1.Plan Postępowań o udzielenie zamówień na 2023 r. - Aktualizacja (w-3).

2.Publikacja w BZP z dnia 19.05.2023 r. nr 2023/BZP 00041059/03/P

1.W załączeniu - AKTUALIZACJA Planu postępowań  o udzielenie zamówień na 2023 rok.

Publikacja Ogłoszenia w BZP nr 2023/BZP 00041059/02/P  z dnia 2023-03-27

1. Oznaczenie sprawy: 01/ŚC/2023

2. Informacja- powiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert w załączeniu.