1.Oznaczenie sprawy: 01/RB/GEOD-MP/2024.

2.Informacja o złożonych ofertach.

W toku postępowania zostały złożone 3 oferty od nw. firm:

I) M-GEO  Mateusz Wójcik Usługi Geodezyjne, ul.Graniczna 12, 41-300 Dąbrowa Górnicza. Cena brutto: 9 840,00 zł.

II) Firma Usługowa PIOGEO 3D Piotr Kozłowski, ul.Zaręby 43/18, 43-100 Tychy. Cena brutto: 8 856,00 zł.

III) Usługi Geodezyjne GEO-DRON Łukasz Gruszkoś, ul.Reymonta 14/84, 41-300 Dąbrowa Górnicza. Cena brutto: 7 380,00 zł.

1.Numer (oznaczenie) sprawy: 01/TS/06/2024

2.Treść ogłoszenia w załączniku.

1.Oznaczenie sprawy: 01/RB-PFU/2024.

2.Treść Informacji : Uprzejmie powiadamia się, że umowa na wykonanie dokumentacji Programu Funkcjonalno - Użytkowego w przedmiotowej sprawie została zawarta z : Pracownia Pojektowa ATELIER Kato Katarzyna Grychowska, z siedzibą w Katowicach, ul. Zielonogórska 15/3,  40-710 Katowice, na kwotę : 138 375,00 złotych brutto.

1.Oznaczenie sprawy: 01/RB-PFU/2024

2.Treść informacji zawarta jest w załączniku do niniejszej publikacji.

1.Oznacaczenie sprawy: 01/RB-PFU/2024

2.Informacja z otwarcia ofert zawarta jest w załączniku do niniejszej publikacji.