1.Oznaczenie sprawy: 01/RB/GEOD-MP/2024.

2.Informacja o złożonych ofertach.

W toku postępowania zostały złożone 3 oferty od nw. firm:

I) M-GEO  Mateusz Wójcik Usługi Geodezyjne, ul.Graniczna 12, 41-300 Dąbrowa Górnicza. Cena brutto: 9 840,00 zł.

II) Firma Usługowa PIOGEO 3D Piotr Kozłowski, ul.Zaręby 43/18, 43-100 Tychy. Cena brutto: 8 856,00 zł.

III) Usługi Geodezyjne GEO-DRON Łukasz Gruszkoś, ul.Reymonta 14/84, 41-300 Dąbrowa Górnicza. Cena brutto: 7 380,00 zł.