego.
3.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ) + załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-03-31
POWIADOMIENIE – INFORMACJA z otwarcia ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - Konkurs ofert( marzec 2020 r. ).

1.Numer sprawy: 08/KO/PTUoAiW/2020.
2.Informacja - treść, w załączeniu.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-03-31
POWIADOMIENIE – INFORMACJA z otwarcia ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - Konkurs ofert( marzec 2020 r. ).

1.Numer sprawy: 08/KO/PZP/2020.
Na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych: w zakresie porad psychologicznych i prowadzenie psychoterapii na rzecz pacjentów Centrum Psychiatrii w Katowicach w Poradni Zdrowia Psychicznego przy ul. Korczaka 22 w Katowicach.
W wymaganym terminie wpłynęła 1 oferta.:
Firma Handlowo-Usługowa Sensivitas Agnieszka Mateja ul. Edukacji 62/21, 43-100 Tychy
Cena netto usługi objętej zamówieniem w złotych :
- Usługa psychologiczna i psychoterapeutyczna : 4,00 zł./za
1 punkt
- Zlecona konsultacja w Centrum Leczenia Oparzeń im.
dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich : 115,00 zł / za konsultacje

Data zamieszczenia :2020-03-26
POWIADOMIENIE – INFORMACJA z otwarcia ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - Konkurs ofert( marzec 2020 r. ).

1.Numer sprawy: 06/KO/PZP/2020 i 07/KO/PTUoAiW/2020
2.Informacja - treść, w załączeniu.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-03-26
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.

1.Numer sprawy: 08/KO/PZP/2020.
2.Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń w zakresie porad psychologicznych i prowadzenia psychoterapii na rzecz pacjentów Centrum Psychiatrii w Katowicach, w Poradni Zdrowia Psychicznego przy ul. Korczaka 22 w Katowicach.
3.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ) + załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-03-26

INFORMACJA-POWIADOMIENIE,dotyczy: WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na udzielenie świadczeń zdrowotnych - konkurs ofert (marzec 2020 r.).

1.Numer sprawy: 06/KO/PZP/2020 i 07/KO/PTUoAiW/2020
2.Informacja - treść, w załączeniu.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-03-18
INFORMACJA-POWIADOMIENIE,dotyczy: WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na udzielenie świadczeń zdrowotnych - konkurs ofert (marzec 2020 r.).

1.Numer sprawy: 06/KO/PTUoAiW/2020.
Wyłonienie usługodawcy na pełnienie funkcji kierownika Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia dla pacjentów Centrum Psychiatrii w Katowicach przy ul. Korczaka 2.
W wymaganym terminie wpłynęła 1 oferta.:
POMOC Usługi Psychologiczno-Szkoleniowe mgr Piotr Nawrot, 40-739 Katowice, ul.Bronisławy 11/3.
Cena netto usługi objętej zamówieniem w złotych : sprawowanie funkcji kierownika poradni 3,50 zł./ za punkt wypracowany przez kierownika poradni, 0,60 zł / za punkt za każdy pozostały wypracowany punkt w ramach kontraktu miesięcznego – do wysokości kontraktu miesięcznego, 0,35 zł / punkt za nadwykonanie powyżej kontraktu miesięcznego po uzyskaniu środków z NFZ.
Z wyżej wymienionymi zostaną zawarte umowy.

Data zamieszczenia :2020-03-18
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.

1.Numer sprawy: 06/KO/PZP/2020.
2.Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń w zakresie porad psychologicznych i prowadzenia psychoterapii na rzecz pacjentów Centrum Psychiatrii w Katowicach, w Poradni Zdrowia Psychicznego przy ul. Korczaka 22 w Katowicach.
3.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ) + załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-03-18
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.

1.Numer sprawy:07/KO/PTUoAiW/K2/2020
2.Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń w zakresie porad i psychoterapii uzależnień na rzecz pacjentów
Centrum Psychiatrii w Katowicach, w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Współuzależnienia przy ul. Korczaka 2
w Katowicach.
3.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ) + załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-03-17
POWIADOMIENIE – INFORMACJA z otwarcia ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - Konkurs ofert( marzec 2020 r. ).

1.Numer sprawy: 06/KO/PTUoAiW/2020.
2.Informacja - treść, w załączeniu.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-03-10
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.

1.Numer sprawy: 06/KO/PTUoAiW/2020.
2.Przedmiotem konkursu jest wyłonienie usługodawcy na stanowisko kierownika Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Korczaka 2 w Katowicach.
3.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ) + załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-02-24
INFORMACJA-POWIADOMIENIE,dotyczy: WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na udzielenie świadczeń zdrowotnych - konkurs ofert (luty 2020 r.).

1.Dotyczy sprawy o numerze:
05/KO/PTUoAiW/SKO/
2.Informacja - treść, w załączeniu.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-02-21
POWIADOMIENIE – INFORMACJA z otwarcia ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - Konkurs ofert( luty 2020 r. ).

1.Dotyczy sprawy o numerze:
05/KO/PTUoAiW/SKO/
2.Informacja - treść, w załączeniu.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-02-17
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.

1.Numer sprawy: 05/KO/PTUoAiW/SKO/2020.
2.Przedmiotem konkursu jest wyłonienie usługodawcy na stanowisko kierownika Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie
3.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ) + załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-01-28
INFORMACJA - POWIADOMIENIE, dotyczy: WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych - Konkursy Ofert( styczeń 2020 r. ).

Dotyczy spraw o numerach:
01/KO/CP/ST/2020
02/KO/PZP/2020
03/KO/PTUoAiW/2020
04/KO/L/ODTUoA/2020

Więcej

Data zamieszczenia :2020-01-27
POWIADOMIENIE – INFORMACJA z otwarcia ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - Konkursy Ofert( styczeń 2020 r. ).

Dotyczy spraw o numerach:
01/KO/CP/ST/2020
02/KO/PZP/2020
03/KO/PTUoAiW/2020
04/KO/L/ODTUoA/2020

Więcej

Data zamieszczenia :2020-01-27
PLAN postępowań o udzielenie zamówień publicznych Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy – w 2020 roku.


PLAN postępowań o udzielenie zamówień publicznych Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy – w 2020 roku. ( roboty budowlane, usługi i dostawy ) – wg art.13a ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2019 r., poz.1843 - tekst jednolity z późn.zm.).

Więcej

Data zamieszczenia :2020-01-20
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.

1.Numer sprawy: 01/KO/CP/ST/2020
2.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ).

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń w zakresie :
Usług stomatologicznych dla pacjentów Centrum Psychiatrii
w Katowicach.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-01-20
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.

1.Numer sprawy: 02/KO/PZP/2020.
2.Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń w zakresie terapii uzależnień i porad psychologicznych na rzecz pacjentów
Centrum Psychiatrii w Katowicach, w Poradni Zdrowia Psychicznego przy ul. Korczaka 22 w Katowicach.
3.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ) + załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-01-20
INFORMACJA - Powiadomienie o Wyborze Najkorzystniejszej Oferty i UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dotyczy postępowania: Usługi Cateringowe Dla Filii Centrum Psychiatrii w Katowicach Zlokalizowanej w Skoczowie.


1.Oznaczenie sprawy : ZS–01/CAT–SK/2019.
2.Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych, na warunkach określonych w ogłoszeniu, o szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia poniżej kwot określonych w art.138g ust.1 pkt.1 ustawy PZP.
3.INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty i udzieleniu zamówienia ( w pdf ).

Więcej

Data zamieszczenia :2020-01-20
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.

1.Numer sprawy: 03/KO/PTUoAiW/2020.
2.Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń w zakresie terapii uzależnień od alkoholu na rzecz pacjentów
Centrum Psychiatrii w Katowicach, w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Współuzależnienia przy ul. Korczaka 2 w Katowicach.
3.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ) + załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-01-20
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.

1.Numer sprawy: 04/KO/L/ODTUoA/2020.
2.Przedmiotem konkursu jest udzielanie konsultacji psychiatrycznych na rzecz pacjentów
Centrum Psychiatrii w Katowicach, w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu przy ul. Korczaka 2 w Katowicach.
3.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ) + załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2020-01-10
INFORMACJA z OTWARCIA OFERT - dotyczy postępowania: Usługi Cateringowe Dla Filii Centrum Psychiatrii w Katowicach Zlokalizowanej w Skoczowie.


1.Oznaczenie sprawy : ZS–01/CAT–SK/2019.
2.Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych, na warunkach określonych w ogłoszeniu, o szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia poniżej kwot określonych w art.138g ust.1 pkt.1 ustawy PZP.
3.INFORMACJA z Otwarcia Ofert ( pdf ).

Więcej

Data zamieszczenia :2020-01-10
INFORMACJA z OTWARCIA OFERT - dotyczy postępowania: Usługi Cateringowe Dla Filii Centrum Psychiatrii w Katowicach Zlokalizowanej w Skoczowie.


1.Oznaczenie sprawy : ZS–01/CAT–SK/2019.
2.Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych, na warunkach określonych w ogłoszeniu, o szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia poniżej kwot określonych w art.138g ust.1 pkt.1 ustawy PZP.
3.INFORMACJA z Otwarcia Ofert (wersja world).

Więcej

Data zamieszczenia :2019-12-31
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dotyczy : Dostawy leków, materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych w 2020 roku


1.Numer sprawy : ZP/PN/LMOSD/2019.
2.Treść informacji w załączeniu : Ogłoszenie o Udzieleniu Zamówienia w BZP nr 510283897-N-2019 z dnia 31.12.2019 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2019-12-30
ODPOWIEDZI NA PYTANIA Wykonawcy,DOTYCZY : OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NA Usługi Cateringowe Dla Filii Centrum Psychiatrii w Katowicach Zlokalizowanej w Skoczowie.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE.1.Oznaczenie sprawy : ZS–01/CAT–SK/2019.
2.Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych, na warunkach określonych w ogłoszeniu, o szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia poniżej kwot określonych w art.138g ust.1 pkt.1 ustawy PZP.
3.TREŚĆ Odpowiedzi i wyjaśnienia, w załączeniu ( pdf ).

4.UWAGA: przed ostatecznym terminem składania ofert, oferty należy składać w dni robocze (tj. wyłączając soboty, niedziele i święta), w godzinach od 07:00 do 13:30.

Więcej

Data zamieszczenia :2019-12-24
INFORMACJA z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w zakresie Pakietu nr 26 po powtórzeniu czynności wyboru - dotyczy postępowania : Dostawa leków, materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych w 2020 roku.


1.Numer sprawy : ZP/PN/LMOSD/2019.
2.Treść informacji w załączeniu (pdf).

Więcej

Data zamieszczenia :2019-12-19
INFORMACJA z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT ( pakietów ), dotyczy postępowania : Dostawa leków, materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych w 2020 roku.


1.Numer sprawy : ZP/PN/LMOSD/2019.
2.Treść informacji w załączeniu (pdf)

Więcej

Data zamieszczenia :2019-12-18
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA: Usługi Cateringowe Dla Filii Centrum Psychiatrii w Katowicach Zlokalizowanej w Skoczowie.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE.


1.Oznaczenie sprawy : ZS–01/CAT–SK/2019.
2.Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych,na warunkach określonych w ogłoszeniu, o szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia poniżej kwot określonych w art.138g ust.1 pkt.1 ustawy PZP.
3.UWAGA: przed ostatecznym terminem składania ofert, oferty należy składać w dni robocze (tj. wyłączając soboty, niedziele i święta), w godzinach od 07:00 do 13:30.

Więcej

Data zamieszczenia :2019-12-13
INFORMACJA z OTWARCIA OFERT - dotyczy postępowania: Dostawa leków, materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych w 2020 roku - złożenie Ofert Dodatkowych w zakresie Pakietu Nr 21.


1.Numer sprawy : ZP/PN/LMOSD/2019.
2.Treść informacji :
A)Konsorcjum : URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54 – 613 Wrocław. Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91 – 342 Łódź - podtrzymuje cenę pakietu nr 21 zaoferowaną w ofercie złożonej w dniu 05.12.2019 roku.
B)Farmacol – Logistyka Sp. z o.o., ul. Szopienicka 77, 40 - 431 Katowice - określa cenę w ofercie dodatkowej na : 22 173,07 zł. brutto.

Data zamieszczenia :2019-12-05
INFORMACJA z OTWARCIA OFERT - dotyczy postępowania: Dostawa leków, materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych w 2020 roku.


1.Numer sprawy : ZP/PN/LMOSD/2019.
2.Treść informacji w załączeniu (pdf)

Więcej

Data zamieszczenia :2019-11-28
ODPOWIEDZI Na PYTANIA, ciąg dalszy - dotyczy postępowania: Dostawa leków, materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych w 2020 roku.

1.Numer sprawy : ZP/PN/LMOSD/2019.
2.Treść pytań i odpowiedzi w załączniku

Więcej

Data zamieszczenia :2019-11-26
ODPOWIEDZI Na PYTANIA, ciąg dalszy - dotyczy postępowania: Dostawa leków, materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych w 2020 roku.

1.Numer sprawy : ZP/PN/LMOSD/2019.
2.Dotyczy pakietu 30 poz.662 i poz.664.
3.Treść odpowiedzi w załączniku.

Więcej

Data zamieszczenia :2019-11-26
ODPOWIEDZI Na PYTANIA, ciąg dalszy - dotyczy postępowania: Dostawa leków, materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych w 2020 roku.

1.Numer sprawy : ZP/PN/LMOSD/2019.
2.Treść pytań i odpowiedzi w załączniku.

Więcej

Data zamieszczenia :2019-11-26
ODPOWIEDZI Na PYTANIA, ciąg dalszy - dotyczy postępowania: Dostawa leków, materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych w 2020 roku.

1.Numer sprawy : ZP/PN/LMOSD/2019.
2.Treść pytań i odpowiedzi w załączniku

Więcej

Data zamieszczenia :2019-11-25
POWIADOMIENIE (Informacja) - dotyczy postępowania: Dostawa leków, materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych w 2020 roku: PRZEDŁUŻENIE TERMINU Składania Ofert.


1.Numer sprawy : ZP/PN/LMOSD/2019.
2.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP - Nr 540253813-N-2019 z dnia 25.11.2019 r.(skan).
3.Termin ostateczny składania ofert do dnia: 05 grudnia 2019 roku, do godziny 09:00.
4.Termin otwarcia ofert: 05.12.2019 roku, godzina 10:00.
5.Miejsce składania i otwarcia ofert : zgodnie z odpowiednim zapisem w SIWZ.
UWAGA: Przed dniem ostatecznego terminu składania ofert, oferty należy składać w godzinach: od 07:00 do 13:30.

Więcej

Data zamieszczenia :2019-11-25
ODPOWIEDZI Na PYTANIA, ciąg dalszy - dotyczy postępowania: Dostawa leków, materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych w 2020 roku.

1.Numer sprawy : ZP/PN/LMOSD/2019.
2.Dotyczy pakietu 12, poz. 304.
3.Treść odpowiedzi w załączniku.

Więcej

Data zamieszczenia :2019-11-25
ODPOWIEDZI Na PYTANIA, ciąg dalszy - dotyczy postępowania: Dostawa leków, materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych w 2020 roku.1.Numer sprawy : ZP/PN/LMOSD/2019.
2.Dotyczy pakietu 19 poz.585; pakietu 17 poz.495;
pakietu 22 poz.609
3.Treść odpowiedzi w załączniku.

Więcej

Data zamieszczenia :2019-11-22
ODPOWIEDZI Na PYTANIA, ciąg dalszy - dotyczy postępowania: Dostawa leków, materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych w 2020 roku.

1.Numer sprawy : ZP/PN/LMOSD/2019.
UWAGA : Zamawiający poprawia treść zapisu w Pakiecie Nr 29, Poz.656.
2.Aktualna treść w załączeniu.

Więcej

Data zamieszczenia :2019-11-21
ODPOWIEDZI Na PYTANIA, ciąg dalszy - dotyczy postępowania: Dostawa leków, materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych w 2020 roku.


1.Numer sprawy : ZP/PN/LMOSD/2019.
2.Odpowiedzi na pytania (skan) w załączeniu.

Więcej

Data zamieszczenia :2019-11-20
ODPOWIEDZI Na PYTANIA, ciąg dalszy - dotyczy postępowania: Dostawa leków, materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych w 2020 roku.


1.Numer sprawy : ZP/PN/LMOSD/2019.
2.Odpowiedzi na pytania (skan) w załączeniu.

Więcej

Data zamieszczenia :2019-11-19
ODPOWIEDZI Na PYTANIA - dotyczy postępowania: Dostawa leków, materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych w 2020 roku.


1.Numer sprawy : ZP/PN/LMOSD/2019.
2.Odpowiedzi na pytania (skan) w załączeniu.

Więcej

Data zamieszczenia :2019-11-18
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa leków, materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych w 2020 roku.


1.Numer sprawy : ZP/PN/LMOSD/2019
2.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w BZP nr 623146-N-2019 z dnia 2019-11-18.

Więcej

Data zamieszczenia :2019-11-18
OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU : Dostawa leków, materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych w 2020 roku - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA + Załączniki.


1.Numer sprawy: ZP/PN/LMOSD/2019.
2.Nr Ogłoszenia o zamówieniu w BZP : 623146-N-2019 z dnia 18.11.2019 r.
3.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA + Załączniki.
4.UWAGA - Załącznik Nr 6 do SIWZ: Zestawienie Wyceny Przedmiotu Zamówienia, opublikowano na tej stronie internetowej jako odrębną pozycję w excelu.

Więcej

Data zamieszczenia :2019-11-18
OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU : Dostawa leków, materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych w 2020 roku - ZAŁĄCZNIK Nr 6 do SIWZ

1.Numer sprawy: ZP/PN/LMOSD/2019.
2.Nr Ogłoszenia o zamówieniu w BZP: 623146-N-2019 z dnia
18. 11. 2019 r.
3.Załącznik nr 6 do SIWZ - excel

Więcej

Data zamieszczenia :2019-11-12
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA : Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego, oraz dzierżawa koagulometru, analizatora immunologicznego, analizatora jonów, analizatora biochemicznego, analizatora hematologicznego i czytnika testów paskowych.


1.Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LAB/2019.
2.Treść informacji w załączeniu : BZP z dnia 12.11.2019 r. Ogłoszenie nr 510242463.

Więcej

Data zamieszczenia :2019-11-05
INFORMACJA – Powiadomienie,dotyczy : Sprostowania pomyłki w zakresie PAKIETU Nr 10 i PAKIETU Nr 11 - przy Wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym na : Dostawę odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego, oraz dzierżawę koagulometru, analizatora immunologicznego, analizatora jonów, analizatora biochemicznego, analizatora hematologicznego i czytnika testów paskowych.1.Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LAB/2019.
2.Treść sprostowania w załączeniu ( skan).

Więcej

Data zamieszczenia :2019-11-04
INFORMACJA – Powiadomienie,dotyczy : Wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na : Dostawę drobnego sprzętu medycznego w 2020 roku.1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/DSM/2019.
2.Informacja - treść, w załączeniu (skan).

Więcej

Data zamieszczenia :2019-11-04
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA, dotyczy postępowania na: Dostawę drobnego sprzętu medycznego w 2020 roku.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/DSM/2019.
2.Informacja - treść, w załączeniu (skan)- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP nr 510235396-N-2019 z dnia 04.11.2019 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2019-10-30
INFORMACJA - POWIADOMIENIE, dotyczy: WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT Na Dostawę odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego, oraz dzierżawę koagulometru, analizatora immunologicznego, analizatora jonów, analizatora biochemicznego, analizatora hematologicznego i czytnika testów paskowych.1.Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LAB/2019.
2.Treść informacji w załączeniu ( skan ).

Więcej

Data zamieszczenia :2019-10-29
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT, dotyczy postępowania: Dostawa Drobnego Sprzętu Medycznego w 2020 roku.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/DSM/2019.
2.Informacja - treść, w załączeniu.

Więcej

Data zamieszczenia :2019-10-25
ODPOWIEDZI Na PYTANIA: Dostawa drobnego sprzętu medycznego w 2020 roku.

1.Oznaczenie sprawy: ZP/PN/DSM/2019.
2.Treść pytań i odpowiedzi ( skan).

Więcej

Data zamieszczenia :2019-10-22
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU : Dostawa drobnego sprzętu medycznego w 2020 roku.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/DSM/2019.
2.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w BZP nr 612897-N-2019 z dnia 2019-10-22.

Więcej

Data zamieszczenia :2019-10-22
Dostawa Drobnego Sprzętu Medycznego w 2020 roku : SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA + Załączniki.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/DSM/2019.
2.Numer ogłoszenia w BZP : 612897-N-2019 z dnia 2019-10-22.
Uwaga : Załącznik nr 10 do SIWZ ( zestawienie wyceny przedmiotu zamówienia ) opublikowano oddzielnie
na tej stronie internetowej w excelu, zgodnie z informacją zawartą w SIWZ.

Więcej

Data zamieszczenia :2019-10-22
Dostawa Drobnego Sprzętu Medycznego w 2020 roku : ZAŁĄCZNIK Nr 10 do SIWZ.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/DSM/2019.
2.Numer ogłoszenia w BZP : 612897-N-2019 z dnia 2019-10-22.
3.Załacznik Nr 10 do SIWZ ( Zestawienie Wyceny Przedmiotu Zamówienia ),w Excelu.

Więcej

Data zamieszczenia :2019-10-21
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT, dotyczy postępowania: Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego, oraz dzierżawa koagulometru, analizatora immunologicznego, analizatora jonów, analizatora biochemicznego, analizatora hematologicznego i czytnika testów paskowych.


1.Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LAB/2019.
2.Treść informacji w załączeniu ( skan ).

Więcej

Data zamieszczenia :2019-10-16
INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT - dotyczy postępowania : Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego, oraz dzierżawa koagulometru, analizatora immunologicznego, analizatora jonów, analizatora biochemicznego, analizatora hematologicznego i czytnika testów paskowych.1.Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LAB/2019.
2.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP : nr 540219861-N-2019 z dnia 16.10.2019 r.
3.Ostateczny termin składania ofert : do godziny 09:00 dnia 21.10.2019 r. Termin otwarcia ofert o godzinie 10:00 w tym samym dniu. Miejsce składania i otwarcia ofert zgodnie z odpowiednim zapisem w SIWZ.
4.UWAGA: Przed upływem ostatecznego terminu składania ofert, oferty należy składać w godzinach od 07:00 do 13:30 w dni robocze (tj.za wyjątkiem sobót, niedziel i dni świątecznych).

Więcej

Data zamieszczenia :2019-10-16
ODPOWIEDZI Na PYTANIA, ciąg dalszy - dotyczy postępowania: Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego, oraz dzierżawa koagulometru, analizatora immunologicznego, analizatora jonów, analizatora biochemicznego, analizatora hematologicznego i czytnika testów paskowych.


1.Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LAB/2019.
2.Treść pytań i odpowiedzi ( skan).

Więcej

Data zamieszczenia :2019-10-15
ODPOWIEDZI Na PYTANIA, ciąg dalszy - dotyczy postępowania: Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego, oraz dzierżawa koagulometru, analizatora immunologicznego, analizatora jonów, analizatora biochemicznego, analizatora hematologicznego i czytnika testów paskowych.


1.Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LAB/2019.
2.Treść pytań i odpowiedzi ( skan).

Więcej

Data zamieszczenia :2019-10-14
INFORMACJA - POWIADOMIENIE, dotyczy: WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na Dostawy środków czystości w 2020 roku - Przetarg Publiczny poniżej wartości 30 tys. euro.


1.Oznaczenie sprawy : 01/PP/SC/2019
2.Treść informacji w pdf.

Więcej

Data zamieszczenia :2019-10-11
ODPOWIEDZI Na PYTANIA - dotyczy postępowania: Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego, oraz dzierżawa koagulometru, analizatora immunologicznego, analizatora jonów, analizatora biochemicznego, analizatora hematologicznego i czytnika testów paskowych.


1.Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LAB/2019.
2.Treść pytań i odpowiedzi ( skan).

Więcej

Data zamieszczenia :2019-10-11
ODPOWIEDZI Na PYTANIA, ciąg dalszy - dotyczy postępowania: Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego, oraz dzierżawa koagulometru, analizatora immunologicznego, analizatora jonów, analizatora biochemicznego, analizatora hematologicznego i czytnika testów paskowych.1.Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LAB/2019.
2.Treść pytań i odpowiedzi ( skan).

Więcej

Data zamieszczenia :2019-10-11
ODPOWIEDZI Na PYTANIA, ciąg dalszy - dotyczy postępowania: Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego, oraz dzierżawa koagulometru, analizatora immunologicznego, analizatora jonów, analizatora biochemicznego, analizatora hematologicznego i czytnika testów paskowych.1.Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LAB/2019.
2.Treść pytań i odpowiedzi ( skan).

Więcej

Data zamieszczenia :2019-10-11
ODPOWIEDZI Na PYTANIA, ciąg dalszy - dotyczy postępowania: Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego, oraz dzierżawa koagulometru, analizatora immunologicznego, analizatora jonów, analizatora biochemicznego, analizatora hematologicznego i czytnika testów paskowych.


1.Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LAB/2019.
2.Treść pytań i odpowiedzi ( skan).

Więcej

Data zamieszczenia :2019-10-10
PRZETARG PUBLICZNY O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOTY 30 TYSIĘCY EURO - Dostawa Środków Czystości w 2020 roku : INFORMACJA z Otwarcia Ofert.


1.Oznaczenie sprawy : 01/PP/SC/2019
2.Nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych - Art. 4 Pkt. 8 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, ( Dz.U. z 2019 r., poz.1843 - tekst jednolity z późn.zm.).
3.Treść Informacji z otwarcia ofert.

Więcej

Data zamieszczenia :2019-10-09
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU : Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego, oraz dzierżawa koagulometru, analizatora immunologicznego, analizatora jonów, analizatora biochemicznego, analizatora hematologicznego i czytnika testów paskowych.


1.Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LAB/2019.
2.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w BZP nr 607026-N-2019 z dnia 2019-10-09.

Więcej

Data zamieszczenia :2019-10-09
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego, oraz dzierżawa koagulometru, analizatora immunologicznego, analizatora jonów, analizatora biochemicznego, analizatora hematologicznego i czytnika testów paskowych: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA wraz z ZAŁĄCZNIKAMI.


1.Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LAB/2019.
2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA wraz z ZAŁĄCZNIKAMI.

Więcej

Data zamieszczenia :2019-10-03
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOTY 30 TYSIĘCY EURO - Dostawa Środków Czystości w 2020 roku.


1.Oznaczenie sprawy : 01/PP/SC/2019

2.Nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych - Art. 4 Pkt. 8 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, ( Dz.U. z 2018 r., poz.1986 - tekst jednolity z późn.zm.).
3.Załącznik nr 5 opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego www.centrumpsychiatrii.eu, zakładka zamówienia , w excelu - jako odrębną pozycję z podaniem nazwy zadania i numeru oznakowania sprawy, zgodnie z niniejszym Ogłoszeniem.

Więcej

Data zamieszczenia :2019-10-03
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOTY 30 TYSIĘCY EURO - Dostawa Środków Czystości w 2020 roku - ZAŁĄCZNIK Nr 5 do ogłoszenia.


1.Oznaczenie sprawy : 01/PP/SC/2019
2.Załącznik nr 5 - Zestawienie Wyceny Przedmiotu Zamówienia, dla pakietów nr 1 i nr 2.

Więcej

Data zamieszczenia :2019-10-03
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOTY 30 TYSIĘCY EURO - Dostawa Środków Czystości w 2020 roku - ZAŁĄCZNIK Nr 5 do ogłoszenia. Wersja Edytowalna.


1.Oznaczenie sprawy : 01/PP/SC/2019
2.Załącznik nr 5 - Zestawienie Wyceny Przedmiotu Zamówienia, dla pakietów nr 1 i nr 2. WERSJA EDYTOWALNA.

Więcej

Data zamieszczenia :2019-09-17
OGŁOSZENIE o UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane : "Modernizacja Pomieszczeń Poradni Zlokalizowanej Przy ul. Korczaka 22 W Katowicach Dla Potrzeb Osób Niepełnosprawnych".1.Numer sprawy : 01/RB–KAT 22/PFRON/2019.
2.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia : BZP nr 510195587-N-2019 z dnia 17.09.2019 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2019-09-13
OGŁOSZENIE o UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację sal chorych oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przyziemia na sale terapeutyczne w budynku Oddziału i Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.


1.Numer sprawy : 02/RB–SK/ROPS/2019.
2.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia : BZP nr 510193609-N-2019 z dnia 13.09.2019 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2019-09-05
INFORMACJA : Dotyczy Otwarcia Ofert na zadanie pod nazwą - "Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację sal chorych oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przyziemia na sale terapeutyczne w budynku Oddziału i Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie".


1.Numer sprawy : 02/RB–SK/ROPS/2019.
2.Ogłoszenie nr 584473-N-2019 z dnia 2019-08-12 r. publikacja w BZP.
3.Treść Informacji (skan w załączeniu ).

Więcej

Data zamieszczenia :2019-08-28
INFORMACJA z Otwarcia OFERT, zadanie pn.: "Modernizacja Pomieszczeń Poradni Zlokalizowanej Przy ul. Korczaka 22 W Katowicach Dla Potrzeb Osób Niepełnosprawnych".


1.Numer sprawy : 01/RB–KAT 22/PFRON/2019.
2.Ogłoszenie o zamówieniu nr 582263-N-2019 z dnia 2019-08-05 r. publikacja w BZP.
3.Treść informacji w pdf.

Więcej

Data zamieszczenia :2019-08-28
POWIADOMIENIE o Wyborze Najkorzystniejszej Oferty, zadanie : zadanie pn.: "Modernizacja Pomieszczeń Poradni Zlokalizowanej Przy ul. Korczaka 22 W Katowicach Dla Potrzeb Osób Niepełnosprawnych".


1.Numer sprawy : 01/RB–KAT 22/PFRON/2019.
2.Ogłoszenie o zamówieniu nr 582263-N-2019 z dnia 2019-08-05 r. publikacja w BZP.
3.Treść Powiadomienia w pdf.

Więcej

Data zamieszczenia :2019-08-21
Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację sal chorych oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przyziemia na sale terapeutyczne w budynku Oddziału i Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie: SIWZ + Załączniki.


1.Numer sprawy : 02/RB–SK/ROPS/2019.
2.Ogłoszenie nr 584473-N-2019 z dnia 2019-08-12 r. publikacja w BZP.
3.SIWZ + załączniki, w tym Przedmiar Robót (zał.nr 5).

UWAGA : 1)Specyfikacje techniczne ( dalszy ciąg załącznika nr 5 do SIWZ opublikowano na stronie internetowej jako oddzielną pozycję.
2)Przed dniem ostatecznego terminu składania ofert
(05.09.2019 r.do godziny 08:00),oferty należy składać w dni robocze w godzinach od 08:00 do 13:30.

Więcej

Data zamieszczenia :2019-08-21
"Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację sal chorych oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przyziemia na sale terapeutyczne w budynku Oddziału i Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie": Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.


1.Numer sprawy : 02/RB–SK/ROPS/2019.
2.Ogłoszenie nr 584473-N-2019 z dnia 2019-08-12 r. publikacja w BZP.
3.Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
(Załącznik nr 5 do SIWZ - c.d.).

Więcej

Data zamieszczenia :2019-08-12
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację sal chorych oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przyziemia na sale terapeutyczne w budynku Oddziału i Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.


1.Numer sprawy : 02/RB–SK/ROPS/2019.
2.Ogłoszenie nr 584473-N-2019 z dnia 2019-08-12 r. publikacja w BZP (pdf).
3.WNIOSEK o dopuszczenie do udziału w przetargu
ograniczonym + załączniki (w pdf).

Więcej

Data zamieszczenia :2019-08-12
ROBOTY BUDOWLANE pn.Modernizacja Pomieszczeń Poradni Zlokalizowanej Przy Ul. Korczaka 22 W Katowicach Dla Potrzeb Osób Niepełnosprawnych : SIWZ + załączniki.


1.Numer sprawy : 01/RB – KAT 22/PFRON/2019.
2.SIWZ + załączniki, w tym przedmiar robót.
3.UWAGA : Specyfikacje techniczne ( dalszy ciąg załącznika nr 5 do SIWZ opublikowano na stronie internetowej jako oddzielną pozycję.

Więcej

Data zamieszczenia :2019-08-12
ROBOTY BUDOWLANE pn.Modernizacja Pomieszczeń Poradni Zlokalizowanej Przy Ul. Korczaka 22 W Katowicach Dla Potrzeb Osób Niepełnosprawnych : SIWZ - ciąg dalszy Załącznika nr 5 Specyfikacje Techniczne.


1.Numer sprawy : 01/RB – KAT 22/PFRON/2019.
2.Ciąg dalszy Załącznika nr 5 : Specyfikacje Techniczne.

Więcej

Data zamieszczenia :2019-08-07
POWIADOMIENIE – INFORMACJA : Dotyczy wyboru
najkorzystniejszej oferty na badanie przez biegłego rewidenta rocznych sprawozdań finansowych podmiotu leczniczego za 2019 i 2020 rok.


1.Znak sprawy : 01/U–BR/19
2.Treść Powiadomienia (informacji): Uprzejmie informuję, że do badania przedmiotowych sprawozdań jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez firmę : Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o., ul. Rolna 43, 40 – 555 Katowice.
Cena brutto za badanie : 15 375,00 złotych, za każdy badany rok.
Oferta konkurencyjna : Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. ,ul. Rostka 9/6, 41 – 902 Bytom.
Cena brutto za badanie : 17 220,00 złotych, za każdy badany rok.

Data zamieszczenia :2019-08-05
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE pn.Modernizacja Pomieszczeń Poradni Zlokalizowanej Przy Ul. Korczaka 22 W Katowicach Dla Potrzeb Osób Niepełnosprawnych


1.Numer sprawy : 01/RB – KAT 22/PFRON/2019.
2.Ogłoszenie nr 582263-N-2019 z dnia 2019-08-05 r. publikacja w BZP (pdf).
3.WNIOSEK o dopuszczenie do udziału w przetargu
ograniczonym + załączniki (w pdf).

Więcej

Data zamieszczenia :2019-07-16
POWIADOMIENIE-INFORMACJA, dotyczy: wyboru najkorzystniejszej oferty na udzielenie świadczeń zdrowotnych w postępowaniu konkursowym.

1.Numer sprawy: 28/CP/PTUoAiW/SKO/2019
2.Numer sprawy: 29/CP/ODTUoA/K2/2019
2.W załączeniu skan powiadomienia - informacji.

Więcej

Data zamieszczenia :2019-07-15
POWIADOMIENIE - INFORMACJA z otwarcia ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych - konkurs ofert (lipiec 2019)

1.Numer sprawy: 28/CP/PTUoAiW/SKO/2019
2.Realizacja usług zdrowotnych w zakresie terapii uzależnień od alkoholu dla pacjentów Centrum Psychiatrii
w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy w Poradni Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.

1.Numer sprawy: 29/CP/ODTUoA/K2/2019
2.Realizacja usług zdrowotnych w zakresie terapii uzależnień od alkoholu na rzecz pacjentów Centrum Psychiatrii
w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu przy ul. Korczaka 2 w Katowicach.

W ZAŁĄCZENIU SKAN POWIADOMIENIA - INFORMACJI.

Więcej

Data zamieszczenia :2019-07-09
POWIADOMIENIE - INFORMACJA z otwarcia ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych - konkurs ofert (lipiec 2019)

1. Numer sprawy: 27/CP/PZP/K22/2019
2. W załączeniu skan powiadomienia-informacji.

Więcej

Data zamieszczenia :2019-07-09
POWIADOMIENIE – INFORMACJA : Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty na udzielanie świadczeń w zakresie usług medycyny pracy dla pracowników Centrum Psychiatrii w Katowicach.


1.Numer sprawy: 11.2/Cp/MP – KAT/2019
2.Treść informacji w załączeniu (skan).

Więcej

Data zamieszczenia :2019-07-08
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.

1.Numer sprawy: 29/CP/ODTUoA/K2/2019
2.Realizacja usług zdrowotnych w zakresie terapii uzależnień od alkoholu na rzecz pacjentów Centrum Psychiatrii
w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu przy ul. Korczaka 2 w Katowicach.
3.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ) + załączniki

Więcej

Data zamieszczenia :2019-07-08
INFORMACJA, dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę 20 kpl. łóżek szpitalnych i udzieleniu zamówienia.


1.Oznaczenie sprawy : 01/D–Łszp/2019.
2.Treść informacji w załączeniu (skan).

Więcej

Data zamieszczenia :2019-07-08
POWIADOMIENIE (Informacja)- dotyczy: wyboru najkorzystniejszej oferty na świadczenie Usług Bankowych.


1.Oznaczenie sprawy : 01/UB/2019.
2.Treść powiadomienia (informacji)- w załączeniu (skan).

Więcej

Data zamieszczenia :2019-07-08
POWIADOMIENIE – INFORMACJA z otwarcia ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - Konkurs Ofert( lipiec 2019 r.).

1.Dotyczy sprawy o numerze:27/CP/PZP/K22/2019
2.W załączeniu POWIADOMIENIE-INFORMACJA

Więcej

Data zamieszczenia :2019-07-08
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.

1.Numer sprawy: 28/CP/PTUoAiW/SKO/2019
2.Realizacja usług zdrowotnych w zakresie terapii uzależnień od alkoholu dla pacjentów Centrum Psychiatrii
w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy w Poradni Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Katowickej 21 w Skoczowie.
3.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ) + załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2019-07-05
INFORMACJA z Otwarcia Ofert na: USŁUGI MEDYCYNY PRACY dla pracowników Centrum Psychiatrii w Katowicach.


1.Numer sprawy: 11.2/Cp/MP–KAT/2019.
2.Informacja : w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 3 oferty, nazwy firm i wyceny ofertowe w załączeniu (skan).

Więcej

Data zamieszczenia :2019-07-03
ZAPROSZENIE - Dotyczy : złożenia oferty cenowej, do zbadania przez biegłego rewidenta rocznych sprawozdań finansowych za 2019 i 2020 rok.


1.Znak sprawy : 01/U–BR/19
2.Treść zaproszenia (skan ).

Więcej

Data zamieszczenia :2019-07-02
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.

1.Numer sprawy: 27/CP/PZP/K22/2019
2.Realizacja usług zdrowotnych w zakresie porad psychologicznych i prowadzenia psychoterapii dla pacjentów Centrum Psychiatrii
w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy w Poradni Zdrowia Psychicznego przy ul. Korczaka 22 w Katowicach.
3.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ) + załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2019-06-28
INFORMACJA o UDZIELENIU ZAMÓWIENIA, dotyczy: Udzielania świadczeń w zakresie Transportu Sanitarnego.


1.Numer sprawy: 02/TS/06/2019.
2.Treść informacji - Zamówienia na przedmiotowe usługi udzielono nw. firmom w następującym zakresie:a)Transport pacjentów bez opieki medycznej (tylko kierowca); b)Przewóz materiałów do badań.
DANRECH Specjalistyczny Transport Medyczny Daniel Porc 44-530 Dąbrowa Górnicza, ul. Modrzejowska 2.
c)Transport pacjentów z opieką sanitariusza lub ratownika medycznego ; d)Transport pacjentów karetką S.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „OLIMAJ” Miechurski Antoni 41-253 Czeladź, ul.Spacerowa 3Data zamieszczenia :2019-06-27
INFORMACJA o UDZIELENIU ZAMÓWIENIA : Usługi Cateringowe dla Centrum Psychiatrii w Katowicach - ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE.


1.Oznaczenie sprawy: ZS-IV/CAT-K/2019.
2.Treść Informacji : informuje się, że Zamawiający Centrum Psychiatrii w Katowicach im.dr.Krzysztofa Czumy z siedzibą przy ulicy Korczaka 27, 40-340 Katowice, udzielił zamówienia Wykonawcom wspólnie ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie :
a)Jol–Mark Sp. z o.o., ul. Portowa 16G, 44–100 Gliwice.
b)PPHU Postęp Sp. z o.o., ul.Portowa 16G,44–100 Gliwice.
Termin wykonania zamówienia od 01.07.2019 r. do 31.01.2021 r. Wartość zamówienia brutto : 1 930 372,50 zł.

Data zamieszczenia :2019-06-27
INFORMACJA o UNIEWAŻNIENIU Postępowania w zakresie : USŁUGI MEDYCYNY PRACY dla pracowników Centrum Psychiatrii w Katowicach.


1.Numer sprawy: 11/Cp/MP–KAT/2019.
2.Treść informacji : na podstawie odpowiednich zapisów w SWKO unieważnia się przedmiotowe postępowanie - na usługi nie wpłynęła żadna oferta.

UWAGA : w dniu dzisiejszym wszczyna się nowe postępowanie na usługi medycyny pracy.

Data zamieszczenia :2019-06-27
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ w zakresie - USŁUG MEDYCYNY PRACY dla pracowników Centrum Psychiatrii w Katowicach.


1.Numer sprawy: 11.2/Cp/MP–KAT/2019.
2.Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń w zakresie usług medycyny pracy dla pracowników Centrum Psychiatrii w Katowicach
3.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert( SWKO ) + załączniki.

Uwaga: Nowe (niniejsze) postępowanie wszczęto po unieważnieniu postępowania o numerze sprawy 11/Cp/MP–KAT/2019.

Więcej

Data zamieszczenia :2019-06-19
INFORMACJA z Otwarcia Ofert na: Udzielanie świadczeń w zakresie Transportu Sanitarnego.


1.Numer sprawy: 02/TS/06/2019.
2.Treść informacji (skan).

Więcej

Data zamieszczenia :2019-06-18
ZAPROSZENIE do złożenia oferty : Na Świadczenie usług bankowych – 2019/2020 r.1.Znak sprawy : 01/UB/2019.
2.Treść zaproszenia w załączeniu.

Więcej

Data zamieszczenia :2019-06-18
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Usługi Cateringowe dla Centrum Psychiatrii w Katowicach.


1.Oznaczenie sprawy: ZS-IV/CAT-K/2019.
2.Treść informacji(skan).

Więcej

Data zamieszczenia :2019-06-18
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ w zakresie - USŁUG MEDYCYNY PRACY dla pracowników Centrum Psychiatrii w Katowicach - INFORMACJA o Przedłużeniu Terminu Składania Ofert.


1.Numer sprawy: 11/Cp/MP – KAT/2019.
2.Treść informacji : termin składania ofert przedłuża się do dnia 27.06.2019 roku do godziny 11:00 ; otwarcie ofert w dniu 27.06.2019 r. o godzinie 11:30. Miejsce składania i otwarcia ofert - bez zmian.

Data zamieszczenia :2019-06-12
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ w zakresie TRANSPORTU SANITARNEGO.


1.Numer sprawy: 02/TS/06/2019.
2.Udzielanie świadczeń w zakresie transportu sanitarnego
3.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ) + załączniki

Więcej

Data zamieszczenia :2019-06-12
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ w zakresie - USŁUG MEDYCYNY PRACY dla pracowników Centrum Psychiatrii w Katowicach.


1.Numer sprawy: 11/Cp/MP – KAT/2019.
2.Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń w zakresie usług medycyny pracy dla pracowników Centrum Psychiatrii w Katowicach
3.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert( SWKO ) + załączniki.


Więcej

Data zamieszczenia :2019-06-11
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE - USŁUGI CATERINGOWE DLA CENTRUM PSYCHIATRII w KATOWICACH1.Oznaczenie sprawy: ZS-IV/CAT-K/2019.
2.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert określono w pkt.12 Ogłoszenia. UWAGA: Przed ostatecznym terminem składania ofert - oferty będą przyjmowane w godzinach od 07:00 do 13:30 w dni robocze.
3.Ogłoszenie opublikowano w pdf.
4.UWAGA: Załączniki, które Wykonawcy składają wraz z ofertą (wzory, w tym wzór oferty) opublikowano również w wersji edytowalnej na tej stronie internetowej.

Więcej

Data zamieszczenia :2019-06-11
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE - USŁUGI CATERINGOWE DLA CENTRUM PSYCHIATRII w KATOWICACH.
ZAŁĄCZNIKI, które Wykonawcy składają wraz z ofertą (wzory w wersji edytowalnej) - do wykorzystania.


1.Oznaczenie sprawy: ZS-IV/CAT-K/2019.
2.Całość Ogłoszenia o Zamówieniu na Usługi Społeczne opublikowano w wersji pdf na tej stronie internetowej, pod wyżej wymienionym oznaczeniem sprawy.

Więcej

Data zamieszczenia :2019-06-10
Usługi cateringowe dla Centrum Psychiatrii w Katowicach - Zamówienie na usługi społeczne. POWIADOMIENIE o Unieważnieniu Postępowania.


1.Oznaczenie sprawy : ZS –3/CAT – K/2019.
2.Treść Powiadomienia (skan) w załączeniu.

Więcej

Data zamieszczenia :2019-06-06
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Usługi Cateringowe dla Centrum Psychiatrii w Katowicach.


1.Oznaczenie sprawy: ZS-3/CAT-K/2019.
2.Informacja (skan) - w załączeniu.

Więcej

Data zamieszczenia :2019-06-04
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na : Dostawę(sprzedaż) Energii Elektrycznej na potrzeby obiektów Centrum Psychiatrii w Katowicach.


1.Oznaczenie sprawy: 01/ENERG-EL/2019 - - Dotyczy :
Ogłoszenia o zamówieniu w BZP nr 545626-N-2019 z dnia
2019-05-10.
2.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP nr 510110548-N-2019 ( skan ) w załączeniu.

Więcej

Data zamieszczenia :2019-06-04
POWIADOMIENIE-INFORMACJA, dotyczy: wyboru najkorzystniejszej oferty
na udzielenie świadczeń zdrowotnych w postępowaniu konkursowym.

1. Numer sprawy: 26/CP/PTUoAiW/SKO/2019.
2. w załączeniu skan powiadomienia-informacji.

Więcej

Data zamieszczenia :2019-06-04
USŁUGI CATERINGOWE DLA CENTRUM PSYCHIATRII w KATOWICACH - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE : Odpowiedzi Na Pytania.


1.Oznaczenie sprawy: ZS-3/CAT-K/2019.
2.Pytania i odpowiedzi- skan.

Więcej

Data zamieszczenia :2019-06-03
POWIADOMIENIE - INFORMACJA z otwarcia ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych - konkurs ofert (maj 2019)

1. Numer sprawy: 26/CP/PTUoAiW/SKO/2019
2. W załączeniu skan powiadomienia-informacji.

Więcej

Data zamieszczenia :2019-05-31
INFORMACJA o Udzieleniu Zamówienia, dotyczy - Świadczenia Usług polegających na kompleksowym utrzymaniu czystości w budynkach przy ul. Korczaka 2 i Korczaka 22 w Katowicach.


1.Znak sprawy : 01/US/K2-K22/2019.
2.Treść informacji : Zamówienia na przedmiotowe usługi udzielono firmie MARGOTA Małgorzata Zborowska, 40-348 Katowice, ul.Borki 33A/1. Termin realizacji od 01.06.2019 r. do 30.11.2020 roku.Wartość zamówienia 117.000,- zł.

Data zamieszczenia :2019-05-30
USŁUGI CATERINGOWE DLA CENTRUM PSYCHIATRII w KATOWICACH - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE.


1.Oznaczenie sprawy: ZS-3/CAT-K/2019.
2.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert określono w pkt.12 Ogłoszenia. UWAGA: Przed ostatecznym terminem składania ofert - oferty będą przyjmowane w godzinach od 07:00 do 13:30 w dni robocze.
3.Ogłoszenie opublikowano w pdf.
4.UWAGA: Załączniki, które Wykonawcy składają wraz z ofertą (wzory, w tym wzór oferty) opublikowano również w wersji edytowalnej na tej stronie internetowej.

Więcej

Data zamieszczenia :2019-05-30
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE - USŁUGI CATERINGOWE dla Centrum Psychiatrii w Katowicach:
ZAŁĄCZNIKI, które Wykonawcy składają wraz z ofertą (wzory w wersji edytowalnej) - do wykorzystania.1.Oznaczenie sprawy: ZS-3/CAT-K/2019.
2.Całość Ogłoszenia o Zamówieniu na Usługi Społeczne opublikowano w wersji pdf na tej stronie internetowej.

Więcej

Data zamieszczenia :2019-05-28
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.

1.Numer sprawy: 26/CP/PTUoAiW/SKO/2019
2.Realizacja usług z zakresu terapii uzależnień od alkoholu – na rzecz Pacjentów Poradni Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i
Współuzależnienia, przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.
3.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ) + załączniki

Więcej

Data zamieszczenia :2019-05-28
INFORMACJA-POWIADOMIENIE, dotyczy : Wyboru Najkorzystniejszej Oferty : w przetargu nieograniczonym, na „ Dostawę ( sprzedaż ) energii elektrycznej na potrzeby obiektów Centrum Psychiatrii w Katowicach ”.


1.Oznaczenie sprawy : 01/ENERG – EL/2019.
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP : nr 545626-N-2019 z dnia 10.05.2019.
3.Treść Informacji-Powiadomienia ( skan )w załączeniu.

Więcej

Data zamieszczenia :2019-05-28
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Dostawa Leku : PALIPERIDONE.


1.Oznaczenie sprawy : 01/PP/L – D/19.
2.Treść informacji - w postępowaniu wpłynęła jedna oferta :
Firma : Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o., ul.Iłżecka 24,02-135 Warszawa. Cena brutto zamówienia : 18 662,40 zł. Okres realizacji zamówienia, zgodnie z Ogłoszeniem o przetargu publicznym.

Data zamieszczenia :2019-05-23
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Na Dostawę Leku : PALIPERIDONE - Przetarg Publiczny.


1.Oznaczenie sprawy : 01/PP/L – D/19.
2.Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień o wartości przekraczającej 15 000,00 zł. i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionego na stronie internetowej www.centrumpsychiatrii.eu oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025, z późn. zm.).
3.UWAGA - pełne ogłoszenie opublikowano w pdf.
Wzór oferty jest też opublikowany w wersji edytowalnej na stronie internetowej jako odrębna pozycja.


Więcej

Data zamieszczenia :2019-05-23
Dostawa Leku : PALIPERIDONE - Przetarg Publiczny.


1.Oznaczenie sprawy : 01/PP/L – D/19.
2.Wersja edytowalna Wzoru Oferty.
3.Patrz - na publikację pełnej treści OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU w pdf na tej stronie internetowej.

Więcej

Data zamieszczenia :2019-05-23
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - DOSTAWA(SPRZEDAŻ) ENERGII ELEKTRYCZNEJ Na Potrzeby Obiektów Centrum Psychiatrii w Katowicach.


1.Oznaczenie sprawy: 01/ENERG-EL/2019.
2.Treść informacji - skan, w załączeniu.

Więcej

Data zamieszczenia :2019-05-21
Usługi Cateringowe Dla Centrum Psychiatrii w Katowicach -POWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU Postępowania.


1.Oznaczenie sprawy: ZS/CAT-K/2019.
2.Postępowanie prowadzone na rzecz i w imieniu Centrum
Psychiatrii w Katowicach przez Kancelarię Radcy Prawnego
dr Magdalena Czajkowska z siedzibą w Krakowie, NIP: 679-
219-59-55.
3.Treść Powiadomienia o unieważnieniu postępowania (skan).

Więcej

Data zamieszczenia :2019-05-17
POWIADOMIENIE – INFORMACJA, dotyczy :wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup maszyny sprzątającej-automat myjąco szorujący z napędem bateryjnym w ilości 1 sztuk.

1. Dotyczy sprawy: 29A/W/19
2. W załączeniu skan powiadomienia - informacji.

Więcej

Data zamieszczenia :2019-05-17
POWIADOMIENIE – INFORMACJA, dotyczy : wyboru najkorzystniejszej oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych w postępowaniu konkursowym.

1. Odnosi się do spraw o numerach: 24/CP/INT/2019 i 25/CP/PTUoAiW/SKO/2019.
2. W załączeniu skan powiadomienia-informacji.

Więcej

Data zamieszczenia :2019-05-15
ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ - Maszyna sprzątająca - automat myjąco szorujący z napędem bateryjnym.

1. Odnosi się do sprawy o numerze: 29A/W/19.
2. W załączeniu skan zapytania ofertowego o cenę.

Więcej

Data zamieszczenia :2019-05-15
POWIADOMIENIE – INFORMACJA z otwarcia ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - Konkurs Ofert( maj 2019 r.).

1.Dotyczy spraw o numerach:24/CP/INT/2019,25/CP/PTUoAiW/SKO/2019
2.W załączeniu POWIADOMIENIE-INFORMACJA

Więcej

Data zamieszczenia :2019-05-14
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA – zapytanie ofertowe o cenę: Maszyna sprzątająca – automat myjąco szorujący z napędem bateryjnym w ilości 1 sztuk.

1. Odnosi się do sprawy o numerze: 29/W/19.
2. W załączeniu skan unieważnienia postępowania.

Więcej

Data zamieszczenia :2019-05-14
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - Świadczenie Usług polegających na kompleksowym utrzymaniu czystości w budynkach przy ul. Korczaka 2 i Korczaka 22 w Katowicach.


1.Znak sprawy : 01/US/K2-K22/2019.
2.Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami.

Więcej

Data zamieszczenia :2019-05-10
DOSTAWA(SPRZEDAŻ) ENERGII ELEKTRYCZNEJ Na Potrzeby Obiektów Centrum Psychiatrii w Katowicach.


1.Oznaczenie sprawy: 01/ENERG-EL/2019 - Dotyczy :
Ogłoszenia o zamówieniu w BZP nr 545626-N-2019 z dnia
2019-05-10.
2.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ ) +
załączniki w wersji pdf.

3.UWAGA : Wzór oferty i załączniki opublikowano w wersji
edytowalnej na tej stronie internetowej jako odrębną
pozycję, w celu ułatwienia Wykonawcom przygotowania ofert.

Więcej

Data zamieszczenia :2019-05-10
DOSTAWA(SPRZEDAŻ) ENERGII ELEKTRYCZNEJ Na Potrzeby Obiektów Centrum Psychiatrii w Katowicach.1.Oznaczenie sprawy: 01/ENERG-EL/2019 - Dotyczy :
Ogłoszenia o zamówieniu w BZP nr 545626-N-2019 z dnia
2019-05-10.
2.ZAŁĄCZNIKI do SIWZ w Wersji Edytowalnej ( do
wykorzystania przez Wykonawców - do wypełnienia ).
3.Wszystkie załączniki do SIWZ opublikowane zostały wraz
ze specyfikacją na tej stronie internetowej.

Więcej

Data zamieszczenia :2019-05-10
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA : Dostawę ( sprzedaż ) Energii Elektrycznej Na Potrzeby Obiektów Centrum Psychiatrii w Katowicach.


1.Oznaczenie sprawy: 01/ENERG-EL/2019
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 545626-N-2019 z dnia
2019-05-10

Więcej

Data zamieszczenia :2019-05-09
ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ - Maszyna sprzątająca - automat myjąco szorujący z napędem bateryjnym.

1. Odnosi się do sprawy o numerze: 29/W/19.
2. W załączeniu skan zapytania ofertowego o cenę.

Więcej

Data zamieszczenia :2019-05-08
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.

1.Numer sprawy: 24/CP/INT/2019
2.Realizacja usług internistycznych dla pacjentów Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy
3.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ) + załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2019-05-08
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.

1.Numer sprawy: 25/CP/PTUoAiW/SKO/2019
2.Realizacja usług z zakresu terapii uzależnień od alkoholu – na rzecz Pacjentów Poradni Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i
Współuzależnienia, przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.
3.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ) + załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2019-05-02
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na "Usługi cateringowe dla Centrum Psychiatrii w Katowicach", Zamówienie Na Usługi Społeczne - KOREKTA.


1.Oznaczenie sprawy : ZS/CAT-K/2019
2.Korekta odnosi się do Informacji z otwarcia ofert opublikowanej w dniu 30.04.2019 r. i dotyczy pkt.1
( uzupełnienie danych podmiotu prowadzącego postępowanie ), oraz poprawienia końcowej daty realizacji zamówienia.

Więcej

Data zamieszczenia :2019-04-30
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Usługi cateringowe dla Centrum Psychiatrii w Katowicach

Oznaczenie sprawy: ZS/CAT-K/2019

Więcej

Data zamieszczenia :2019-04-25
POWIADOMIENIE – INFORMACJA, dotyczy :wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup wózków do transportu odpadów w ilości 8 sztuk.

1. Dotyczy sprawy: 26/W/19
2. W załączeniu skan powiadomienia - informacji.

Więcej

Data zamieszczenia :2019-04-23
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE pod nazwą "Usługi cateringowe dla Centrum Psychiatrii w Katowicach" : Pytania i Odpowiedzi do Treści Ogłoszenia.


1.Oznaczenie sprawy : ZS/CAT-K/2019.
2.Treść pytań i odpowiedzi ( skan ).

Więcej

Data zamieszczenia :2019-04-18
INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERTY: Wózek do transportu odpadów.

1. Odnosi się do sprawy o numerze: 26/W/19.
2. Termin złożenia oferty zostaje przedłużony do dnia 23.04.2019 r. do godziny 11.00.

Data zamieszczenia :2019-04-17
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE - Usługi cateringowe dla Centrum Psychiatrii w Katowicach:
Załączniki, które Wykonawcy składają wraz z ofertą (wzory) w wersji edytowalnej - do wykorzystania.


1.Oznaczenie sprawy: ZS/CAT-K/2019.
2.Całość Ogłoszenia o Zamówieniu na Usługi Społeczne opublikowano w wersji pdf na tej stronie internetowej.

Więcej

Data zamieszczenia :2019-04-17
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE - Usługi cateringowe dla Centrum Psychiatrii w Katowicach.

1.Oznaczenie sprawy: ZS/CAT-K/2019.
2.Postępowanie prowadzone jest na rzecz i w imieniu Centrum Psychiatrii w Katowicach przez Kancelarię Radcy Prawnego dr Magdalena Czajkowska z siedzibą w Krakowie, NIP: 679-219-59-55.
3.Kontakt z ww. Kancelarią określony został w pkt.8.3 niniejszego Ogłoszenia.Godziny urzędowania Kancelarii – dla tego postępowania: od 09:00 do 17:00 w dni robocze.
4.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert określono w pkt.12 Ogłoszenia. UWAGA: Przed ostatecznym terminem składania ofert - oferty będą przyjmowane w godzinach od 07:00 do 13:30 w dni robocze.
5.UWAGA: Załączniki, które Wykonawcy składają wraz z ofertą (wzory) opublikowano również w wersji edytowalnej na tej stronie internetowej.

Więcej

Data zamieszczenia :2019-04-15
ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ - Wózek do transportu odpadów.

1. Odnosi się do sprawy o numerze: 26/W/19.
2. W załączeniu skan zapytania ofertowego.

Więcej

Data zamieszczenia :2019-04-11
POWIADOMIENIE – INFORMACJA, dotyczy : wyboru najkorzystniejszej oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych w postępowaniu konkursowym.

1. Odnosi się do sprawy o numerze: 23/CP/PTUoAiW/K2/2019.
2. W załączeniu skan powiadomienia-informacji.

Więcej

Data zamieszczenia :2019-04-08
POWIADOMIENIE – INFORMACJA z otwarcia ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - Konkurs Ofert( kwiecień 2019 r.).

1.Dotyczy sprawy o numerze:23/CP/PTUoAiW/K2/2019
2.W załączeniu POWIADOMIENIE-INFORMACJA

Więcej

Data zamieszczenia :2019-04-04
POWIADOMIENIE – INFORMACJA, dotyczy :wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup wózków do transportu czystej i brudnej bielizny w ilości 7 sztuk.

1. Dotyczy sprawy: 21/W/19
2. W załączeniu skan powiadomienia - informacji.

Więcej

Data zamieszczenia :2019-04-02
KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.

1.Numer sprawy: 23/CP/PTOoAiW/K2/2019
2.Dotyczy: Udzielenia świadczeń, w zakresie porad i prowadzenie psychoterapii uzależnień na rzecz pacjentów Centrum Psychiatrii w Katowicach,w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Korczaka 2 w Katowicach.
3.Szczegółowe warunki konkursu ofert (SWKO) + załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2019-03-27
ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ - Wózek do transportu czystej i brudnej bielizny.

1. Odnosi się do sprawy o numerze: 21/W/19.
2. W załączeniu skan zapytania ofertowego.

Więcej

Data zamieszczenia :2019-03-26
POWIADOMIENIE – INFORMACJA, dotyczy : wyboru najkorzystniejszych ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w postępowaniu konkursowym.

1. Odnosi się do sprawy o numerze: 22/CP/PZP/K22/2019.
2. W załączeniu skan powiadomienia-informacji.

Więcej

Data zamieszczenia :2019-03-22
POWIADOMIENIE – INFORMACJA z otwarcia ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - Konkursy Ofert( marzec 2019 r. ).

Dotyczy sprawy o numerze: 22/CP/PZP/K22/2019

Więcej

Data zamieszczenia :2019-03-15
KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.

1.Numer sprawy: 22/CP/PZP/K22/2019
2.Dotyczy: Udzielenia świadczeń, w zakresie porad psychologicznych i prowadzenie psychoterapii na rzecz pacjentów Centrum Psychiatrii w Katowicach,w Poradni Zdrowia Psychicznego przy ul. Korczaka 22 w Katowicach.
3.Szczegółowe warunki konkursu ofert (SWKO) + załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2019-02-26
POWIADOMIENIE – INFORMACJA, dotyczy : wyboru najkorzystniejszych ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w postępowaniu konkursowym.

1. Odnosi się do spraw o numerach: 20/L/SK/OTU/PTU/2019, 21/CP/PZP/K22/2019.
2. W załączeniu skan powiadomienia-informacji.

Więcej

Data zamieszczenia :2019-02-26
UNIEWAŻNIENIE Postępowania (Powiadomienie) - Dotyczy zadania pod nazwą : Usługi cateringowe dla Centrum Psychiatrii w Katowicach.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/Cat/KAT/2019.
2.Powiadomienie - skan (w załączeniu.

Więcej

Data zamieszczenia :2019-02-22
POWIADOMIENIE – INFORMACJA z otwarcia ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - Konkursy Ofert( luty 2019 r. ).

Dotyczy spraw o numerach: 20/L/SK/OTU/PTU/2019, 21/CP/PZP/K/2019

Więcej

Data zamieszczenia :2019-02-19
KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.

1.Numer sprawy: 20/L/SK/OTU/PTU/2019
2.Dotyczy:Wybór kandydata na stanowisko lekarza psychiatry w Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Skoczowie przy ul. Katowickiej 21.
3.Szczegółowe warunki Konkursu Ofert(SWKO) + załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2019-02-19
KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.

1.Numer sprawy: 21/CP/PZP/K22/2019
2.Dotyczy: Udzielenia świadczeń, w zakresie porad psychologicznych i prowadzenie psychoterapii na rzecz pacjentów Centrum Psychiatrii w Katowicach,w Poradni Zdrowia Psychicznego przy ul. Korczaka 22 w Katowicach.
3.Szczegółowe warunki konkursu ofert (SWKO) + załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2019-02-08
INFORMACJA - Dotyczy : otwarcia ofert , w postępowaniu przetargowym ( przetarg nieograniczony ), zadanie pod nazwą : Usługi cateringowe dla Centrum Psychiatrii w Katowicach.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/Cat/KAT/2019.
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 508141-N-2019 z dnia 2019-01-29 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP nr 540018406-N-2019 z dnia 29.01.2019 r., oraz nr 540021292-N-2019 z dnia 01.02.2019 r.
3.Informacja - skan ( w załączeniu )

Więcej

Data zamieszczenia :2019-02-01
ODPOWIEDZI i WYJAŚNIENIA do Treści SIWZ. Zmiana Terminu Składania Ofert. Odstąpienie Zamawiającego od wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Dotyczy: Usługi cateringowe dla Centrum Psychiatrii w Katowicach.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/Cat/KAT/2019
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 508141-N-2019 z dnia 2019-01-29.
3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP nr 540018406-N-2019 z dnia 29.01.2019 r.; Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP nr 540021292-N-2019 z dnia 01-02-2019.
UWAGA :
1.Termin składania ofert został wydłużony do dnia 08 luty 2019 r., do godziny 08:00 - miejsce składania ofert bez zmian, termin otwarcia ofert 08 luty 2019 r. o godzinie 10:00.
2.Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3.Zgoda Zamawiającego na treść pytania ( wyjaśnienia )oznacza odpowiednią modyfikację w treści SIWZ ( lub adekwatnym załączniku ).

Więcej

Data zamieszczenia :2019-01-31
POWIADOMIENIE – INFORMACJA, dotyczy : wyboru najkorzystniejszych ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w postępowaniu konkursowym.


A)Odnosi się do spraw o numerach : 12/L – PZP/K22/2019; 12/Cp/K27-OT/2019; 16A/Cp/P – K2/2019; 11/Cp/PZP-K22/2019; 01/Cp/KO – K2/2019; 06/Cp/P – PZP/2019.
B)W załączeniu skan powiadomienia - informacji.

Więcej

Data zamieszczenia :2019-01-30
KOREKTA do SIWZ - Usługi cateringowe dla Centrum Psychiatrii w Katowicach.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/Cat/KAT/2019.
2.Treść korekty : W załączniku nr 1 do SIWZ (formularz oferty), punkt 14 - wykreśla się ostatnie zdanie.

Data zamieszczenia :2019-01-29
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi cateringowe dla Centrum Psychiatrii w Katowicach. Publikacja w BZP.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/Cat/KAT/2019
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 508141-N-2019 z dnia 2019-01-29.
3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP nr 540018406-N-2019 z dnia 29.01.2019 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2019-01-29
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi cateringowe dla Centrum Psychiatrii w Katowicach.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/Cat/KAT/2019
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 508141-N-2019 z dnia 2019-01-29.
3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP nr 540018406-N-2019 z dnia 29.01.2019 r.
4.SIWZ + załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2019-01-28
POWIADOMIENIE – INFORMACJA z otwarcia ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - Konkursy Ofert( styczeń 2019 r. ).


Dotyczy spraw o numerach : 12/L – PZP/K22/2019; 12/Cp/K27-OT/2019; 16A/Cp/P – K2/2019; 11/Cp/PZP-K22/2019; 01/Cp/KO – K2/2019; 06/Cp/P – PZP/2019.

Więcej

Data zamieszczenia :2019-01-23

PLAN postępowań o udzielenie zamówień publicznych Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy – w 2019 roku(roboty budowlane, usługi i dostawy).


Wg art.13a ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz.1986 - tekst jednolity z późn.zm.) - Skan.

Więcej

Data zamieszczenia :2019-01-18

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.1.Numer sprawy: 12/L – PZP/K22/2019
2.Na Udzielanie Świadczeń Zdrowotnych : Na stanowisku Lekarza Psychiatry w Poradni Zdrowia Psychicznego przy ul. Korczaka 22 w Katowicach.
3.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ) + załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2019-01-18

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.


1.Numer sprawy: 12/Cp/K27-OT/2019.
2.Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń
w zakresie terapii uzależnień na rzecz pacjentów Oddziału Terapii Centrum Psychiatrii w Katowicach, przy ul. Korczaka 27.
3.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ) + załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2019-01-18

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.


1.Numer sprawy: 16A/Cp/P – K2/2019
2.Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń w zakresie terapii uzależnień na rzecz pacjentów Centrum Psychiatrii w Katowicach, w Poradni Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Korczaka 2 w Katowicach.
3.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ) + załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2019-01-18

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.


1.Numer sprawy: 11/Cp/PZP-K22/2019.
2. Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń, w zakresie porad psychologicznych i prowadzenie psychoterapii na rzecz pacjentów Centrum Psychiatrii w Katowicach, w Poradni Zdrowia Psychicznego przy ul. Korczaka 22 w Katowicach.
3.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ) + załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2019-01-18

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.1.Numer sprawy: 01/Cp/KO – K2/2019.
2.Udzielanie konsultacji psychiatrycznych (lekarskich) pacjentom Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia Od Alkoholu przy ul. Korczaka 2 w Katowicach.
3.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ) + załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2019-01-18

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.


1.Numer sprawy: 06/Cp/P – PZP/2019.
2.Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń w zakresie terapii uzależnień na rzecz pacjentów
Centrum Psychiatrii w Katowicach, w Poradni Zdrowia Psychicznego przy ul. Korczaka 22 w Katowicach.
3.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ) + załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2018-12-28
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na : Zaopatrzenie Szpitala w Wodę i Odprowadzanie Ścieków.


1.Ogłoszenie o Udzieleniu Zamówienia w BZP - nr 500307609-N-2018 z dnia 28.12.2018 r. (skan )

Więcej

Data zamieszczenia :2018-11-28
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na : Usługi cateringowe dla filii Centrum Psychiatrii w Katowicach, zlokalizowanej w Skoczowie.1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/Cat/Sk/18
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 636768-N-2018 z dnia 2018-10-17.
3.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP nr 500284090-N-2018 z dnia 28.11.2018 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2018-11-22
POWIADOMIENIE - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na : Usługi cateringowe dla filii Centrum Psychiatrii w Katowicach, zlokalizowanej w Skoczowie.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/Cat/Sk/18
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 636768-N-2018 z dnia 2018-10-17.
3.Powiadomienie - Informacja w załączeniu.

Więcej

Data zamieszczenia :2018-11-22
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na : DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH I DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO, ORAZ DZIERŻAWĘ KOAGULOMETRU, ANALIZATORA IMMUNOLOGICZNEGO, ANALIZATORA JONÓW, ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO I CZYTNIKA TESTÓW PASKOWYCH.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/LAB/2018.
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 635118-N-2018 z dnia 2018-10-15 r.
3.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP nr 500279166-N-2018 z dnia 22.11.2018 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2018-11-21
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA : DOSTAWA LEKÓW, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH I ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH W 2019 ROKU.1.Numer sprawy - ZP/PN/LMOSD/2018
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 631879-N-2018 z dnia
2018-10-08 r.
3.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP nr 500277966-N-2018 z dnia 21.11.2018 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2018-11-20
POWIADOMIENIE - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na : KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.1.Numer sprawy : 12/L-ZLS/2018
2.Udzielanie świadczeń na stanowisku lekarza psychiatry ( psychoterapeuty ), w Zespole Lecznictwa Środowiskowego przy ul. Korczaka 22 w Katowicach.
3.TREŚĆ Informacji : Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na świadczenie przedmiotowych usług : Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Ewa Rudzka-Jasińska, ul. Grabowa 8, 41-200 Sosnowiec.
Cena : 4,00 zł. brutto za każdy wypracowany punkt.

Data zamieszczenia :2018-11-16
INFORMACJA z otwarcia ofert na:UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.1.Numer sprawy : 12/L-ZLS/2018
2.Udzielanie świadczeń na stanowisku lekarza psychiatry ( psychoterapeuty ), w Zespole Lecznictwa Środowiskowego przy ul. Korczaka 22 w Katowicach.
3.TREŚĆ Informacji : w wyznaczonym terminie na przedmiotowe usługi wpłynęła 1 oferta od firmy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Ewa Rudzka-Jasińska, ul. Grabowa 8, 41-200 Sosnowiec.
Cena : 4,00 zł. brutto za każdy wypracowany punkt.

Data zamieszczenia :2018-11-15

POWIADOMIENIE - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na : DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH I DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO, ORAZ DZIERŻAWĘ KOAGULOMETRU, ANALIZATORA IMMUNOLOGICZNEGO, ANALIZATORA JONÓW, ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO I CZYTNIKA TESTÓW PASKOWYCH.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/LAB/2018.
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 635118-N-2018 z dnia 2018-10-15 r.
3.Treść ogłoszenia ( skan ) w załączeniu.

Więcej

Data zamieszczenia :2018-11-14

POWIADOMIENIE - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na : Dostawę Leków, Materiałów Opatrunkowych i Środków Dezynfekcyjnych w 2019 roku


1.Numer sprawy - ZP/PN/LMOSD/2018
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 631879-N-2018 z dnia
2018-10-08 r.
3.Treść ogłoszenia ( skan ) w załączeniu.

Więcej

Data zamieszczenia :2018-11-08

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.1.Numer sprawy : 12/L-ZLS/2018
2.Udzielanie świadczeń na stanowisku lekarza psychiatry ( psychoterapeuty ), w Zespole Lecznictwa Środowiskowego przy ul. Korczaka 22 w Katowicach.
3.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ) + załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2018-11-06
INFORMACJA z otwarcia ofert na : Usługi cateringowe dla filii Centrum Psychiatrii w Katowicach, zlokalizowanej w Skoczowie.

1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/Cat/Sk/18
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 636768-N-2018 z dnia 2018-10-17.
3.Informacja w załączeniu.


Więcej

Data zamieszczenia :2018-10-30

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA : Dostawa foteli
( krzeseł ) ergonomicznych i taboretów.1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/F–UE/2018.
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 630764-N-2018 z dnia 2018-10-03.
3.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP nr 500260558-N-2018 z dnia 30.10.2018 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2018-10-30

INFORMACJA z otwarcia ofert na: DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH I DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO, ORAZ DZIERŻAWĘ KOAGULOMETRU, ANALIZATORA IMMUNOLOGICZNEGO, ANALIZATORA JONÓW, ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO I CZYTNIKA TESTÓW PASKOWYCH W 2019 ROKU.


1.Numer sprawy - ZP/PN/LAB/2018
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 635118-N-2018 z dnia 2018-10-15.
3.W załączeniu informacja z otwarcia ofert ( skan )

Więcej

Data zamieszczenia :2018-10-25
WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH I DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO, ORAZ DZIERŻAWĘ KOAGULOMETRU, ANALIZATORA IMMUNOLOGICZNEGO, ANALIZATORA JONÓW, ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO I CZYTNIKA TESTÓW PASKOWYCH W 2019 ROKU.

Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LAB/2018
Pakiet nr 6, poz. 2-Zamawiający dopuści surowicę kontrolną 3-poziomową w opakowaniach zawierających po 10 ml każdego z trzech poziomów.

Data zamieszczenia :2018-10-24
WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH I DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO, ORAZ DZIERŻAWĘ KOAGULOMETRU, ANALIZATORA IMMUNOLOGICZNEGO, ANALIZATORA JONÓW, ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO I CZYTNIKA TESTÓW PASKOWYCH W 2019 ROKU.

Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LAB/2018
Pakiet nr 9:
Zamawiający dopuści referencje dotyczące analizatora Micros ES 60.
Zamawiający nie ma obowiązku wypełnienia kolumny nr 12.

Data zamieszczenia :2018-10-24
INFORMACJA z Otwarcia Ofert, dotyczy : DOSTAWY LEKÓW, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH I ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH W 2019 ROKU.


1.Numer sprawy - ZP/PN/LMOSD/2018
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 631879-N-2018 z dnia
2018-10-08 r.
3.W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

Więcej

Data zamieszczenia :2018-10-23
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawa Drobnego Sprzętu Medycznego w 2019 roku.


1.Oznaczenie sprawy ( numer referencyjny ) : ZP/PN/DSM/2018
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 620723-N-2018 z dnia 25.09.2018 r.
3.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP nr 500253942-N-2018.

Więcej

Data zamieszczenia :2018-10-23
WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH I DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO, ORAZ DZIERŻAWĘ KOAGULOMETRU, ANALIZATORA IMMUNOLOGICZNEGO, ANALIZATORA JONÓW, ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO I CZYTNIKA TESTÓW PASKOWYCH W 2019 ROKU.

Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LAB/2018
Pakiet nr 2:
Zamawiający dopuści pomiar z użyciem 3 długości fal.
Zamawiający dopuści czytnik moczu bez czytnika barkodów.
Zamawiający dopuści czytnik z automatyczną korektą wyników końcowych o niespecyficznych interferencjach wywołanych przez pH.
Zamawiający nie dopuści czytnika z oprogramowaniem w jęz. angielskim.
Zamawiający dopuści czytnik do moczu z użyciem dwóch długości fal 525 nm i 635 nm.
Zamawiający wymaga zaoferowania czytnika do moczu fabrycznie nowego (nieużywany i nie wersja demonstracyjna).
Zamawiający wymaga zaoferowania czytnika do moczu z możliwością podłączenia go do komputera poprzez port USB.
Pakiet nr 10:
poz. 1 – Zamawiający dopuści zaoferowanie testu w opakowaniu po 5 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganej przez Zamawiającego ilości.
poz. 1 – Zamawiający wymaga zaoferowania testu o czułości diagnostycznej >99,9% i specyficzności 98,6%.
poz. 2 – Zamawiający dopuści zaoferowanie testu w opakowaniu po 5 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganej przez Zamawiającego ilości.
poz. 2 – Zamawiający wymaga zaoferowania testu różnicującego osobno toksynę A i osobno toksynę B na jednej membranie testowej.
poz. 2 – Zamawiający wymaga zaoferowania testu o czułości analitycznej dla toksyny A i dla toksyny B w stężeniu 0,75 ng/ml.
poz. 3 - Zamawiający dopuści zaoferowanie testu w opakowaniu po 250 oznaczeń z odpowiednim przeliczeniem wymaganej przez Zamawiającego ilości.
poz. 5 – Zamawiający dopuści test do jakościowego wykrywania przeciwciał przeciw HIV typu 1 i typu 2 w ludzkiej surowicy lub osoczu.
poz. 6 – Zamawiający dopuści test o czułości 10 IU/ml w surowicy
i w moczu.

Data zamieszczenia :2018-10-22
WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH I DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO, ORAZ DZIERŻAWĘ KOAGULOMETRU, ANALIZATORA IMMUNOLOGICZNEGO, ANALIZATORA JONÓW, ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO I CZYTNIKA TESTÓW PASKOWYCH W 2019 ROKU.

Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LAB/2018
Pakiet 5 poz. 16-przedmiotem zamówienia jest odczynnik do oznaczania poziomu glukozy, co jest zaznaczone w nazwie pakietu.
Pakiet 10 poz. 3-Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie pozycji do odrębnego pakietu. Na rynku istnieje wiele wytwórców oferujących w/w produkt.

Data zamieszczenia :2018-10-19
WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH I DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO, ORAZ DZIERŻAWĘ KOAGULOMETRU, ANALIZATORA IMMUNOLOGICZNEGO, ANALIZATORA JONÓW, ANALIZATORA OCHEMICZNEGO I CZYTNIKA TESTÓW PASKOWYCH W 2019 ROKU.

Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LAB/2018
Wykonawca w formularzu ofertowym wypełnia dane dotyczące wybranych pakietów (pakietu). Pakiety na które nie składa oferty może pominąć.
Pak. 7-Zamawiający wyraża zgodę na rozszerzenie formularza cenowego o kolumnę zawierającą "numer katalogowy"
Dotyczy projektu umowy:
-§2 ust.1-Zamawiający usunie z treści umowy zapis dotyczący składania zamówień w formie telefonicznej.
-§2 ust.5-Jeżeli Wykonawca korzysta z usług kurierskich nie jest to traktowane jako podwykonawstwo. Wykonawca nie musi w tym przypadku przedstawić żadnych dokumentów.

Data zamieszczenia :2018-10-19
WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ NA DOSTAWĘ LEKÓW, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH I ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH W 2019 ROKU.

Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LMOSD/2018
Wyjaśnienia dotyczące Pakietu 12 poz. 302 oraz Pakietu 19 poz. 580 zostały opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 16. 10 2018 r.
Pakiet 17 poz. 492-Zamawiający dopuści produkt konfekcjonowany w opakowaniach o masie 100g.

Data zamieszczenia :2018-10-18
WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH I DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO, ORAZ DZIERŻAWĘ KOAGULOMETRU, ANALIZATORA IMMUNOLOGICZNEGO, ANALIZATORA JONÓW, ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO I CZYTNIKA TESTÓW PASKOWYCH W 2019 ROKU.

Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LAB/2018
Pak. nr4, poz. nr3 - Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie wymogu posiadania gwintu na probówkach.

Data zamieszczenia :2018-10-17
WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ NA DOSTAWĘ LEKÓW, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH I ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH W 2019 ROKU.

Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LMOSD/2018
1. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację w §8 ust.2, pkt.3 projektu umowy.
2. Pakiet nr 26 poz.634, poz.635, poz.636- Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w treści zapisów.

Data zamieszczenia :2018-10-17

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi cateringowe dla filii Centrum Psychiatrii w Katowicach, zlokalizowanej w Skoczowie.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/Cat/Sk/18
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 636768-N-2018 z dnia 2018-10-17.

Więcej

Data zamieszczenia :2018-10-17

Usługi cateringowe dla filii Centrum Psychiatrii w Katowicach, zlokalizowanej w Skoczowie - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA + Załączniki.1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/Cat/Sk/18
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 636768-N-2018 z dnia 2018-10-17.
3.SIWZ + załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2018-10-16
WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ NA DOSTAWĘ LEKÓW, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH I ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH W 2019 ROK

Numer sprawy - ZP/PN/LMOSD/2018
Pakiet 22, poz. 603-Zamawiający wymaga gazy w roli 13 nitkową, niejałową, szer. 90 cm x 100.
Pakiet 22, poz. 603-Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem ilości.
Pakiet 22, poz. 606-Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 3 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Pakiet 22, poz. 610-Zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką.
Pakiet 22,poz.617-Zamawiający dopuszcza wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Pakiet 22,poz.603-610, 615-617-Zamawiający nie wydziela pozycji do odrębnych pakietów.
Pakiet 12, poz.302, 303-Zamawiający nie dopuszcza preparatów , które nie są produktami leczniczymi.
Pakiet 17, poz.492-Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produkt ZinoDr.
Pakiet 19, poz.580-Zamawiąjący dopuszcza glukozę 75g o smaku cytrynowym, będącej dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego w celu wyk. doustnego testu tolerancji glukozy.
Pakiet 19, poz.593,594,596-paski testowe przeznaczone są do glukometóow będących na wyposażeniu szpitala.

Data zamieszczenia :2018-10-15
Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego, oraz dzierżawa koagulometru, analizatora immunologicznego, analizatora jonów, analizatora biochemicznego i czytnika testów paskowych - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA + Załączniki.1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/LAB/2018.
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 635118-N-2018 z dnia 2018-10-15.
3.SIWZ + załączniki

Więcej

Data zamieszczenia :2018-10-15

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego, oraz dzierżawa koagulometru, analizatora immunologicznego, analizatora jonów, analizatora biochemicznego i czytnika testów paskowych.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/LAB/2018.
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 635118-N-2018 z dnia 2018-10-15.

Więcej

Data zamieszczenia :2018-10-15

POWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty na : Dostawę Drobnego Sprzętu Medycznego w 2019 roku.1.Oznaczenie sprawy ( numer referencyjny ) : ZP/PN/DSM/2018
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 620723-N-2018 z dnia 25.09.2018 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2018-10-15

POWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty na : dostawę foteli ( krzeseł ) ergonomicznych i taboretów.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/F–UE/2018.
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 630764-N-2018 z dnia 2018-10-03.

Więcej

Data zamieszczenia :2018-10-12

INFORMACJA z Otwarcia Ofert, dotyczy : Dostawy foteli
(krzeseł) ergonomicznych i taboretów.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/F–UE/2018.
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 630764-N-2018 z dnia
2018-10-03
3.TREŚĆ Informacji :
a)Na realizację zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę :
164 600,00 złotych brutto.
b)W postępowaniu wpłynęły dwie oferty od nw. firm :
1.TRONUS POLSKA Sp. z o.o., ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa.
- Cena oferty brutto : 191 754,54 zł.
- termin realizacji - 24 dni.
- okres gwarancji 5 lat.
- termin płatności 30 dni
2.NO NAME OFFICE Sp. z o.o., ul. Batalionu Skała AK 6/47,
31-273 Kraków.
- Cena oferty brutto : 164 030,34 zł.
- termin realizacji - 30 dni.
- okres gwarancji 5 lat.
- termin płatności 30 dni.

Data zamieszczenia :2018-10-11

WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ NA DOSTAWĘ LEKÓW, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH I ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH W 2019 ROKU.


1.Numer sprawy - ZP/PN/LMOSD/2018
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 631879-N-2018 z dnia 2018-10-08 r.
3.TREŚĆ odpowiedzi i wyjaśnień :
W odpowiedzi na dotychczas zadawane pytania na wstępie zwracam się z uprzejmą prośbą o dokładne zapoznanie się z treścią Ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w BZP, oraz z treścią SIWZ i załącznikami, które stanowią jej integralną część , a dotyczą przedmiotowego zamówienia. Oszczędzi to zarówno Wykonawcom jak również Zamawiającemu straty cennego czasu na zadawanie zbędnych pytań i udzielania na nie odpowiedzi.
W odniesieniu do pytań przesłanych w dniu 10.10.2018 roku, wyjaśnia się co następuje :
1.Przychylając się do wniosku Wykonawców w § 7 ust.3 umowy, Zamawiający zmienia termin przydatności do użycia z 12 miesięcy na 6 miesięcy. Ponadto w ustępie tym po kropce dodaje zapis o treści „Dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić kierownik działu farmacji szpitala”.
2.Zamawiający w § 8 ust.7 umowy skreśla kropkę i dodaje „ u Wykonawcy ”.
3.Zamawiający w § 8 po ust.4 dodaje ust.4a o treści : „W przypadku zmian w podatku VAT obowiązują ceny netto za dostarczany produkt zgodnie ze złożoną ofertą i naliczeniem podatku wg obowiązującej stawki od dnia jego obowiązywania, bez konieczności zawarcia aneksu do umowy”.
4.Zamawiający w § 15 umowy skreśla przypadkowy, błędny zapis, i wprowadza poprawny zapis o treści : „Umowa została zawarta na czas określony : od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
5.Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę lub wykreślenie zapisu w § 6 umowy.
6.Dotyczy pakietu 12, poz.302 – Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu leczniczego OTC Trilac, który spełnia te same cele terapeutyczne.

Data zamieszczenia :2018-10-10
WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ NA DOSTAWĘ LEKÓW, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH I ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH W 2019 ROKU. Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LMOSD/2018
- UŚCIŚLENIE POPRZEDNIEJ INFORMACJI.

1. Informacje zamieszczone przy pakietach stanowią odpowiedzi na zadane dotychczas pytania.
2. Zamawiający pod pojęciem zmiany wielkości opakowań rozumie zmianę gramatury: maści, kremów, syropów (max. 50% większe lub mniejsze opakowanie).
3. W przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu Zamawiający wyraża zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielanie pozycji do osobnych pakietów.

Data zamieszczenia :2018-10-10
WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ NA DOSTAWĘ LEKÓW, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH I ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH W 2019 ROKU. Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LMOSD/2018

Dotyczy pakietów nr 1 do 25.
1.Informacje zamieszczone przed pakietami ( przy pakietach ) stanowią odpowiedzi na część pytań dotyczących leków.
2.Zamawiający pod pojęciem zmiany wielkości opakowań rozumie zmianę gramatury: maści, kremów, syropów (max. 50% większe lub mniejsze opakowanie).
3.W przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu Zamawiający wyraża zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem.
Dotyczy pakietu nr 26.
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielanie pozycji do osobnych pakietów.
Uwaga : patrz na publikację z dnia dzisiejszego tj. 10.10.2018 r. dotyczącą uściślenia niniejszej informacji.

Data zamieszczenia :2018-10-08

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa leków, materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych w 2019 roku.1.Numer sprawy - ZP/PN/LMOSD/2018
2.Ogłoszenie nr 631879-N-2018 z dnia 2018-10-08 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2018-10-08

Dostawa Leków, Materiałów Opatrunkowych i Środków Dezynfekcyjnych w 2019 roku - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( w tym załączniki ).1.Numer sprawy - ZP/PN/LMOSD/2018
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 631879-N-2018 z dnia
2018-10-08 r.
3.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia + załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2018-10-08

Dostawa Leków, Materiałów Opatrunkowych i Środków Dezynfekcyjnych w 2019 roku - Zestawienie Wyceny Przedmiotu Zamówienia ( Załącznik nr 6 do SIWZ ).


1.Numer sprawy - ZP/PN/LMOSD/2018
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 631879-N-2018 z dnia
2018-10-08 r.
3.Załącznik nr 6 do SIWZ - Zestawienie Wyceny Przedmiotu
Zamówienia.

Więcej

Data zamieszczenia :2018-10-05

Dostawa foteli ( krzeseł ) ergonomicznych i taboretów : ODPOWIEDZI - Wyjaśnienia do treści SIWZ.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/F–UE/2018.
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 630764-N-2018 z dnia 2018-10-03
3.TREŚĆ odpowiedzi ( wyjaśnień ) :


W odpowiedzi na pytania zadane przez firmę X…. w dniu 04.10.2018 r. we wstępie zwracam się z uprzejmą prośbą o dokładne zapoznanie się z treścią Ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w BZP, oraz z treścią SIWZ i załącznikami, które stanowią jej integralną część , a dotyczą przedmiotowego zamówienia. Oszczędzi to zarówno Wykonawcy jak również Zamawiającemu straty cennego czasu na zadawanie zbędnych pytań i udzielania na nie odpowiedzi. Zamawiający wyjaśnia, że fotel ( krzesło ) typ B zasadniczo różni się tym od fotela typu A, iż fotel ten ma być w całości tapicerowany tkaniną zmywalną o składzie osnowa 100% poliester , lico 100% vinyl, gramatura 650g/m2, z atestem higienicznym, trudnopalności EN 1021:1:2 (papieros, zapałka), o klasie ścieralności >300 000 cykli EN ISO 12947-2. Tkanina ma posiadać właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne, do dezynfekowania środkami na bazie amoniaku, chloru, alkoholu, nafty, nie dopuszcza się tkaniny o innym składzie gatunkowym i niższych parametrach. Fotel typ A w tym zakresie ma inne parametry – co uwidoczniono w opisie przedmiotu zamówienia zarówno w Ogłoszeniu o zamówieniu w BZP, jak również w pkt.3 SIWZ. Kolor tapicerki ostatecznie ma być ustalony na podstawie wzornika tkanin, który wybrany Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w dniu zawarcia umowy. Zamawiający dopuszcza przedstawienie przez Wykonawcę jednego z typów foteli, co umożliwi mu manualne sprawdzenie jego funkcji, które opisane zostały w opisie przedmiotu zamówienia. Odnośnie taboretu Zamawiający wyraża zgodę na prezentację w formie zdjęcia, rysunku lub schematu. Dla wiarygodnego Wykonawcy spełnienie ww. warunków nie powinno stwarzać problemów. Maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 56 dni, czas ten jest liczony od następnego dnia od daty zawarcia umowy – co uwidoczniono w dokumentacji przetargowej. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia powołał się na normy obowiązujące w obszarze UE. Zamawiający nie wyraża zgody na jakiekolwiek zmiany odbiegające od opisu przedmiotu zamówienia.

Data zamieszczenia :2018-10-04

INFORMACJA z otwarcia ofert, dotyczy : Dostawa Drobnego Sprzętu Medycznego w 2019 roku.


1.Oznaczenie sprawy ( numer referencyjny ) : ZP/PN/DSM/2018
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 620723-N-2018 z dnia 25.09.2018 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2018-10-03

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia + załączniki - Dostawa foteli ( krzeseł ) ergonomicznych i taboretów.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/F–UE/2018.
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 630764-N-2018 z dnia 2018-10-03 ( opublikowano w oddzielnej pozycji ).
3.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia + załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2018-10-03
OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - Dostawa foteli ( krzeseł ) ergonomicznych i taboretów.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/F–UE/2018.
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 630764-N-2018 z dnia 2018-10-03.

Więcej

Data zamieszczenia :2018-10-01
WYJASNIENIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ NA DOSTAWĘ DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO
W 2019 ROKU.

Oznaczenie sprawy: ZP/PN/DSM/2018

Więcej

Data zamieszczenia :2018-09-27

Dostawa Drobnego Sprzętu Medycznego w 2019 roku - ZMIANA w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dotyczy wzoru - projektu umowy.).


1.Oznaczenie sprawy ( numer referencyjny ) : ZP/PN/DSM/2018
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 620723-N-2018 z dnia 25.09.2018 r.
3.TREŚĆ zmiany : w Załączniku Nr 5 do SIWZ ( wzór-projekt umowy ),w § 9 skreśla się ustęp 1 oraz ustęp 2.Pozostałe ustępy przyjmują kolejność 1,2,3. W § 5 skreśla się ust.2.

Data zamieszczenia :2018-09-25

Dostawa Drobnego Sprzętu Medycznego w 2019 roku - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( w tym załączniki ).1.Oznaczenie sprawy ( numer referencyjny ) : ZP/PN/DSM/2018
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 620723-N-2018 z dnia 25.09.2018 r.
3.SIWZ + załączniki. Uwaga : załącznik nr 10 ( Zestawienie Wyceny Przedmiotu Zamówienia ), opublikowano na stronie internetowej jako odrębną pozycję.

Więcej

Data zamieszczenia :2018-09-25
OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - Dostawa Drobnego Sprzętu Medycznego w 2019 roku.


1.Oznaczenie sprawy ( numer referencyjny ) : ZP/PN/DSM/2018
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 620723-N-2018 z dnia 25.09.2018 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2018-09-25
Dostawa Drobnego Sprzętu Medycznego w 2019 roku - Załącznik Nr 10 do SIWZ ( Zestawienie Wyceny Przedmiotu Zamówienia ).1.Oznaczenie sprawy ( numer referencyjny ) : ZP/PN/DSM/2018
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 620723-N-2018 z dnia 25.09.2018 r.
3.Uwaga : SIWZ + pozostałe załączniki oraz Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano na stronie internetowej jako odrębne pozycje.

Więcej

Data zamieszczenia :2018-09-21
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację sal chorych, terapeutycznych i ciągów komunikacyjnych w budynku Oddziału i Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.


1.Oznaczenie sprawy(numer referencyjny): 01/RB-Sk/ROPS/2018.
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 603179-N-2018 z dnia 2018-08-14 r.
3.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP nr 500227231-N-2018 z dnia 2018-09-21.

Więcej

Data zamieszczenia :2018-09-21

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane : Modernizacja sal chorych i terapeutycznych na Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu w budynku głównym w Katowicach przy ul. Korczaka 27.1.Oznaczenie sprawy(numer referencyjny):02/RB – KAT/ROPS/2018.
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 603573-N-2018 z dnia 2018-08-14 r.
3.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP nr 500227345-N-2018 z dnia 2018-09-21.

Więcej

Data zamieszczenia :2018-09-18
Usługi Pralnicze - Informacja z Wyboru Najkorzystniejszej Oferty.


1.Oznaczenie sprawy : 01/PW-K/2018

2.Nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych - Art. 4 Pkt. 8 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, ( Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 - tekst jednolity z późn.zm.).
3.Treść informacji : jako najkorzystniejsza została uznana oferta złożona przez firmę : TOM-MARG ZPCH Sp. z o.o., ul. Płk. St. Dąbka 16,30-732 Kraków. Zawarcie umowy nastąpi w terminie związania ofertą.

Data zamieszczenia :2018-09-18
Dostawa Środków Czystości w 2019 roku - Informacja z Wyboru Najkorzystniejszej Oferty.


1.Oznaczenie sprawy : 01/PP/SC/2018

2.Nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych - Art. 4 Pkt. 8 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, ( Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 - tekst jednolity z późn.zm.).
3.Treść informacji : jako najkorzystniejsza została uznana oferta złożona przez firmę :
a) w zakresie pakietu Nr 1 - Firma LONA Ilona Nowak, 41-503 Chorzów, ul. Narutowicza 15.
b) w zakresie pakietu Nr 2 - HS HIGMA Service Sp. z o.o., 45-446 Opole, ul. Gosławicka 2.
Wybrane oferty spełniają wymogi Zamawiającego i są najkorzystniejsze cenowo.Zawarcie umów nastąpi w terminie związania ofertą.

Data zamieszczenia :2018-09-17
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SPOŁECZNYM - Informacja o Udzieleniu Zamówienia.1.Oznaczenie sprawy : 01/U-OM/2018.
2.Dotyczy : Usługi w zakresie ochrony osób i mienia
szpitala.
3.Treść informacji :
W dniu 17.09.2018 roku Zamawiający zawarł Umowę w sprawie zamówienia publicznego na przedmiotowe usługi z Konsorcjum firm :
1)SEBAN Sp. z o.o.( lider konsorcjum ), ul. Jesionowa 9a, 40-159 Katowice.
2)DGP Security Partner Sp. z o.o. ( partner konsorcjum ), ul. Jesionowa 9a,40-159 Katowice.

Data zamieszczenia :2018-09-14
Informacja z otwarcia ofert, dotyczy : Przetargu Publicznego na Dostawę Środków Czystości w 2019 roku.1.Oznaczenie sprawy : 01/PP/SC/2018

2.Nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych - Art. 4 Pkt. 8 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, ( Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 - tekst jednolity z późn.zm.).

Więcej

Data zamieszczenia :2018-09-13
Usługi Pralnicze - Informacja z otwarcia ofert, dotyczy : Przetargu Publicznego.


1.Oznaczenie sprawy : 01/PW-K/2018

2.Nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych - Art. 4 Pkt. 8 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, ( Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 - tekst jednolity z późn.zm.).
3.Treść informacji :
W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta od firmy :
TOM-MARG ZPCH Sp. z o.o., ul. Płk. St. Dąbka 16,30-732 Kraków.
Cena : za 1 kg prania brutto : 5,17 zł.

Data zamieszczenia :2018-09-12
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SPOŁECZNYM - Powiadomienie - Informacja : Wybór najkorzystniejszej oferty.1.Oznaczenie sprawy : 01/U-OM/2018.
2.Dotyczy : Usługi w zakresie ochrony osób i mienia
szpitala.

Więcej

Data zamieszczenia :2018-09-11


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SPOŁECZNYM - INFORMACJA z otwarcia ofert.


1.Oznaczenie sprawy : 01/U-OM/2018.
2.Dotyczy : Usługi w zakresie ochrony osób i mienia
szpitala.

Więcej

Data zamieszczenia :2018-09-11
POWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty na :Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację sal chorych, terapeutycznych i ciągów komunikacyjnych w budynku Oddziału i Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.


1.Oznaczenie sprawy(numer referencyjny): 01/RB-Sk/ROPS/2018.
2.Ogłoszenie w BZP nr 603179-N-2018 z dnia 2018-08-14 r.
3.Treść powiadomienia - w załączeniu.

Więcej

Data zamieszczenia :2018-09-11

POWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty na : Roboty budowlane "Modernizacja sal chorych i terapeutycznych na Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu w budynku głównym w Katowicach przy ul. Korczaka 27".1.Oznaczenie sprawy(numer referencyjny):02/RB – KAT/ROPS/2018.
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 603573-N-2018 z dnia 2018-08-14 r.
3.Treść powiadomienia - w załączeniu.

Więcej

Data zamieszczenia :2018-09-10
INFORMACJA z OTWARCIA OFERT - Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację sal chorych, terapeutycznych i ciągów komunikacyjnych w budynku Oddziału i Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.


1.Oznaczenie sprawy(numer referencyjny): 01/RB-Sk/ROPS/2018.
2.Ogłoszenie w BZP nr 603179-N-2018 z dnia 2018-08-14 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2018-09-10
INFORMACJA z OTWARCIA OFERT -Roboty budowlane : Modernizacja sal chorych i terapeutycznych na Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu w budynku głównym w Katowicach przy ul. Korczaka 27.


1.Oznaczenie sprawy(numer referencyjny):02/RB – KAT/ROPS/2018.
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 603573-N-2018 z dnia 2018-08-14 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2018-09-08
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SPOŁECZNYM - Wyjaśnienia Do Treści Ogłoszenia w oparciu o uwagi i zapytania Wykonawców - UZUPEŁNIENIE DO PUBLIKACJI z dnia 2018-09-07


1.Oznaczenie sprawy : 01/U-OM/2018.
2.Dotyczy : Usługi w zakresie ochrony osób i mienia
szpitala.
3.TREŚĆ Uzupełnienia :
A. Zamawiający w pkt.8 Ogłoszenia o zamówieniu społecznym określił sposób porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazał osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. Punkt ten posiada podpunkty : 8.1., 8.2., 8.3., 8.4. Treść podpunktu 8.4. brzmi : Zamawiający NIE DOPUSZCZA porozumiewania się z Wykonawcami za pośrednictwem telefonu. ZATEM wszelkie podejmowane próby porozumiewania się Wykonawcy w relacji z Zamawiającym telefonicznie, w tym kontakt telefoniczny z osobami nieuprawnionymi w sprawie prowadzonego postępowania, jest w jego trakcie Niedopuszczalny.
B. Zamawiający oświadcza, że w treści publikacji na stronie internetowej z dnia 07 września 2018 roku odpowiedział na wszystkie pytania i problemy postawione przez Wykonawców. Fakt otrzymania pism z terminem publikacji na stronie otrzymali wszyscy zainteresowani Wykonawcy (e-maile zwrotne).
Przedmiotowe dokumenty są w posiadaniu Zamawiającego i mogą być udostępnione do wglądu w jego siedzibie z zachowaniem przepisów RODO.

Data zamieszczenia :2018-09-07
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SPOŁECZNYM - Wyjaśnienia Do Treści Ogłoszenia w oparciu o uwagi i zapytania Wykonawców.1.Oznaczenie sprawy : 01/U-OM/2018.
2.Dotyczy : Usługi w zakresie ochrony osób i mienia
szpitala.
3.TREŚĆ wyjaśnienia :
Uprzejmie informuje się, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest zamówieniem na usługi społeczne, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie wszyscy zainteresowani wykonawcy składają oferty wraz z informacjami potwierdzającymi, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP (Dz.U. z 2017 r. poz.1579 – tekst jednolity, z późn.zm. ), oraz na warunkach określonych w ogłoszeniu, o szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia poniżej kwot określonych w art.138g ust.1,pkt.1 ustawy PZP – co ma odzwierciedlenie w treści Ogłoszenia opublikowanego przez Zamawiającego. Warunki udziału w postępowaniu określa Zamawiający. Kalkulację kosztów należy przeprowadzić zgodnie z pkt.13 ogłoszenia ( opis sposobu obliczenia ceny ). Do kalkulacji kosztów za 2019 rok należy przyjąć Projekt z dnia 26.07.2018 r. Rozporządzenia Rady Ministrów, który określa minimalne wynagrodzenie za pracę na kwotę : 2 220,00 zł., przy czym, kalkulując cenę za usługę należy mieć na uwadze zarówno dobro firmy, jak również odpowiednią płacę dla pracownika, co jest istotą i sensem zamówienia społecznego. Zamawiający dokona zmiany w § 5 projektu umowy poprzez dodanie ustępu 5.1.1. o treści „ W przypadku przyjęcia przez RM minimalnego wynagrodzenia na 2019 rok odbiegającego od wymienionego w projekcie tn. wyższego kwotowo – zastosowanie ma zapis ust.5.1. umowy w stosunku także do 2019 r., jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę – na podstawie art.142 ust.5 ustawy Pzp”. Zmianę tę wprowadza się także do treści ogłoszenia pkt.20, jako ppkt.2a. Zamawiający nie zmienia zapisu dotyczącego posiadania przez Wykonawcę odpowiedniego certyfikatu ISO, jest on wymagany. Wśród dokumentów, do których żądania jest uprawniony Zamawiający znajdują się m.in. dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań jakościowych. Ratownik medyczny ma przebywać na posterunku w budynku głównym szpitala – 1 na każdej zmianie ( patrz załącznik nr 2 od Ogłoszenia – projekt umowy ), Zamawiający zapewni mu ze swoich zasobów niezbędny sprzęt adekwatnie do zaistniałych sytuacji. Na rynku usług występują firmy, które dysponują ratownikami. Ze względu na szczególną specyfikę naszego podmiotu leczniczego ratownicy w składzie ochrony są potrzebni. Zamawiający określił przedmiot zamówienia w sposób odpowiadający jego indywidualnym potrzebom oraz adekwatne do nich warunki udziału w postępowaniu, które są dla wszystkich Wykonawców jednakowe.

Data zamieszczenia :2018-09-06
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOTY 30 TYSIĘCY EURO - Dostawa Środków Czystości w 2019 roku - ZAŁĄCZNIK Nr 5 do ogłoszenia.


1.Oznaczenie sprawy : 01/PP/SC/2018
2.Załącznik nr 5 - Zestawienie Wyceny Przedmiotu Zamówienia, dla pakietów nr 1 i nr 2.

Więcej

Data zamieszczenia :2018-09-06
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOTY 30 TYSIĘCY EURO - Dostawa Środków Czystości w 2019 roku.


1.Oznaczenie sprawy : 01/PP/SC/2018

2.Nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych - Art. 4 Pkt. 8 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, ( Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 - tekst jednolity z późn.zm.).
3.Załącznik nr 5 opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego www.centrumpsychiatrii.eu, zakładka zamówienia , w excelu - jako odrębną pozycję z podaniem nazwy zadania i numeru oznakowania sprawy, zgodnie z niniejszym Ogłoszeniem.

Więcej

Data zamieszczenia :2018-09-05
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOTY 30 TYSIĘCY EURO - Usługi Pralnicze.Oznaczenie sprawy : 01/PW-K/2018

Nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych - Art. 4 Pkt. 8 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, ( Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 - tekst jednolity z późn.zm.).

Więcej

Data zamieszczenia :2018-09-04
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SPOŁECZNYM.


1.Oznaczenie sprawy : 01/U-OM/2018.
2.Dotyczy : Usługi w zakresie ochrony osób i mienia
szpitala.
3.Treść Ogłoszenia + załączniki - w załączeniu.

Więcej

Data zamieszczenia :2018-08-24
Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację sal chorych, terapeutycznych i ciągów komunikacyjnych w budynku Oddziału i Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.


1.Oznaczenie sprawy(numer referencyjny): 01/RB-Sk/ROPS/2018.
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 603179-N-2018 z dnia 2018-08-14 r.
3.W załączeniu Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.

Więcej

Data zamieszczenia :2018-08-24
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA + ZAŁĄCZNIKI - Roboty budowlane : Modernizacja sal chorych i terapeutycznych na Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu w budynku głównym w Katowicach przy ul. Korczaka 27.


1.Oznaczenie sprawy(numer referencyjny):02/RB – KAT/ROPS/2018.
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 603573-N-2018 z dnia 2018-08-14 r.
3.W załączeniu SIWZ + Załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2018-08-24
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA + ZAŁĄCZNIKI - Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację sal chorych, terapeutycznych i ciągów komunikacyjnych w budynku Oddziału i Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.


1.Oznaczenie sprawy(numer referencyjny): 01/RB-Sk/ROPS/2018.
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 603179-N-2018 z dnia 2018-08-14 r.
3.W załączeniu SIWZ + Załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2018-08-24
Roboty budowlane : Modernizacja sal chorych i terapeutycznych na Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu w budynku głównym w Katowicach przy ul. Korczaka 27.


1.Oznaczenie sprawy(numer referencyjny):02/RB – KAT/ROPS/2018.
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 603573-N-2018 z dnia 2018-08-14 r.
3.W załączeniu Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.

Więcej

Data zamieszczenia :2018-08-24
OGŁOSZENIE o Udzieleniu Zamówienia : dot.KONKURSU OFERT - NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE TRANSPORTU SANITARNEGO - publikacja zgodnie z Protokołem Nr 10/KO/2018 oraz zgodnie z odpowiednim zapisem w SWKO.1.Numer sprawy: 02/TS/06/2018.
2.Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń w
zakresie transportu sanitarnego.
3.Dotyczy zawarcia umowy alternatywnej dot. transportu sanitarnego zabezpieczającego optymalne funkcjonowanie szpitala, w tym w sytuacjach kryzysowych.
4.Treść ogłoszenia : udziela się ogłoszenia alternatywnego firmie : NZOZ MAWO – MED Sp. z o.o., ul. ks . Siwka 3, 40 – 306 Katowice.1) Transport pacjentów z udziałem sanitariusza lub ratownika medycznego bez lekarza - cena za 1 km 2,30 zł. brutto, cena za 1h 56,00 zł. brutto. 2) Transport pacjentów karetką S ( tylko w sytuacjach szczególnych ), cena za 1 km 2,50 zł. brutto, cena za 1h 250,00 zł. brutto. 3)Przewóz materiałów do badań - cena za 1 km 2,30 zł. brutto, cena za 1h 40,00 zł. brutto. Zawarcie umowy poprzedzono negocjacjami.

Data zamieszczenia :2018-08-17
POWIADOMIENIE - INFORMACJA : Dotyczy wyboru najkorzystniejszych ofert w procedurze Konkursu Ofert na świadczenia zdrowotne dla Centrum Psychiatrii w Katowicach i filii w Skoczowie.


1.Numer sprawy : 11/Cp/ZLS/2018
2.Dotyczy : Udzielania świadczeń, w zakresie porad psychologicznych i prowadzenia psychoterapii na rzecz pacjentów Centrum Psychiatrii w Katowicach, w Zespole Lecznictwa Środowiskowego przy ul. Korczaka 22 w Katowicach.
3.Treść informacji : zamówienia udzielono firmie BELLEVILLE Martyna Jarząb, ul. Wielka Skotnica 86a/2, 41-400 Mysłowice. Cena : 4,00 zł. brutto za 1 wypracowany pkt.


1.Numer sprawy: 18/Cp/Sk - P/2018
2.Dotyczy : Realizacji usług z zakresu terapii uzależnień na rzecz Pacjentów Poradni Terapii Uzależnienia Od Alkoholu
i Współuzależnienia, przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.
3.Treść informacji : zamówienia udzielono firmie TO MIEJSCE Gabinet Psychologiczny Magdalena Walewska, ul. Sixta 5/105 ,43-300 Bielsko-Biała. Cena : 4,00 zł. brutto za 1 wypracowany pkt.

Data zamieszczenia :2018-08-14
POWIADOMIENIE - INFORMACJA : Dotyczy otwarcia ofert w procedurze Konkursu Ofert na świadczenia zdrowotne dla Centrum Psychiatrii w Katowicach i filii w Skoczowie.


1.Numer sprawy : 11/Cp/ZLS/2018
2.Dotyczy : Udzielania świadczeń, w zakresie porad psychologicznych i prowadzenia psychoterapii na rzecz pacjentów Centrum Psychiatrii w Katowicach, w Zespole Lecznictwa Środowiskowego przy ul. Korczaka 22 w Katowicach.
3.Treść informacji : W postępowaniu złożono 1 ważną ofertę, przez firmę BELLEVILLE Martyna Jarząb, ul. Wielka Skotnica 86a/2, 41-400 Mysłowice. Cena : 4,00 zł. brutto za 1 wypracowany pkt.


1.Numer sprawy: 18/Cp/Sk - P/2018
2.Dotyczy : Realizacji usług z zakresu terapii uzależnień na rzecz Pacjentów Poradni Terapii Uzależnienia Od Alkoholu
i Współuzależnienia, przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.
3.Treść informacji : W postępowaniu złożono 1 ważną ofertę, przez firmę TO MIEJSCE Gabinet Psychologiczny Magdalena Walewska, ul. Sixta 5/105 ,43-300 Bielsko-Biała. Cena : 4,00 zł. brutto za 1 wypracowany pkt.Data zamieszczenia :2018-08-14
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane : Modernizacja sal chorych i terapeutycznych na Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu w budynku głównym w Katowicach przy ul. Korczaka 27.


1.Oznaczenie sprawy(numer referencyjny):02/RB – KAT/ROPS/2018.
2.Ogłoszenie w BZP nr 603573-N-2018 z dnia 2018-08-14 r.
3.WNIOSEK o dopuszczenie do udziału w postępowaniu + Załączniki do wniosku.

Więcej

Data zamieszczenia :2018-08-14
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację sal chorych, terapeutycznych i ciągów komunikacyjnych w budynku Oddziału i Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.


1.Oznaczenie sprawy(numer referencyjny): 01/RB-Sk/ROPS/2018.
2.Ogłoszenie w BZP nr 603179-N-2018 z dnia 2018-08-14 r.
3.WNIOSEK o dopuszczenie do udziału w postępowaniu + Załączniki do wniosku.

Więcej

Data zamieszczenia :2018-08-07

INFORMACJA o udzieleniu zamówienia.


1.Dotyczy : usług bankowych dla szpitala - oznaczenie sprawy : 01/UB/2018.
2.Treść informacji : przedmiotowe usługi udzielono dla ING Bank Śląski S.A. Oddział w Katowicach, ul. Chorzowska 50, 40-101 Katowice. Okres obowiązywania umowy od dnia 17.08.2018 r. do dnia 16.08.2019 roku.

Data zamieszczenia :2018-08-07

INFORMACJA.


1.Dotyczy : Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy – w 2018 roku. ( roboty budowlane, usługi i dostawy ) – wg art.13a ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2017 r., poz.1579 - tekst jednolity z późn.zm.), opublikowanego na stronie internetowej w dniu 24.01.2018 roku.
2.Treść informacji : termin postępowań o udzielenie zamówień publicznych wymienionych w dziale Usługi oraz w dziale Dostawy w ww. Planie, może zostać przeniesiony z IV kwartału na III kwartał 2018 r.

Data zamieszczenia :2018-08-07
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.


1.Numer sprawy: 18/Cp/Sk - P/2018
2.Realizacja usług z zakresu terapii uzależnień – na rzecz
Pacjentów Poradni Terapii Uzależnienia Od Alkoholu
i Współuzależnienia, przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.
3.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ) + załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2018-08-07
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.


1.Numer sprawy : 11/Cp/ZLS/2018
2.Udzielanie świadczeń, w zakresie porad psychologicznych
i prowadzenie psychoterapii na rzecz pacjentów Centrum Psychiatrii w Katowicach, w Zespole Lecznictwa Środowiskowego przy ul. Korczaka 22 w Katowicach.
3.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ) + załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2018-07-11
POWIADOMIENIE - INFORMACJA : Dotyczy wyboru najkorzystniejszych ofert w procedurze Konkursu Ofert na świadczenia zdrowotne dla Centrum Psychiatrii w Katowicach i filii w Skoczowie.


1.Numer sprawy: 15/Cp/Sk - P/2018
2.Dotyczy zadania pn.: Realizacja usług z zakresu terapii uzależnień – na rzecz pacjentów Poradni Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia, przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.
3.Informacja : wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę "LEVIN" Pracownia Szkoleń i Terapii Paweł Lewicki, 43-200 Pszczyna, ul.Parkowa 2. Cena : 4,00 zł. brutto za każdy wypracowany pkt.

1.Numer sprawy: 16/Cp/OD – K2/2018
2.Przedmiotem konkursu było udzielanie świadczeń, w zakresie porad psychologicznych i psychoterapii na rzecz pacjentów Centrum Psychiatrii w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia Od Alkoholu przy ul. Korczaka 2 w Katowicach.
3.Informacja : wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Gabinet Rozwoju i Psychoterapii Ksenia Buchta-Malinowska, 40-067 Katowice, ul. Kamienna 3/3. Cena : 20,00 zł./1 godz. brutto.
Uwaga : zawarcie umów zaplanowano na dzień 12.07.2018 r.

Data zamieszczenia :2018-07-05
POWIADOMIENIE - INFORMACJA : Dotyczy otwarcia ofert w procedurze Konkursu Ofert na świadczenia zdrowotne dla Centrum Psychiatrii w Katowicach i filii w Skoczowie.


1.Numer sprawy: 15/Cp/Sk - P/2018
2.Dotyczy zadania pn.: Realizacja usług z zakresu terapii uzależnień – na rzecz pacjentów Poradni Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia, przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.
3.Informacja : W postępowaniu złożono 1 ważną ofertę, przez firmę "LEVIN" Pracownia Szkoleń i Terapii Paweł Lewicki, 43-200 Pszczyna, ul.Parkowa 2. Cena : 4,00 zł. brutto za każdy wypracowany pkt.

1.Numer sprawy: 16/Cp/OD – K2/2018
2.Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń, w zakresie porad psychologicznych i psychoterapii na rzecz pacjentów Centrum Psychiatrii w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia Od Alkoholu przy ul. Korczaka 2 w Katowicach.
3.Informacja : W postępowaniu złożono 1 ważną ofertę, przez firmę Gabinet Rozwoju i Psychoterapii Ksenia Buchta-Malinowska, 40-067 Katowice, ul.Kamienna 3/3. Cena : 20,00 zł./1 godz. brutto.

Data zamieszczenia :2018-06-28
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.


1.Numer sprawy: 15/Cp/Sk - P/2018
2.Dotyczy zadania pn.: Realizacja usług z zakresu terapii uzależnień – na rzecz pacjentów Poradni Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia, przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.
3.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ) + załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2018-06-28
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.


1.Numer sprawy: 16/Cp/OD – K2/2018
2.Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń, w zakresie porad psychologicznych i psychoterapii na rzecz pacjentów Centrum Psychiatrii w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia Od Alkoholu przy ul. Korczaka 2 w Katowicach.
3.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ) + załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2018-06-28
POWIADOMIENIE - INFORMACJA : Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze Konkursu Ofert na świadczenia zdrowotne dla Centrum Psychiatrii w Katowicach - filia w Skoczowie.


1.Numer sprawy: 04/Cp/Sk - P/2018.
2.Dotyczy zadania pn.: Realizacja usług z zakresu terapii uzależnień – na rzecz pacjentów Poradni Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia, przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.
3.INFORMACJA : W postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy AKSON Pracownia Szkoleń i Terapii Barbara Chojnowska-Ligęska, ul. Wzgórze 5, 43-300 Bielsko-Biała.Cena : 4,00 zł/za 1 wypracowany pkt. Z przedmiotową firmą zostanie zawarta umowa na świadczenie usług.

Data zamieszczenia :2018-06-27
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE TRANSPORTU SANITARNEGO : POWIADOMIENIE-Informacja o Udzieleniu Zamówienia.1.Numer sprawy: 02/TS/06/2018.
2.Treść informacji : umowa na przedmiotowe usługi została zawarta z firmą OLIMAJ Wyjazdowa Pomoc Medyczna Miechurski Antoni ul. Spacerowa 3, 41–253 Czeladź - zgodnie z publikacją z dnia 20.06.2018 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Data zamieszczenia :2018-06-22
POWIADOMIENIE - INFORMACJA : Dotyczy otwarcia ofert w procedurze Konkursu Ofert na świadczenia zdrowotne dla Centrum Psychiatrii w Katowicach - filia w Skoczowie.


1.Numer sprawy: 04/Cp/Sk - P/2018.
2.Dotyczy zadania pn.: Realizacja usług z zakresu terapii uzależnień – na rzecz pacjentów Poradni Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia, przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.
3.INFORMACJA : W postępowaniu złożono 1 ważną ofertę, przez firmę AKSON Pracownia Szkoleń i Terapii Barbara Chojnowska-Ligęska, ul. Wzgórze 5, 43-300 Bielsko-Biała.
Cena : 4,00 zł/za 1 wypracowany pkt.

Data zamieszczenia :2018-06-22
POWIADOMIENIE - INFORMACJA : Dotyczy otwarcia ofert w procedurze Konkursu Ofert na świadczenia zdrowotne dla Centrum Psychiatrii w Katowicach - filia w Skoczowie.


1.Numer sprawy: 04/Cp/Sk - P/2018.
2.Dotyczy zadania pn.: Realizacja usług z zakresu terapii uzależnień – na rzecz pacjentów Poradni Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia, przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.
3.INFORMACJA : W postępowaniu złożono 1 ważną ofertę, przez firmę AKSON Pracownia Szkoleń i Terapii Barbara Chojnowska-Ligęska, ul. Wzgórze 5, 43-300 Bielsko-Biała.
Cena : 4,00 zł/za 1 wypracowany pkt.

Data zamieszczenia :2018-06-20
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE TRANSPORTU SANITARNEGO : POWIADOMIENIE-Informacja o Wyborze Najkorzystniejszej Oferty.


Numer sprawy: 02/TS/06/2018.

Więcej

Data zamieszczenia :2018-06-15
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.


1.Numer sprawy: 04/Cp/Sk - P/2018.
2.Dotyczy zadania pn.: Realizacja usług z zakresu terapii uzależnień – na rzecz pacjentów Poradni Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia, przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.
3.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ) + załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2018-06-14
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE TRANSPORTU SANITARNEGO - Informacja z Otwarcia Ofert.


Numer sprawy: 02/TS/06/2018.

Więcej

Data zamieszczenia :2018-06-13
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE TRANSPORTU SANITARNEGO - wyjaśnienia.1.Numer sprawy: 02/TS/06/2018.
2.Wyjaśnienia do treści SWKO: pod pojęciem określenia " z opieką medyczną" zamawiający wskazuje na osobę ( osoby ) posiadające odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia itp., które mogą w sytuacjach szczególnych ( np. reanimacja) udzielić fachowej pomocy pacjentowi ( pacjentom ),w zakresie świadczonej usługi.

Data zamieszczenia :2018-06-12
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE TRANSPORTU SANITARNEGO - wyjaśnienia (korekta).


Numer sprawy: 02/TS/06/2018.
Wyjaśnienia do treści SWKO ( korekta ).
1.W SWKO pkt.V ppkt. C – otrzymuje nowe brzmienie :
„ Świadczenie usług : będzie polegało na : transporcie ( przewozie ) pacjentów bez opieki medycznej, przewozie pacjentów karetką S z opieką medyczną i ( w sytuacjach szczególnych ) udzielanie wsparcia medycznego, przewozie materiałów do badań ”.
2.W załączniku Nr 2 do SWKO ( umowa ) w § 1, ust.1 skreśla się pkt. a, w pkt. c dodaje się „ z opieką medyczną ”.

Data zamieszczenia :2018-06-07
KONKURS OFERT - NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE TRANSPORTU SANITARNEGO.


1.Numer sprawy: 02/TS/06/2018.
2.Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń w
zakresie transportu sanitarnego
3.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ) +
załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2018-05-30
POWIADOMIENIE - INFORMACJA : Dotyczy wyboru najkorzystniejszych ofert w procedurze Konkursów Ofert na świadczenia zdrowotne dla Centrum Psychiatrii w Katowicach, oraz Udzieleniu zamówienia.


1.Dotyczy spraw o numerach : 03/Cp/INT/2018;
07/Cp/Sk-P/2018.
A)03/Cp/INT/2018
Świadczenie usług internistycznych pacjentom Centrum Psychiatrii: Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Barbara Korczyńska, 43-200 Pszczyna, ul. Paderewskiego 11.
Cena brutto : udzielanie konsultacji i porad - 80,00 zł.za każdą udzieloną konsultację, przeprowadzanie badań USG - 50,00 zł. za 1 usługę, interpretacja badań EKG - 6,00 zł.za 1 usługę.
B)07/Cp/Sk-P/2018.
Realizacja usług z zakresu terapii uzależnień – na rzecz
Pacjentów Poradni Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i
Współuzależnienia, przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie
: INTELIMED Sylwia Figura, 34-350 Węgierska Górka, Cięcina ul. Graniczna 149.
Cena brutto : 4,00 zł. za 1 wypracowany pkt.

Data zamieszczenia :2018-05-17
POWIADOMIENIE - INFORMACJA : Dotyczy otwarcia ofert w procedurze Konkursów Ofert na świadczenia zdrowotne dla Centrum Psychiatrii w Katowicach i filii w Skoczowie.


1.Dotyczy spraw o numerach :03/Cp/INT/2018;14/Cp/K22 – ZLS/2018; 07/Cp/Sk-P/2018.
A)03/Cp/INT/2018
Świadczenie usług internistycznych pacjentom Centrum Psychiatrii, w tym :
a) Udzielanie konsultacji i porad,
b) Przeprowadzanie badań ultrasonograficznych ( USG ),
c) Interpretacja badań EKG.
Wpłynęła 1 oferta : Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Barbara Korczyńska, 43-200 Pszczyna, ul. Paderewskiego 11.
Cena brutto : udzielanie konsultacji i porad - 80,00 zł.za każdą udzieloną konsultację, przeprowadzanie badań USG - 50,00 zł. za 1 usługę, interpretacja badań EKG - 6,00 zł.za 1 usługę.

B)14/Cp/K22–ZLS/2018
Udzielanie świadczeń, w zakresie porad psychologicznych i prowadzenie psychoterapii na rzecz pacjentów Centrum Psychiatrii w Katowicach w Zespole Lecznictwa Środowiskowego przy ul. Korczaka 22 w Katowicach.
Wpłynęła 1 oferta :Indywidualna Praktyka Lekarska Jan Chrobak, 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Storczyków 42/8.
Cena brutto : 6,00 zł. za 1 wypracowany pkt.

C)07/Cp/Sk-P/2018.
Realizacja usług z zakresu terapii uzależnień – na rzecz
Pacjentów Poradni Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i
Współuzależnienia, przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.
Wpłynęła 1 oferta : INTELIMED Sylwia Figura, 34-350 Węgierska Górka, Cięcina ul. Graniczna 149.
Cena brutto : 4,00 zł. za 1 wypracowany pkt.

Data zamieszczenia :2018-05-14
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT.


1.Znak sprawy : 01/US/K2-K22/2018.
2.Dotyczy : świadczenia usług polegających na kompleksowym utrzymaniu czystości w budynkach przy ul. Korczaka 2 i Korczaka 22 w Katowicach.

Więcej

Data zamieszczenia :2018-05-10
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.


1.Numer sprawy: 07/Cp/Sk - P/2018
2.Realizacja usług z zakresu terapii uzależnień – na rzecz
Pacjentów Poradni Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i
Współuzależnienia, przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.
3.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ) + załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2018-05-10
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.


1.Numer sprawy: 14/Cp/K22 – ZLS/2018.
2.Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń, w zakresie porad psychologicznych i prowadzenie psychoterapii na rzecz pacjentów Centrum Psychiatrii w Katowicach w Zespole Lecznictwa Środowiskowego przy ul. Korczaka 22 w Katowicach.
3.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ) + załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2018-05-10
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.


1.Numer sprawy: 03/Cp/INT/2018
2.Świadczenie usług internistycznych pacjentom Centrum Psychiatrii, w tym :
a) Udzielanie konsultacji i porad,
b) Przeprowadzanie badań ultrasonograficznych ( USG ),
c) Interpretacja badań EKG.
3.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ) +
załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2018-03-30
ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej.


1.Znak sprawy : U/KLIM-BG/2018.
2.Dotyczy : Dostawy i montażu urządzeń klimatyzacyjnych.

Więcej

Data zamieszczenia :2018-03-30
ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej.


1.Znak sprawy : U/Inf-M/2018.
2.Dotyczy :dostawy i montażu monitoringu (dodatkowych kamer)w systemie IP,w budynku przy ul. Korczaka 2 i Korczaka 27 w Katowicach.

Więcej

Data zamieszczenia :2018-03-28
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH - Wykonanie i montaż szaf na dokumentację medyczną i akta osobowe.


1.Znak sprawy: MB/RODO/2018
2.Zwracamy się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej
na wykonanie i montaż zamykanych na klucz patentowy szaf
na dokumentację medyczną i akta osobowe wg wytycznych
wynikających z RODO.
3.W celu złożenia przedmiotowej oferty jest konieczna
wizja lokalna,kontakt z zastępcą dyrektora ds.
administarcyjno-technicznych tel.32/603 84 70 -
dotyczy uszczegółowienia danych do złożenia oferty.
Wszyscy Wykonawcy którzy wyrażą chęć złożenia
oferty otrzymają szczegółowe wytyczne dotyczące
wykonania przedmiotowego zamówienia, wraz z projektem
umowy.
4.Termin wykonania zadania do dnia 25.05.2018 roku.
5.Oferty należy składać do dnia 05.04.2018 roku w
siedzibie zamawiającego, budynek administracji przy
ul.Korczaka 22 w Katowicach ( sekretariat )do godziny
14:00.

Data zamieszczenia :2018-03-27
POWIADOMIENIE - INFORMACJA : Dotyczy wyboru najkorzystniejszych ofert w procedurze Konkursów Ofert na świadczenia zdrowotne dla Centrum Psychiatrii w Katowicach, oraz Udzieleniu zamówienia.


1.Dotyczy spraw o numerach : 08/Cp/Pp-K22/ZLS/2018 oraz 13/Cp/Pp-K2/2018.

A) 08/Cp/Pp-K22/ZLS/2018.
Przedmiot konkursu : udzielanie świadczeń, w zakresie porad psychologicznych i prowadzenie psychoterapii na rzecz pacjentów Centrum Psychiatrii w Katowicach, w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz w Zespole Lecznictwa Środowiskowego przy ul. Korczaka 22 w Katowicach.
Wybrano ofertę : ARETE Pracownia Psychologiczna, Sonia Korus-Deka 41-808 Zabrze, ul. Krakowska 82/2.
Cena brutto za 1 wypracowany pkt./4,00 zł.
B)13/Cp/Pp-K2/2018.
Przedmiot konkursu : udzielanie świadczeń w zakresie - porad psychologicznych i psychoterapii uzależnień na rzecz pacjentów Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Centrum Psychiatrii w Katowicach, przy ul. Korczaka 2.
Wybrano ofertę : RENEW Marta Prętkiewicz,40-645 Katowice, ul. Radockiego 84/29.
Cena brutto za 1 wypracowany pkt./4,00 zł.

Data zamieszczenia :2018-03-22
POWIADOMIENIE - INFORMACJA : Dotyczy otwarcia ofert w procedurze Konkursów Ofert na świadczenia zdrowotne dla Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy


POWIADOMIENIE – INFORMACJA z otwarcia ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych ( 2018/2019 r. ), dotyczy spraw o numerach : 08/Cp/Pp-K22/ZLS/2018 oraz 13/Cp/Pp-K2/2018.

1)08/Cp/Pp-K22/ZLS/2018.
Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń, w zakresie porad psychologicznych i prowadzenie psychoterapii na rzecz pacjentów Centrum Psychiatrii w Katowicach, w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz w Zespole Lecznictwa Środowiskowego przy ul. Korczaka 22 w Katowicach.
Wpłynęła 1 oferta : ARETE Pracownia Psychologiczna, Sonia Korus-Deka 41-808 Zabrze, ul. Krakowska 82/2.
Cena brutto za 1 pkt./4,00 zł.
2)13/Cp/Pp-K2/2018.
Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń w zakresie - porad psychologicznych i psychoterapii uzależnień na rzecz pacjentów Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Centrum Psychiatrii w Katowicach, przy ul. Korczaka 2.
Wpłynęła 1 oferta : RENEW Marta Prętkiewicz,40-645 Katowice, ul. Radockiego 84/29.
Cena brutto za 1 pkt./4,00 zł.

Data zamieszczenia :2018-03-15
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.


1.Numer sprawy: 13/Cp/Pp-K2/2018
2. Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń w zakresie - porad psychologicznych i psychoterapii uzależnień na rzecz pacjentów Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Centrum Psychiatrii w Katowicach, przy ul. Korczaka 2.
3.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ) + załączniki.Więcej

Data zamieszczenia :2018-03-15
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.


1.Numer sprawy: 08/Cp/Pp-K22/ZLS/2018
2. Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń, w zakresie porad psychologicznych i prowadzenie psychoterapii na rzecz pacjentów Centrum Psychiatrii w Katowicach, w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz w Zespole Lecznictwa Środowiskowego przy ul.Korczaka 22 w Katowicach.
3.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ) + załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2018-02-27
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - w procedurze Konkursów Ofert na świadczenia zdrowotne dla Centrum Psychiatrii w Katowicach i filii w Skoczowie.


1.Konkurs ofert na stanowisko kierownika Poradni Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia, przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie - zamówienia udzielono : Usługi Psychologiczne Cieszysława Marcol 43- 300 Bielsko-Biała, ul. Kustronia 15/3. Cena : 1,50 za 1 pkt.,za nadwykonanie - 0,90 zł. za 1 pkt. Oznaczenie sprawy :09/Cp/Sk-K/2018.
2.Konkurs ofert na stanowisko kierownika Poradni Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia, przy ul. Korczaka 2 w Katowicach - zamówienia udzielono :POMOC Usługi Psychologiczno-Szkoleniowe mgr Piotr Nawrot, 40-739 Katowice, ul.Bronisławy 11/3. Cena : jako kierownik : 3,50 zł. za 1 pkt., w granicach limitu miesięcznego; 0,60 zł., za pozostałe wypracowane punkty , za nadwykonanie powyżej kontraktu miesięcznego : 0,35 zł.
Oznaczenie sprawy: 10/Cp/K2-K/2018.

Data zamieszczenia :2018-02-26
POWIADOMIENIE - INFORMACJA : Dotyczy wyboru najkorzystniejszych ofert w procedurze Konkursów Ofert na świadczenia zdrowotne dla Centrum Psychiatrii w Katowicach i filii w Skoczowie.


Jako najkorzystniejsze oferty wybrano :
1. Na stanowisko kierownika Poradni Terapii Uzależnienia
Od Alkoholu i Współuzależnienia, przy ul. Katowickiej
21 w Skoczowie : Usługi Psychologiczne Cieszysława
Marcol 43- 300 Bielsko-Biała, ul. Kustronia 15/3
Cena : 1,50 za 1 pkt.,za nadwykonanie - 0,90 zł. za 1 pkt.
Oznaczenie sprawy :09/Cp/Sk-K/2018.
2.Na stanowisko kierownika Poradni Terapii Uzależnienia
Od Alkoholu i Współuzależnienia, przy ul. Korczaka 2 w
Katowicach:POMOC Usługi Psychologiczno-Szkoleniowe mgr Piotr Nawrot, 40-739 Katowice, ul.Bronisławy 11/3.
Cena : jako kierownik : 3,50 zł. za 1 pkt., w granicach limitu miesięcznego; 0,60 zł., za pozostałe wypracowane punkty , za nadwykonanie powyżej kontraktu miesięcznego : 0,35 zł.
Numer sprawy: 10/Cp/K2-K/2018.

Data zamieszczenia :2018-02-20
POWIADOMIENIE - INFORMACJA : Dotyczy otwarcia ofert w procedurze Konkursów Ofert na świadczenia zdrowotne dla Centrum Psychiatrii w Katowicach i filii w Skoczowie.


POWIADOMIENIE – INFORMACJA

z otwarcia ofert w Konkursie Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych ( 2018/2020 r. ),dotyczy spraw o numerach : 03/Cp/INT/2018 ; 09/Cp/Sk-K/2018; 10/Cp/K2-K/2018 :

W wymaganym terminie wpłynęły oferty od n/w świadczeniodawców :
1. Na stanowisko kierownika Poradni Terapii Uzależnienia
Od Alkoholu i Współuzależnienia, przy ul. Katowickiej
21 w Skoczowie : Usługi Psychologiczne Cieszysława
Marcol 43- 300 Bielsko-Biała, ul. Kustronia 15/3
Numer sprawy: 09/Cp/Sk-K/2018 :
Cena : 1,50 za 1 pkt.,za nadwykonanie - 0,90 zł. za 1 pkt.

2.Na stanowisko kierownika Poradni Terapii Uzależnienia
Od Alkoholu i Współuzależnienia, przy ul. Korczaka 2 w
Katowicach - jako kierownik : 3,50 zł. za 1 pkt., w granicach limitu miesięcznego - zgodnie z zapisami umowy; 0,60 zł., za pozostałe wypracowane punkty zgodnie z zapisami SWKO, za nadwykonanie powyżej kontraktu miesięcznego : 0,35 zł.
Numer sprawy: 10/Cp/K2-K/2018. Ofertę złożyła firma POMOC Usługi Psychologiczno-Szkoleniowe mgr Piotr Nawrot, 40-739 Katowice, ul.Bronisławy 11/3.

Data zamieszczenia :2018-02-15
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi cateringowe dla Centrum Psychiatrii w Katowicach.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/Cat/KAT/2018
2.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP nr 500034078-N-2018 z dnia 15-02-2018 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2018-02-14
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.

1.Numer sprawy: 03/Cp/INT/2018

2.Dotyczy : konkursu na świadczenie usług internistycznych pacjentom Centrum Psychiatrii, w tym :
a)Udzielanie konsultacji i porad,
b)Przeprowadzanie badań ultrasonograficznych( USG ),
c)Interpretacja badań EKG.

3.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ) + załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2018-02-14
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.


1.Numer sprawy: 10/Cp/K2-K/2018

2.Dotyczy : konkursu na stanowisko kierownika Poradni Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia, przy ul. Korczaka 2 w Katowicach.

3.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ) + załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2018-02-14
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.


1.Numer sprawy: 09/Cp/Sk-K/2018

2.Dotyczy : konkursu na stanowisko kierownika Poradni Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia, przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.

3.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ) + załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2018-02-07
INFORMACJA – Powiadomienie.Dotyczy: wyboru najkorzystniejszej oferty, na zadanie pn. Usługi Cateringowe dla Centrum Psychiatrii w Katowicach.


Oznaczenie sprawy : ZP/PN/Cat/KAT/2018

Więcej

Data zamieszczenia :2018-02-02
INFORMACJA - Ogłoszenie, dotyczy : otwarcia ofert , w postępowaniu przetargowym ( przetarg nieograniczony ), zadanie pod nazwą : Usługi cateringowe dla Centrum Psychiatrii w Katowicach.


1.Oznaczenie sprawy ( numer referencyjny ) : ZP/PN/Cat/KAT/2018
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 509195-N-2018 z dnia 2018-01-25 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2018-01-29
INFORMACJA – Powiadomienie.Dotyczy: wyboru najkorzystniejszych ofert, na NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.


Dotyczy spraw o numerach :
01/Cp/KO – K2/2018
06/Cp/Pu – K2 – 22/2018
16A/Cp/P – K2/2018

Więcej

Data zamieszczenia :2018-01-25
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi cateringowe dla Centrum Psychiatrii w Katowicach.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/Cat/KAT/2018.
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP - nr 509195-N-2018 z dnia 2018-01-25 r.
3.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) + załączniki

Więcej

Data zamieszczenia :2018-01-24
Informacja z Otwarcia Ofert - KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.


Dotyczy spraw o numerach :
01/Cp/KO – K2/2018
06/Cp/Pu – K2 – 22/2018
07/Cp/Sk – P/2018
16A/Cp/P – K2/2018

Więcej

Data zamieszczenia :2018-01-24
PLAN postępowań o udzielenie zamówień publicznych Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy – w 2018 roku.


Roboty budowlane, usługi i dostawy ) – wg art.13a ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2017 r., poz.1579 - tekst jednolity z późn.zm.).

Więcej

Data zamieszczenia :2018-01-19
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi cateringowe dla filii Centrum Psychiatrii w Katowicach, zlokalizowanej w Skoczowie.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/Cat/Sk/17.
2.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP : nr 500014628-N-2018 z dnia 19-01-2018 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2018-01-18
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.


1.Numer sprawy: 07/Cp/Sk - P/2018
2.Realizacja usług z zakresu terapii uzależnień – na rzecz
Pacjentów Poradni Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia, przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.
3.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ) + załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2018-01-18

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.


1.Numer sprawy: 01/Cp/KO – K2/2018
2.Udzielanie konsultacji psychiatrycznych pacjentom
Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia Od Alkoholu
przy ul. Korczaka 2 w Katowicach.
3.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ) + załączniki.


Więcej

Data zamieszczenia :2018-01-18
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.


1.Numer sprawy: 16A/Cp/P – K2/2018
2.Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń w zakresie terapii uzależnień na rzecz pacjentów Centrum Psychiatrii w Katowicach, w Poradni Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Korczaka 2 w Katowicach
3.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ) + załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2018-01-18
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.


1.Numer sprawy: 06/Cp/Pu-K2-22/2018
2.Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń
w zakresie terapii uzależnień na rzecz pacjentów
Centrum Psychiatrii w Katowicach, w Poradni Terapii
Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia przy
ul. Korczaka 2 oraz w Zespole Lecznictwa Środowiskowego
przy ul. Korczaka 22 w Katowicach.
3.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ) + załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2018-01-12
INFORMACJA – Powiadomienie.Dotyczy: wyboru najkorzystniejszej oferty, na zadanie pn. Usługi Cateringowe dla Filii Centrum Psychiatrii w Katowicach, zlokalizowanej w Skoczowie.


Oznaczenie sprawy : ZP/PN/Cat/Sk/17

Więcej

Data zamieszczenia :2018-01-11
INFORMACJA z OTWARCIA OFERT DODATKOWYCH - Usługi Cateringowe dla Filii Centrum Psychiatrii w Katowicach, zlokalizowanej w Skoczowie.


Oznaczenie sprawy : ZP/PN/Cat/Sk/17

Więcej

Data zamieszczenia :2018-01-09
ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej.


1.Znak sprawy : 01/U-TEL/18

2.Dotyczy : Obsługi serwisowej – nad całością sprzętu telefonicznego ( centrala, sieć, aparaty ) znajdującego się w budynkach administrowanych przez Centrum Psychiatrii w Katowicach.
3.Art.4, pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz.1579 - tekst jednolity z późn.zm.)- nie stosuje się przepisów ww. ustawy.

Więcej

Data zamieszczenia :2018-01-08
INFORMACJA z OTWARCIA OFERT - Usługi Cateringowe dla Filii Centrum Psychiatrii w Katowicach, zlokalizowanej w Skoczowie.


Oznaczenie sprawy (numer referencyjny) : ZP/PN/Cat/Sk/17

Więcej

Data zamieszczenia :2017-12-27
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi cateringowe dla filii Centrum Psychiatrii w Katowicach, zlokalizowanej w Skoczowie.

1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/Cat/Sk/17
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 636116-N-2017 z dnia 2017-12-27 r.
3.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia + załączniki.

UWAGA : patrz publikacja poniżej - ZMIANY w Ogłoszeniu.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-12-27
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Usługi cateringowe dla filii Centrum Psychiatrii w Katowicach, zlokalizowanej w Skoczowie.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/Cat/Sk/17
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 636116-N-2017 z dnia 2017-12-27 r.
3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500081229-N-2017 z dnia 27-12-2017 r.

UWAGA : zmienia się termin składania ofert z dnia 05.01.2018 r. godzina 09:00, na dzień 08.01.2018 r. godzina 09:00, otwarcie ofert godzina 10:00 ( miejsce jak w SIWZ ).

UWAGA : dzień 05.01.2018 r. jest dniem wolnym od pracy dla naszego zakładu.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-12-22
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługa ubezpieczenia Centrum Psychiatrii w Katowicach


1.Numer referencyjny: 141/2017/N/KATOWICE.
2.Ogłoszenie w BZP : nr 600055-N-2017 z dnia 2017-10-10 r.
3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500045125-N-2017 z dnia 18-10-2017 r.
4.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP nr 500075718-N-2017 z dnia 14-12-2017 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-12-21
OGŁOSZENIE o UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - „Dostawa leków, materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych w 2018 roku ”.


1.Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LMOSD/2017.
2.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP nr 500079418-N-2017 z dnia 21-12-2017 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-12-15
ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej.


1.Znak sprawy : U/Inf-M/2017
2.Dotyczy : Pilnego ( awaryjnego ) wykonania monitoringu w systemie IP, w rejonie budynku przy ul.Korczaka 22 w Katowicach ( portiernia ).
3.Art.4, pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ((Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 - tekst jednolity z późn.zm.)- nie dotyczy przepisów ww. ustawy.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-12-14
ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej.


1.Znak sprawy : U/INF-12/18
2.Dotyczy : Obsługi serwisowej ( opieki informatycznej) – nad całością sprzętu znajdującego się w budynkach administrowanych przez Centrum Psychiatrii w Katowicach.
3.Art.4, pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ((Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 - tekst jednolity z późn.zm.)- bez stosowania przepisów ww. ustawy.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-12-11
ZAPYTANIE OFERTOWE ( Zaproszenie do złożenia oferty ).


1.Oznaczenie sprawy : 01/UP-Sk/2017
2.Dotyczy : usług pralniczych dla filii Centrum Psychiatrii w Katowicach, położonej przy ul.Katowickiej 21 w Skoczowie.
3.Podstawa : art.4, pkt.8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity - Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm. ) – bez zastosowania przepisów przedmiotowej ustawy.


Więcej

Data zamieszczenia :2017-12-08
INFORMACJA – powiadomienie.
Dotyczy: wyboru najkorzystniejszej oferty ( pakietów ), na zadanie pn. „Dostawa leków, materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych w 2018 roku ”.

Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LMOSD/2017
Nr ogłoszenia o zamówieniu w PZB: 614810-N-2017
z dnia 2017-11-13 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-12-07
INFORMACJA - Dotyczy : udzielenia zamówienia, na usługi społeczne, dla zadania pod nazwą : „ Usługi w zakresie ochrony osób i mienia szpitala ”.


1.Oznaczenie sprawy : 01/U-OM/2017.
2.Treść informacji w załączeniu.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-12-01
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SPOŁECZNYM : INFORMACJA-POWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty.


1.Oznaczenie sprawy : 01/U-OM/2017.
2.Dotyczy : wyboru najkorzystniejszej oferty , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne, dla zadania pod nazwą :„Usługi w zakresie ochrony osób i mienia szpitala”.
3.Treść Informacji w załączeniu.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-11-28
INFORMACJA z OTWARCIA OFERT - Dostawa leków, materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych w 2018 roku.


1.Numer sprawy ( numer referencyjny ) - ZP/PN/LMOSD/2017.
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 614810-N-2017 z dnia
13.11.2017 r.
3.3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP nr 500058966 z dnia 15.11.2017 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-11-27
INFORMACJA – Powiadomienie.Dotyczy : wyboru najkorzystniejszej oferty, na zadanie pn.„Dostawa odzieży ochronnej i obuwia."

Oznaczenie sprawy:01/PP/OSzp/Bhp/2017

Więcej

Data zamieszczenia :2017-11-23
INFORMACJA z OTWARCIA OFERT - w związku z Ogłoszeniem o Zamówieniu Społecznym z dnia 16.11.2017 r.


1.Oznaczenie sprawy : 01/U-OM/2017.
2.Dotyczy : otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne, dla zadania pod nazwą : „ Usługi w zakresie ochrony osób i mienia szpitala ”.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-11-20
WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ NA DOSTAWĘ LEKÓW, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
I ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH W 2018 ROKU.
Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LMOSD/2017

Informacja dotycząca wszystkich Pakietów:
W przypadku użycia w Wykazie Przedmiotu Zamówienia (pakietach) nazwy handlowej, Zamawiajacy dopuszcza zamienniki o tym samym statusie rejestreacyjnym.

Pakiet 12 - poz. 287 - Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego Simethicone (Espumisan) w dawce 40 mg w opakowaniu 100 szt. w ilości podanej przez Zamawiającego.
Pakiet 12 - poz. 288 - Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego Simethicone (Espumisan) w dawce 40 mg/ml, krople doustne w ilości podanej przez Zamawiającego.
Pakiet 12 - poz. 297 – Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie preparatu Pancreatinum 25000 j.Ph. Eur., Zamawiający oczekuje preparatu Pancreatinum 10000 j.Ph. Eur.
Pakiet 12 - poz. 293, poz. 294 – Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie preparatów ProbioDr i LactoDr.
Zamawiający wymaga w w/w pozycjach preparatów będących produktami leczniczymi .
Pakiet 12 - poz. 568, poz. 569, poz. 572 – Zamawiający nie zmienia treści zapisu.
Pakiet 17 - poz. 471, poz. 531 - Zamawiający dopuści zamiennik o takim samym statusie rejestracyjnym, takich samych wskazaniach do stosowania, posiadający taką samą postać i takie same substancje czynne o tej samej masie.
Pakiet 17 - poz. 470, poz. 498 - Zamawiający nie zmienia treści zapisu.

Data zamieszczenia :2017-11-20
Informacja - DOTYCZY Postępowania : Dostawa leków, materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych w 2018 roku.


1.Numer sprawy ( numer referencyjny ) - ZP/PN/LMOSD/2017.

Przypomina się, że termin składania ofert w przedmiotowej sprawie uległ wydłużeniu do dnia 28.11.2017 roku do godziny 09:00, termin otwarcia godzina 10:00 – miejsce jak w SIWZ. Proszę bardzo uważnie zapoznać się ze wszystkimi informacjami : odpowiedziami na pytania, wyjaśnieniami, uwagami, zmianami w treści pakietów itp. opublikowanymi na stronie internetowej szpitala, od dnia publikacji Ogłoszenia o zamówieniu – w celu uniknięcia błędów przy opracowywaniu oferty.

Data zamieszczenia :2017-11-17
WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ NA DOSTAWĘ LEKÓW, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
I ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH W 2018 ROKU.

Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LMOSD/2017

Więcej

Data zamieszczenia :2017-11-17
WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ NA DOSTAWĘ SZPITALNEJ ODZIEŻY OCHRONNEJ I OBUWIA- Oznaczenie sprawy 01/PP/OSzp/BHP/2017

Pakiet I i II-Zamawiający nie wyraża zgody na tkaninę o innym składzie surowcowym.
Pakiet III-Zamawiający wyraża zgodę na dostawę obuwia do przymiarki przez kuriera na koszt Wykonawcy.

Data zamieszczenia :2017-11-16
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SPOŁECZNYM.


1.Oznaczenie sprawy : 01/U-OM/2017.
2.Dotyczy : Usługi w zakresie ochrony osób i mienia
szpitala.
3.Treść Ogłoszenia - w załączeniu.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-11-16
WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ NA DOSTAWĘ LEKÓW, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
I ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH W 2018 ROKU.
Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LMOSD/2017

Załącznik nr 3
§7 ust. 3 – Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie w treści umowy zdania: „ Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy przedmiotu zamówienia z terminem ważności krótszym niż wymagany tylko w przypadku uzyskania zgody od Zamawiającego”.
- Zamawiający nie wyraża zgody na inne zmiany w treści umowy.
- Zamawiający przez pojęcie „dni robocze” rozumie dni od poniedziałku do piątku, wyłączając soboty, niedziele i święta. Bieg terminów dostaw ma przypadać w dni robocze.

Pakiet 17 - poz. 503
Pakiet 25 - poz. 603
– Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu.

Pakiet 25 - poz. 605 – Zamawiający nie zmienia treści zapisu.
Pakiet 21 - poz. 590 – Zamawiający dopuści elastyczną siatkę opatrunkową o długości 15 m w stanie nierozciągnietym z przeliczeniem zamawianej ilości.

Dotyczy pakietów
- Zamawiający wyraża zgodę na zamianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie, fiolki na ampułki lub ampułko-strzykawki i odwrotnie za wyjątkiem pozycji wymienionych w zestawieniu wyceny przedmiotu zamówienia i zmiany postaci tabletki na tabletki ulegające rozpadowi ( rozpuszczalne) w jamie ustnej i odwrotnie.
- Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości opakowań za wyjątkiem pozycji wymienionych w zestawieniu wyceny przedmiotu zamówienia. W przypadku przeliczenia należy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.
- W przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu Zamawiający wyraża zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod produktem.

Data zamieszczenia :2017-11-15
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA, dotyczy : Dostawy leków, materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych w 2018 roku. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT.


1.Numer sprawy ( numer referencyjny ) - ZP/PN/LMOSD/2017.
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 614810-N-2017 z dnia
13.11.2017 r.
3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP nr 500058966 z dnia 15.11.2017 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-11-14
WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ NA DOSTAWĘ SZPITALNEJ ODZIEŻY OCHRONNEJ I OBUWIA- Oznaczenie sprawy 01/PP/OSzp/BHP/2017

Przy składaniu zapytań Zamawiający wymaga od Wykonawców sprecyzowania jakiego pakietu ma dotyczyć wyjaśnienie.

Data zamieszczenia :2017-11-13
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU : Dostawa leków, materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych w 2018 roku.


1.Numer sprawy ( numer referencyjny ) - ZP/PN/LMOSD/2017.
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 614810-N-2017 z dnia
13.11.2017 r.
3.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia + załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-11-09
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego, oraz dzierżawa koagulometru, analizatora immunologicznego, analizatora jonów i czytnika testów paskowych.


1.Oznaczenie sprawy ( numer referencyjny ):ZP/PN/LAB/2017
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 604124-N-2017 z dnia 19.10.2017 roku.
3.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP nr 500056008-N-2017 z dnia 09.11.2017 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-11-09
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przetarg Publiczny : Dostawa szpitalnej odzieży ochronnej i obuwia.


1.Oznaczenie sprawy: 01/PP/OSzp/Bhp/2017.
2.Treść ogłoszenia wraz z załącznikami.

Nie podlega przepisom ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (art.4,pkt.8 ustawy - Dz.U. z 2017 r., poz.1579 tekst jednolity z późn. zm.)

Więcej

Data zamieszczenia :2017-11-07
INFORMACJA – Powiadomienie.Dotyczy : udzielenia zamówienia na „Dostawę środków czystości w 2018 roku”.


1.Oznaczenie sprawy : 01/PP/SC/2017
2.Treść ogłoszenia : zamówienie zostało udzielone - Firma LONA, Ilona Nowak, 41-503 Chorzów, ul. Narutowicza 15
Cena brutto : 147 202,65 zł.

Data zamieszczenia :2017-11-02
INFORMACJA – Powiadomienie. Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty, na zadanie pn. „Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego, oraz dzierżawa analizatora immunologicznego, analizatora jonów, koagulometru i czytnika testów paskowych.”


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/LAB/2017.
2. Nr Ogłoszenia o zamówieniu w BZP : 604124-N-2017 z dnia 2017-10-19 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-10-31
INFORMACJA Z Wyboru najkorzystniejszej oferty : Realizacja usług stomatologicznych dla pacjentów Centrum Psychiatrii w Katowicach.


1.Numer sprawy: 05-B/Cp/ST/2017.
2.Treść informacji : Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę - PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA lekarz dentysta JOANNA RYBAK - YAHYAOUI IDRISSI. 40-231 Katowice, ul. Bohaterów Monte Cassino 5/1.Adres wykonywania usług : 40-374 Katowice, ul. Wiosny Ludów 24.

Data zamieszczenia :2017-10-27
INFORMACJA – Powiadomienie.Dotyczy : wyboru najkorzystniejszej oferty, na zadanie pn.„Dostawa
środków czystości w 2018 roku”.


1.Oznaczenie sprawy : 01/PP/SC/2017

Więcej

Data zamieszczenia :2017-10-27
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego, oraz dzierżawa koagulometru, analizatora immunologicznego, analizatora jonów i czytnika testów paskowych.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/LAB/2017.
2. Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 604124-N-2017 z dnia 2017-10-19 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-10-26
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - "Dostawa Drobnego Sprzętu Medycznego" w 2018 roku.


1.Oznaczenie sprawy ( numer referencyjny ) : ZP/PN/DSM/2017
2.Ogłoszenie o zamówieniu nr 595820-N-2017 z dnia 2017-10-
04 w BZP.
3.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500049468-N-2017 z dnia 26-10-2017 r.r. w BZP.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-10-26
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: Realizacja usług stomatologicznych dla pacjentów Centrum Psychiatrii w Katowicach.


1.Numer sprawy: 05-B/Cp/ST/2017.
2.Treść informacji : w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta : PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA lekarz dentysta JOANNA RYBAK - YAHYAOUI IDRISSI. 40-231 Katowice, ul. Bohaterów Monte Cassino5/1.
Cena oferty: 600,00 zł. brutto za 1 miesiąc - ryczałt.

Data zamieszczenia :2017-10-23
WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH I DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO, ORAZ DZIERŻAWĘ KOAGULOMETRU, ANALIZATORA IMMUNOLOGICZNEGO, ANALIZATORA JONÓW I CZYTNIKA TESTÓW PASKOWYCH W 2018 ROKU.
Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LAB/2017

Dotyczy SIWZ - Załącznik nr 6
Pakiet nr 4
poz. 3 – Zamawiający rezygnuje z wymogu posiadania gwintu na probówce 9 ml..
poz. 6 – Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie ułamkowej ilości opakowań.
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie probówek i uchwytów z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym w opakowaniach po 50 szt., a końcówek do rozmazów hematologicznych w opakowaniach po 300 szt.

Pakiet nr 5
1. Zamawiający dopuści inne, niż w zastawieniu wyceny przedmiotu zamówienia, paki, kontrole, materiały zużywalne i związane z tym inne wielkości oraz ilości opakowań w pełni zabezpieczające wykonanie wymaganychj ilości oznaczeń oraz kontroli.
2. Zamawiający zamierza wykonać 4300 oznaczeń oraz 365 kontroli codziennie naprzemiennie dwa poziomy: N+L, N+H, L+H.
3. Zamawiający dopuśći pominięcie w zestawieniu wyceny przedmiotu zamówienia poz. nr 3 i 4 w wypadku zaoferowania analizatora wymagającego jedynie jednego odczynnika do mycia/odbiałczania.
4. Zamawiający dopuśći analizator z pakami, których żywotność po instalacji w aparacie zależy głównie od ilości wykonywanych oznaczeń i w szczególnych przypadkach może wynosić min. 60 dni.

Pakiet nr 6
poz. 7 – Zamawiający dupuści odczynnik CK-MB z minimalnym terminem trwałości po otwarciu większym niż 3 miesiące .
poz. 8 – Zamawiający dupuści odczynnik do ozacz. D-Dimerów z minimalnym terminem trwałości po otwarciu większym niż 6 miesięcy.

Załącznik nr 3b – Zamawiający nie zmienia treści zapisu.

Data zamieszczenia :2017-10-19
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.


1.Numer sprawy: 05-B/Cp/ST/2017
2.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ).

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń w zakresie :
Usług stomatologicznych dla pacjentów Centrum Psychiatrii
w Katowicach.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-10-19
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego, oraz dzierżawa koagulometru, analizatora immunologicznego, analizatora jonów i czytnika testów paskowych.


1.Oznaczenie sprawy ( numer referencyjny ):ZP/PN/LAB/2017
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 604124-N-2017 z dnia 19.10.2017 roku.

3.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA + załączniki

Więcej

Data zamieszczenia :2017-10-18
OGŁOSZENIE O Zmianie Ogłoszenia - Usługa ubezpieczenia Centrum Psychiatrii w Katowicach.


1.Numer referencyjny: 141/2017/N/KATOWICE.
2.Ogłoszenie w BZP : nr 600055-N-2017 z dnia 2017-10-10 r.
3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500045125-N-2017 z dnia 18-10-2017 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-10-17
INFORMACJA – powiadomienie.Dotyczy : wyboru najkorzystniejszej oferty, na zadanie pn. „Dostawa drobnego sprzętu medycznego” w 2018 roku.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/DSM/2017.
2. Ogłoszenie o zamówieniu w BZP : nr 595820-N-2017 z dnia 2017-10-04 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-10-16
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: Dostawa Środków Czystości w 2018 roku.


1.Oznaczenie sprawy : 01/PP/SC/2017
2.PRZETARG PUBLICZNY O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOTY 30 TYSIĘCY EURO - Nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych - art.4 pkt.8 (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 - tekst jednolity z późn.zm.).

Więcej

Data zamieszczenia :2017-10-12
WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI W 2018 ROKU.
Oznaczenie sprawy: 01/PP/SC/2017

Dotyczy SIWZ - Załącznik nr 4
Poz.14 - Zamawiający dopuści płyn do szyb Clin 0,5 L z atomizerem
Poz.38 - Zamawiający wymaga szamponu do włosów w opak. o pojemności 1 litr.
Uwaga 1 - do poz. 12 - zamawiający wymaga produktu testowanego dermatologicznie z pH 5,5.
Uwaga 2 - w odniesieniu do artykułów wymienionych z nazwy Zamawiający nie wyraża zgody na zastąpienie ich produktami równoważnymi.

Data zamieszczenia :2017-10-12
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - : "Dostawa Drobnego Sprzętu Medycznego" w 2018 roku.


1.Oznaczenie sprawy – ZP/PN/DSM/2017.
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP - nr 595820-N-2017 z dnia 2017-10-04 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-10-11
WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI W 2018 ROKU.
Oznaczenie sprawy: 01/PP/SC/2017

Dotyczy SIWZ - Załącznik nr 4
Poz.22 - Zamawiający wymaga kostki DOMESTOS 3 w 1 w koszyczku.
Poz.38 - Zamawiający wymaga szamponu do włosów w opak. o pojemności 1 litr.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-10-10
WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ NA DOSTAWĘ DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO w 2018 roku.

Oznaczenie sprawy: ZP/PN/DSM/2017

Więcej

Data zamieszczenia :2017-10-10
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługa ubezpieczenia Centrum Psychiatrii w Katowicach


1.Numer referencyjny: 141/2017/N/KATOWICE.
2.Ogłoszenie w BZP : nr 600055-N-2017 z dnia 2017-10-10 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-10-09
WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ NA DOSTAWĘ DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO w 2018 roku.


1.Oznaczenie sprawy: ZP/PN/DSM/2017

Więcej

Data zamieszczenia :2017-10-09
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOTY 30 TYSIĘCY EURO -Dostawa Środków Czystości w 2018 roku.


1.Oznaczenie sprawy : 01/PP/SC/2017
2. Nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych - art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,(Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 - tekst jednolity z późn.zm.).

Więcej

Data zamieszczenia :2017-10-06
WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ NA DOSTAWĘ DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO w 2018 roku.


1.Oznaczenie sprawy: ZP/PN/DSM/2017

2.Dotyczy SIWZ - Załącznik nr 8
Poz.62 i poz. 63 - Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie jakichkolwiek pozycji do odrębnego pakietu. Wszystkie pozycje w zestawieniu przedmiotu zamowienia muszą być wycenione przez Wykonawcę.
Zamawiający wymaga mankietow dla dorosłych.

Data zamieszczenia :2017-10-04
OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - "Dostawa Drobnego Sprzętu Medycznego" w 2018 roku.


1.Oznaczenie sprawy ( numer referencyjny ) : ZP/PN/DSM/2017
2.Ogłoszenie nr 595820-N-2017 z dnia 2017-10-04 r. w BZP

Więcej

Data zamieszczenia :2017-10-04
"Dostawa Drobnego Sprzętu Medycznego" w 2018 roku :
Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia + załączniki.


1.Oznaczenie sprawy ( numer referencyjny ) : ZP/PN/DSM/2017
2.Ogłoszenie o zamówieniu nr 595820-N-2017 z dnia 2017-10-
04 r. w BZP
3. Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia + załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-09-14
Informacja o udzieleniu zamówienia : "Wykonanie monitoringu w części piwnicznej szpitala– montaż urządzeń i uruchomienie sytemu w budynku głównym szpitala".


1.Znak sprawy : U/M-p-BG/2017
2.Treść informacji :
Zamówienie zostało udzielone firmie : F.H.U."PI" Jarosław Laskowski, ul. Mościckiego 6, 40-841 Katowice.
Cena brutto : 10 183,17 zł.

Data zamieszczenia :2017-09-06
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA, dotyczy : zadania pod nazwą :„Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację sal chorych, terapeutycznych i ciągów komunikacyjnych w budynku Oddziału i Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie”


1.Nr sprawy : 01/RB–Sk/ROPS/2017
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP - nr 567208-N-2017 z dnia
10.08.2017 r.
3.Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia w BZP - nr 500012678-N-2017 z dnia 14-08-2017 r.
4.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP - nr 500024136-N-2017 z dnia 06.09.2017 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-09-05
POWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy zadania pod nazwą :„Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację sal chorych, terapeutycznych i ciągów komunikacyjnych w budynku Oddziału i Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie”


1.Nr sprawy : 01/RB–Sk/ROPS/2017
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP - nr 567208-N-2017 z dnia
10.08.2017 r.
3.Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia w BZP - nr 500012678-N-2017 z dnia 14-08-2017 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-09-05
ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na usługę : Wykonania monitoringu w części piwnicznej szpitala– montaż urządzeń i uruchomienie sytemu w budynku głównym szpitala.


1.Znak sprawy : U/M-p-BG/2017

Więcej

Data zamieszczenia :2017-09-04
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - dotyczy : zadania pod nazwą „Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację sal chorych, terapeutycznych i ciągów komunikacyjnych w budynku Oddziału i Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie”.


1.Nr sprawy : 01/RB–Sk/ROPS/2017
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP - nr 567208-N-2017 z dnia
10.08.2017 r.
3.Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia w BZP - nr 500012678-N-2017 z dnia 14-08-2017 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-09-04
POWIADOMIENIE - INFORMACJA, Dotyczy : wyboru najkorzystniejszej oferty do zbadania przez biegłego rewidenta rocznych sprawozdań finansowych za 2017 i 2018 rok.


1.Znak sprawy : 01/U – BR/17.
2.Treść informacji - Dotyczy : wyboru najkorzystniejszej oferty na badanie przez biegłego rewidenta rocznych sprawozdań finansowych podmiotu leczniczego, za 2017 i 2018 rok.
Uprzejmie informuję, że do badania przedmiotowych sprawozdań jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez firmę : Biuro Biegłych Rewidentów "PATRONAT" Sp. z o.o., ul. Graniczna 61B, 40-018 Katowice.
Cena brutto za badanie : 5.900,00 złotych, za każdy badany rok.


Data zamieszczenia :2017-08-31
INFORMACJA - dotyczy : składania ofert do zbadania przez biegłego rewidenta rocznych sprawozdań finansowych za 2017 i 2018 rok.


1.Znak sprawy : 01/U – BR/17.
2.Treść informacji :
W terminie określonym w Zaproszeniu do składania oferty cenowej na przedmiotową usługę wpłynęły dwie oferty od niżej wymienionych firm :
1.LEX-FIN S.c., LEX-FIN Sp. z o.o. Stanisław Bazan, ul. Dąbrówki 16, 40 – 081 Katowice.
Cena brutto za badanie : 6.900,00 złotych, za każdy badany rok.
2. Biuro Biegłych Rewidentów "PATRONAT" Sp. z o.o., ul. Graniczna 61B, 40-018 Katowice. Cena brutto za badanie :
5.900,00 złotych, za każdy badany rok.

Data zamieszczenia :2017-08-28
POWIADOMIENIE - INFORMACJA : Dotyczy wyboru najkorzystniejszych ofert w procedurze Konkursów Ofert na świadczenia zdrowotne dla Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy.


Dotyczy spraw o numerach : 11/Cp/ZLS/2017 oraz 18/Cp/Sk-P/2017.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-08-21
SIWZ oraz załączniki, dotyczy zadania pod nazwą „Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację sal chorych, terapeutycznych i ciągów komunikacyjnych w budynku Oddziału i Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie”.


1.Nr sprawy : 01/RB–Sk/ROPS/2017
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP - nr 567208-N-2017 z dnia
10.08.2017 r.
3.Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia w BZP - nr 500012678-N-2017 z dnia 14-08-2017 r.
4.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA + Załączniki od nr 1 do nr 5.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-08-17
POWIADOMIENIE - INFORMACJA : Dotyczy otwarcia ofert w procedurze Konkursów Ofert na świadczenia zdrowotne dla Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy


POWIADOMIENIE – INFORMACJA z otwarcia ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych ( 2017/2018 r. ), dotyczy spraw o numerach : 11/Cp/ZLS/2017 oraz 18/Cp/Sk-P/2017.

1)11/Cp/ZLS/2017
Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń, w zakresie porad psychologicznych i prowadzenie psychoterapii na rzecz pacjentów Centrum Psychiatrii w Katowicach, w Zespole Lecznictwa Środowiskowego przy ul. Korczaka 22 w Katowicach.
Wpłynęła 1 oferta : BELLEVILLE Martyna Jarząb, ul. Sowińskiego 2, 41-400 Mysłowice.
Cena brutto : 4,00 zł.za 1 pkt.
2)18/Cp/Sk-P/2017
Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych
z zakresu terapii uzależnień – na rzecz Pacjentów Poradni Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia, przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.
Wpłynęła 1 oferta : "TO MIEJSCE" Gabinet psychologiczny Magdalena Walewska, ul. Sixta 5/105, 43-300 Bielsko-Biała.
Cena brutto : 4,00 zł.za 1 pkt.

Data zamieszczenia :2017-08-14
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację sal chorych, terapeutycznych i ciągów komunikacyjnych w budynku Oddziału i Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.


1.Nr sprawy : 01/RB–Sk/ROPS/2017
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP - nr 567208-N-2017 z dnia
10.08.2017 r.
3.Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia w BZP - nr 500012678-N-2017 z dnia 14-08-2017 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-08-11
ZAPROSZENIE Do Złożenia Oferty Cenowej - dotyczy : zbadania przez biegłego rewidenta rocznych sprawozdań finansowych za 2017 i 2018 rok.


1.Znak sprawy : 01/U – BR/17.
2.Treść zaproszenia + załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-08-10
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.


1.Numer sprawy: 11/Cp/ZLS/2017
2.Przedmiot konkursu : udzielanie świadczeń, w zakresie porad psychologicznych i prowadzenie psychoterapii na rzecz pacjentów Centrum Psychiatrii w Katowicach, w Zespole Lecznictwa Środowiskowego przy ul. Korczaka 22 w Katowicach.
3.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ) + załączniki

Więcej

Data zamieszczenia :2017-08-10
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację sal chorych, terapeutycznych i ciągów komunikacyjnych w budynku Oddziału i Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.1.Nr sprawy : 01/RB–Sk/ROPS/2017
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 567208-N-2017 z dnia
10.08.2017 r.
3.Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu +
załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-08-10
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.


1.Numer sprawy: 18/Cp/Sk - P/2017.
2.Przedmiot konkursu : realizacja usług z zakresu terapii uzależnień – na rzecz Pacjentów Poradni Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia, przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.
3.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ) + załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-07-14
Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty - KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.1.Numer sprawy: 15/Cp/Sk - P/2017

2.Przedmiot konkursu : Realizacja usług z zakresu terapii uzależnień – na rzecz pacjentów Poradni Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia, przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.
3.Treść informacji : postępowanie zostało wygrane przez - "LEVIN" Pracownia Szkoleń i Terapii, Paweł Lewicki , ul.Parkowa 2, 43-200 Pszczyna.
Cena brutto za 1 pkt.: 4,00 zł. Termin zawarcia umowy zaplanowano w dniach 24 do 26.07.2017 roku.

Data zamieszczenia :2017-07-14
Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty - KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.


1.Numer sprawy: 16/Cp/OD – K2/2017

2.Przedmiot konkursu : Udzielanie świadczeń, w zakresie porad psychologicznych i psychoterapii na rzecz pacjentów Centrum Psychiatrii w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia Od Alkoholu przy ul. Korczaka 2 w Katowicach.
3.Treść informacji : postępowanie zostało wygrane przez - - Gabinet Rozwoju i Psychoterapii, Ksenia Buchta-Malinowska, ul.Kamienna 3/3, 40-067 Katowice.
Cena brutto za 1 godzinę : 20,00 zł.Termin zawarcia umowy zaplanowano w dniach 24 do 26.07.2017 roku.

Data zamieszczenia :2017-07-14
Powiadomienie o udzieleniu zamówienia : PRZETARG PUBLICZNY O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOTY 30 TYSIĘCY EURO.


1.Numer sprawy (oznaczenie ): 01/U-RP/2017.
2.Dotyczy : Obsługa prawna Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy.
3.Treść powiadomienia :
Zamawiający udzielił zamówienia na przedmiotowe usługi dla :
Radca Prawny Marek Charchuła, ul. Kotarbińskiego 24, 41-404 Mysłowice.
Cena netto (36 miesięcy tj.3 lata): 100.800,00 złotych.

Data zamieszczenia :2017-07-13
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty : PRZETARG PUBLICZNY O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOTY 30 TYSIĘCY EURO.


1.Numer sprawy (oznaczenie ): 01/U-RP/2017.
2.Dotyczy : Obsługa prawna Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-07-12
Informacja z Otwarcia Ofert - KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.


1.Numer sprawy: 16/Cp/OD – K2/2017

2.Przedmiot konkursu : Udzielanie świadczeń, w zakresie porad psychologicznych i psychoterapii na rzecz pacjentów Centrum Psychiatrii w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia Od Alkoholu przy ul. Korczaka 2 w Katowicach.
3.Treść informacji : w postępowaniu wpłynęła 1 oferta - Gabinet Rozwoju i Psychoterapii, Ksenia Buchta-Malinowska, ul.Kamienna 3/3, 40-067 Katowice.
Cena brutto za 1 godzinę : 20,00 zł.

Data zamieszczenia :2017-07-12
Informacja z Otwarcia Ofert : PRZETARG PUBLICZNY O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOTY 30 TYSIĘCY EURO.


1.Numer sprawy (oznaczenie ): 01/U-RP/2017.
2.Dotyczy : Obsługa prawna Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy.
3.Treść informacji :
W postępowaniu wpłynęła 1 oferta - Radca Prawny Marek Charchuła, ul.Kotarbińskiego 24, 41-404 Mysłowice.
Cena netto (36 miesięcy tj.3 lata): 100.800,00 zł.

Data zamieszczenia :2017-07-12
Informacja z Otwarcia Ofert - KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.


1.Numer sprawy: 15/Cp/Sk - P/2017

2.Przedmiot konkursu : Realizacja usług z zakresu terapii uzależnień – na rzecz pacjentów Poradni Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia, przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.
3.Treść informacji : w postępowaniu wpłynęła 1 oferta - "LEVIN" Pracownia Szkoleń i Terapii, Paweł Lewicki , ul.Parkowa 2, 43-200 Pszczyna.
Cena brutto za 1 pkt.: 4,00 zł.

Data zamieszczenia :2017-07-06
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.


1.Numer sprawy: 16/Cp/OD – K2/2017

2.Przedmiot konkursu : Udzielanie świadczeń, w zakresie porad psychologicznych i psychoterapii na rzecz pacjentów Centrum Psychiatrii w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia Od Alkoholu przy ul. Korczaka 2 w Katowicach.
3.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ) + załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-07-05
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOTY 30 TYSIĘCY EURO.


1.Numer sprawy (oznaczenie ): 01/U-RP/2017.
2.Dotyczy : Obsługa prawna Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy.
3.Treść ogłoszenia + załączniki od nr 1 do nr 3.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-07-01
POWIADOMIENIE - INFORMACJA : Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze Konkursu Ofert na świadczenia zdrowotne dla Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy.


1.Dotyczy - Numeru sprawy: 04/Cp/Sk - P/2017.

Realizacja usług z zakresu terapii uzależnień – na rzecz
Pacjentów Poradni Terapii Uzależnienia Od Alkoholu
i Współuzależnienia, przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.
2.Treść informacji :
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę : "AKSON" Pracownia Szkoleń i Terapii Barbara Chojnowska-Ligęska, 43-300 Bielsko-Biała, ul.Kozia 2a/1. Cena brutto za 1 pkt./4,00 zł.

Data zamieszczenia :2017-06-29
POWIADOMIENIE – INFORMACJA z otwarcia ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.


1.Dotyczy - Numeru sprawy: 04/Cp/Sk - P/2017.

Realizacja usług z zakresu terapii uzależnień – na rzecz
Pacjentów Poradni Terapii Uzależnienia Od Alkoholu
i Współuzależnienia, przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.
2.Treść informacji :
Wpłynęła 1 oferta : "AKSON" Pracownia Szkoleń i Terapii Barbara Chojnowska-Ligęska, 43-300 Bielsko-Biała, ul.Kozia 2a/1. Cena brutto za 1 pkt./4,00 zł.

Data zamieszczenia :2017-06-23
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.


1.Numer sprawy: 04/Cp/Sk - P/2017
2.Przedmiot konkursu : Realizacja usług z zakresu terapii uzależnień – na rzecz pacjentów Poradni Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia, przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.
3.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ) + załączniki.


Więcej

Data zamieszczenia :2017-06-22
POWIADOMIENIE – INFORMACJA : Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty na udzielanie świadczeń w zakresie usług medycyny pracy dla pracowników Centrum Psychiatrii w Katowicach.


Numer sprawy: 11/Cp/MP – KAT/2017Więcej

Data zamieszczenia :2017-06-21
POWIADOMIENIE - INFORMACJA : Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze Konkursu Ofert na świadczenia w zakresie transportu sanitarnego dla Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy.


1.Numer sprawy: 02/TS/06/2017

Więcej

Data zamieszczenia :2017-06-19
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH - Usługi Transportu Sanitarnego : Informacja z otwarcia ofert.


1.Numer sprawy: 02/TS/06/2017
2.Informacja z otwarcia ofert.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-06-13
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.

1.Numer sprawy: 11/Cp/MP – KAT/2017

2.Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń w zakresie Usług Medycyny Pracy dla pracowników Centrum Psychiatrii w Katowicach.
3.SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO)+ załączniki od nr 1 do nr 3.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-06-13

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH - Usługi Transportu Sanitarnego : zmiany w SWKO i w umowie, przedłużenie terminu składania ofert.

1.Numer sprawy: 02/TS/06/2017

2. Zmiany w SWKO :
W części V litera D, pkt.4 c)otrzymuje brzmienie "posiadał bazę usługową w obszarze miasta Katowice, w tym karetkę typu S z odpowiednim personelem, sprzętem i aparaturą medyczną";
pkt.4 d)otrzymuje brzmienie : "zapewnił dojazd do Udzielającego zamówienie w możliwie najkrótszym czasie od przyjęcia zlecenia usługi – ( dotyczy zagrożenia życia pacjenta ), w pozostałych sytuacjach termin podstawienia środka transportu – do 60 minut ( 1 h )".
3.Zmiany w umowie :

W paragrafie 3 ust.6 i ust.7 otrzymuje nowe brzmienie :
- ust.6 " Udzielający zamówienie zamawia usługę transportową z jednodniowym wyprzedzeniem, w sytuacjach nagłych – natychmiast, z zastrzeżeniem przyjazdu karetki w jak najkrótszym czasie. Termin przyjazdu (podstawienia) środka transportu nie może być dłuższy niż 60 minut (jedna godzina) od daty i godziny określonej w zleceniu
przewozowym, z wyłączeniem przypadków uzgodnionych z Udzielającym zamówienie.Zlecenie przewozowe wysyła się e-mailem lub faksem, dopuszcza się także zlecenie telefoniczne, pod warunkiem, że jest udokumentowane w formie nagrania przez Przyjmującego zamówienie";
- ust.7 "W sytuacjach nagłych ( zagrożenie życia pacjenta ) termin przyjazdu karetki S musi nastąpić w jak najkrótszym czasie – od wezwania telefonicznego, przy jednoczesnym udzieleniu na miejscu odpowiedniego wsparcia medycznego".
W paragrafie pierwszym ust.1, lit.c - skreśla się wyraz reanimacja.
4.Termin składania ofert przedłuża się do dnia 19.06.2017 roku do godziny 08:00 ; termin otwarcia ofert w dniu 19.06.2017 r. o godzinie 09:30. Miejsce składania i otwarcia ofert, jak w SWKO.


Data zamieszczenia :2017-06-07
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH - uzupełniający.


1.Numer sprawy: 02/TS/06/2017
2.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO )+ załączniki.
3.Dotyczy : Udzielania świadczeń w zakresie transportu
sanitarnego.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-05-31
POWIADOMIENIE - INFORMACJA : Dotyczy wyboru najkorzystniejszych ofert w procedurze Konkursów Ofert na świadczenia zdrowotne dla Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy.


1.Dotyczy spraw o numerach : 14/Cp/K22 – ZLS/2017 oraz
17/Cp/OT – Sk/2017.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-05-30
POWIADOMIENIE - INFORMACJA : Dotyczy otwarcia ofert w procedurze Konkursów Ofert na świadczenia zdrowotne dla Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy.

POWIADOMIENIE – INFORMACJA z otwarcia ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych ( 2017/2018 r. ), dotyczy spraw o numerach : 14/Cp/K22 – ZLS/2017 oraz 17/Cp/OT – Sk/2017.

1.Numer sprawy: 14/Cp/K22 – ZLS/2017 :
Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń, w zakresie porad psychologicznych i prowadzenie psychoterapii na rzecz pacjentów Centrum Psychiatrii w Katowicach w Zespole Lecznictwa Środowiskowego przy ul. Korczaka 22 w Katowicach.

Wpłynęła 1 oferta : Indywidualna Praktyka Lekarska Jan Chrobak, 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Storczyków 42/8.
Cena brutto za 1 pkt./4,00 zł.

2.Numer sprawy: 17/Cp/OT – Sk/2017 :

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń, w zakresie porad psychologicznych i psychoterapii na rzecz pacjentów Centrum Psychiatrii w Oddziale Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.
Cena brutto za 1 godzinę/20,00 zł.

Wpłynęła 1 oferta : Bartłomiej Cielęcy, 44-100 Gliwice, ul. Cechowa 8/4
Cena brutto za 1 godzinę/20,00 zł.


Data zamieszczenia :2017-05-30
ZMIANY - w PLANIE Postępowań o UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy – w 2017 Roku.
( roboty budowlane, usługi i dostawy )


Art.13a ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2015
r., poz.2164 - tekst jednolity z późn.zm.).

Treść zmiany :
Świadczenie pomocy prawnej - usługi prawnicze (Plan-rodzaj zamówienia "usługi",poz.4): postępowanie ze względu na wartość szacunkową zamówienia przeprowadzone zostanie zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r.,poz.2164 - tekst jednolity z późn.zm.),tj. bez stosowania przepisów przedmiotowej ustawy,wg regulaminu wewnętrznego szpitala.

Data zamieszczenia :2017-05-25
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.


1.Numer sprawy: 14/Cp/K22 – ZLS/2017

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń, w zakresie porad psychologicznych i prowadzenie psychoterapii na rzecz pacjentów Centrum Psychiatrii w Katowicach w Zespole Lecznictwa Środowiskowego przy ul. Korczaka 22 w Katowicach.

2.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ).

Więcej

Data zamieszczenia :2017-05-25
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.


1.Numer sprawy: 17/Cp/OT – Sk/2017.

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń, w zakresie porad psychologicznych i psychoterapii na rzecz pacjentów Centrum Psychiatrii w Oddziale Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.

2.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ).

Więcej

Data zamieszczenia :2017-04-25
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - przetarg nieograniczony na : Dostawę ( sprzedaż ) Energii Elektrycznej na potrzeby obiektów Centrum Psychiatrii w Katowicach.


1.Oznaczenie sprawy : 01/ENERG-EL/2017.
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 55631 - 2017 z dnia
31.03.2017 r.
3.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP nr 72673 - 2017 z dnia 25.04.2017 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-04-14
INFORMACJA o udzieleniu zamówienia, dotyczy : zakupu sprzętu komputerowego(elektronicznego)oraz realizacja niezbędnych usług w przedmiotowym zakresie.


1.1.Oznaczenie sprawy : U/Inf/2017

2.Treść informacji : w postępowaniu wpłynęły 3 oferty.
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy F.H.U. "PI"
Jarosław Laskowski, ul. Mościckiego 6 40-841 Katowice.
Cena oferty : 18 200,00 zł. brutto.
3.Zamówienie poniżej progu 30 tys. euro.

Data zamieszczenia :2017-04-14
INFORMACJA-POWIADOMIENIE, dotyczy : Wyboru Najkorzystniejszej Oferty : w przetargu nieograniczonym, na „ Dostawę ( sprzedaż ) energii elektrycznej na potrzeby obiektów Centrum Psychiatrii w Katowicach ”.


1.Oznaczenie sprawy : 01/ENERG-EL/2017.
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 55631 - 2017 z dnia
31.03.2017 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-04-10
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – przetarg nieograniczony na : Dostawę ( sprzedaż ) Energii Elektrycznej na potrzeby obiektów Centrum Psychiatrii w Katowicach.


1.Oznaczenie sprawy : 01/ENERG-EL/2017.
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 55631 - 2017 z dnia
31.03.2017 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-04-06
WYJAŚNIENIE TREŚCI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, c.d - dotyczy: Dostawy ( sprzedaży ) Energii Elektrycznej na potrzeby obiektów Centrum Psychiatrii w Katowicach.


1.Oznaczenie sprawy : 01/ENERG-EL/2017.
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 55631 - 2017 z dnia
31.03.2017 r.

3.TREŚĆ WYJAŚNIENIA :
Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną.W przypadku braku otrzymania wskazań liczników od OSD w terminie - obowiązuje zapis zawarty w paragrafie 5, ust.9 załącznika nr 4 do SIWZ ( projekt - wzór umowy )- zasady rozliczeń.Obecnym sprzedawcą energii elektrycznej jest firma BARTON ENERGIA Sp. z o.o. z siedzibą : Janki, al. Krakowska 48, 05-090 Raszyn. Okres rozliczeniowy dla grup PPE - jednomiesięczny.
Uwaga do wyjaśnień z dnia 04.04.2017 r. : Cenę jednostkową netto za 1 kWh należy podać do 4 miejsc po przecinku.

Data zamieszczenia :2017-04-04
ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej - zakup sprzętu komputerowego(elektronicznego)oraz realizacja niezbędnych usług w przedmiotowym zakresie.

1.Oznaczenie sprawy : U/Inf/2017
2.Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - treść.
3.Zamówienie poniżej progu 30 tys. euro.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-04-04
WYJAŚNIENIE TREŚCI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, c.d - dotyczy: Dostawy ( sprzedaży ) Energii Elektrycznej na potrzeby obiektów Centrum Psychiatrii w Katowicach.


1.Oznaczenie sprawy : 01/ENERG-EL/2017.
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 55631 - 2017 z dnia
31.03.2017 r.

3.TREŚĆ WYJAŚNIENIA :
Cenę jednostkową netto za 1 kWh należy podać do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację lub zmianę zapisów w załączniku nr 4 do SIWZ ( wzór - projekt umowy ).Zamawiający nie deklaruje i nie składa zobowiązania do wykorzystania minimum 80 % szacowanej ilości energii elektrycznej - proszę zwrócić uwagę na wszystkie zapisy SIWZ odnośnie tej sprawy.

Data zamieszczenia :2017-04-04
WYJAŚNIENIE TREŚCI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - dotyczy: Dostawy ( sprzedaży ) Energii Elektrycznej na potrzeby obiektów Centrum Psychiatrii w Katowicach.1.Oznaczenie sprawy : 01/ENERG-EL/2017.
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 55631 - 2017 z dnia
31.03.2017 r.

3.TREŚĆ WYJAŚNIENIA :
W odniesieniu do zapisów pkt.5.3.3.,ppk.c SIWZ Wykonawca może złożyć Oświadczenie o posiadaniu umowy lub uprawnienia umożliwiającego pełnienie przez Wykonawcę funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe energii elektrycznej - w celu realizacji zadań określonych w projekcie ( wzorze ) umowy, załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający uwzględnia możliwą w tym zakresie tajemnicę przedsiębiorstw, w zakresie przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Data zamieszczenia :2017-03-31
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa ( sprzedaż ) Energii Elektrycznej na potrzeby obiektów Centrum Psychiatrii w Katowicach.


1.Oznaczenie sprawy : 01/ENERG-EL/2017.
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 55631 - 2017 z dnia
31.03.2017 r.
3.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA + załączniki

Więcej

Data zamieszczenia :2017-03-17
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.


Numer sprawy: 08/Cp/Pp-K22/ZLS/2017


Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń, w zakresie porad psychologicznych i prowadzenie psychoterapii na rzecz pacjentów Centrum Psychiatrii w Katowicach, w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz w Zespole Lecznictwa Środowiskowego przy ul. Korczaka 22 w Katowicach.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-03-17
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.


Numer sprawy: 13/Cp/Pp-K2/2017

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń w zakresie - porad psychologicznych i psychoterapii uzależnień na rzecz pacjentów Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Centrum Psychiatrii w Katowicach, przy ul. Korczaka 2.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-03-07
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA,dotyczy Przetargu Publicznego : Dostawa środków czystości w 2017 roku,cz.2 uzupełniająca.


1.Oznaczenie sprawy : 01/PP/S.C-2/2017
2.Nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych -( Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 - tekst jednolity z późn.zm.)- Art. 4 Pkt. 8 ustawy Pzp.
3.Treść ogłoszenia :
Zamówienie udzielono firmie L.A.S. Kontny „ LAMS ” Sp. J., 43-100 Tychy, ul. Przemysłowa 78. Cena brutto : 63 190,57zł.

Data zamieszczenia :2017-02-28
POWIADOMIENIE – Informacja : Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty na Dostawę środków czystości w 2017 roku - przetarg publiczny, cz.2 uzupełniająca.1.Oznaczenie sprawy : 01/PP/S.C-2/2017
2.Nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych -( Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 - tekst jednolity z późn.zm.)- Art. 4 Pkt. 8 ustawy Pzp.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-02-24
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Przetarg Publiczny : Dostawa środków czystości w 2017 roku,cz.2 uzupełniająca.


1.Oznaczenie sprawy : 01/PP/S.C-2/2017

2.Nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych -( Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 - tekst jednolity z późn.zm.)- Art. 4 Pkt. 8 ustawy Pzp.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-02-22
WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI OGŁOSZENIA NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI W 2017 ROKU - cz. 2 uzupełniająca.
Oznaczenie sprawy: 01/PP/S.C-2/2017

Katowice, 22. 02. 2017 r.

Dotyczy - Załącznik nr 4.
Zamawiający informuje, że zmienia zapis w poz. 7 w zestawieniu wyceny przedmiotu zamówienia.
Treść po zmianie:
Płyn do mycia szyb w rozpylaczu CLIN; jedn. miary – 500 ml; ilość bez zmian.

Data zamieszczenia :2017-02-20
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przetarg Publiczny : Dostawa środków czystości w 2017 roku – cz.2 uzupełniająca.


1.Oznaczenie sprawy : 01/PP/S.C-2/2017

2.Nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych -( Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 - tekst jednolity z późn.zm.)- Art. 4 Pkt. 8 ustawy Pzp.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-02-17
PLAN Postępowań o UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. K. Czumy – w 2017 Roku.
( roboty budowlane, usługi i dostawy )


Zgodnie z art.13a ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2015 r., poz.2164 - tekst jednolity z późn.zm.).

Więcej

Data zamieszczenia :2017-02-16
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi cateringowe dla Centrum Psychiatrii w Katowicach.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/Cat/KAT/2017
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 14391-2017 z dnia
26.01.2017 r.
3.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP nr 26414 - 2017
z dnia 16.02.2017 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-02-13
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dotyczy : Kontroli dostępu na oddziały szpitalne – montaż urządzeń i uruchomienie sytemu dostępu w budynku głównym szpitala.

1.Znak sprawy : U/KD/2017

2.Treść informacji :
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 3 oferty :
a)TELELAND Andrzej Gręda, ul. Grabskiego 5E/9, 40-826 Katowice. Cena netto - 14.800,00 zł. + 23 % VAT.
b)Zakład Usług Teletechnicznych, Tomasz Żegleń, ul.1-Maja 110/3, 40-273 Katowice. Cena netto - 15.900,00 zł. + 23 % VAT.
c)F.H.U. "PI" Jarosław Laskowski, ul.Mościckiego 6, 40-841 Katowice. Cena netto - 14.350,00 zł. + 23 % VAT.
Zlecenie na wykonanie usługi otrzymała firma F.H.U. "PI" Jarosław Laskowski.

Data zamieszczenia :2017-02-07
INFORMACJA – POWIADOMIENIE, dotyczy : Wyboru najkorzystniejszej oferty, na zadanie pn.” Usługi cateringowe dla Centrum Psychiatrii w Katowicach.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/Cat/KAT/2017
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 14391-2017 z dnia
26.01.2017 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-02-03
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - przetarg nieograniczony na : Usługi cateringowe dla Centrum Psychiatrii w Katowicach.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/Cat/KAT/2017
2.2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 14391-2017 z dnia
26.01.2017 r.


Więcej

Data zamieszczenia :2017-02-01
ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na usługę : Kontrola dostępu na oddziały szpitalne – montaż urządzeń i uruchomienie sytemu dostępu w budynku głównym szpitala.


Znak sprawy : U/KD/2017

Więcej

Data zamieszczenia :2017-01-31
WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ - Usługi cateringowe dla Centrum Psychiatrii w Katowicach.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/Cat/KAT/2017.

2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 14391-2017 z dnia
26.01.2017 r.
3.Treść wyjaśnień i odpowiedzi w załączniku "więcej".

Więcej

Data zamieszczenia :2017-01-27
POWIADOMIENIE - INFORMACJA : Dotyczy wyboru najkorzystniejszych ofert w procedurze Konkursów Ofert na świadczenia zdrowotne dla Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy.


Dotyczy spraw o numerach :
01/Cp/KO – K2/2017
02/TS/2017
05/Cp/ST/2017
06/Cp/Pu – K2 – 22/2017
07/Cp/Sk – P/2017
12/Cp/K27 – OT/2017

Więcej

Data zamieszczenia :2017-01-26
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi cateringowe dla Centrum Psychiatrii w Katowicach.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/Cat/KAT/2017.

2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 14391-2017 z dnia 26.01.2017 r.

3.SIWZ + załączniki (od nr 1-8).

Więcej

Data zamieszczenia :2017-01-25
POWIADOMIENIE - INFORMACJA : Dotyczy otwarcia ofert w procedurze Konkursów Ofert na świadczenia zdrowotne dla Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy


Dotyczy spraw o numerach :
01/Cp/KO – K2/2017
02/TS/2017
05/Cp/ST/2017
06/Cp/Pu – K2 – 22/2017
07/Cp/Sk – P/2017
12/Cp/K27 – OT/2017

Więcej

Data zamieszczenia :2017-01-23
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH - Udzielanie świadczeń w zakresie transportu sanitarnego : zmiana w załączniku nr 2(umowa)do SWKO

1.Numer sprawy: 02/TS/2017.

2.TREŚĆ ZMIANY :
W załączniku nr 2 (umowa)do SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW KONKURSU OFERT (SWKO), w paragrafie 3 ust.5 otrzymuje brzmienie:
"5.Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się niezależnie od roszczeń odszkodowawczych do zapłaty kary umownej w wysokości 1 500,00 zł. za każde uchybienie w realizacji jego
zobowiązań wynikających z umowy, w szczególności dotyczących opóźnień w realizacji zadań przewozowych. Termin przyjazdu (podstawienia) środka transportu nie może być dłuższy niż 60 minut (jedna godzina) od daty i godziny określonej w zleceniu przewozowym. Zlecenie przewozowe wysyła się e-mailem lub faksem. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia od Przyjmującego zamówienie odszkodowania według zasad ogólnych. Adresy e-mailowe i numery faksów : Przyjmujący zamówienie : e-mail : ………………………………………….., faks : …………………………………………………………..
Udzielający zamówienie : e-mail : …………………………………………………, faks : ………………………………………………………."

Uwaga : składanie ofert do dnia 25.01.2017 r. do godziny 11:00 ; otwarcie ofert o godz.11:30 zgodnie z zapisami SWKO.

Data zamieszczenia :2017-01-20
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.1.Numer sprawy: 01/Cp/KO – K2/2017
2.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ).


Udzielanie konsultacji psychiatrycznych pacjentom
Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia Od Alkoholu
przy ul. Korczaka 2 w Katowicach.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-01-20

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.


1.Numer sprawy: 06/Cp/Pu-K2-22/2017
2.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ).Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń w zakresie terapii uzależnień na rzecz pacjentów Centrum Psychiatrii w Katowicach, w Poradni Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Korczaka 2 oraz w Zespole Lecznictwa Środowiskowego przy ul. Korczaka 22 w Katowicach.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-01-20

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.1.Numer sprawy: 04/Cp/Sk/2017
2..Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ).1)Realizacja usług z zakresu psychoterapii uzależnień, oraz
prowadzenia konsultacji i badań psychiatrycznych - na rzecz
pacjentów Poradni Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia , przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.
2)Realizacja usług z zakresu psychoterapii uzależnień – na rzecz Pacjentów Poradni Terapii Uzależnienia Od Alkoholu
I Współuzależnienia, przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.


Więcej

Data zamieszczenia :2017-01-20

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.


1.Numer sprawy: 05/Cp/ST/2017
2.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ).


Realizacja usług stomatologicznych dla pacjentów Centrum Psychiatrii w Katowicach

Więcej

Data zamieszczenia :2017-01-20
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.


1.Numer sprawy: 02/TS/2017
2.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ).


Udzielanie świadczeń w zakresie transportu sanitarnego.


Więcej

Data zamieszczenia :2017-01-20
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.


1.Numer sprawy: 12/Cp/K27-OT/2017
2.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ).Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń w zakresie terapii uzależnień na rzecz pacjentów Oddziału Terapii Centrum Psychiatrii w Katowicach, przy ul. Korczaka 27.


Więcej

Data zamieszczenia :2017-01-19
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi cateringowe dla filii Centrum Psychiatrii w Katowicach, zlokalizowanej w Skoczowie.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/Cat/Sk/16.
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP : nr 373933 - 2016 z dnia 27.12.2016 r.
3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP : nr 373980 - 2016 z dnia 27.12.2016 r.
4.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP : nr 374312 - 2016 z dnia 28.12.2016 r.
5.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP : nr 10503 - 2017 z dnia 19.01.2017 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-01-17
INFORMACJA Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dotyczy : Obsługi Serwisowej Sprzętu Telefonicznego.


1.Znak sprawy : 01/U-TEL/17

2.Treść informacji - w postępowaniu wpłynęły 2 oferty :
a)Zakład Usług Teletechnicznych Tomasz Żegleń, 40-237 Katowice, ul. 1-Maja 110/3 . Cena netto : 780,00/m-c
b)CTI TELEKOM Sp. z o.o., 02-389 Warszawa, Al. Bohaterów Września 9. Cena netto : 820,00 zł./m-c.
Ofertą najkorzystniejszą jest oferta wskazana pod literą a - z tym wykonawcą zostanie zawarta umowa.

Data zamieszczenia :2017-01-11
INFORMACJA – Powiadomienie,dotyczy : wyboru najkorzystniejszej oferty, na zadanie pn.” Usługi cateringowe dla filii Centrum Psychiatrii w Katowicach, zlokalizowanej w Skoczowie ”.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/Cat/Sk/16.
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP : nr 373933 - 2016 z dnia 27.12.2016 r.
3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP : nr 373980 - 2016 z dnia 27.12.2016 r.
4.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP : nr 374312 - 2016 z dnia 28.12.2016 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-01-04

INFORMACJA - Z Otwarcia Ofert, przetarg nieograniczony na : Usługi cateringowe dla filii Centrum Psychiatrii w Katowicach, zlokalizowanej w Skoczowie.

1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/Cat/Sk/16.
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP : nr 373933 - 2016 z dnia 27.12.2016 r.
3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP : nr 373980 - 2016 z dnia 27.12.2016 r.
4.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP : nr 374312 - 2016 z dnia 28.12.2016 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-01-03
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH - dotyczy : obsługi serwisowej Sprzętu Telefonicznego.


Znak sprawy : 01/U-TEL/17

Więcej

Data zamieszczenia :2017-01-02
INFORMACJA z Wyboru Najkorzystniejszej Oferty - dotyczy : obsługi serwisowej ( opieki informatycznej )Sprzętu Komputerowego.


1.Znak sprawy : U/INF-12/17

2.Treść informacji - w postępowaniu wpłynęły 3 oferty :
a)TELELAND Andrzej Gręda, 40-826 Katowice, ul. Grabskiego 5E/9. Cena netto : 2 730,00 zł./m-c.
b)F.U.H."PI" Jarosław Laskowski,40-841 Katowice, ul. Mościckiego 6. Cena netto : 2 400,00 zł./m-c.
c)Zakład Usług Teletechnicznych Tomasz Żegleń, 40-237 Katowice, ul. 1-Maja 110/3. Cena netto : 2 980,00 zł./m-c.
Ofertą najkorzystniejszą jest oferta wskazana pod literą b - z tym wykonawcą zostanie zawarta umowa.

Data zamieszczenia :2016-12-29
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Przetarg Publiczny : Dostawa Środków Czystości w 2017 roku - w zakresie pakietu Nr 1.


1.Oznaczenie sprawy : 01/PP/SC/2016

2.Nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych -( Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 - tekst jednolity z późn.zm.)

3.Treść ogłoszenia : Zamawiający udzielił zamówienia w zakresie pakietu nr 1 Wykonawcy : Firma "LONA" Ilona Nowak, ul. Narutowicza 15, 41 – 503 Chorzów.
Pakiet nr 1 – 55 190,91 zł. brutto.

Data zamieszczenia :2016-12-27
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi cateringowe dla filii Centrum Psychiatrii w Katowicach, zlokalizowanej w Skoczowie.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/Cat/Sk/16.
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP : nr 373933 - 2016 z dnia 27.12.2016 r.
3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP : nr 373980 - 2016 z dnia 27.12.2016 r.
4.SIWZ + załączniki

Więcej

Data zamieszczenia :2016-12-21
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawa leków, materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych w 2017 roku.1.Numer sprawy : ZP/PN/LMOSD/2016
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP : nr 346122 - 2016 z dnia
18.11.2016 r.
3.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP : nr 3710077-
2016 z dnia 21.12.2016 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2016-12-21
Ogłoszenie ( informacja ) o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa środków czystości w 2017 roku.


1.Oznaczenie sprawy : 01/PP/SC/2016

2.Nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych -( Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 - tekst jednolity z późn.zm.)

Więcej

Data zamieszczenia :2016-12-20
INFORMACA z otwarcia ofert, wyboru najkorzystniejszej oferty i udzieleniu zamówienia : odbiór i wywóz odpadów komunalnych.


1.Oznaczenie sprawy : 01/WN-Kat/16

2.Odbiór ( wywóz ) odpadów komunalnych stałych, nie segregowanych i segregowanych – z Centrum Psychiatrii w Katowicach, z posesji położonych przy ul. Korczaka 27 i Korczaka 2 w Katowicach.
3.Podstawa : art.4, pkt.8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity - Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm. ) – bez zastosowania przepisów przedmiotowej ustawy.

4.Treść informacji : w prowadzonym postępowaniu wpłynęła 1 oferta - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. , ul. Obroki 140, 40-833 Katowice.
Cena brutto w zł. za wywóz 1 pojemnika 1100 L -56,94 zł. dotyczy odpadów nie segregowanych, odbiór 1 pojemnika 2500 L - 1,08 zł. dotyczy odpadów segregowanych. Ww.firmie udzielono zamówienia na przedmiotową usługę w 2017 roku.

Data zamieszczenia :2016-12-20
INFORMACA z otwarcia ofert, wyboru najkorzystniejszej oferty i udzieleniu zamówienia : usługi pralnicze filia w Skoczowie.


1.Oznaczenie sprawy ( nr w rejestrze ) : 02/UP-Sk/16

2.Usługi pralnicze dla filii Centrum Psychiatrii w Katowicach, położonej przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.
3.Podstawa : art.4, pkt.8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity - Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm. ) – bez zastosowania przepisów przedmiotowej ustawy.

4.Treść oferty :
w prowadzonym postępowaniu wpłynęła 1 oferta - firma Zakład Pralniczy "KOLAR" Sp.C., Mirosław i Krzysztof Kolarczyk, ul. Leśna 20, 43-430 Skoczów. Cena w kwocie netto w złotych odniesieniu do 1 sztuki niżej wymienionych przedmiotów :
a) poszwa 4,40
b) poszewka 1,86
c) prześcieradło 2,65
d) ścierka 0,80
e) obrus duży 2,90
f) obrus mały 1,70
g) koc z dezynfekcją 11,00
h) ręcznik mały 1,42
i) serwetka 0,85
j) firana 1,60
k) zasłona 4,00
l) narzuta 9,00
m) fartuch 4,00
n) bluza 2,50
Ww.firmie udzielono zamówienia na przedmiotową usługę w 2017 roku.

Data zamieszczenia :2016-12-12
INFORMACJA – powiadomienie, dotyczy : wyboru najkorzystniejszych ofert, w zakresie pakietów na zadanie pn.” Dostawa leków, materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych w 2017 roku ”.


1.Numer sprawy : ZP/PN/LMOSD/2016

2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP : nr 346122 - 2016 z dnia
18.11.2016 r.

3.W załączeniu : INFORMACJA – powiadomienie,dotyczy : wyboru najkorzystniejszych ofert, w zakresie pakietów na zadanie pn.” Dostawa leków, materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych w 2017 roku ”.

Więcej

Data zamieszczenia :2016-12-12
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH - dotyczy : obsługi serwisowej ( opieki informatycznej )Sprzętu Komputerowego


Znak sprawy : U/INF-12/17

Więcej

Data zamieszczenia :2016-12-10
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane polegające na przebudowie 8 pomieszczeń sanitarnych na oddziałach szpitalnych, zdewastowanych sal chorych i ciągów komunikacyjnych do stanu użytkowalności na Oddziałach Psychiatrycznych w budynku głównym Szpitala Centrum Psychiatrii przy ul. Korczaka 27 w Katowicach w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych


1.Oznaczenie sprawy: 04/RB – KAT/PFRON/2016

2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP : nr 340333 - 2016 z dnia
2016-11-10 r.

3.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP nr 364046 -
2016 z dnia 2016-12-10 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2016-12-09

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – Ogłoszenie o przetargu publicznym - Dostawa środków czystości w 2017 roku.


1.Oznaczenie sprawy : 01/PP/SC/2016

2.Nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych -( Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 - tekst jednolity z późn.zm.)
3.Treść informacji w załączeniu.

Więcej

Data zamieszczenia :2016-12-08

INFORMACJA ( POWIADOMIENIE ) - Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty na : Roboty budowlane polegające na przebudowie 8 pomieszczeń sanitarnych na oddziałach szpitalnych, zdewastowanych sal chorych i ciągów komunikacyjnych do stanu użytkowalności na Oddziałach Psychiatrycznych w budynku głównym Szpitala Centrum Psychiatrii przy ul. Korczaka 27 w Katowicach w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych


1.Oznaczenie sprawy: 04/RB – KAT/PFRON/2016
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP : nr 340333 - 2016 z dnia
2016-11-10 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2016-12-07
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Roboty budowlane polegające na przebudowie 8 pomieszczeń sanitarnych na oddziałach szpitalnych, zdewastowanych sal chorych i ciągów komunikacyjnych do stanu użytkowalności na Oddziałach Psychiatrycznych w budynku głównym Szpitala Centrum Psychiatrii przy ul. Korczaka 27 w Katowicach w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych.


1.Oznaczenie sprawy: 04/RB – KAT/PFRON/2016
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP : nr 340333 - 2016 z dnia
2016-11-10 r.

3.TREŚĆ INFORMACJI - w postępowaniu wpłynęła 1 oferta od firmy : JAMAR-BUD mgr inż. Jacek Kalla, 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 44B. Cena brutto : 432 282,11 zł. Okres gwarancji : 24 miesiące.
Termin płatności : 14 dni.
Zamawiający na realizację zamówienia zaplanował kwotę : 432 860,00 zł. brutto.

Data zamieszczenia :2016-12-07
WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI W 2017 ROKU.
OZNACZEIE SPRAWY: 01/PP/SC/2016

Dotyczy SIWZ - Załącznik nr 4
Pakiet nr 1
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie żadnej pozycji do osobnego pakietu.
Poz.1; 13; 14; 15; 18; 40; 41; 42 - Zamawiający nie zmienia treści zapisów.
Poz.27 - Zamawiający dopuści tabletki do zmywarek Oro 6 w 1, opak. 60 szt. z przeliczeniem ilości.
Poz.31 - Zamawiający dopuści szczotkę do szorowania o długości 28 cm.
Poz.39 - Zamawiający dopuści kosz o pojemności 25 L.
Poz.39 - Zamawiający nie dopuści kosza o pojemności 15 L.

Pakiet nr 2
Zamawiający informuje że nazwy producentów preparatów przystosowanych do CleanMedDoz to ClenMed, Chemi-Pharm, GERMO.

Zamawiający poprawia omyłki pisarskie dot. poz. 23; 24; 25.
Poz. 23 – Stelaż klipsowy 40 cm kompatybilny z poz. 21.
Poz. 24 – Stelaż kieszeń 40 cm kompatybilny z poz. 22.
Poz. 25 – Kij do stelaży z poz. 23 i 24.

Data zamieszczenia :2016-12-01
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przetarg Publiczny : Dostawa Środków Czystości w 2017 roku.

1.Oznaczenie sprawy : 01/PP/SC/2016

2.Nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych -( Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 - tekst jednolity z późn.zm.)
3.Uwaga : pakiet nr 2 do Załącznika nr 4 ogłoszenia, opublikowano jako odrębną pozycję.

Więcej

Data zamieszczenia :2016-12-01
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przetarg Publiczny : Dostawa Środków Czystości w 2017 roku.


1.Oznaczenie sprawy : 01/PP/SC/2016

2.Nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych -( Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 - tekst jednolity z późn.zm.)
3.PAKIET nr 2 do Załącznika nr 4 ogłoszenia.

Więcej

Data zamieszczenia :2016-11-29
Zaproszenie do złożenia oferty - ZAPYTANIE OFERTOWE : dotyczy odbioru i wywozu odpadów komunalnych


1.Oznaczenie sprawy : 01/WN-Kat/16

2.Odbiór ( wywóz ) odpadów komunalnych stałych, nie segregowanych i segregowanych – z Centrum Psychiatrii w Katowicach, z posesji położonych przy ul. Korczaka 27 i Korczaka 2 w Katowicach.
3.Podstawa : art.4, pkt.8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity - Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm. ) – bez zastosowania przepisów przedmiotowej ustawy.

Więcej

Data zamieszczenia :2016-11-29
Zaproszenie do złożenia oferty - ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy : świadczenia usług pralniczych - filia Skoczów.


1.Oznaczenie sprawy ( nr w rejestrze ) : 02/UP-Sk/16

2.Usługi pralnicze dla filii Centrum Psychiatrii w Katowicach, położonej przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.
3.Podstawa : art.4, pkt.8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity - Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm. ) – bez zastosowania przepisów przedmiotowej ustawy.

Więcej

Data zamieszczenia :2016-11-28
INFORMACJA z otwarcia ofert – Dostawa leków, materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych w 2017 roku.


1.Numer sprawy : ZP/PN/LMOSD/2016

2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP : nr 346122 - 2016 z dnia
18.11.2016 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2016-11-25

WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ NA DOSTAWĘ LEKÓW, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH I ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH W 2017 ROKU.
Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LMOSD/2016

Załącznik nr 6

Pakiet nr 4, poz.121 - Zamawiający nie zmienia treści zapisów w pozycji, oraz nie wyraża zgody na wydzielenie jej do osobnego pakietu.

Data zamieszczenia :2016-11-24
WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ NA DOSTAWĘ LEKÓW, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH I ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH W 2017 ROKU.
Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LMOSD/2016

Załącznik nr 6
1. Pakiet nr 11, poz.253 - Należy wycenić Flegaminę syrop o 4mg/5ml 120 ml.
2. Pakiet nr 16, poz.442 - Zamawiający dopuści wycenę Multivitaminum Hec x 50 tabl.
3. Pakiet nr 17, poz.504 - należy wycenić Xylometazolin WZF krop. d/nosa 0,1% 10 ml.
4. Pakiet nr 17, poz.511 - Zamawiający dopuści wycenę Silol Unia aerozol n/sk 205,6 mg/ml 100ml.
5. Pakiet nr 6, poz.175 - Zamawiający dopuści tabletki do sporządzenia zawiesiny.
6. Pakiet nr 11, poz.265 - Zamawiający dopuści postać tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu.
7. Pakiet nr 12, poz.300 - Należy wycenić L-asparaginian L-ornityny – 150 mg.
8. Pakiet nr 13, poz.304 - Zamawiający dopuści postać tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu.
9. Pakiet nr 19, poz.560 - Zamawiający dopuści postać tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu.
10.Pakiet nr 19, poz.563 - treść zapisu bez zmian, poz.564 - plastry Steri-strip 6x75 mm.
11.Pakiet nr 21, poz.583 - Zamawiający nie dopuści siatki o długości innej niż 10 m.

Wzór umowy
1. Ilość towaru (procent ilości wskazanych w SIWZ) będzie wynikała z potrzeb Zamawiającego.
2. Dostawy mają być realizowane od poniedziałku do piątku w dni robocze.
3. Rozładunek oznacza wniesienie zamówionego towaru do wyznaczonego w umowie miejsca.
4. § 5 ust. 2 umowy – Zamawiający rezygnuje z jakościowego odbioru towaru.
5. § 7 ust. 3 umowy – Zamawiający wprowadzi wymóg 12-miesięcznego okresu przydatności od daty dostawy.
6. § 8 ust. 8, § 9 a umowy – Zamawiający nie zmienia treści zapisów.

Data zamieszczenia :2016-11-23
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawa drobnego sprzętu medycznego w 2017 roku.


1.Oznaczenie sprawy ( numer referencyjny ) : ZP/PN/DSM/2016
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP - Ogłoszenie nr 329314 -
2016 z dnia 2016-10-24 r.
3.OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA w BZP - nr 329660 -
2016 z dnia 2016-10-25
4.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP : nr 349440 -
2016 z dnia 2016-11-23 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2016-11-23
Roboty budowlane polegające na przebudowie 8 pomieszczeń sanitarnych na oddziałach szpitalnych, zdewastowanych sal chorych i ciągów komunikacyjnych do stanu użytkowalności na Oddziałach Psychiatrycznych w budynku głównym Szpitala Centrum Psychiatrii przy ul. Korczaka 27 w Katowicach w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA + Załączniki1.Oznaczenie sprawy: 04/RB – KAT/PFRON/2016
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP : nr 340333 - 2016 z dnia
2016-11-10 r.
3.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA + Załączniki

Więcej

Data zamieszczenia :2016-11-22
WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ NA DOSTAWĘ LEKÓW, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH I ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH W 2017 ROKU.
Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LMOSD/2016

1. Pakiet nr 14, poz.360, poz.361, poz.362
Zamawiający wymaga, aby preparat posiadał zarejestrowane wskazanie w leczeniu zaburzeń rytmu serca takich jak: tachykadrie nadkomorowe, ekstrasystolie pochodzenia komorowego i migotanie przedsionków.

2. Pakiet nr 21, poz.570 - Zamawiający dopuści gazę opatrunkową 100 m x 90 cm z przeliczeniem podanych ilości.
Pakiet nr 21, poz.583 - Zamawiający dopuści elastyczną siatkę optrunkową o szerokości w stanie spoczynku 6,5 cm
o długości 10 m, natomiast nie dopuści w/w siatki o szerokości 5,5 cm.

3. Zamawiający wyraża zgodę na zamianę postaci proponowanych preparatów na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie, fiolki na ampułki lub ampułko-strzykawki i odwrotnie za wyjątkiem pozycji wymienionych w ZIWZ.
Zamawiajacy nie dopuści zmiany postaci tabletek w wypadku tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej i odwrotnie.
4. Zamawiający wyraża zgodę na wycenę leku równoważnego pod względem składu chemicznego, dawki i drogi podania z zachowaniem uwag zawartych w pkt. 3.
5. W przypadku zakończenia produkcji leku oraz w przypadku wstrzymania/braku produkcji Zamawiający dopuści wycenę po ostatniej cenie z podaniem odpowiedniej informacji.
6. W przypadku przeliczeń ilości sztuk w opakowaniu należy podać pełną ilość opakowań zaokrąglając w górę.

Data zamieszczenia :2016-11-21
WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ NA DOSTAWĘ LEKÓW, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH I ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH W 2017 ROKU.
Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LMOSD/2016

Załącznik nr 6

Pakiet nr 19.
Poz.561, poz.562, poz.565 - Zamawiający nie zmienia zapisów w treści w.w. pozycji.

Data zamieszczenia :2016-11-18
Dostawa leków, materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych w 2017 roku - ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ.

1.Numer sprawy : ZP/PN/LMOSD/2016

2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP : nr 346122 - 2016 z dnia
18.11.2016 r.

3.ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ - Zestawienie Wyceny Przedmiotu
Zamówienia ( pakiety od nr 1 do nr 27).

UWAGA : Ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ + załączniki 1-5
opublikowano odrębnie ( patrz poniżej ).

Więcej

Data zamieszczenia :2016-11-18
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa leków, materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych w 2017 roku.


1.Numer sprawy : ZP/PN/LMOSD/2016

2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP : nr 346122 - 2016 z dnia
18.11.2016 r.

3.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ ).

Więcej

Data zamieszczenia :2016-11-17
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego, oraz dzierżawa analizatora immunologicznego, analizatora jonów i czytnika testów paskowych - dotyczy udzielenia zamówienia.


1.Oznaczenie sprawy ( numer referencyjny ) :
ZP/PN/LAB/2016,
2.Nr ogłoszenia o zamówieniu w BZP: 322866 z dnia 13. 10.
2016 r.
3.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP - nr 343871 -
2016 z dnia 2016-11-16 r.
4.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP nr 344738 - 2016 z
dnia 2016-11-17 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2016-11-16
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego, oraz dzierżawa analizatora immunologicznego, analizatora jonów i czytnika testów paskowych.


1.Oznaczenie sprawy ( numer referencyjny ) :
ZP/PN/LAB/2016,
2.Nr ogłoszenia o zamówieniu w BZP: 322866 z dnia 13. 10.
2016 r.
3.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP - nr 343871 -
2016 z dnia 2016-11-16 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2016-11-15
INFORMACJA - Dotyczy : wyboru najkorzystniejszej oferty na Dostawę Drobnego Sprzętu Medycznego.


1.Oznaczenie sprawy ( numer referencyjny ) : ZP/PN/DSM/2016,
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP - nr 329314 - 2016 z dnia 2016-10-24.
3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP - nr 329660 - 2016 z dnia 2016-10-25 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2016-11-10
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane polegające na przebudowie 8 pomieszczeń sanitarnych na oddziałach szpitalnych, zdewastowanych sal chorych i ciągów komunikacyjnych do stanu użytkowalności na Oddziałach Psychiatrycznych w budynku głównym Szpitala Centrum Psychiatrii przy ul. Korczaka 27 w Katowicach w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych


1.Oznaczenie sprawy: 04/RB – KAT/PFRON/2016
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP : nr 340333 - 2016 z dnia
2016-11-10 r.
3.Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu +
załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2016-11-04
INFORMACJA z otwarcia ofert – Dostawa drobnego sprzętu medycznego w 2017 r. – przetarg nieograniczony.


1.Oznaczenie sprawy ( numer referencyjny ) : ZP/PN/DSM/2016
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP - Ogłoszenie nr 329314 -
2016 z dnia 2016-10-24 r.
3.OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA w BZP - nr 329660 -
2016 z dnia 2016-10-25 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2016-11-04
INFORMACJA - Dotyczy : wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietów na zadanie pn.” Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego, oraz dzierżawa analizatora immunologicznego, analizatora jonów i czytnika testów paskowych.


1.Oznaczenie sprawy ( numer referencyjny ) :
ZP/PN/LAB/2016,
2.Nr ogłoszenia o zamówieniu w BZP: 322866 z dnia 13. 10.
2016 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2016-11-02
ODPOWIEDZI I WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NA DDOSTAWĘ DROBNEGO SPRZETU MEDYCZNEGO W 2017 ROKU.
OZNACZENIE SPRAWY:ZP/PN/DSM/2016

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie żadnej pozycji do osobnego pakietu.
Poz.1-4 - Zamawiający nie wymaga strzykawek z podwójnym zabezpieczeniem przed wysunięciem się tłoka.
- Zamawiający wymaga strzykawek z informacją na opakowaniu o braku ftalanów.
- Zamawiający nie wymaga strzykawek w opakowaniach jednostkowych zróżnicowanych kolorystycznie
w zależności od rozmiaru.
Poz.4 - Zamawiający dopuści opakowanie po 100 szt. z przeliczeniem ilości.
Poz.6-10- Zamawiający nie wymaga igieł jednego producenta i oznakowanych w zależności od rozmiaru nr katalog.
Poz.10 - Zamawiający wymaga igieł sklasyfikowanych jako wyrób medyczny, przeznaczonych do pobierania leków i iniekcji.
Poz.16 - Zamawiający nie wymaga aby logo producenta znajdowało się na przyrządzie.
- Zamawiający nie wymaga aby przyrząd posiadał zabezpieczenie (pochewkę) na igłę po użyciu.
- Zamawiający wymaga przyrządów z informacją na opakowaniu o braku zawartości ftalanów.
- Zamawiający wymaga przyrządów z elastyczną komorą kroplową bez zawartości PVC, z dużą komorą, minimum 60mm w części przezroczystej.
- Zamawiający nie wymaga aby przyrząd posiadał opaskę stabilizującą dren wewnątrz opakowania.
Poz.19 - Papier do EKG 58x25.
Poz.41 - Zamawiający dopuści prześcieradło podfoliowane celulozowe.
Poz.58 - Zamawiający wymaga opatrunku do mocowania kaniul przezroczystego.
Poz.59 - Zamawiający wymaga stazy automatycznej.
Poz.83 - Zamawiający wymaga zegarowego aparatu do mierzenia ciśnienia.
Poz.91 - Zamawiający wymaga jednorazowych worków na wymiociny.

Data zamieszczenia :2016-10-27
WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ NA DOSTAWĘ DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO W 2017 ROKU.
Oznaczenie sprawy: ZP/PN/DSM/2016
Katowice, 27. 10. 2016 r.


WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ NA DOSTAWĘ DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO
W 2017 ROKU.
Oznaczenie sprawy: ZP/PN/DSM/2016

Dotyczy SIWZ - Załącznik nr 8
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie żadnej pozycji do osobnego pakietu.
Poz.1-4 - Zamawiający oczekuje strzykawek Luer.
Poz.4 - Zamawiający dopuści strzykawki pakowane po 80 lub 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.
Poz.13 - Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 3,5 l.
Poz.19 - Zamawiający ma na myśli papier do EKG, rozmiar 58x25.
Poz.33-36 - Zamawiający nie dopuszcza opakowań a'200 szt.
Poz.41 - Zamawiający wymaga 147szt. rolek prześcieradeł 50cmx50 mb.
Poz.41 - Zamawiający nie dopuści podkładu składającedgo się z jednej warstwy bibuły i jednej warstwy folii.
Poz.42 - Zamawiający dopuści rozmiar 80x140 cm.
Poz.53 - Zamawiający doczekuje termometrów elektronicznych.
Poz.54 - Zamawiający oczekuje kieliszków zarejestrowanych jako wyrób medyczny.
Poz.59 - Zamawiający dopuszcza stazę prostą, jeden przycisk od góry pozwalający na rozłączenie taśmy.
Poz.60 - Zamawiający dopuści pojemnik na mocz o całkowitej pojemn. 125 ml (skala do 100ml) z zamknięciem.
Poz.64 - Zamawiający wymaga stetoskopu pojedynczego.
Poz.65 - Zamawiający wymaga worka na mocz 2 l.
Poz.68 - Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie rurki intubacyjnej z mankietem 8,5.
Poz.69 - Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie rurki intubacyjnej z mankietem 9,5.
Poz.74 - Treść zapisu dotyczy wkłóć na żyłach obwodowych (nie centralnych).
Poz.77 - Zamawiający dopuści myjki o rozm.15x22 lub 24,5x16,5cm. w opak.12 szt. z odpow. przeliczeniem ilości.
Poz.78 - Zamawiający wyraża zgodę na wycenę kieliszków za opk. a'75 szt. z odpowiednim przeliczeniem Ilości.
Poz.83 - Zamawiający wymaga ciśnieniomierza zegarowego.

Data zamieszczenia :2016-10-27
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Konkurs Ofert Na Stanowisko Kierownika Zespołu Lecznictwa Środowiskowego.


1.Numer sprawy : 12/K-ZLS/2016

TREŚĆ Informacji :
Zamawiający udzielił zamówienia, w przedmiotowej sprawie wykonawcy : Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Ewa Rudzka-Jasińska, ul. Grabowa 8,41-200 Sosnowiec.
a)Sprawowanie funkcji Kierownika Zespołu Lecznictwa
Środowiskowego w Katowicach przy ul. Korczaka
22 – usługi wykonywane osobiście - 3,80 zł/pkt.
b)Za każdy pkt. w granicach limitu miesięcznego - 0,80
zł/pkt.
c)Za nadwykonanie powyżej kontraktu miesięcznego - 0,60
zł/pkt.
d)Pełnienie dyżurów - 45,00 zł/godz.

Data zamieszczenia :2016-10-26
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dla zadania : Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację sal chorych, ciągów komunikacyjnych i gabinetów terapeutycznych w budynku Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.1.Oznaczenie sprawy : 03/RB-SKOCZ/ROPS/2016

2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP : nr 310111 z dnia
19.09.2016 r.

3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP : nr 310561 z dnia
20.09.2016 r.

4.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP nr 330740 -
2016 z dnia 2016-10-26 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2016-10-26
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dla zadania : Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację sal terapeutycznych i ciągów komunikacyjnych na parterze i I piętrze budynku Oddziału i Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Korczaka 2 w Katowicach.


1.Oznaczenie sprawy : 02/RB-KAT/ROPS/2016.
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP : nr 310491 - 2016 z dnia
2016-09-20

3.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP nr 330931 -
2016 z dnia 2016-10-26

Więcej

Data zamieszczenia :2016-10-25
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego, oraz dzierżawa analizatora immunologicznego, analizatora jonów i czytnika testów paskowych.


1.Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LAB/2016
2.Nr ogłoszenia w BZP: 322866 z dnia 13. 10. 2016.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Więcej

Data zamieszczenia :2016-10-25
Dostawa drobnego sprzętu medycznego w 2017 roku - OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


1.Oznaczenie sprawy ( numer referencyjny ) : ZP/PN/DSM/2016
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP - Ogłoszenie nr 329314 -
2016 z dnia 2016-10-24 r.
3.OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA w BZP - nr 329660 -
2016 z dnia 2016-10-25 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2016-10-24
Dostawa drobnego sprzętu medycznego w 2017 roku - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA + Załączniki.


1.Oznaczenie sprawy ( numer referencyjny ) : ZP/PN/DSM/2016
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 329314 - 2016 z dnia
2016-10-24 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA + Załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2016-10-24
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa drobnego sprzętu medycznego w 2017 roku.


1.Oznaczenie sprawy ( numer referencyjny ) : ZP/PN/DSM/2016
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP - Ogłoszenie nr 329314 -
2016 z dnia 2016-10-24 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2016-10-20
WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Konkurs Ofert Na Stanowisko Kierownika Zespołu Lecznictwa Środowiskowego.


1.Numer sprawy : 12/K-ZLS/2016

TREŚĆ Informacji :
Zamawiający dokonał wyboru wykonawcy zamówienia, w przedmiotowej sprawie : Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Ewa Rudzka-Jasińska, ul. Grabowa 8,41-200 Sosnowiec. Dane z otwarcia ofert opublikowano w dniu 19.10.2016 r.

Data zamieszczenia :2016-10-19
POWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dla zadania : Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację sal terapeutycznych i ciągów komunikacyjnych na parterze i I piętrze budynku Oddziału i Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Korczaka 2 w Katowicach.1.Oznaczenie sprawy : 02/RB-KAT/ROPS/2016.
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP : nr 310491 - 2016 z dnia 2016-09-2

Więcej

Data zamieszczenia :2016-10-19
WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH I DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO ORAZ DZIERŻAWĘ ANALIZATORA IMMUNOLOGICZNEGO, ANALIZATORA JONÓW I CZYTNIKA TESTÓW PASKOWYCH W 2017 ROKU.
Nr ogłoszenia w BZP: 322866 z dnia 13. 10. 2016.
Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LAB/2016

Dotyczy SIWZ - Załącznik nr 6
Pakiet nr 8 :
Poz.7 - Zamawiający dopuści odczynnik do oznaczania CKMB z minimalnym terminem trwałości po otwarciu większym niż 3 miesiące.
Poz.8 - Zamawiający dopuści odczynnik do oznaczania DDimerów z minimalnym terminem trwałości po otwarciu większym niż 6 miesięcy.

Data zamieszczenia :2016-10-19
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Konkurs Ofert Na Stanowisko Kierownika Zespołu Lecznictwa Środowiskowego.


1.Numer sprawy : 12/K-ZLS/2016

W terminie określonym w SWKO wpłynęła jedna ważna oferta
od : Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Ewa
Rudzka-Jasińska, ul. Grabowa 8,41-200 Sosnowiec.

1.Sprawowanie funkcji Kierownika Zespołu Lecznictwa
Środowiskowego w Katowicach przy ul. Korczaka
22 – usługi wykonywane osobiście - 3,80 zł/pkt.
2.Za każdy pkt. w granicach limitu miesięcznego - 0,80
zł/pkt.
3. Za nadwykonanie powyżej kontraktu miesięcznego - 0,60
zł/pkt.
4. Pełnienie dyżurów - 45,00 zł/godz.

Data zamieszczenia :2016-10-18
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT : Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację sal terapeutycznych i ciągów komunikacyjnych na parterze i I piętrze budynku Oddziału i Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Korczaka 2 w Katowicach.


1.Oznaczenie sprawy : 02/RB-KAT/ROPS/2016.

2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP : nr 310491 - 2016 z dnia 2016-09-20 r.

TREŚĆ INFORMACJI :
W postępowaniu wpłynęła 1 oferta :Firma
- Zakład Instalacyjno-Remontowy "ZBYSZKO" Zbigniew Piecha,43- 190 Mikołów ul.Jasna 138.

Cena brutto : 124 554,35 zł.
Okres gwarancji : 36 miesięcy.
Termin płatności : 30 dni.

Zamawiający na realizację zamówienia zaplanował kwotę : 125 082,92 złotych.

Data zamieszczenia :2016-10-18
WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH I DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO ORAZ DZIERŻAWĘ ANALIZATORA IMMUNOLOGICZNEGO, ANALIZATORA JONÓW I CZYTNIKA TESTÓW PASKOWYCH.
Nr ogłoszenia w BZP: 322866 z dnia 13. 10. 2016.
Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LAB/2016

Dotyczy SIWZ - Załącznik nr 6
Pakiet nr 6 :
1. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany dotyczące detekcji elektrod Na, K, Li oraz czasu trwania pomiaru.

Ogólne
1. Zamawiający wyraża zgodę , aby w druku ofertowym zostawić wycenę tylko tego pakietu na który składana jest oferta. Pozostałe mogą być usunięte.

Dotyczy SIWZ - Załącznik nr 3
1. Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu dotyczącego telefonicznej formy składania zamówień.

Data zamieszczenia :2016-10-17
POWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dla zadania : Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację sal chorych, ciągów komunikacyjnych i gabinetów terapeutycznych w budynku Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.


1.Oznaczenie sprawy : 03/RB-SKOCZ/ROPS/2016

2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP : nr 310111 z dnia
19.09.2016 r.

3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP : nr 310561 z dnia
20.09.2016 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2016-10-17
POWIADOMIENIE - Dotyczy : wyboru najkorzystniejszej oferty na usługi pralnicze.


1.Oznaczenie sprawy : 01/PW-K/2016, przetarg publiczny.

Nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych - art. 4 Pkt. 8 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, ( Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 - tekst jednolity z późn.zm.).

Więcej

Data zamieszczenia :2016-10-17
WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH I DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO, ORAZ DZIERŻAWĘ ANALIZATORA IMMUNOLOGICZNEGO, ANALIZATORA JONÓW I CZYTNIKA TESTÓW PASKOWYCH W 2017 ROKU.


1.Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LAB/2016
2.Nr ogłoszenia w BZP: 322866 z dnia 13. 10. 2016.

Treść wyjaśnień :

Dotyczy SIWZ - Załącznik nr 6

Pakiet nr 2
poz. 1 – Zamawiający nie dopuści testów paskowych 11 parametrowych, konfekcjonowanych po 150 sztuk w opakowaniu.

Pakiet nr 4 :
poz. 7 – Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie uchwytów jednorazowych pakowanych po 250 szt.;
poz. 8 – Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie igieł z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym pakowanych po 48 szt.;
poz. 9 – Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie igieł z przeziernikiem i zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym pakowanych po 50 szt.;

Pakiet nr 6 :
1. Zamawiający dopuści inne, niż w zastawieniu wyceny przedmiotu zamówienia, paki, kontrole, materiały zużywalne i związane z tym inne wielkości oraz ilości opakowań w pełni zabezpieczające wykonanie wymaganych ilości oznaczeń oraz kontroli.
2. Zamawiający zamierza wykonać 6000 oznaczeń oraz 365 kontroli codziennie naprzemiennie dwa poziomy: N+L, N+H, L+H.
3. Zamawiający dopuści pominięcie w zestawieniu wyceny przedmiotu zamówienia poz. nr 3 i 4 w wypadku zaoferowania analizatora wymagającego jedynie jednego odczynnika do mycia/odbiałczania.
4. Zamawiający dopuści analizator z pakami, których żywotność po instalacji w aparacie zależy głównie od ilości wykonywanych oznaczeń i w szczególnych przypadkach może wynosić min. 60 dni.


Data zamieszczenia :2016-10-14
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT : Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację sal chorych, ciągów komunikacyjnych i gabinetów terapeutycznych w budynku Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.1.Oznaczenie sprawy : 03/RB-SKOCZ/ROPS/2016

2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP : nr 310111 z dnia
19.09.2016 r.

3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP : nr 310561 z dnia
20.09.2016 r.

Treść informacji : w postępowaniu wpłynęła 1 oferta :Firma
- Zakład Instalacyjno-Remontowy "ZBYSZKO" Zbigniew Piecha,43- 190 Mikołów ul.Jasna 138.

Cena brutto : 196 144,25 zł.
Okres gwarancji : 36 miesięcy.
Termin płatności : 30 dni.

Zamawiający na realizację zamówienia zaplanował kwotę : 196 828,39 złotych.

Data zamieszczenia :2016-10-14
KONKURS OFERT - Na stanowisko Kierownika Zespołu Lecznictwa Środowiskowego.


1.Numer sprawy: 12/K - ZLS/2016
2.SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO)

Więcej

Data zamieszczenia :2016-10-13
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego, oraz dzierżawa analizatora immunologicznego, analizatora jonów i czytnika testów paskowych.


1.Oznaczenie sprawy ( numer referencyjny ) : ZP/PN/LAB/2016
2.Ogłoszenie w BZP nr 322866 - 2016 z dnia 2016-10-13 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2016-10-13
Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego, oraz dzierżawa analizatora immunologicznego, analizatora jonów i czytnika testów paskowych - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.


1.Oznaczenie sprawy ( numer referencyjny ) : ZP/PN/LAB/2016
2.Ogłoszenie w BZP nr 322866 - 2016 z dnia 2016-10-13 r.

3.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA + Załączniki

Więcej

Data zamieszczenia :2016-10-13
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Usługi Pralnicze.


Oznaczenie sprawy : 01/PW-K/2016

Nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Art. 4 Pkt. 8 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, ( Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 - tekst jednolity z późn.zm.).
INFORMACJA : W postępowaniu wpłynęła 1 oferta - firma TOM-MARG ZPCH Sp. z o.o., ul.Płk.St.Dąbka 16,30-732 Kraków.

Cena brutto za 1 kg prania : 3,44 zł.
Zamawiający na realizację zamówienia zaplanował kwotę : 108 000,00 złotych.

Data zamieszczenia :2016-10-07
ZMIANA W SIWZ - Załącznik Nr 5,dotyczy zadań: 1) Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację sal terapeutycznych i ciągów komunikacyjnych na parterze i I piętrze budynku Oddziału i Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Korczaka 2 w Katowicach, oraz 2)Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację sal chorych, ciągów komunikacyjnych i gabinetów terapeutycznych w budynku Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.


1)Oznaczenie sprawy : 02/RB-KAT/ROPS/2016.
Ogłoszenie o zamówieniu w BZP : nr 310491 - 2016 z dnia
2016-09-20 r.
2)Oznaczenie sprawy : 03/RB-SKOCZ/ROPS/2016
Ogłoszenie o zamówieniu w BZP : nr 310111 z dnia
19.09.2016 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP : nr 310561 z dnia
20.09.2016 r.
Treść ogłoszenia : w załączniku nr 5 do SIWZ, zamawiający
wyraża zgodę na zamianę listew przyściennych z polichlorku winylu LVT Tajima Corso na listwy przypodłogowe SMART FLEX 55 mm x 2500 mm lub listwy IZZI 55 mmm x 2500 mm.

Data zamieszczenia :2016-10-06
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOTY 30 TYSIĘCY EURO - Usługi Pralnicze.


Oznaczenie sprawy : 01/PW-K/2016

Nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Art. 4 Pkt. 8 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, ( Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 - tekst jednolity z późn.zm.).

Więcej

Data zamieszczenia :2016-10-05
ZMIANA W SIWZ - Załącznik Nr 5,dotyczy zadań: 1) Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację sal terapeutycznych i ciągów komunikacyjnych na parterze i I piętrze budynku Oddziału i Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Korczaka 2 w Katowicach, oraz 2)Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację sal chorych, ciągów komunikacyjnych i gabinetów terapeutycznych w budynku Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.


1)Oznaczenie sprawy : 02/RB-KAT/ROPS/2016.
Ogłoszenie w BZP : nr 310491 - 2016 z dnia 2016-09-20 r.
2)Oznaczenie sprawy : 03/RB-SKOCZ/ROPS/2016
Ogłoszenie o zamówieniu w BZP : nr 310111 z dnia
19.09.2016 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP : nr 310561 z dnia
20.09.2016 r.
Treść ogłoszenia : w załączniku nr 5 do SIWZ, zamawiający wyraża zgodę na zamianę paneli winylowych LVT Tajima Corso na panele winylowe Designflooring Van Gogh, jako równoważne.

Data zamieszczenia :2016-09-29
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA : Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację sal terapeutycznych i ciągów komunikacyjnych na parterze i I piętrze budynku Oddziału i Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Korczaka 2 w Katowicach.


1.Oznaczenie sprawy : 02/RB-KAT/ROPS/2016.

2.Ogłoszenie w BZP : nr 310491 - 2016 z dnia 2016-09-20 r.

3.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA + załączniki

Więcej

Data zamieszczenia :2016-09-28
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA : Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację sal chorych, ciągów komunikacyjnych i gabinetów terapeutycznych w budynku Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.1.Oznaczenie sprawy : 03/RB-SKOCZ/ROPS/2016

2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP : nr 310111 z dnia
19.09.2016 r.

3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP : nr 310561 z dnia
20.09.2016 r.

4.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA + załączniki

Więcej

Data zamieszczenia :2016-09-27
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Na usługi w zakresie ochrony osób i mienia szpitala.


1.Oznaczenie sprawy : 01/U-OM/2016

2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP : nr 306955 - 2016 z dnia
2016-09-09
3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP : nr 307318 -
2016 z dnia 2016-09-12
4.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP : nr 313613 -
2016 z dnia 2016-09-27 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2016-09-23
POWIADOMIENIE - Wybór najkorzystniejszej oferty na usługi w zakresie ochrony osób i mienia szpitala.


1.Oznaczenie sprawy : 01/U-OM/2016

2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP : nr 306955 - 2016 z dnia
2016-09-09
3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP : nr 307318 -
2016 z dnia 2016-09-12

Więcej

Data zamieszczenia :2016-09-20
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane : Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację sal terapeutycznych i ciągów komunikacyjnych na parterze i I piętrze budynku Oddziału i Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Korczaka 2 w Katowicach.


1.Oznaczenie sprawy : 02/RB-KAT/ROPS/2016.

2.Ogłoszenie w BZP : nr 310491 - 2016 z dnia 2016-09-20 r.

3.Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu +
załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2016-09-20
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację sal chorych, ciągów komunikacyjnych i gabinetów terapeutycznych w budynku Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.


1.Oznaczenie sprawy : 03/RB-SKOCZ/ROPS/2016

2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP : nr 310111 z dnia
19.09.2016 r.

3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP : nr 310561 z dnia
20.09.2016 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2016-09-19
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane : Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację sal chorych, ciągów komunikacyjnych i gabinetów terapeutycznych w budynku Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.


1.Oznaczenie sprawy : 03/RB-SKOCZ/ROPS/2016

2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP : nr 310111 z dnia
19.09.2016 r.

3.Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu +
załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2016-09-16
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Usługi w zakresie ochrony osób i mienia szpitala.


1.Oznaczenie sprawy : 01/U-OM/2016

2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP : nr 306955 - 2016 z dnia
2016-09-09
3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP : nr 307318 -
2016 z dnia 2016-09-12

Więcej

Data zamieszczenia :2016-09-12
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Usługi w zakresie ochrony osób i mienia szpitala.


1.Oznaczenie sprawy : 01/U-OM/2016

2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP : nr 306955 - 2016 z dnia
2016-09-09
3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP : nr 307318 -
2016 z dnia 2016-09-12

Więcej

Data zamieszczenia :2016-09-09
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi w zakresie ochrony osób i mienia szpitala.


1.Oznaczenie sprawy : 01/U-OM/2016

2.Ogłoszenie w BZP : nr 306955 - 2016 z dnia 2016-09-09 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2016-08-22
POWIADOMIENIE dotyczy : wyboru najkorzystniejszej oferty w sprawie zbadania przez biegłego rewidenta rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok.


1.Znak sprawy : 01/U-BR/16
2.Treść powiadomienia :
Uprzejmie powiadamia się, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 2 oferty : a)Continuum Consulting Group Poland Sp. z o.o., ul. Wspólna 40, 61-479 Poznań. Cena netto za badanie : 8 000,00 złotych. b) Biuro Biegłych Rewidentów "PATRONAT" Sp. z o.o., ul. Graniczna 61B, 40-018 Katowice. Cena brutto za badanie 5 900,00 złotych.
Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez firmę "PATRONAT".

Data zamieszczenia :2016-08-18
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH - Informacja z przebiegu postępowania.


1.Numer sprawy: 11/Cp/Pp-ZLS/2016
2.Przedmiotem konkursu było udzielanie świadczeń, w zakresie porad psychologicznych i prowadzenie psychoterapii na rzecz pacjentów Centrum Psychiatrii w Katowicach, w Zespole Lecznictwa Środowiskowego przy ul. Korczaka 22 w Katowicach.
3.W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła 1 ważna oferta :
"BELLEVILLE", Martyna Jarząb, ul. Wielka Skotnica 86a/2,
41-400 Mysłowice. Cena brutto : 4,00 zł. za 1 pkt.
Oferta spełnia wymogi SWKO. Zawarcie umowy zaplanowano na
dzień 30.08.2016 roku.

Data zamieszczenia :2016-08-12
ZAPROSZENIE : dotyczy składania ofert cenowych do zbadania przez biegłego rewidenta rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok.


1.Znak sprawy : 01/U-BR/16
2.W załączeniu treść zaproszenia wraz z wytycznymi
do realizacji przedmiotowego zadania.

Więcej

Data zamieszczenia :2016-08-10
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane polegające na przebudowie 8 pomieszczeń sanitarnych na oddziałach szpitalnych w budynku głównym szpitala Centrum Psychiatrii przy ul. Korczaka 27 w Katowicach w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych.1.Oznaczenie sprawy : 01/RB-KAT/PFRON/2016
2.Ogłoszenie o zamówieniu - BZP z dnia 23.06.2016 roku,
Numer ogłoszenia : 100035-2016.
3.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - z dnia 10.08.2016 r.
Numer ogłoszenia : 177761-2016

Więcej

Data zamieszczenia :2016-08-04
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dotyczy : Montażu instalacji alarmowej (system przyzywowy) – w budynku głównym szpitala.


1.Znak sprawy : U/MSp/2016

2.Treść informacji :
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 2 oferty :
a)F.H.U. "PI" Jarosław Laskowski, ul.Mościckiego 6, 40-841 Katowice. Cena netto - 9.420,00 zł. + 23 % VAT.
b)Zakład Usług Teletechnicznych, Tomasz Żegleń, ul.1-Maja 110/3, 40-273 Katowice. Cena netto - 9 900,00 zł. + 23 % VAT. Zlecenie na wykonanie usługi otrzymała firma F.H.U. "PI" Jarosław Laskowski.

Data zamieszczenia :2016-08-01
POWIADOMIENIE - O Wyborze Najkorzystniejszej Oferty, realizacja zadania pod nazwą : „ Roboty budowlane polegające na przebudowie 8 pomieszczeń sanitarnych na oddziałach szpitalnych w budynku głównym szpitala Centrum Psychiatrii przy ul. Korczaka 27 w Katowicach w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych ”.


1.Oznaczenie sprawy : 01/RB-KAT/PFRON/2016
2.Ogłoszenie o zamówieniu - BZP z dnia 23.06.2016 roku,
Numer ogłoszenia : 100035-2016.

Więcej

Data zamieszczenia :2016-07-26
ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej -Montaż instalacji alarmowej (system przyzywowy) – w budynku głównym szpitala.


Znak sprawy : U/MSp/2016

Więcej

Data zamieszczenia :2016-07-21
INFORMACJA z OTWARCIA OFERT : Roboty budowlane polegające na przebudowie 8 pomieszczeń sanitarnych na oddziałach szpitalnych w budynku głównym szpitala Centrum Psychiatrii przy ul. Korczaka 27 w Katowicach w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych


1.Oznaczenie sprawy : 01/RB-KAT/PFRON/2016
2.Ogłoszenie o zamówieniu - BZP z dnia 23.06.2016 roku,
Numer ogłoszenia : 100035-2016.

Więcej

Data zamieszczenia :2016-07-18
REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY WSKAZANEJ W ART.4 PKT 8. USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY WSKAZANEJ W ART.4 PKT 8. USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Więcej

Data zamieszczenia :2016-07-07
POWIADOMIENIE - INFORMACJA : Dotyczy otwarcia ofert oraz wyboru najkorzystniejszych ofert w procedurze Konkursów Ofert na świadczenia zdrowotne dla Centrum Psychiatrii.A)Numer sprawy : 14/Cp/K22-ZLS/2016
B)Numer sprawy : 15/Cp/Sk-P/2016
Oferty otwarto i wyboru najkorzystnieszych ofert dokonano zgodnie z informacjami zawartymi w SWKO i Ogłoszeniami o konkursie.

AD.A)Udzielanie świadczeń, w zakresie porad psychologicznych i prowadzenie psychoterapii na rzecz pacjentów Centrum Psychiatrii w Katowicach, w Zespole Lecznictwa Środowiskowego przy ul.Korczaka 22 w Katowicach.

Wpłynęła 1 ważna oferta : Indywidualna Praktyka Lekarska Marek Lubecki, 40-231 Katowice ul.Bohaterów Monte Cassino 22/35. Cena brutto : 4,00 zł. za wypracowany punkt.

AD.B)Udzielanie usług zdrowotnych, z zakresu terapii uzależnień od alkoholu na rzecz pacjentów Centrum Psychiatrii w Katowicach - filia w Skoczowie przy ul.Katowickiej 21 ( poradnia ).

Wpłynęła 1 ważna oferta : "LEVIN" Pracownia Szkoleń i Terapii - Paweł Lewicki, 43-200 Pszczyna ul.Mieszka I 1/55. Cena brutto : 4,00 zł. za wypracowany punkt.

Ww.oferty uznano jako najkorzystniejsze. Zawarcie umów zaplanowano na dzień 08.07.2016 roku.

Data zamieszczenia :2016-06-30
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.


A)Numer sprawy: 15/Cp/Sk-P/2016
B)Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ).

Realizacja usług z zakresu terapii uzależnień – na rzecz
Pacjentów Poradni Terapii Uzależnienia Od Alkoholu
i Współuzależnienia, przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.


Więcej

Data zamieszczenia :2016-06-30
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.


A)Numer sprawy: 14/Cp/K22-ZLS/2016
B)Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ).

Udzielanie świadczeń w zakresie porad psychologicznych i prowadzenia psychoterapii na rzecz pacjentów Centrum Psychiatrii w Katowicach, w Zespole Lecznictwa Środowiskowego przy ul. Korczaka 22 w Katowicach.

Więcej

Data zamieszczenia :2016-06-23
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane polegające na przebudowie 8 pomieszczeń sanitarnych na oddziałach szpitalnych w budynku głównym szpitala Centrum Psychiatrii przy ul. Korczaka 27 w Katowicach w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych..


1.Oznaczenie sprawy : 01/RB-KAT/PFRON/2016
2.Ogłoszenie o zamówieniu - BZP z dnia 23.06.2016 roku,
Numer ogłoszenia : 100035-2016.
3.Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu
ograniczonym wraz z załącznikami od nr 1 do nr 5 i
objaśnieniami.

Więcej

Data zamieszczenia :2016-06-13
Szkolenie pracowników Centrum Psychiatrii w Katowicach, w zakresie BHP.


Oznaczenie sprawy : 01/BHP-Szk/16

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY :

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrana została najkorzystniejsza oferta firmy : Ośrodek Szkolenia Zawodowego PARTNER, 41-949 Piekary Śląskie, ul.Skłodowskiej-Curie 113/1/9. Cena brutto : stanowiska robotnicze 45 zł/osoba, średni personel medyczny i stanowiska biurowe 65 zł/osoba, stanowiska kierownicze 115 zł/osoba. Udzielenie zlecenia zaplanowano na dzień 14.06.2016 r.

Data zamieszczenia :2016-04-01
Roboty budowlane polegające na montażu prefabrykowanego ogrodzenia betonowego w Centrum Psychiatrii w Katowicach przy ul.Korczaka 27, oraz na modernizacji schodów terenowych ( zewnętrznych )przy ul.Korczaka 22 w Katowicach.


Oznaczenie sprawy : 03/RB-D/K-22-27/13

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY :

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrana została najkorzystniejsza oferta firmy : ZRB Jacek Tomala, 44-207 Rybnik, ul.Wiśniowa 11. Cena 33.898,97 zł.brutto. Zawarcie umowy zaplanowano na dzień 04.04.2016 r.

Data zamieszczenia :2016-03-09
POWIADOMIENIE - INFORMACJA : Dotyczy otwarcia ofert oraz wyboru najkorzystniejszych ofert w procedurze Konkursów Ofert na świadczenia zdrowotne dla Centrum Psychiatrii.


A)Numer sprawy : 08/Cp/Pp-K22/ZLS/2016
B)Numer sprawy: 13/Cp/Pp-K2/2016
Oferty otwarto i wyboru najkorzystnieszych ofert dokonano zgodnie z informacjami zawartymi w SWKO i Ogłoszeniami o konkursie.

AD.A)Udzielanie świadczeń, w zakresie porad psychologicznych i prowadzenie psychoterapii na rzecz pacjentów Centrum Psychiatrii w Katowicach, w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz w Zespole Lecznictwa Środowiskowego przy ul.Korczaka 22 w Katowicach.

Wpłynęła 1 ważna oferta : ARETE Pracownia Psychologiczna - Sonia Korus-Deka, 41-808 Zabrze, ul.Krakowska 82/2.
Cena brutto : 3,00 zł. za wypracowany punkt.

AD.B)Udzielanie świadczeń, w zakresie porad psychologicznych i psychoterapii na rzecz pacjentów Centrum Psychiatrii w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia Od Alkoholu przy ul. Korczaka 2 w Katowicach.

Wpłynęła 1 ważna oferta : RENEW Marta Prętkiewicz,40-645 Katowice, ul.Radockiego 84/29
Cena brutto : 20,00 zł.za godzinę.

Ww.oferty uznano jako najkorzystniejsze.Zawarcie umów zaplanowano na dzień 10.03.2016 roku.

Data zamieszczenia :2016-03-09
Roboty budowlane polegające na montażu prefabrykowanego ogrodzenia betonowego w Centrum Psychiatrii w Katowicach przy ul.Korczaka 27, oraz na modernizacji schodów terenowych ( zewnętrznych )przy ul.Korczaka 22 w Katowicach.


Oznaczenie sprawy : 03/RB-D/K-22-27/13

Zaproszenie Do składania Ofert Cenowych

Więcej

Data zamieszczenia :2016-03-03
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.


A)Numer sprawy : 08/Cp/Pp-K22/ZLS/2016
B)Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ).

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń, w zakresie porad psychologicznych i prowadzenie psychoterapii na rzecz pacjentów Centrum Psychiatrii w Katowicach, w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz w Zespole Lecznictwa Środowiskowego przy ul.Korczaka 22 w Katowicach

Więcej

Data zamieszczenia :2016-03-03
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.


A)Numer sprawy: 13/Cp/Pp-K2/2016
B)Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ).

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń, w zakresie porad psychologicznych i psychoterapii na rzecz pacjentów Centrum Psychiatrii w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia Od Alkoholu przy ul. Korczaka 2 w Katowicach.

Więcej

Data zamieszczenia :2016-02-29
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -Usługi Cateringowe dla Centrum Psychiatrii w Katowicach.


1.Numer sprawy : 02/PN/Cat - K/2016.
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP - Numer ogłoszenia:
23228 - 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016
3.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Numer ogłoszenia:
20125 - 2016; data zamieszczenia: 29.02.2016

Więcej

Data zamieszczenia :2016-02-22
Roboty budowlane awaryjne polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację sal chorych,palarni,pomieszczeń biurowych i sanitarnych w budynku głównym szpitala Centrum Psychiatrii w Katowicach przy ul.Korczaka 27.Oznaczenie sprawy : 02/RB-D/K-27/16
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY :

W wyniku prowadzonego postępowania została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez firmę :Zakład Instalacyjno-Remontowy "ZBYSZKO" Zbigniew Piecha, 43-190 Mikołów, ul.Jasna 138.Cena 20.000,00 zł.brutto. Zawarcie umowy zaplanowano na dzień 01.03.2016 r.

Data zamieszczenia :2016-02-19
Informacja o udzieleniu zamówienia - Drobne Roboty Budowlane.


1.Oznaczenie sprawy : W/12-B/15

2.Dotyczy : Wykonania nawierzchni pod lekką stalową konstrukcję wiaty pełniącej funkcję ochronną przed warunkami atmosferycznymi dla pacjentów oddziałów psychiatrycznych.
3.Zlecenie na wykonanie robót zostało udzielone firmie :
Mirosław Michoń COMPLEX Grzegorz Janik,Mirosław Janik S.c., 43-180 Orzesze ul.Stuska 5. Cena netto : 7 500,00 zł.+ VAT 23 %.

Data zamieszczenia :2016-02-16
POWIADOMIENIE - Dotyczy : wyboru najkorzystniejszej oferty na Usługi cateringowe dla Centrum Psychiatrii w Katowicach –


1.Numer sprawy : 02/PN/Cat - K/2016.
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP - Numer ogłoszenia:
23228 - 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016

Więcej

Data zamieszczenia :2016-02-11
INFORMACJA - Dotyczy : otwarcia ofert na Usługi Cateringowe dla Centrum Psychiatrii w Katowicach.


1. Numer sprawy : 02/PN/Cat - K/2016.
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP - Numer ogłoszenia:
23228 - 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016

Więcej

Data zamieszczenia :2016-02-10
POWIADOMIENIE - INFORMACJA : Dotyczy otwarcia ofert oraz wyboru najkorzystniejszych ofert w procedurze Konkursów Ofert na świadczenia zdrowotne dla Centrum Psychiatrii.
POWIADOMIENIE – INFORMACJA

z otwarcia ofert oraz wynik Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych ( 2016/2018 r. ),dotyczy spraw o numerach : 03/Cp/INT/2016 ; 09/Cp/Sk-K/2016; 10/Cp/Sk-K/2016 :


1. Na stanowisko kierownika Poradni Terapii Uzależnienia
Od Alkoholu i Współuzależnienia, przy ul. Katowickiej
21 w Skoczowie. Usługi Psychologiczne Cieszysława
Marcol 43- 300 Bielsko-Biała, ul.Altanowa 45
Numer sprawy: 09/Cp/Sk-K/2016 :
1,40 za 1 pkt.,za nadwykonanie - 0,90 zł. za 1 pkt.

2.W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła 1 ważna oferta :
Specjalistyczna Praktyka Lekarska - Krystyna Jackiewicz,
adres działalności Katowice, ul.Mysłowicka 3/4.
- udzialanie konsultacji : 40,00 zł.brutto za 1 usługę.
- badania USG : 50,00 zł.brutto za 1 usługę.
- interpretacja badań EKG : 2,00 zł.brutto za 1 usługę.
3.Na stanowisko kierownika Poradni Terapii Uzależnienia
Od Alkoholu i Współuzależnienia, przy ul. Korczaka 2 w
Katowicach - za 1 pkt. jako kierownik : 3,00 zł. za 1
pkt., w granicach limitu miesięcznego 0,55 zł., za
nadwykonanie powyżej kontraktu miesięcznego : 0,35 zł.
Numer sprawy: 10/Cp/Sk-K/2016. Ofertę złożyła firma POMOC Usługi Psychologiczno-Szkoleniowe mgr Piotr Nawrot, 40-739 Katowice, ul.Bronisławy 11/3.

Ww.oferty nie miały ofert konkurencyjnych, oferenci ww.
wygrali postepowanie konkursowe.

Planowane podpisanie umów z Wykonawcami w dniu
11.02.2016 r.

Data zamieszczenia :2016-02-09
WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ NA USŁUGI CATERINGOWE DLA CENTRUM PSYCHIATRII w KATOWICACH .


1.Numer sprawy : 02/PN/Cat - K/2016.
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP - Numer ogłoszenia:
23228 - 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016.

Więcej

Data zamieszczenia :2016-02-04
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.


1.Numer sprawy: 03/Cp/INT/2016
2.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ).


Świadczenie usług internistycznych pacjentom Centrum
Psychiatrii, w tym :
1.Udzielanie konsultacji i porad.
2.Przeprowadzanie badań ultrasonograficznych ( USG ).
3.Interpretacja badań EKG.


Więcej

Data zamieszczenia :2016-02-04
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.A)Numer sprawy: 09/Cp/Sk-K/2016
B)Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ).

Na stanowisko kierownika Poradni Terapii Uzależnienia Od
Alkoholu i Współuzależnienia, przy ul. Katowickiej 21 w
Skoczowie.

Więcej

Data zamieszczenia :2016-02-04
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.


A)Numer sprawy: 10/Cp/Sk-K/2016
B)Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ).Na stanowisko kierownika Poradni Terapii Uzależnienia Od
Alkoholu i Współuzależnienia, przy ul. Korczaka 2 w
Katowicach

Więcej

Data zamieszczenia :2016-02-03
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi cateringowe dla Centrum Psychiatrii w Katowicach.

1.Numer sprawy : 02/PN/Cat - K/2016.
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP - Numer ogłoszenia:
23228 - 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016.
3.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia + załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2016-02-03
Roboty budowlane awaryjne polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację sal chorych,palarni,pomieszczeń biurowych i sanitarnych w budynku głównym szpitala Centrum Psychiatrii w Katowicach przy ul.Korczaka 27.


Oznaczenie sprawy : 02/RB-D/K-27/16

Zaproszenie Do Składania Ofert Cenowych

Więcej

Data zamieszczenia :2016-01-27
POWIADOMIENIE - INFORMACJA : Dotyczy otwarcia ofert oraz wyboru najkorzystniejszych ofert w procedurze Konkursów Ofert na świadczenia zdrowotne dla Centrum Psychiatrii.


Dotyczy spraw o numerach :
01/Cp/KO – K2/2016
02/TS/2016
04/Cp/Sk/2016
05/Cp/ST/2016
06/Cp/Pu – K2 – 22/2016
07/Cp/Sk – P/2016
12/Cp/K27 – OT/201

Więcej

Data zamieszczenia :2016-01-21
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.


1.Numer sprawy: 01/Cp/KO – K2/2016
2.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ).Udzielanie konsultacji psychiatrycznych pacjentom
Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia Od Alkoholu
przy ul. Korczaka 2 w Katowicach.

Więcej

Data zamieszczenia :2016-01-21
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.


A)Numer sprawy: 04/Cp/Sk/2016
B)Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ).1.Realizacja usług z zakresu psychoterapii uzależnień, oraz
prowadzenia konsultacji i badań psychiatrycznych - na
rzecz pacjentów Poradni Terapii Uzależnienia Od Alkoholu
Współuzależnienia , przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.
2.Realizacja usług z zakresu psychoterapii uzależnień – na
rzecz Pacjentów Poradni Terapii Uzależnienia Od Alkoholu
i Współuzależnienia, przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.

Więcej

Data zamieszczenia :2016-01-21
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.
1.Numer sprawy: 05/Cp/ST/2016
2.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ).


Realizacja usług stomatologicznych dla pacjentów
Centrum Psychiatrii w Katowicach.

Więcej

Data zamieszczenia :2016-01-21
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.1.Numer sprawy: 06/Cp/Pu-K2-22/2016
2.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ).

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń
w zakresie terapii uzależnień na rzecz pacjentów
Centrum Psychiatrii w Katowicach, w Poradni Terapii
Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia przy
ul.Korczaka 2 oraz w Zespole Lecznictwa Środowiskowego
przy ul.Korczaka 22 w Katowicach.
Więcej

Data zamieszczenia :2016-01-21
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.1.Numer sprawy: 02/TS/2016
2.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ).


Udzielanie świadczeń w zakresie transportu sanitarnego

Więcej

Data zamieszczenia :2016-01-21
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.


1.Numer sprawy: 07/Cp/Sk - P/2016
2.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ).
Realizacja usług z zakresu terapii uzależnień – na rzecz
Pacjentów Poradni Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i
Współuzależnienia, przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.

Więcej

Data zamieszczenia :2016-01-21
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.1.Numer sprawy: 12/Cp/K27-OT/2016
2.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ).


Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń w zakresie
terapii uzależnień na rzecz pacjentów Oddziału Terapii
Centrum Psychiatrii w Katowicach, przy ul. Korczaka 27.

Więcej

Data zamieszczenia :2016-01-19
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - na Usługi Cateringowe dla filii Centrum Psychiatrii w Katowicach, zlokalizowanej w Skoczowie przy ul.Katowickiej 21.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/Cat/Sk/15
2.Numer Ogłoszenia o Zamówieniu w BZP: 348466 - 2015; data
zamieszczenia: 21.12.2015 r.
3.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP : Numer
ogłoszenia: 12666 - 2016; data zamieszczenia: 19.01.2016

Więcej

Data zamieszczenia :2016-01-15
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego, oraz dzierżawa analizatora immunologicznego, analizatora jonów i czytnika testów paskowych.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/LAB/12/15
2.Numer ogłoszenia o zamówieniu w BZP : 335908 - 2015;
data zamieszczenia: 09.12.2015
3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP : Numer
ogłoszenia: 335966 - 2015; data zamieszczenia:
09.12.2015 r.
4.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP : Numer
ogłoszenia: 10466 - 2016; data zamieszczenia: 15.01.2016

Więcej

Data zamieszczenia :2016-01-12
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dotyczy : przetargu nieograniczonego na Usługi cateringowe dla filii Centrum Psychiatrii w Katowicach, zlokalizowanej w Skoczowie.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/Cat/Sk/15
2.Numer Ogłoszenia o Zamówieniu w BZP: 348466 - 2015; data
zamieszczenia: 21.12.2015 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2016-01-04
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawa leków, materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych w 2016 roku.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/LMOSD/15
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP : Nr 327314-2015
3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP : Nr 327426-2015
4.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP : Nr 848 -
2016; data zamieszczenia: 04.01.2016

Więcej

Data zamieszczenia :2016-01-04
Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego, oraz dzierżawę analizatora immunologicznego, analizatora jonów i czytnika testów paskowych – przetarg nieograniczony – dotyczy wyłącznie pakietu nr 6, rozpatrzenie przez zamawiającego skargi wniesionej przez firmę PPH „ MEDRIV ” Sp. z o.o., ul. Poligonowa 2/18, 04 – 051 Warszawa.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/LAB/12/15
2.Numer ogłoszenia o zamówieniu w BZP : 335908 - 2015;
data zamieszczenia: 09.12.2015
3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP : Numer
ogłoszenia: 335966 - 2015; data zamieszczenia:
09.12.2015

Więcej

Data zamieszczenia :2015-12-31
POWIADOMIENIE - dotyczy : Ponownego rozpatrzenia wyboru najkorzystniejszej oferty odnośnie Pakietu Nr 6.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/LAB/12/15
2.Numer ogłoszenia o zamówieniu w BZP : 335908 - 2015;
data zamieszczenia: 09.12.2015
3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP : Numer
ogłoszenia: 335966 - 2015; data zamieszczenia:09.12.2015

Skarga firmy PPH „ MEDRIV ” Sp. z o.o., ul. Poligonowa
2/18, 04 – 051 Warszawa, dotycząca wyboru
najkorzystniejszej oferty Pakiet Nr 6.

Więcej

Data zamieszczenia :2015-12-31
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT : Usługi Cateringowe Dla Filii Centrum Psychiatrii w Katowicach, zlokalizowanej w Skoczowie


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/Cat/Sk/15
2.Numer Ogłoszenia o Zamówieniu w BZP: 348466 - 2015; data
zamieszczenia: 21.12.2015 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2015-12-29
POWIADOMIENIE - Dotyczy : Wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego, oraz dzierżawę analizatora immunologicznego, analizatora jonów i czytnika testów paskowych – przetarg nieograniczony.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/LAB/12/15
2.Numer ogłoszenia o zamówieniu w BZP : 335908 - 2015;
data zamieszczenia: 09.12.2015
3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP : Numer
ogłoszenia: 335966 - 2015; data zamieszczenia:
09.12.2015 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2015-12-29
Zapytanie o cenę usługi - Drobne Roboty Budowlane.


Oznaczenie sprawy : W/12-B/15

Opis - Robota dotyczy : Wykonania nawierzchni pod lekką stalową konstrukcję wiaty pełniącej funkcję ochronną przed warunkami atmosferycznymi dla pacjentów oddziałów psychiatrycznych. W zakres prac wchodzi : niwelacja terenu, wykonanie fundamentów pod wiatę, wykonanie podbudowy, roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe, ułożenie obrzeży i krawężników, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej 21 m2, wykonanie skarpy i jej umocnienie płytami ażurowymi, ewentualne humusowanie skarpy.
Planowany termin wykonania robót : do dnia 25.03.2016 r.
Uwaga : w celu złożenia oferty należy przeprowadzić wizję lokalną i uzgodnić szczegóły robót z zastępcą dyrektora ds. adm.-technicznych mgr inż. Adrian Garcorz,tel.32/603 84 70. Adres realizacji robót : Centrum Psychiatrii w Katowicach, 40-340 Katowice ul. Korczaka 27.
Oferty należy składać w formie pisemnej : na ww.adres ( jeżeli wysłane zostaną pocztą ),osobiście lub posłańcem w budynku administracji przy ul. Korczaka 22, pokój nr 12 lub faksem nr 32/603 85 53. Termin składania ofert upływa w dniu 22 stycznia 2016 roku o godzinie 12:00. O wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawcy zostaną powiadomieni telefonicznie. Wykonawca wybrany otrzyma zlecenie na wykonanie przedmiotowych robót. Informacja o udzieleniu zamówienia opublikowana zostanie na stronie internetowej.

Data zamieszczenia :2015-12-22
WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (ofert)na Dostawę Leków, Materiałów Opatrunkowych i Środków Dezynfekcyjnych w 2016 r.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/LMOSD/15
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP : 327314-2015
3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP : 327426-2015

Więcej

Data zamieszczenia :2015-12-21
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Cateringowe Dla Filii Centrum Psychiatrii w Katowicach, zlokalizowanej w Skoczowie przy ul.Katowickiej 21


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/Cat/Sk/15
2.Numer Ogłoszenia o Zamówieniu w BZP: 348466 - 2015; data
zamieszczenia: 21.12.2015 r.
3.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia + załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2015-12-18
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego, oraz dzierżawa analizatora immunologicznego, analizatora jonów i czytnika testów paskowych.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/LAB/12/15
2.Numer ogłoszenia w BZP : 335908 - 2015; data
zamieszczenia: 09.12.2015
3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP : Numer
ogłoszenia: 335966 - 2015; data zamieszczenia:
09.12.2015

Więcej

Data zamieszczenia :2015-12-17
INFORMACJA dotyczy : Cen ofert na dostawę leków, materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych w 2016 roku po przeprowadzeniu weryfikacji ( sprawdzeniu i wyjaśnieniu ).1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/LMOSD/15
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP : 327314-2015
3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP : 327426-2015

Więcej

Data zamieszczenia :2015-12-14
Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania do treści SIWZ na dostawę odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz dzierżawę analizatora immunologicznego, analizatora jonów i czytnika testów paskowych.

Numer ogłoszenia: 335908-2015 z dnia 09.12.2015
Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LAB/12/15

Więcej

Data zamieszczenia :2015-12-11
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Dostawa leków, materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych w 2016 roku.1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/LMOSD/15
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP : 327314-2015
3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP : 327426-2015

Więcej

Data zamieszczenia :2015-12-09
Wyjaśnienia i odpowiedzi do treści SIWZ na dostawę leków, materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych w 2016 roku.

Nr ogłoszenia 327314-2015 z dnia 02. 12. 2015.
Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LMOD/15

Więcej

Data zamieszczenia :2015-12-09
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego, oraz dzierżawa analizatora immunologicznego, analizatora jonów i czytnika testów paskowych.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/LAB/12/15
2.Numer ogłoszenia w BZP : 335908 - 2015; data
zamieszczenia: 09.12.2015
3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP : Numer
ogłoszenia: 335966 - 2015; data zamieszczenia: 09.12.2015
4.SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia + załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2015-12-09
Wyjaśnienia i odpowiedzi do treści SIWZ na dostawę leków, materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych w 2016 roku.

Nr ogłoszenia 327314-2015 z dnia 2015.
Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LMOD/15
Dotyczy pakietu nr .9

Więcej

Data zamieszczenia :2015-12-08
Wyjaśnienia i odpowiedzi do treści SIWZ na dostawę leków, materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych w 2016 roku.


Nr ogłoszenia 327314-2015 z dnia 02.12.2015.
Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LMOD/15

Więcej

Data zamieszczenia :2015-12-08
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawa drobnego sprzętu medycznego w 2016 roku.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/Dsm/11/15
2.Numer ogłoszenia w BZP : 307514 - 2015; data
zamieszczenia: 16.11.2015 r.
3.Numer ogłoszenia: 334178 - 2015; data zamieszczenia:
08.12.2015 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2015-12-04
Wyjaśnienia i odpowiedzi do treści SIWZ na dostawę leków, materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych w 2016 roku.

Nr ogłoszenia 327314-2015 z dnia 02.12.2015.
Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LMOD/15

Więcej

Data zamieszczenia :2015-12-02
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa leków, materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych w 2016 roku.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/LMOSD/15
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP : 327314-2015
3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP : 327426-2015

4.ZAŁĄCZNIK Nr 6 Zestawienie Wyceny Przedmiotu Zamówienia.

Więcej

Data zamieszczenia :2015-12-02
LEKI,MATERIAŁY OPATRUNKOWE,ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU : dostawa 2016 rok


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/LMOSD/15
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP : 327314-2015
3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP : 327426-2015
4.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia + załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2015-12-02
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA : Dotyczy - wykonania wiaty.

1.Oznaczenie sprawy : W/11/2015
2.W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły trzy oferty od
następujących firm : a)Zakład Konserwacji Znaków
Drogowych Piotr Janiszewski, ul.Wyrska 3G/2, 43-173
Łaziska Górne - cena netto : 18 800,00 zł. b)Metbox S.c.
Kurpas, ul. Rybnicka 1A, 41-180 Orzesze - cena netto :
17 900,00 zł. c)METALJAN Zakład Specjalistyczny
Z.Botor,ul.Kochanowskiego 14, 43-180 Orzesze - cena
netto : 16 500,00 zł.
3.Zamówienie zostanie udzielone firmie : METALJAN Zakład
Specjalistyczny Z.Botor,ul.Kochanowskiego 14.
Planowane zawarcie umowy 03.12.2015 r.
4.Art.4 pkt.8 ustawy PZP.

Data zamieszczenia :2015-11-30
INFORMACJA Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA : Dostawę drobnego sprzętu medycznego w 2016 roku.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/Dsm/11/15
2.Numer ogłoszenia w BZP : 307514 - 2015; data
zamieszczenia: 16.11.2015 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2015-11-25
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT NA : Dostawę drobnego sprzętu medycznego w 2016 roku.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/Dsm/11/15
2.Numer ogłoszenia w BZP : 307514 - 2015; data
zamieszczenia: 16.11.2015 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2015-11-24
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawa Środków Czystości w 2016 roku.


1.Oznaczenie sprawy : 01/PP/SC/2015
2.Nie podlega przepisom ustawy z 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych : art.4,pkt.8 ustawy :
(Dz.U. z 2013 r., poz.907 tekst jednolity z późn. zm.)

Zamawiający udzielił zamówienia Firmie : ADMOR Jolanta Moryto z siedzibą 26-600 Radom, ul. Wilczyńskiego 35/1. Wartość zamówienia brutto : 135 816,31 zł.

Data zamieszczenia :2015-11-20
POWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY : Dostawa Środków Czystości w 2016 roku.1.Oznaczenie sprawy : 01/PP/SC/2015
2.Nie podlega przepisom ustawy z 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych : art.4,pkt.8 ustawy :
(Dz.U. z 2013 r., poz.907 tekst jednolity z późn. zm.)

Więcej

Data zamieszczenia :2015-11-20
Wyjaśnienia i odpowiedzi do treści SIWZ na dostawę drobnego sprzętu medycznego na 2016 rok.

Nr ogłoszenia: 307514-2015 z dnia 16.11.2015 r.
Oznaczenie sprawy: ZP/PN/Dsm/11/15

Więcej

Data zamieszczenia :2015-11-20
Wyjaśnienia i odpowiedzi do treści SIWZ na dostawę drobnego sprzętu medycznego na 2016 rok

Nr ogłoszenia: 307514-2015 z dnia 16.112015 r.
Oznaczenie sprawy: ZP/PN/Dsm/11/15

Więcej

Data zamieszczenia :2015-11-17
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Przetarg Publiczny :Dostawa Środków Czystości w 2016 roku.


1.Oznaczenie sprawy : 01/PP/SC/2015
2.Nie podlega przepisom ustawy z 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych : art.4,pkt.8 ustawy :
(Dz.U. z 2013 r., poz.907 tekst jednolity z późn. zm.)

Więcej

Data zamieszczenia :2015-11-16
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU : Dostawa drobnego sprzętu medycznego w 2016 roku.
1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/Dsm/11/15
2.Numer ogłoszenia w BZP : 307514 - 2015; data
zamieszczenia: 16.11.2015 r.
3.SIWZ + załączniki

Więcej

Data zamieszczenia :2015-11-13
Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania do zestawienia wyceny przedmiotu zamówienia- zał. nr 4 na dostawę środków czystości na 2016 r.

Oznaczenie sprawy: 01/PP/SC/2015

Więcej

Data zamieszczenia :2015-11-13
Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania do zestawienia wyceny przedmiotu zamówienia-zał. nr 4 na dostawę środków czystości na2016 rok.

Oznaczenie sprawy: 01/PP/SC/2015

Więcej

Data zamieszczenia :2015-11-12
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT : Zapytanie o Cenę : dotyczy - wykonania wiaty.


1.Oznaczenie sprawy : W/11/2015

2.Zwracamy się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie lekkiej stalowej konstrukcji wiaty pełniącej funkcję ochronną przed zewnętrznymi warunkami atmosferycznymi dla pacjentów oddziałów psychiatrycznych przy budynku głównym szpitala, ul.Korczaka 27 w Katowicach.
3.W celu złożenia przedmiotowej oferty jest konieczna wizja lokalna oraz kontakt z zastępcą dyrektora ds.administarcyjno-technicznych tel.32/603 84 70 - dotyczy uszczegółowienia danych do złożenia oferty.Termin wykonania do dnia 31.12.2015 roku.
4. Oferty należy składać do dnia 27.11.2015 roku w siedzibie zamawiającego, budynek administracji przy ul.Korczaka 22 ( sekretariat )do godziny 14:00 lub wysłać faksem na nr 32/603 85 53 albo e-mailem na adres marek.cp27@wp.pl.
5.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i terminie zawarcia umowy z wykonawcą lub udzielenie zlecenia zostanie opublikowana na stronie internetowej w terminie do pięciu dni od terminu składania ofert.

Data zamieszczenia :2015-11-10
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przetarg Publiczny : Dostawa Środków Czystości w 2016 roku.

1.Oznaczenie sprawy : 01/PP/SC/2015

2.Ogłoszenie o przetargu publicznym zawiera załączniki
od nr 1 do nr 4.

3.Nie podlega przepisom ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych : art.4,pkt.8 ustawy :( Dz.U. z
2013 r., poz.907 tekst jednolity z późn. zm.) – patrz :
uwaga na końcu ogłoszenia przetargowego.

Więcej

Data zamieszczenia :2015-11-02
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Wywóz Odpadów Komunalnych z filii w Skoczowie,przy ul.Katowickiej 21, w 2016 roku.

Nr sprawy : 01/WN-Sk/15

INFORMACJA : Informuje się,że zamówienia w trybie art.4,pkt.8 ustawy PZP, po przeprowadzeniu postępowania udzielono firmie P.P.H.U EKOPLAST - PRODUKT Sp.z o.o. z siedzibą prawną ul.3 Maja 18, 43-400 Cieszyn.
Cena netto za wywóz 1 pojemnika 1100L wynosi : 58,00 zł.
Odpady segregowane obsługiwane są bezkosztowo.

Data zamieszczenia :2015-11-02
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Wywóz Odpadów Komunalnych z posesji obiektów w Katowicach, w 2016 roku.

Nr sprawy : 02/WN-Kat/15

INFORMACJA : Informuje się,że zamówienia w trybie art.4
pkt.8 ustawy PZP po przeprowadzeniu postępowania udzielono
firmie : Miejskie Przedsięborstwo Gospodarki Komunalnej
Sp.z o.o. przy ul.Obroki 140, 40-833 Katowice.
Cena za wywóz pojemnika 1,1 (m.sześcienny) : 58,00
zł.netto,dotyczy odpadów nie segregowanych.
Cena za wywóz pojemnika 2,5 (m.sześcienny) : 1,00 zł.netto,
dotyczy odpadów segregowanych.

Data zamieszczenia :2015-11-02
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Pralnicze,filia w Skoczowie przy ul.Katowickiej 21, w 2016 roku.


Nr sprawy : 03/UP-Sk/14

INFORMACJA : Informuje się,że zamówienia w trybie art.4
pkt.8 ustawy PZP po przeprowadzeniu postępowania udzielono
firmie : Zakład Pralniczy "KOLAR" S.c. z siedzibą 43-430
Skoczów ul.Leśna 20.
Cena usługi netto :
a) poszwa 4,40 zł.
b) poszewka 1,86 zł.
c) prześcieradło 2,65 zł.
d) ścierka 0,80 zł.
e) obrus duży 2,90 zł.
f) obrus mały 1,70 zł.
g) koc z dezynfekcją 11,00zł.
h) ręcznik mały 1,42 zł.
i) serwetka 0,85 zł.
j) firana 1,60 zł.
k) zasłona 4,00 zł.
l) narzuta 9,00 zł.
m) fartuch 4,00 zł.
n) bluza 2,50 zł.

Data zamieszczenia :2015-10-30
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -PRZETARG PUBLICZNY na:Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację gabinetów lekarskich, pomieszczeń biurowych i ciągów komunikacyjnych w budynkach przy ul. Korczaka 27 i Korczaka 22 w Katowicach.


1.Oznaczenie sprawy : RB/22-27/15
2.W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły trzy oferty od
następujących firm : a)ELMUR Sp. z o.o.,ul.Dolna 9A, 43-
195 Mikołów - Cena netto : 33 600,00 zł. + 23% VAT. b)
MARBUD Sp. z o.o.,ul.Wyrska 14, 43-174 Łaziska Górne -
Cena netto : 31 750,50 zł.+ 23% VAT c)Zakład
Instalacyjno-Remontowy "ZBYSZKO" Zbigniew Piecha,
ul.Jasna 138, 43-190 Mikołów - Cena netto : 29 317,35
zł.+ 23% VAT.
3.Zamówienie zostanie udzielone firmie : Zakład
Instalacyjno-Remontowy "ZBYSZKO" Zbigniew Piecha,
ul.Jasna 138, 43-190 Mikołów. Termin zawarcia umowy
03.11.2015 r.
4.Nie podlega przepisom ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych : art.4,pkt.8 ustawy :( Dz.U. z
2013 r., poz.907 tekst jednolity z późn. zm.).

Data zamieszczenia :2015-10-20

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy : usług pralniczych dla filii Centrum Psychiatrii w Katowicach,położonej przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.

Znak sprawy : 03/UP – Sk/15

Zgodnie z art.4, pkt.8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych ( tekst jednolity - Dz.U. z 2013 r.,
poz.907 z późn. zm. )- bez stosowania przepisów ustawy.

Więcej

Data zamieszczenia :2015-10-20
ZAPYTANIE OFERTOWE -Dotyczy : odbioru ( wywozu ) odpadów komunalnych stałych, nie segregowanych i segregowanych – z Centrum Psychiatrii w Katowicach, z posesji położonych przy ul.Korczaka 27 i Korczaka 2 w Katowicach.


Znak sprawy : 02/WN – Kat/15

Zgodnie z art.4, pkt.8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych ( tekst jednolity - Dz.U. z 2013 r.,
poz.907 z późn. zm. )- bez stosowania przepisów ustawy.

Więcej

Data zamieszczenia :2015-10-20
ZAPYTANIE OFERTOWE - Dotyczy : odbioru ( wywozu ) odpadów komunalnych stałych, nie segregowanych i segregowanych – z filii Centrum Psychiatrii w Katowicach, położonej przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.


Znak sprawy : 01/WN – Sk /15

Zgodnie z art.4, pkt.8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych ( tekst jednolity - Dz.U. z 2013 r.,
poz.907 z późn. zm. )- bez stosowania przepisów ustawy.

Więcej

Data zamieszczenia :2015-10-20
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM ( zamówieniu )- dotyczy : Robót budowlanych polegających na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację gabinetów lekarskich, pomieszczeń biurowych i ciągów komunikacyjnych w budynkach przy ul. Korczaka 27 i Korczaka 22 w Katowicach.


Oznaczenie sprawy : RB/22-27/15

Więcej

Data zamieszczenia :2015-10-15
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA : dotyczy wykonania mebli biurowych w budynku Poradni Zdrowia Psychicznego w Katowicach przy ul.Korczaka 22 oraz w budynku głównym przy ul. Korczaka 27 Oddział Psychiatryczny III,pokój lekarski.


1.Oznaczenie sprawy : MB/K-22/K-27/15.
2.W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły trzy oferty od
niżej wymienionych firm : a) Warsztat Usługowo-Naprawczy
Adam Jakut, ul.Rogozińskiego 4, 41-707 Ruda Śląska -
Cena brutto : 18 500,00 zł. b) "ROTOMA" Robert
Walkiewicz, ul.Niedurnego 38a/12, 41-709 Ruda Śląska -
Cena nettto : 21 050,00 zł.+ 23% VAT. c)Firma Kudelko
Wojciech Meble na wymiar, ul.Radoszowska 145, 41-707
Ruda Śląska - 20 900,00 zł.netto + 23% VAT.
3.Zamówienie zostanie udzielone firmie : Warsztat Usługowo-
Naprawczy Adam Jakut, ul.Rogozińskiego 4, 41-707 Ruda
Śląska. Planowane zawarcie umowy 20.10.2015 r.
4.Art.4 pkt.8 ustawy PZP.

Data zamieszczenia :2015-10-14
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dostawa odzieży medycznej oraz obuwia medycznego.


1.Oznaczenie sprawy : 01/O.P- szp/2015

2.Nie podlega przepisom ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (art.4,pkt.8 ustawy - Dz.U. z 2013 r., poz.907 tekst jednolity z późn. zm.)

3.Podaje się do wiadomości, że Zamawiający udzielił zamówienia na dostawę odzieży i obuwia dla pracowników szpitala dla : GRUPA SYMPETRUM Sp. z o.o., 47 – 100 Strzelce Opolskie, ul. Marka Prawego 20
Cena brutto za realizację zamówienia : 17 317,17 zł.

Data zamieszczenia :2015-10-12
POWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Na Dostawę Odzieży Medycznej oraz Obuwia Medycznego.


Oznaczenie sprawy : 01/O.P- szp/2015

Więcej

Data zamieszczenia :2015-10-09
INFORMACJA z otwarcia ofert, dotyczy : PRZETARGU PUBLICZNEGO Na : dostawę odzieży medycznej oraz obuwia medycznego.


Oznaczenie sprawy : 01/O.P- szp/2015

Więcej

Data zamieszczenia :2015-10-06
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT : Zapytanie o Cenę,dotyczy wykonania mebli biurowych w budynku Poradni Zdrowia Psychicznego w Katowicach przy ul.Korczaka 22 oraz w budynku głównym przy ul. Korczaka 27 Oddział Psychiatryczny III,pokój lekarski.


1.Oznaczenie sprawy : MB/K-22/K-27/15
2.Zwracamy się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej
na wykonanie mebli biurowych na potrzeby ww.oddziałów.
3.W celu złożenia przedmiotowej oferty jest konieczna
wizja lokalna oraz kontakt z zastępcą dyrektora
ds.administarcyjno-technicznych tel.32/603 84 70 -
dotyczy uszczegółowienia danych do złożenia
oferty.Wszyscy Wykonawcy którzy wyrażą chęć złożenia
oferty otrzymają szczegółowe wytyczne dotyczące
wykonania przedmiotowego zamówienia ( forma opisowa i
graficzna - Zał.nr1 )Termin wykonania zadania do dnia
31.12.2015 roku.
4.Oferty należy składać do dnia 14.10.2015 roku w
siedzibie zamawiającego, budynek administracji przy
ul.Korczaka 22 ( sekretariat )do godziny 14:00 lub
wysłać faksem na nr 32/603 85 53 albo e-mailem na adres
marek.cp27@wp.pl.
5.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i
terminie zawarcia umowy z wykonawcą lub udzielenie
zlecenia zostanie opublikowana na stronie internetowej w
terminie do pięciu dni od terminu składania ofert.

Data zamieszczenia :2015-10-02
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przetarg Publiczny : dostawa odzieży medycznej oraz obuwia medycznego


Oznaczenie sprawy : 01/O.P- szp/2015

Nie podlega przepisom ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (art.4,pkt.8 ustawy - Dz.U. z 2013 r., poz.907 tekst jednolity z późn. zm.)

Więcej

Data zamieszczenia :2015-10-02
POWIADOMIENIE o Wyborze Najkorzystniejszej oferty - dotyczy Konkursu Ofert Na Stanowisko Kierownika Zespołu Lecznictwa Środowiskowego.


1.Numer sprawy : 12/K-ZLS/2015

W terminie określonym w SWKO wpłynęła jedna ważna oferta
od : Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Ewa
Rudzka-Jasińska,ul.Grabowa 8,41-200 Sosnowiec.

1.Sprawowanie funkcji Kierownika Zespołu Lecznictwa
Środowiskowego w Katowicach przy ul. Korczaka
22 – usługi wykonywane osobiście - 3,80 zł/pkt.
2.Za każdy pkt. w granicach limitu miesięcznego - 0,80
zł/pkt.
3. Za nadwykonanie powyżej kontraktu miesięcznego - 0,60
zł/pkt.
4. Pełnienie dyżurów - 45,00 zł/godz.

W/w oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Data zamieszczenia :2015-09-25
Konkurs Ofert Na Stanowisko Kierownika Zespołu Lecznictwa Środowiskowego.


1.Numer sprawy : 12/K-ZLS/2015
2.SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO)
( zawiera załączniki od nr 1 do nr 3 ).
3.Przedmiotem konkursu jest wybór kandydata na stanowisko
kierownika ZLŚ oraz udzielanie świadczeń, w zakresie
psychoterapii na rzecz pacjentów Centrum Psychiatrii w
Katowicach.

Więcej

Data zamieszczenia :2015-09-23
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Roboty Budowlane w Skoczowie, przy ul.Katowickiej 21


1.Oznaczenie sprawy : 01/RB-SK/ROPS/2015
2.Biuletyn Zamówień Publicznych : Numer ogłoszenia o
zamówieniu: 204480 - 2015; data zamieszczenia: 11.08.2015
3.Biuletyn Zamówień Publicznych : Numer ogłoszenia o
zmianie ogłoszenia: 204722 - 2015; data zamieszczenia:
11.08.2015
4.Biuletyn Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia 248852 data zamieszczenia: 23.09.2015

Więcej

Data zamieszczenia :2015-09-23
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty Budowlane w Katowicach przy ul.Korczaka 2;27


1.Oznaczenie sprawy : 02/RB-KAT/ROPS/2015
2.Biuletyn Zamówień Publicznych - Numer ogłoszenia o
zamówieniu: 204642 - 2015; data zamieszczenia: 11.08.20
3.Biuletyn Zamówień Publicznych - Numer ogłoszenia o
udzieleniu zamówienia: 248982 - 2015, data
zamieszczenia: 23.09.2015

Więcej

Data zamieszczenia :2015-09-11
POWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Roboty Budowlane w Skoczowie, przy ul.Katowickiej 21


1.Oznaczenie sprawy : 01/RB-SK/ROPS/2015
2.Biuletyn Zamówień Publicznych : Numer ogłoszenia:
204480 - 2015; data zamieszczenia: 11.08.2015
3.Biuletyn Zamówień Publicznych : Numer ogłoszenia:
204722 - 2015; data zamieszczenia: 11.08.2015

Więcej

Data zamieszczenia :2015-09-11
POWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Roboty Budowlane w Katowicach przy ul.Korczaka 2;27
1.Oznaczenie sprawy : 02/RB-KAT/ROPS/2015
2.Biuletyn Zamówień Publicznych - Numer ogłoszenia:
204642 - 2015; data zamieszczenia: 11.08.2015

Więcej

Data zamieszczenia :2015-09-07
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Roboty Budowlane,Skoczów ul.Katowicka 21


1.Oznaczenie sprawy : 01/RB-SK/ROPS/2015
2.Biuletyn Zamówień Publicznych : Numer ogłoszenia:
204480 - 2015; data zamieszczenia: 11.08.2015
3.Biuletyn Zamówień Publicznych : Numer ogłoszenia:
204722 - 2015; data zamieszczenia: 11.08.2015

Więcej

Data zamieszczenia :2015-09-07
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Roboty Budowlane,Katowice ul.Korczaka 27, ul.Korczaka 2.


1.Oznaczenie sprawy : 02/RB-KAT/ROPS/2015
2.Biuletyn Zamówień Publicznych - Numer ogłoszenia:
204642 - 2015; data zamieszczenia: 11.08.2015

Więcej

Data zamieszczenia :2015-08-27
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Na Usługi Telekomunikacyjne i Dostęp Do Internetu Dla Centrum Psychiatrii w Katowicach

Oznaczenie sprawy : 01/TEL/2015

Uwaga: zawarcie umowy z wybranym wykonawcą planowane jest
na dzień 31.08.2015 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2015-08-26
OGŁOSZENIE O ZŁOŻONYCH OFERTACH - Na Usługi Telekomunikacyjne i Dostęp Do Internetu Dla Centrum Psychiatrii w Katowicach


Oznaczenie sprawy : 01/TEL/2015

Więcej

Data zamieszczenia :2015-08-21
INFORMACJA - z otwarcia ofert i wyboru najkorzestniejszej oferty na świadczenie usług w zakresie medycyny pracy dla pracowników Centrum Psychiatrii - filia w Skoczowie.


Numer sprawy: 10/Cp/MP-Sk/2015
Katowice, dnia 21.08.2015 r.
Nr sprawy : 10/Cp/MP–Sk/2015
INFORMACJA z Otwarcia Ofert i wyboru
najkorzystniejszej oferty
Na świadczenie usług w zakresie medycyny pracy dla pracowników Centrum Psychiatrii - filia w Skoczowie.

W terminie podanym w Ogłoszeniu i w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert
wpłynęła 1 ważna oferta niżej wymienionej firmy :
Krzysztof Nowara Medikool Centrum Zdrowia, 43 – 430 Skoczów, ul. Ciężarowa 54

Ceny brutto, usług objętych zamówieniem - w złotych :

1.Lekarz przemysłowy ( badanie, porada ) – 40,00
2.Uczestnictwo lekarza w komisjach bhp – 50,00
3.Badanie audiometryczne – 12,00
4.Wpis do książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych – 14,00
5.Badanie przy zmianie stanowiska pracy – 40,00 zł.
6.Badanie kontrolne, okresowe i wstępne – 40,00
7.Wizytacja stanowiska pracy – 50,00
8.Wydanie zaświadczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych – 25,00
9.Badanie psychotechniczne i wysokościowe – 40,00
10.Poradnia okulistyczna – 40,00
11.Poradnia laryngologiczna – 40,00
12.Poradnia neurologiczna – 40,00
13.Badanie spirometryczne – 40,00

Ww.oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.


Koniec publikacji


Data zamieszczenia :2015-08-21
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT oraz Wybór Najkorzystniejszej Oferty na UDZIELANIE Świadczeń Zdrowotnych.

Numer sprawy: 11/Cp/Pp-ZLS/2015

Przedmiot konkursu : udzielanie świadczeń, w zakresie
porad psychologicznych i prowadzenie psychoterapii na
rzecz pacjentów Centrum Psychiatrii w Katowicach, w
Zespole Lecznictwa Środowiskowego przy ul. Korczaka 22 w
Katowicach.
INFORMACJA :
W postępowaniu wpłynęły 2 ważne oferty od nastepujących
wykonawów :
1.BELLEVILLE Martyna Jarząb, 41-400 Mysłowice ul.Skotnica
86a/2, 41-400 Mysłowice
Cena brutto : 2,75 zł/pkt
2.Jan Brzezicki "Alegoria" Gabinety Psychoterapii i Pomocy
Psychologicznej, ul.Zjednoczenia 2a, 41-500 Chorzów
Cena brutto : 2,78 zł/pkt

Postępowanie wygrała firma wymieniona w punkcie 1.


koniec publikacji.

Data zamieszczenia :2015-08-19
ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ - Usługi Telekomunikacyjne i Dostęp Do Internetu Dla Centrum Psychiatrii w KatowicachOznaczenie sprawy : 01/TEL/2015

Więcej

Data zamieszczenia :2015-08-13
Konkurs Ofert Na Udzielanie Świadczeń Zdrowotnych.

1.Numer sprawy : 11/Cp/Pp-ZLS/2015
2.SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO)
( zawiera załączniki od nr 1 do nr 3 ).
3.Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń, w
zakresie porad psychologicznych i prowadzenie
psychoterapii na rzecz pacjentów Centrum Psychiatrii w
Katowicach, w Zespole Lecznictwa Środowiskowego przy
ul. Korczaka 22 w Katowicach.

Więcej

Data zamieszczenia :2015-08-13
Konkurs Ofert Na Udzielanie Świadczeń Zdrowotnych.


1.Numer sprawy: 10/Cp/MP – Sk/2015
2.SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO)
( zawiera załączniki od nr 1 do nr 3 ).
3.Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń
w zakresie usług medycyny pracy dla pracowników
Centrum Psychiatrii, w filii w Skoczowie.

Więcej

Data zamieszczenia :2015-08-13
INFORMACJA O WYBORZE BIEGŁEGO REWIDENTA.
Oznaczenie sprawy : 01/U-BR/15


Informuje się,że do badania rocznego sprawozdania finansowego Centrum Psychiatrii w Katowicach za 2015 rok została wybrana firma : Biuro Biegłych Rewidentów
" PATRONAT" ul.Graniczna 61B, 40-018 Katowice.

Cena brutto: 5400,00 PLN

Data zamieszczenia :2015-08-11
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty Budowlane : 1.Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację sal chorych, ciągów komunikacyjnych i gabinetów terapeutycznych na II piętrze Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu w budynku głównym Centrum Psychiatrii w Katowicach przy ul.Korczaka 27. 2.Poprawa warunków użytkowania i standardu technicznego pomieszczeń budynku Oddziału i Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Katowicach przy ul. Korczaka 2 - poprzez ocieplenie murów fundamentowych..


1.Oznaczenie sprawy : 02/RB-KAT/ROPS/2015
2.Biuletyn Zamówień Publicznych - Numer ogłoszenia: 204642 - 2015; data zamieszczenia: 11.08.2015

Więcej

Data zamieszczenia :2015-08-11
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty Budowlane : Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację sal chorych, ciągów komunikacyjnych i gabinetów terapeutycznych w budynku Oddziału i Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Skoczowie przy ul. Katowickiej 21.


1.Oznaczenie sprawy : 01/RB-SK/ROPS/2015
2.Biuletyn Zamówień Publicznych : Numer ogłoszenia:
204480 - 2015; data zamieszczenia: 11.08.2015
3.Biuletyn Zamówień Publicznych : Numer ogłoszenia:
204722 - 2015; data zamieszczenia: 11.08.2015

Więcej

Data zamieszczenia :2015-08-01
OGŁOSZENIE OFERT - Wybór Najkorzystniejszej Oferty na : Usługi w zakresie obsługi serwisowej kserokopiarek.Oznaczenie sprawy : 02/XERO/2015

W przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę,która spełnia warunki Zapytania ofertowego o cenę.
Do realizacji zamówienia została wybrana firma :
Grzegorz Janik - XEROPLEX, 44-203 Rybnik ul.K.Miarki 7.
Cena netto : 980,00 zł.za miesiąc + VAT 23%

Data zamieszczenia :2015-07-20
WYBÓR BIEGŁEGO REWIDENTA do badania sprawozdania finansowego Centrum Psychiatrii w Katowicach za 2015 rok - ZAPROSZENIE Do SKŁADANIA OFERT.Oznaczenie sprawy : 01/U-BR/15

Więcej

Data zamieszczenia :2015-07-02
ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ - Usługi w zakresie obsługi serwisowej kserokopiarek.


Oznaczenie sprawy : 02/XERO/2015

Więcej

Data zamieszczenia :2015-06-24
Wybór najkorzystniejszej oferty - Usługa : Wykonanie Ulotek w ilości 1000 sztuk.

Oznaczenie sprawy : 02B/Informat/U/15

W wyniku publikacji ogłoszenia otrzymano dwie oferty :
1." GOLDPRESS " S.c. 41- 200 Sosnowiec, ul.Plonów 24
Cena : brutto 1590,00 zł.
2.technoCOLOR s.c. 40-032 Katowice, ul.Jagiellońska 16
Cena : brutto 1501,00 zł.

Oferta wymieniona w pkt.2 uznana została za
najkorzystniejszą.

Data zamieszczenia :2015-06-17
ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ - Usługa : Wykonanie Ulotek w ilości 1000 sztuk.


Oznaczenie sprawy : 02B/Informat/U/15

Więcej

Data zamieszczenia :2015-06-12
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zakup Energii Elektrycznej Na Potrzeby Obiektów Szpitala.Oznaczenie sprawy : 01/ENERG – EL/2015.

1.Ogłoszenie o zamówieniu - BZP z dnia 27.05.2015 r.
Nr ogłoszenia : 126114-2015.
2.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - BZP z dnia
12.06.2015 r.
Nr ogłoszenia : 142478-2015.

Więcej

Data zamieszczenia :2015-06-11
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Wykonanie Naklejek Na Sprzęt Informatyczny.

Oznaczenie sprawy : 03/Informat/U/15

INFORMACJA.
W postępowaniu wpłynęła jedna oferta.
Zlecenie na wykonanie usługi otrzymała firma :
TechnoColor,ul.Jagiellońska 16,Katowice

Data zamieszczenia :2015-06-09
Zaproszenie Do Składania Ofert - Wykonanie Naklejek Na Sprzęt Informatyczny.


Oznaczenie sprawy : 03/Informat/U/15

Więcej

Data zamieszczenia :2015-05-15
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Na Usługi - w Zakresie Ochrony Osób i Mienia Szpitala.Znak sprawy : 01/OM/2015,
Ogłoszenie o zamówieniu na stronie internetowej z dnia
05.05.2015 r.

Usługa niepriorytetowa .

Treść ogłoszenia :

Zamówienie publiczne udzielono konsorcjum.
Lider konsorcjum : SEBAN Sp. z o.o. z siedzibą 40 -159
Katowice, ul. Jesionowa 9a.
Konsorcjant : DGP SECURITY PARTNER Sp. z o.o. z siedzibą
40 -159 Katowice, ul. Jesionowa 9a.

Całkowita wartość usługi – netto : 489 312,00 zł., brutto : 601 853,76 zł.Data zamieszczenia :2015-05-12
INFORMACJA z badania rynku i wyboru Wykonawcy - Szkolenie Okresowe Pracowników Szpitala w Zakresie BHP.


Oznaczenie sprawy : 01/CP/BHP/Szk./2015

Więcej

Data zamieszczenia :2015-05-11
INFORMACJA z OTWARCIA OFERT - usługi w zakresie ochrony osób i mienia szpitala.


Znak sprawy : 01/OM/2015
Usługa Niepriorytetowa

Więcej

Data zamieszczenia :2015-05-05
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi w zakresie ochrony osób i mienia szpitala.


Oznaczenie sprawy : 01/OM/2015

Informacja zawiera :
1.Ogłoszenie o zamówieniu.
2.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ) wraz z załącznikami.

Więcej

Data zamieszczenia :2015-04-24
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA : Wykonanie 1000 sztuk ulotek informacyjnych w związku z realizacją zadania pod nazwą "Zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Centrum Psychiatrii w Katowicach zapewniający wzrost usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną".


Oznaczenie sprawy : 02/Infor/U/15

Informacja z wyboru oferty : w odpowiedzi na Zapytanie
ofertowe o cenę dotyczące przedmiotowej usługi,opublikowane na stronie internetowej otrzymano 3 oferty.
Zlecenie na wykonanie zamówienia otrzymała n/w firma,która
przedstawiła najkorzystniejszą ofertę :
TechnoColor z siedzibą ul.Jagiellońska 16, 40-035 Katowice.
Cena brutto : 900,00 zł.

Data zamieszczenia :2015-04-22
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH -Dotyczy : Szkolenia Okresowego Pracowników Szpitala w Zakresie BHP.


Znak sprawy : 01/CP/BHP/Szk./2015

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art.4, pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2013 r., poz. 907 – tekst jednolity z późn. zm.) – bez zastosowania przepisów przedmiotowej ustawy, oraz w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (t. j. Dz. U. z 2014 r, poz. 121 z późn.zm).

Więcej

Data zamieszczenia :2015-04-16
ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ - Usługa : Wykonanie Ulotek w ilości 1000 sztuk.


Oznaczenie sprawy : 02/Infor/U/15

Więcej

Data zamieszczenia :2015-04-15
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na : Zakup i Wdrożenie Systemu Informatycznego w Centrum Psychiatrii w Katowicach Zapewniający Wzrost Usług Publicznych Świadczonych Drogą Elektroniczną.


1.Oznaczenie sprawy ( numer referencyjny nadany sprawie
przez instytucję zamawiającą )- ZP/PN/INFORMAT/15
2.Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu w Suplemencie do
Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Dz.U.S) - z dnia
18.02.2015 roku, nr 2015/S 034-057639
Ogłoszenie o Zamówieniu przekazano do publikacji w dniu
13.02.2015r.
3.Sprostowanie Ogłoszenia o zamówieniu - publikacja w
Dzienniku Urzędowym UE - z dnia 12.03.2015 roku, nr
2015/S 050-086636.
Sprostowanie przekazano do publikacji w dniu 10.03.2015
roku.
4.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Dzienniku
Urzędowym UE - z dnia 15.04.2015 r., nr 2015/S 073-
128967.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazano do
publikacji w dniu 10.04.2015 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2015-04-03
POWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY : na Zakup i Wdrożenie Systemu Informatycznego w Centrum Psychiatrii w Katowicach Zapewniający Wzrost Usług
Publicznych Świadczonych Drogą Elektroniczną.

1.Oznaczenie sprawy ( numer referencyjny nadany sprawie
przez instytucję zamawiającą )- ZP/PN/INFORMAT/15
2.Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu w Suplemencie do
Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Dz.U.S) - z dnia
18.02.2015 roku, nr 2015/S 034-057639
Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do publikacji w dniu
13.02.2015r.
3.Sprostowanie Ogłoszenia o zamówieniu - publikacja w
Dzienniku Urzędowym UE - z dnia 12.03.2015 roku, nr
2015/S 050-086636.
Sprostowanie przekazano do publikacji w dniu
10.03.2015 roku.

Katowice, dnia 03.04.2015 r.


P O W I A D O M I E N I E
Dotyczy : wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym ( procedura otwarta ) na zadanie pod nazwą : „Zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Centrum Psychiatrii w Katowicach zapewniający wzrost usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną".

Uprzejmie powiadamiam, że przedmiotowe postępowanie wygrała firma Info-Lider Sp.z o.o., 40-142 Katowice,ul.Gnieźnieńska 12.Oferta złożona przez ww.firmę uznana została jako najkorzystniejsza dla szpitala.
W prowadzonym postępowaniu wpłynęła jedna ważna oferta.
Wykonawców wykluczonych i ofert odrzuconych nie było.
Wybrana oferta otrzymała ogółem 100,00 pkt. od komisji przetargowej za niżej wymienione i podlegające ocenie kryteria :
1. Cena brutto : 1 198 999,08 PLN - 90 pkt.
2. Okres gwarancji systemu informatycznego
(oprogramowanie ) : 12 miesięcy - 3 pkt.
3. Okres gwarancji na sprzęt informatyczny : 36 miesięcy -
2 pkt.
4. Czas reakcji serwisu do świadczenia usług w soboty,
niedziele i święta : 48 godzin - 2 pkt.
5. Czas reakcji serwisu do świadczenia usług w dni
robocze : 24 godziny - 3 pkt.

Zawarcie umowy zaplanowano w dniach : 08.04.2015 r. –
10.04.2015 roku.
Przypomina się jednocześnie o wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, w kwocie 5 % od ceny
ofertowej brutto, zgodnie z odpowiednimi zapisami w
Ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ.

DYREKTOR
Centrum Psychiatrii w Katowicach
mgr Tomasz Broda

Data zamieszczenia :2015-03-30
INFORMACJA - z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym :Zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Centrum Psychiatrii w Katowicach zapewniający wzrost usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.

1.Oznaczenie sprawy ( numer referencyjny nadany sprawie
przez instytucję zamawiającą )- ZP/PN/INFORMAT/15
2.Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu w Suplemencie do
Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Dz.U.S) - z
dnia 18.02.2015 roku, nr 2015/S 034-057639
Ogłoszenie przekazano do publikacji w dniu 13.02.2015r.
3.Sprostowanie Ogłoszenia o zamówieniu - publikacja w
Dzienniku Urzędowym UE - z dnia 12.03.2015 roku, nr
2015/S 050-086636.
Sprostowanie przekazano do publikacji w dniu
10.03.2015 roku.

Więcej

Data zamieszczenia :2015-03-23
WYJAŚNIENIE ( uściślenie ) danych do treści SIWZ- dotyczy Załacznika Nr 1 ( Oferta-wzór )w postępowaniu : Zakup i Wdrożenie Systemu Informatycznego w Centrum Psychiatrii w Katowicach Zapewniający Wzrost Usług Publicznych Świadczonych Drogą Elektroniczną.

1.Oznaczenie sprawy ( numer referencyjny nadany sprawie
przez instytucję zamawiającą )- ZP/PN/INFORMAT/15
2.Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu w Suplemencie do
Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Dz.U.S) - z dnia
18.02.2015 roku, nr 2015/S 034-057639
Ogłoszenie przekazano do publikacji w dniu 13.02.2015r.
3.Sprostowanie Ogłoszenia o zamówieniu - publikacja w
Dzienniku Urzędowym UE - z dnia 12.03.2015 roku, nr
2015/S 050-086636.
Sprostowanie przekazano do publikacji w dniu
10.03.2015 roku.

TREŚĆ wyjaśnienia do SIWZ:

Dotyczy : Wyjaśnienia ( uściślenia ) danych do treści SIWZ – odnośnie załącznika nr 1 (oferta – wzór ).
W treści przedmiotowego załącznika podano adres w odniesieniu do miejsca składania ofert, faktycznie adres ten jest miejscem otwarcia ofert, zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE z dnia 18.02.2015 roku, nr 2015/ S 034-057639 i zgodnie z punktem XV SIWZ. Kancelaria punktu kontaktowego podanego w przedmiotowym ogłoszeniu znajduje się w budynku administracji przy ul. Korczaka 22 w Katowicach. Informacja ta dotyczy szczególnie Wykonawców, którzy będą bezpośrednio : osobiście, przez posłańca lub kuriera składać oferty przetargowe.
Niniejszą informację opublikowanow dniu 23.03.2015 r.

Data zamieszczenia :2015-03-19
INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARCIA OFERT i WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA : Udzielanie świadczeń zdrowotnych - konkurs ofert.


Numer sprawy: 08/Cp/Pp-K22/ZLS/2015

Przedmiotem konkursu było udzielanie świadczeń, w zakresie porad psychologicznych i prowadzenie psychoterapii na rzecz pacjentów Centrum Psychiatrii w Katowicach, w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz w Zespole Lecznictwa Środowiskowego przy ul.Korczaka 22 w Katowicach.

INFORMACJA :
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła w terminie określonym w Ogłoszeniu o konkursie i w SWKO,jedna ważna oferta od :
ARETE Pracownia Psychologiczna Sonia Korus-Deka, 41-808 Zabrze, ul.Krakowska 82/2.
Cena - 3,00 zł.brutto/za 1 punkt.
Ww.wygrała postępowanie konkursowe.Zawarcie umowy zaplanowano na 24.03.2015 r.

Data zamieszczenia :2015-03-18
POWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przetarg Publiczny : Dostawa Leku.


Oznaczenie sprawy : 02/L-D/15

POWIADOMIENIE
Dotyczy : wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę leku pod nazwą – Zypadhera.


W postępowaniu wpłynęły dwie ważne oferty :
1.GEMINI Stanowska-Puchała i Wspólnicy Sp.Jawna,40-047 Katowice, ul.Kościuszki 51. TEL-MET Sp. z o.o., 40-153 Katowice, Al.Korfantego 169.
Cena brutto : 18 183,40 zł.
Termin dostawy - 1 dzień.
Łącznie – 27,85 pkt. za oceniane kryteria.
2.FARMACOL S.A., 40-541 Katowice, ul.Rzepakowa 2.
Cena brutto : 4 374,00 zł.
Termin dostawy : 2 dni.
Łącznie – 97,50 pkt. za oceniane kryteria.
Postępowanie wygrała firma – FARMACOL S.A.
Postępowanie o udzielenie zamówienia było prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień o wartości przekraczającej 15 000,00 zł. i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionego na stronie internetowej www.centrumpsychiatrii.eu oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) – na podstawie art.4, pkt.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.907 - tekst jednolity z późn.zm. ), bez zastosowania przepisów przedmiotowej ustawy.

Zawarcie umowy z wybranym wykonawcą zaplanowano na dzień 23.03.2015 roku.

Data zamieszczenia :2015-03-17
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Przetarg Publiczny : Dostawa Leku.


Oznaczenie sprawy : 02/L-D/15

Dostawa leku pod nazwą : ZYPADHERA.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień o wartości przekraczającej 15 000,00 zł. i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionego na stronie internetowej www.centrumpsychiatrii.eu oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

INFORMACJA :
W postępowaniu wpłynęły dwie ważne oferty :
1.GEMINI Stanowska-Puchała i Wspólnicy Sp.Jawna,40-047 Katowice, ul.Kościuszki 51. TEL-MET Sp. z o.o., 40-153 Katowice, Al.Korfantego 169.
Cena brutto : 18 183,40 zł.
Termin dostawy - 1 dzień.
2.FARMACOL S.A., 40-541 Katowice, ul.Rzepakowa 2.
Cena brutto : 4 374,00 zł.
Termin dostawy : 2 dni.

Data zamieszczenia :2015-03-12
SPROSTOWANIE DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - dotyczy postępowania : Zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Centrum Psychiatrii w Katowicach zapewniający wzrost usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.

1.Oznaczenie sprawy ( numer referencyjny nadany sprawie
przez instytucję zamawiającą )- ZP/PN/INFORMAT/15
2.Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu w Suplemencie do
Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Dz.U.S) - z dnia
18.02.2015 roku, nr 2015/S 034-057639
Ogłoszenie przekazano do publikacji w dniu 13.02.2015r.
3.Sprostowanie Ogłoszenia o zamówieniu - publikacja w
Dzienniku Urzędowym UE - z dnia 12.03.2015 roku, nr
2015/S 050-086636.
Sprostowanie przekazano do publikacji w dniu 10.03.2015
roku.

Więcej

Data zamieszczenia :2015-03-12
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przetarg Publiczny : Dostawa Leku.
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT.


Oznaczenie sprawy : 02/L-D/15

Dostawa leku pod nazwą : ZYPADHERA

UWAGA !!!

Zmienia się termin składania ofert :
Oferty należy składać w miejscu określonym w Ogłoszeniu o
Zamówieniu z dnia 10.03.2015 roku : do godziny 12:00 dnia
17.03.2015 roku, otwarcie ofert nastąpi o godzinie 12:30
w tym samym dniu w miejscu składania.

Data zamieszczenia :2015-03-10
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przetarg Publiczny : Dostawa Leku.


Oznaczenie sprawy : 02/L-D/15

Dostawa leku pod nazwą : ZYPADHERA

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień o wartości przekraczającej 15 000,00 zł. i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionego na stronie internetowej www.centrumpsychiatrii.eu oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

Więcej

Data zamieszczenia :2015-03-10
ODPOWIEDZI NA PYTANIA do SIWZ : Zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Centrum Psychiatrii w Katowicach zapewniający wzrost usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.

1.Oznaczenie sprawy ( numer referencyjny nadany sprawie
przez instytucję zamawiającą )- ZP/PN/INFORMAT/15
2.Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu w Suplemencie do
Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Dz.U.S) - z dnia
18.02.2015 roku, nr 2015/S 034-057639
Ogłoszenie przekazano do publikacji w dniu 13.02.2015r.

Więcej

Data zamieszczenia :2015-03-10
SPROSTOWANIE DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - dotyczy postępowania : Zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Centrum Psychiatrii w Katowicach zapewniający wzrost usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.


1.Oznaczenie sprawy ( numer referencyjny nadany sprawie
przez instytucję zamawiającą )- ZP/PN/INFORMAT/15
2.Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu w Suplemencie do
Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Dz.U.S) - z dnia
18.02.2015 roku, nr 2015/S 034-057639
Ogłoszenie przekazano do publikacji w dniu 13.02.2015r.
3.Sprostowanie Ogłoszenia o zamówieniu.
Sprostowanie przekazano do publikacji w Dzienniku
Urzędowym UE w dniu 10.03.2015 roku, ID : 2015-032812.

Więcej

Data zamieszczenia :2015-03-05
ODPOWIEDZI NA PYTANIA do SIWZ : Zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Centrum Psychiatrii w Katowicach zapewniający wzrost usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.

1.Oznaczenie sprawy ( numer referencyjny nadany sprawie
przez instytucję zamawiającą )- ZP/PN/INFORMAT/15
2.Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu w Suplemencie do
Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Dz.U.S) - z dnia
18.02.2015 roku, nr 2015/S 034-057639
Ogłoszenie przekazano do publikacji w dniu 13.02.2015r.

Więcej

Data zamieszczenia :2015-02-23
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi cateringowe dla Centrum Psychiatrii w Katowicach.


1.Oznaczenie sprawy - 02/PN/Cat-K/2015 – przetarg
nieograniczony.
2.Ogłoszenie o zamówieniu – BZP z dnia 03.02.2015 r. nr
ogłoszenia: 23744.
3.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - BZP z dnia
23.02.2015 Nr ogłoszenia : 39470

Więcej

Data zamieszczenia :2015-02-20
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE do SIWZ : Zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Centrum Psychiatrii w Katowicach zapewniający wzrost usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.

1.Oznaczenie sprawy ( numer referencyjny nadany sprawie
przez instytucję zamawiającą )- ZP/PN/INFORMAT/15
2.Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu w Suplemencie do
Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Dz.U.S) - z dnia
18.02.2015 roku, nr 2015/S 034-057639
Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do publikacji w dniu
13.02.2015r.

Pytanie :
Czy dopuszczacie Państwo możliwość, ażeby system w części administracyjnej pracował w oparciu o własną relacyjną bazę danych, a system w część medycznej pracował w oparciu o
własną relacyjną bazę danych, przy założeniu, że obie części oprogramowania będą ze sobą zintegrowane?
Odpowiedź :
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Celem działania Zamawiającego jest zniwelowanie prac związanych z administracją kilkoma różnymi systemami informatycznymi i kilkoma różnymi bazami danych. Stąd też wymaganie dot. jednego producenta systemu pracującego na tym samym motorze bazy danych zarówno dla czesci administracyjnej jak i medycznej. Ponadto doświadczenie pokazuje, że posiadanie różnych systemów i motorów baz danych wiąże się też z wyższymi poźniejszymi kosztami wsparcia niż ma to miejsce w przypadku jednego producenta i jednego motoru bazy danych.

Data zamieszczenia :2015-02-19
ZMIANA ZAPISU w TREŚCI SIWZ - dotyczy postępowania : Zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Centrum Psychiatrii w Katowicach zapewniający wzrost usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.

1.Oznaczenie sprawy ( numer referencyjny nadany sprawie
przez instytucję zamawiającą )- ZP/PN/INFORMAT/15
2.Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu w Suplemencie do
Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Dz.U.S) - z dnia
18.02.2015 roku, nr 2015/S 034-057639
3.Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do publikacji w dniu
13.02.2015r.

Zakres modyfikacji ( zmiany ) SIWZ :
W pkt.XI SIWZ dodaje się zapis "W celu ułatwienia
zadawania pytań do treści SIWZ i udzielania na nie
odpowiedzi dopuszcza się w komunikacji między wykonawcami
a zamawiającym formę elektroniczną.Adres mailowy
zamawiającego : marek.cp27@wp.pl ( jak w Ogłoszeniu o
zamówieniu )".

Data zamieszczenia :2015-02-18
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Centrum Psychiatrii w Katowicach zapewniający wzrost usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.

1.Oznaczenie sprawy ( numer referencyjny nadany sprawie
przez instytucję zamawiającą )- ZP/PN/INFORMAT/15
2.Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu w Suplemencie do
Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Dz.U.S) - z
dnia 18.02.2015 roku, nr 2015/S 034-057639
3.Ogłoszenie przekazano do publikacji w dniu
13.02.2015r.

Więcej

Data zamieszczenia :2015-02-18
DOTYCZY OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU : Zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Centrum Psychiatrii w Katowicach zapewniający wzrost usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ):
zawiera 14 stron, oraz załączniki od 1 do nr 6.
Załącznik nr 6 zawiera 15 podzałączników.
1.Oznaczenie sprawy ( numer referencyjny nadany sprawie
przez instytucję zamawiającą )- ZP/PN/INFORMAT/15
2.Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu w Suplemencie do
Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Dz.U.S) - z dnia
18.02.2015 roku, nr 2015/S 034-057639
Ogłoszenie przekazano do publikacji w dniu 13.02.2015r.

Więcej

Data zamieszczenia :2015-02-13
POWIADOMIENIE - dotyczy : wyboru najkorzystniejszej oferty na Usługi Cateringowe dla Centrum Psychiatrii w Katowicach- przygotowanie i dostawa całodziennych posiłków szpitalnych ( śniadanie, obiad,kolacja ) – oraz posiłków jednodaniowych.

1.Oznaczenie sprawy - 02/PN/Cat-K/2015 – przetarg
nieograniczony.
2.Ogłoszenie o zamówieniu – BZP z dnia 03.02.2015 r. nr
ogłoszenia: 23744

Więcej

Data zamieszczenia :2015-02-13
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Centrum Psychiatrii w Katowicach zapewniający wzrost usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.


1.Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego :
ZP/PN/INFORMAT/15
2.Ogłoszenie przekazano do publikacji Urzędowi Publikacji
UE w dniu 13.02.2015r. - ID : 2015-020867

Więcej

Data zamieszczenia :2015-02-11
POWIADOMIENIE - dotyczy : Informacji z Otwarcia Ofert na Usługi Cateringowe dla Centrum Psychiatrii – przygotowanie i dostawa całodziennych posiłków szpitalnych ( śniadanie, obiad,kolacja ) – oraz posiłków jednodaniowych.


1.Oznaczenie sprawy - 02/PN/Cat-K/2015 – przetarg
nieograniczony.
2.Ogłoszenie o zamówieniu – BZP z dnia 03.02.2015 r. nr
ogłoszenia: 23744

Więcej

Data zamieszczenia :2015-02-06
WYJAŚNIENIA i ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ NA USŁUGI CATERINGOWE
DLA CENTRUM PSYCHIATRII W KATOWICACH.

Znak sprawy: 02/PN/Cat-K/2015,
Nr ogłoszenia: 23744-2015 z dnia 03.02.2015 r.

Ad.1 – Aktualna stawka netto wyżywienia dla 1 pacjenta wynosi 6,50 zł. (całodzienny posiłek).
Usługę żywieniową świadczy PP-H-U „Postęp” Sp. z o.o. 41-209 Sosnowiec ul. Odrodzenia 9.

Ad.2 – Szpital nie prowadzi statystyki ilości żywionych pacjentów w rozbiciu na poszczególne miesiące
w okresie luty 2014-styczeń 2015 r.

Ad.3 – Wykonawca nie jest zobowiązany dostarczyć talerzy, na których są wydawane posiłki.

Ad.4 – Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie obowiązku pobierania próbek żywności na siebie. Dotychczasowy system pobierania i przechowywania próbek jest akceptowany przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach, pod którego nadzorem jest szpital.


Data zamieszczenia :2015-02-03
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Cateringowe Dla Centrum Psychiatrii w Katowicach

1.Nr sprawy : 02/PN/Cat - K/2015
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dnia : 3.02.2015 r.
Nr ogłoszenia : 23744
3.SIWZ + załączniki

Więcej

Data zamieszczenia :2015-01-27
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT oraz WYNIK KONKURSÓW OFERT na UDZIELANIE Świadczeń Zdrowotnych 2015/2016r.

Dotyczy spraw o numerach :
01/Cp/K0-K2/2015
02/TS/2015
04/Cp/Sk/2015
05/Cp/ST/2015
06/Cp/Pu-K2-22/2015
07/Cp/Sk-P/2015
12/Cp/K27-OT/2015

Więcej

Data zamieszczenia :2015-01-27
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT oraz WYNIK KONKURSU OFERT na UDZIELANIE Świadczeń Zdrowotnych 2015/2016r.


Numer sprawy: 03/Cp/INT/2015

Dotyczy : Świadczenia usług internistycznych pacjentom
Centrum Psychiatrii, w tym :
1.Udzielanie konsultacji i porad.
2.Przeprowadzanie badań ultrasonograficznych ( USG ).
3.Interpretacja badań EKG.
INFORMACJA
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła 1 ważna oferta :
Specjalistyczna Praktyka Lekarska - Krystyna Jackiewicz,
adres działalności Katowice, ul.Mysłowicka 3/4.
- udzialanie konsultacji : 40,00 zł.brutto za 1 usługę.
- badania USG : 50,00 zł.brutto za 1 usługę.
- interpretacja badań EKG : 2,00 zł.brutto za 1 usługę.

Data zamieszczenia :2015-01-22
Konkurs Ofert Na Udzielanie Świadczeń Zdrowotnych


Numer sprawy: 05/Cp/ST/2015

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO)
( zawiera załączniki od nr 1 do nr 3 )

Realizacja usług stomatologicznych dla pacjentów
Centrum Psychiatrii w Katowicach


Więcej

Data zamieszczenia :2015-01-22
Konkurs Ofert Na udzielanie świadczeń w zakresie transportu sanitarnego.


Numer sprawy: 02/TS/2015

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO)
( zawiera załączniki od nr 1 do nr 2 )


Na udzielanie świadczeń w zakresie transportu sanitarnego.

Więcej

Data zamieszczenia :2015-01-22
Konkurs Ofert Na Udzielanie Świadczeń Zdrowotnych


Numer sprawy: 12/Cp/K27-OT/2015

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO)
( zawiera załączniki od nr 1 do nr 3 )

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń
w zakresie terapii uzależnień na rzecz pacjentów Oddziału Terapii Centrum Psychiatrii w Katowicach, przy ul. Korczaka 27

Więcej

Data zamieszczenia :2015-01-19
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA : Usługi cateringowe dla filii Centrum Psychiatrii w Katowicach, zlokalizowanej w Skoczowie przy ul.Katowickiej 21.

1.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dnia 18.12.2014 r.
Nr ogłoszenia : 413618
2.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP z dnia
19.01.2015 r. Nr ogłoszenia : 12156

3.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/Cat/Sk/14

Więcej

Data zamieszczenia :2015-01-19
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego, oraz dzierżawa analizatora immunologicznego, analizatora jonów i czytnika testów paskowych.


1.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dnia 15.12.2014r.
Nr ogłoszenia: 409754
2.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP z dnia
15.12.2014r.,Nr ogłoszenia: 409836
3.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP z dnia
19.01.2015 r. Nr ogłoszenia :12408
4.Oznaczenie sprawy: ZP/PN/OS-L/14

Więcej

Data zamieszczenia :2015-01-15
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Usługi Cateringowe Dla Filii Centrum Psychiatrii w Katowicach, zlokalizowanej w Skoczowie przy ul.Katowickiej 21


Ogłoszenie na stronie internetowej
www.centrumpsychiatrii.eu oraz na tablicy ogłoszeń.


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na usługi cateringowe dla filii Centrum Psychiatrii w Katowicach zlokalizowanej w Skoczowie – Odział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
w Skoczowie, przy ul. Katowickiej 21.
Ogłoszenie o zamówieniu w BZP - nr 413618-2014 z dnia 18.
12 .2014 r.
Oznaczenie sprawy : ZP/PN/Cat/Sk/14.


W wymaganym terminie wpłynęła 1 ważna oferta :

1.Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Zakład Rehabilitacji – Pensjonat „Malwa”
PPHU Kazimierz Grycz
ul. Jatny 11, 43-438 Brenna
Wartość przedmiotu zamówienia - 189 846,72 zł. brutto
Cena 1 osobodnia – 13,00 zł. brutto.

Oferta ww.Wykonawcy została uznana jako najkorzystniejsza.
Zawarcie umowy zaplanowano na dzień 19.01.2015 r.

Data zamieszczenia :2015-01-14
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA : Wykonanie trzech tablic informacyjnych w związku z realizacją zadania pod nazwą "Zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Centrum Psychiatrii w Katowicach zapewniający wzrost usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną".


Oznaczenie sprawy : 01/Infor/U/15

Informacja z wyboru oferty : w odpowiedzi na zaproszenie
wystosowane do trzech wykonawców, otrzymano 3 oferty na
wykonanie przedmiotowych tablic informacyjnych.
Zlecenie na wykonanie zamówienia otrzymała n/w firma,która
przedstawiła najkorzystniejszą ofertę :
TechnoColor z siedzibą ul.Jagiellońska 16, 40-035 Katowice.
Cena brutto : 1 339,95 zł.

Data zamieszczenia :2015-01-12
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ - dotyczy : Wykonania odcinka instalacji wodnej w piwnicy budynku głównego szpitala przy ul.Korczaka 27 w Katowicach.


Oznaczenie sprawy : 01/RB-IW/K/15


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej.
1.Dotyczy :
Wykonania odcinka instalacji wodnej w budynku głównym
Centrum Psychiatrii w Katowicach przy ul. Korczaka 27 :
2.Wskazana wizja lokalna obiektu, po wcześniejszym
telefonicznym uzgodnieniu,w celu oględzin i dokonania
pomiarów.
3.Osoba do kontaktu : Marek Warchoł, tel.32/603 84 51,
informacje w dni robocze w godzinach 09:00 do 13:00.
4.Termin wykonania zamówienia do 26.02.2015 roku.
5.Oferty można składać do godziny 12:00 dnia 21.01.2015
r.pisemnie,adres : Centrum Psychiatrii w Katowicach, 40-
340 Katowice, ul.Korczaka 22 ( budynek administracji,
pokój nr 12),e-mailem marek.cp27@wp.pl lub faksem 32/603
85 53.
6.Zlecenie na wykonanie usługi otrzyma wykonawca,który
przedstawi najkorzystniejszą cenę.

Data zamieszczenia :2015-01-02
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT na Dostawę odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego, oraz dzierżawa analizatora immunologicznego, analizatora jonów i czytnika testów paskowych w 2015 roku.

1.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dnia 15.12.2014r.
Nr ogłoszenia: 409754
2.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP z dnia
15.12.2014r.,Nr ogłoszenia: 409836
3.Oznaczenie sprawy: ZP/PN/OS-L/14

Więcej

Data zamieszczenia :2014-12-30
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -Dostawa leków, materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych w 2015 roku.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/LMOSD/14
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dnia 21.11.2014 r.
Nr ogłoszenia :382846
3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP z dnia 21.11.2014r.
Nr ogłoszenia :382906
4.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Numer ogłoszenia:
421860 - data zamieszczenia: 30.12.2014

Więcej

Data zamieszczenia :2014-12-29
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT : dotyczy - Przetargu Nieograniczonego Na Usługi Cateringowe Dla Filii Centrum Psychiatrii w Katowicach zlokalizowanej w Skoczowie – Odział Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Skoczowie, przy ul. Katowickiej 21.

Katowice, 29. 12. 2014 r.

Ogłoszenie na stronie internetowej www.centrumpsychiatrii.eu oraz na tablicy ogłoszeń.


Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na usługi cateringowe dla filii Centrum Psychiatrii w Katowicach zlokalizowanej w Skoczowie – Odział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
w Skoczowie, przy ul. Katowickiej 21.
Ogłoszenie o zamówieniu w BZP - nr 413618-2014 z dnia 18.
12 .2014 r
Oznaczenie sprawy : ZP/PN/Cat/Sk/14.

W dniu 29.12. 2014 r. zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu i zgodnie z treścią SIWZ, o godz. 10:00 dokonano komisyjnego otwarcia oferty przetargowej.
Zamawiający na realizację zamówienia przeznacza kwotę : 190 000,00 zł. brutto.
W wymaganym terminie wpłynęła 1 oferta :

1.Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Zakład Rehabilitacji – Pensjonat „Malwa”
PPHU Kazimierz Grycz
ul. Jatny 11, 43-438 Brenna
Wartość przedmiotu zamówienia - 189 846,72 zł. brutto
Cena 1 osobodnia – 13,00 zł. brutto.


Data zamieszczenia :2014-12-18
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Cateringowe Dla Filii Centrum Psychiatrii w Katowicach, Zlokalizowanej w Skoczowie.


1.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dnia 18.12.2014 r.
Nr ogłoszenia : 413618
2.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/Cat/Sk/14
3.SIWZ + załączniki

Więcej

Data zamieszczenia :2014-12-18
WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ-Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz dzierżawa analizatora immunologicznego, analizatora
jonów i czytnika testów paskowych w 2015 roku.

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dnia 15.12.2014r.
Nr ogłoszenia: 409754
Ogłoszenie o zmianie zamówienia w BZP z dnia 15.12.2014r.
Nr ogłoszenia: 409836
Oznaczenie sprawy: ZP/PN/OS-L/14

Odpowiedzi dotyczące pakietu nr 6:
Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty na analizator jonów, w którym odczynniki kalibracyjne i pojemnik na ścieki nie są w zamkniętym pakiecie.

Zamawiający wyraża zgodę na samodzielne uzupełnienie tabeli z szacunkowymi ilościami odczynników.

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie paka odczynnikowego ważnego krócej niż 60 dni wraz z podaniem ilości wymaganych paków dla ilości oznaczeń 4500 na rok.

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie fabrycznie nowego analizatora z produkcji 2014 r.

Data zamieszczenia :2014-12-15
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa Odczynników Chemicznych i Drobnego Sprzętu Laboratoryjnego, oraz Dzierżawa Analizatora Immunologicznego, Analizatora Jonów i Czytnika Testów Paskowych.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/OS-L/14
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dnia : 15.12.2014 r.
Nr ogłoszenia :409754
3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP z dnia :
15.12.2014 r., Nr ogłoszenia : 409836

4.SIWZ wraz z załącznikami.

Więcej

Data zamieszczenia :2014-12-11
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT - NA Dostawę Leków, Materiałów Opatrunkowych i Środków Dezynfekcyjnych w 2015 roku.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/LMOSD/14
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dnia 21.11.2014 r.
Nr ogłoszenia :382846
3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP z dnia 21.11.2014r.
Nr ogłoszenia :382906

Więcej

Data zamieszczenia :2014-12-01
INFORMACJA z OTWARCIA OFERT - Dostawa Leków, Materiałów Opatrunkowych i Środków Dezynfekcyjnych w 2015 roku.1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/LMOSD/14
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dnia 21.11.2014 r.
Nr ogłoszenia :382846
3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP z dnia 21.11.2014r.
Nr ogłoszenia :382906

Więcej

Data zamieszczenia :2014-11-21
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa Leków,Materiałów Opatrunkowych i Środków Dezynfekcyjnych w 2015 Roku.1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/LMOSD/14
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dnia 21.11.2014 r.
Nr ogłoszenia :382846
3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP z dnia 21.11.2014r.
Nr ogłoszenia :382906

Więcej

Data zamieszczenia :2014-11-05
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA - Dostawę Środków Czystości w 2015 roku.


Oznaczenie sprawy : 01/PP/SC/2014
INFORMACJA : Informuje się,że zamówienia w trybie art.4,pkt.8 ustawy PZP, po przeprowadzeniu postępowania udzielono firmie : "LONA" Ilona Nowak, ul.Narutowicza 15, 41-503 Chorzów.
Cena w zł. brutto : 144 269,16
Pozostałe informacje publikowano w toku postępowania.

Data zamieszczenia :2014-11-04
ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH w filii w SKOCZOWIE w 2015 roku.


Oznaczenie sprawy : 01/WN-SK/14

Więcej

Data zamieszczenia :2014-11-04
ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI PRALNICZE - w filii w Skoczowie w 2015 roku.


Katowice, dnia 04.11.2014 r.

Nr sprawy : 03/UP – Sk/14
ZAPYTANIEOFERTOWE

Dotyczy : usług pralniczych dla filii Centrum Psychiatrii w Katowicach,położonej przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie. Zgodnie z art.4, pkt.8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych ( tekst jednolity - Dz.U. z 2013,
poz.907 z późn.zm. ).

Zwracam się z uprzejmą prośbą o podanie ceny ofertowej za usługi
pralnicze w odniesieniu do 1 sztuki niżej wymienionych przedmiotów, w wartości netto w zł. w 2015 roku :
a) poszwa ………………..........
b) poszewka ……………………
c) prześcieradło ………………..
d) ścierka ……………………….
e) obrus duży …………………..
f) obrus mały ……………………
g) koc z dezynfekcją …………..
h) ręcznik mały …………………
i) serwetka ……………………...
j) firana ………………………….
k) zasłona ………………………
l) narzuta ……………………….
m) fartuch ………………………
n) bluza …………………………
Uwaga : wymagana odpowiednia opinia stacji sanitarno-epidemiologicznej
dot. pralni i środków transportu, na świadczenie usług dla
podmiotów lecznictwa.
Umowa na okres : 01.01.2015 do 31.12.2015 r.
Ofertę należy złożyć faxem- nr 32/ 603 85 53, lub mailem : marek.cp27@wp.pl , lub pismem do dnia 20.11.2014 r. do godziny 14:00.

Dyrektor
mgr Tomasz Broda

P.S. Do zapytania dołączono projekt umowy.


Więcej

Data zamieszczenia :2014-11-04
ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczy wywozu odpadów komunalnych z obiektów w Katowicach w 2015 roku.


Nr sprawy : 02/WN-Kat/14
OPIS :
Katowice, dnia 04.11.2014 r.


Nr sprawy : 02/WN – Kat/14

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy : odbioru ( wywozu ) odpadów komunalnych stałych, nie segregowanych i segregowanych – z Centrum Psychiatrii w
Katowicach, z posesji położonych przy ul.Korczaka 27 i Korczak 2 w Katowicach.
Zgodnie z art.4, pkt.8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych ( tekst jednolity - Dz.U. z 2013 r., poz.907 z późn. zm. ).

Zwracam się z uprzejmą prośbą o podanie ceny ofertowej za wywóz niżej wymienionych odpadów :

1. Odpady nie segregowane ( mieszane ) – kod odpadu 20 03 01 :
* ul.Korczaka 27, Katowice

- 2 pojemniki 1100 litrów, wywóz raz w tygodniu,

Cena netto za wywóz 1 pojemnika 1100 L : ……………………. zł.
VAT : ………………………. zł.
Cena brutto : …………………… zł.
* ul.Korczaka 2, Katowice
- 1 pojemnik 1100 litrów, wywóz raz w tygodniu.
Cena netto za wywóz 1 pojemnika 1100 L : ……………zł., VAT : ……zł. brutto : ………………..zł.
2. Odpady segregowane : opakowania z papieru i tektury - kod 15 01 01,opakowania z tworzyw sztucznych – kod 15 01 02, opakowania ze szkła
- kod 15 01 07.
* ul.Korczaka 27, Katowice
- 4 pojemniki 2500 L ( 1 makulatura, 1 szkło, 2 plastik ), wywóz co 2 tygodnie lub na telefoniczne zgłoszenie zamawiającego.
Cena netto za wywóz 1 pojemnika 2500 L : ……………..zł., VAT :
……………zł., brutto : ………………………..zł.

Umowa na okres : 01.01.2015 do 31.12.2015 r.
Ofertę należy złożyć faxem : 32/603 85 53, lub mailem : marek.cp27@wp.pl ( lub pismem z dopiskiem „odpady” ) – do dnia 20.11.2014 r. do godziny 14:00

P.S. Do zapytania ofertowego dołączono projekt umowy

Więcej

Data zamieszczenia :2014-10-30
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Na Usługi Pralnicze dla Centrum Psychiatrii w Katowicach w 2015 i 2016 roku.


Oznaczenie sprawy : 01/PW-K/2014

INFORMACJA : Informuje się,że zamówienia w trybie art.4,pkt.8 ustawy PZP, po przeprowadzeniu postępowania udzielono firmie TOM-MARG ZPCH Sp. z o.o.,30-732 Kraków ul.Płk St.Dąbka 16
Cena za 1 kg prania brutto : 3,15 zł.

Data zamieszczenia :2014-10-08
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dotyczy robót budowlanych, zadanie pod nazwą : Termomodernizacja budynku głównego Centrum Psychiatrii zlokalizowanego przy ul. Korczaka 27 w Katowicach.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych zgodnie z poniższym wykazem :
1.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dnia 21.08.2014 r.
Nr ogłoszenia : 278304
2.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP z dnia 25.08.2014r.
Nr ogłoszenia : 280826
3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP z dnia 25.08.2014r.
Nr ogłoszenia : 281234
oraz na stronie internetowej : www.centrumpsychiatrii.eu
i w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń, w
budynku administracji przy ul. Korczaka 22 w Katowicach.
4.Znak sprawy : 05/RB/WFOŚ-KAT/2014
5.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP z dnia
08.10.2014 r.
Nr ogłoszenia : 333514

Więcej

Data zamieszczenia :2014-09-26
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Dotyczy zadania :
"Termomodernizacja budynku głównego Centrum Psychiatrii zlokalizowanego przy ul. Korczaka 27 w Katowicach ”.


Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych zgodnie z poniższym wykazem :
1.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dnia 21.08.2014 r.
Nr ogłoszenia : 278304
2.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP z dnia 25.08.2014r.
Nr ogłoszenia : 280826
3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP z dnia 25.08.2014r.
Nr ogłoszenia : 281234
oraz na stronie internetowej : www.centrumpsychiatrii.eu i w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń, w budynku administracji przy ul. Korczaka 22 w Katowicach.
Znak sprawy : 05/RB/WFOŚ-KAT/2014

Więcej

Data zamieszczenia :2014-08-25
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - dotyczy zadania pod nazwą : Termomodernizacja Budynku Głównego Centrum Psychiatrii zlokalizowanego przy ul. Korczaka 27 w Katowicach.


1.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dnia 21.08.2014 r.
Nr ogłoszenia : 278304
2.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP z dnia 25.08.2014r.
Nr ogłoszenia : 280826
3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP z dnia 25.08.2014r.
Nr ogłoszenia : 281234
3.Znak sprawy : 05/RB/WFOŚ-KAT/2014

Więcej

Data zamieszczenia :2014-01-14
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY : Usługa Serwisowa - Na Obługę Kotłowni i Kompaktowych Węzłów Cieplnych znajdujących się w budynkach administrowanych przez Centrum Psychiatrii w Katowicach.Nr sprawy : 02/U-serv.CO/14

Więcej

Data zamieszczenia :2014-01-02
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - dotyczy : obsługi serwisowej Sprzętu Telefonicznego.


Oznaczenie sprawy : 01/U-TEL/14

Więcej

Data zamieszczenia :2013-12-31
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawa Leków,Materiałów Opatrunkowych i Środków Dezynfekcyjnych w 2014 roku


Oznaczenie sprawy : ZP/PN/LMOSD/13
BZP z dnia 30.12.2013 r. Nr ogłoszenia : 539142

Więcej

Data zamieszczenia :2013-12-31
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - przetarg 2 uzupełniający : Dostawa Leków,Materiałów Opatrunkowych i Środków Dezynfekcyjnych w 2014 roku.


Oznaczenie sprawy : ZP/PN/LMOSD/13/02
BZP z dnia 31.12.2013 r. Nr ogłoszenia : 540616

Więcej

Data zamieszczenia :2013-12-18
POWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ LEKÓW, MAT. OPATRUNKOWYCH I ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH W 2014 R.- PRZETARG 2-UZUPEŁNIAJĄCY

Oznaczenie sprawy:ZP/PN/LMOD/13/2

Więcej

Data zamieszczenia :2013-12-16
POWIADOMIENIE - WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT - Na Dostawę Leków,Materiałów Oparunkowych i Środków Dezynfekcyjnych w 2014 roku.


Oznaczenie sprawy : ZP/PN/LMOSD/13

Więcej

Data zamieszczenia :2013-12-06
INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA Z OTWARCIA OFERT NA DOSTAWĘ LEKÓW, MAT. OPATRUNKOWYCH I ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH W 2014 R.
(DOTYCZY P.P.H.U. "SPECJAŁ)

Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LMOD/13

Więcej

Data zamieszczenia :2013-12-06
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa Leków,Materiałów Opatrunkowych i Środków Dezynfekcyjnych : Przetarg 2 - Uzupełniający.


Znak sprawy : ZP/PN/LMOSD/13/02

Ogłoszenie zawiera :
1.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP,Nr ogłoszenia :505004
z dnia 06.12.2013 r.
2.Odłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP,Nr ogłoszenia :
505100 z dnia 06.12.2013 r.
3.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, wraz z
Załącznikami od Nr 1 do Nr 6.

Więcej

Data zamieszczenia :2013-12-05
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT NA DOSTAWĘ LEKÓW, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH I ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH W 2014 R.

Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LMOD/13

Więcej

Data zamieszczenia :2013-11-26
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa Leków,Materiałów Opatrunkowych i Środków Dezynfekcyjnych w 2014 roku.


Ogłoszenie zawiera :
1.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP - nr 484170 z dnia
26.11.2013 r.
2.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP - nr 484272
z dnia 26.11.2013 r.
3.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, wraz z
załącznikami.

Więcej

Data zamieszczenia :2013-04-29
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Na Wynajem Powierzchni Użytkowej ( Kawiarnia Szpitalna ).


Nr sprawy : PN/KC/01-Kaw/BG/13

Więcej

Data zamieszczenia :2013-04-25
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - na wynajem powierzchni użytkowej z przeznaczniem na prowadzenie kawiarni szpitalnej
w budynku głównym przy ul.Korczaka 27 w Katowicach.


Numer sprawy : PN/KC/01-Kaw/BG/13

Więcej

Data zamieszczenia :2013-04-17
OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM (ofertowym) NA WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ - Kawiarnia Szpitalna


Znak sprawy : PN/KC/01 - Kaw/BG/13

Więcej

Wykonanie: PiComp