1.Oznaczenie sprawy: 01/OS-K/2023

2.Treść informacji : w odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert w przedmiotowej sprawie, w wyznaczonym terminie wpłynęło dwie oferty od nw. Wykonawców:

a) Tomasz Bajer - Al. Mireckiego, 41-205 Sosnowiec - cena brutto za 1 miesiąc: 13 530,00 zł., okres realizacji 12 miesięcy.

b) F.H.U."PI" Jarosław Laskowski - ul. Witosa 28b/2,  40-832 Katowice - cena brutto za 1 miesiąc: 11 685,00 zł., okres realizacji 12 miesięcy..

3.Umowa na realizację zamówienia została zawarta w dniu 02.01.2024 z Wykonawcą wymienionym w pkt.2 lit. b - na okres 12 miesięcy. Ogólna wartość zamówienia za 12 miesiący : 140 220,00 zł. brutto, tj.114 000,00 zł. netto.