1.Oznaczenie sprawy: 01/EEG/12/ROPS/2023

2.Wynik postępowania: w postępowaniu wpłynęły 2 oferty od firm:

a) Elecpol Sp. z o.o., ul. Łużycka 34a,  61-614 Poznań - cena brutto: 76 680,00 zł.

b) Walichnowski Marcin PROVIM, ul. Impresji 4,  05-509 Józefosław - cena brutto: 48 500,00 zł.

3.Zlecenie na wykonanie dostawy powierzono firmie PROVIM.