Dyrektor: mgr/MBA Tomasz Broda

REGON: 276206986
NIP: 954-22-58-024
KRS: 0000041351
Kod świadczeniodawcy: 121/100561

ING Bank Śląski S.A.
Numer konta:
PL 67 1050 1214 1000 0023 5687 0564