1.Oznaczenie sprawy: 01/WOSz-Kat/2023

2.W postępowaniu wpłynęła 1 oferta od firmy: Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., 40-241 Katowice, ul.Hutnicza 8. Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

3.Cena ofertowa za odpady 1kg netto :

kod 18 01 01 - 7,59 zł.; kod 18 01 02 - 7,59 zł.; kod 18 01 04 - 7,59 zł.; Kod 18 01 07 - 18,00 zł.; Kod 18 01 09 - 12,50 zł.;kod 18 01 82 - 12,50 zł.

1.Oznaczenie sprawy: 01/WN-Kat/2023

2. W postępowniu wpłynęły 2 oferty od firm - 1) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., 40-833 Katowice, ul. Obroki 140 - Cena za odbiór i wywóz 1 pojemnika  1100 L odpadów zmieszanych: brutto 120,96 zł.; za odbiór i wywóz 1 pojemnika 2500 L odpadów segregowanych: brutto 104,76 zł.; 2) REMONDIS Górny Śląsk Sp. z o.o.,41-706 Ruda Śląska, ul.Piotra Skargi 87 -  Cena za odbiór i wywóz 1 pojemnika 1100 L odpadów zmieszanych: brutto 177,61 zł.; za odbiór i wywóz 1 pojemnika 2500 L odpadów segregowanych: brutto 129,17 zł.

3.Zamówienie na odbiór i wywóz odpadów komunalnych udzielone zostanie firmie: MPGK w Katowicach, zgodnie z pkt.1).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Attachments:
Download this file (otwarcie.ofert.10.2023..doc)otwarcie.ofert.10.2023..doc[ ]24 kB