1.Plan Postępowań o udzielenie zamówień na 2023 r. - Aktualizacja (w-3).

2.Publikacja w BZP z dnia 19.05.2023 r. nr 2023/BZP 00041059/03/P