1.Oznaczenie sprawy: 01/RB-PFU/2024.

2.Treść Informacji : Uprzejmie powiadamia się, że umowa na wykonanie dokumentacji Programu Funkcjonalno - Użytkowego w przedmiotowej sprawie została zawarta z : Pracownia Pojektowa ATELIER Kato Katarzyna Grychowska, z siedzibą w Katowicach, ul. Zielonogórska 15/3,  40-710 Katowice, na kwotę : 138 375,00 złotych brutto.