Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Skoczowie

Kierownik: mgr Cieszysława Marcol
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretariat e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel.: 32 438 61 75 wew. 376

Poradnia obejmuje opieką psychoterapeutyczną osoby uzależnione od alkoholu i współuzależnione, głównie z powiatu cieszyńskiego. Powstała w 2006 roku i zatrudnia obecnie 15 specjalistów z zakresu psychiatrii, interny, psychologii, pedagogiki, terapii uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pielęgniarstwa. Razem z Oddziałem Terapii Uzależnienia od Alkoholu tworzą całość organizacyjną katowickiego Centrum Psychiatrii.

Program terapeutyczny ośrodka obejmuje: etap przygotowawczo – diagnostyczny, etap intensywnej terapii uzależnienia, etap pogłębiony terapii uzależnienia, etap po leczeniu, tzw. program „after - care” oraz dodatkowe programy. Na program terapii osób współuzależnionych składają się etapy: wstępny, podstawowy, pogłębiony oraz dodatkowe programy terapii. Standardowo pacjenci korzystają z konsultacji psychologicznych, psychiatrycznych, oraz nawiązują kontakt z grupą samopomocową. Udział w grupie terapeutycznej ma na celu pomoc w rozpoznaniu własnego uzależnienia, uczeniu sposobów radzenia sobie z głodem alkoholowym, uświadamianiu sobie obszarów destrukcji spowodowanej piciem alkoholu, pracy nad rozbrajaniem psychologicznych mechanizmów uzależnienia, trenowaniu umiejętności odmawiania picia, zapobieganiu nawrotom picia. Indywidualny program terapii pomaga rozpoznawać nałogowe schematy myślenia i postępowania oraz rozpoznawać i usuwać zaburzenia emocjonalne zagrażające trwałej abstynencji. Opieka „after – care”, skoncentrowana na problemy intra i interpersonalne pacjenta, polega na trenowaniu umiejętności służących dalszemu zdrowieniu i rehabilitacji społecznej i rodzinnej. Program dla ofiar przemocy w rodzinie oraz program dla Dorosłych Dzieci Alkoholików stanowią elementy dodatkowych programów terapii, jak też organizowane przez poradnię maratony terapeutyczne i treningi umiejętności (nawroty, złość, duchowość, poczucie własnej wartości, „rzuć palenie”, radzenie sobie ze stresem, sytuacje kryzysowe w życiu – początek drogi do sukcesu, otwartość i komunikacja, oswajanie czasu, żal po stracie, bezsilność, destrukcyjne schematy życiowe - jak uwolnić się od ich wpływu).

Ośrodek współpracuje z wojewódzkimi ośrodkami terapii uzależnienia i współuzależnienia, gminnymi komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych, placówkami podstawowej opieki zdrowotnej, przedstawicielami sądów i opieki społecznej oraz działającą na jego terenie Grupą AA.

Poradnia posiada cztery sale terapeutyczne, w tym jedną dostosowaną dla osób niepełnosprawnych, gabinet lekarski, gabinet terapeutyczny, poczekalnię, węzły sanitarne (toalety dla niepełnosprawnych). Do dyspozycji pacjentów oddano także pomieszczenie socjalne – kawiarenkę.

W ubiegłym roku z jej pomocy skorzystało ponad 900 osób.