1.Oznaczenie (znak) sprawy: 01/UB/2024

2.Informacja o zawarciu umowy - Zgodnie z Informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty opublikowaną w dniu 27.02.2024 r. umowę na świadczenie przedmiotowych usług zawarto z:

ING Bank Śląski S.A. Oddział w Katowicach, ul. Chorzowska 50, 40-101 Katowice. Wartość udzielonego zamówienia wynosi: 116 180 złotych.