1. Oznaczenie sprawy: 01/ŚC/2023

2. INFORMACJA z otwarcia ofert  w załączeniu.

 

1. Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę środków czystości - 2023/2024 r.

2. Oznaczenie sprawy: 01/D-ŚC/2023

 

1.Oznaczenie sprawy: 01/UB/2023

2.Treść informacji : umowę w przedmiotowej sprawie zawarto z: ING Bank Śląski S.A. Oddział w Katowicach z siedzibą 40-101 Katowice, ul. Chorzowska 50, na okres od dnia 01.03.2023 r. docelowo 12 miesięcy - na kwotę 125 663,21 złotych.

1.Oznaczenie sprawy : 01/U-RP/2023

2.Treść informacji : Umowa na świadczenie usług obsługi prawnej  dla Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy, została zawarta w dniu 28.02.2023 r. na okres 24 mesięcy z: Radca Prawny Marek Charchuła, z siedzibą 41-404 Mysłowice, ul. Kotarbińskiego 24 - na kwotę 87 084,00 zł. brutto.