1.W załączeniu - AKTUALIZACJA Planu postępowań  o udzielenie zamówień na 2023 rok.

Publikacja Ogłoszenia w BZP nr 2023/BZP 00041059/02/P  z dnia 2023-03-27

1. Oznaczenie sprawy: 01/ŚC/2023

2. Informacja- powiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert w załączeniu.

1. Oznaczenie sprawy: 01/ŚC/2023

2. INFORMACJA z otwarcia ofert  w załączeniu.

 

1. Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę środków czystości - 2023/2024 r.

2. Oznaczenie sprawy: 01/D-ŚC/2023