1.Oznaczenie sprawy: 01/UB/2023

2.Treść powiadomienia : W  postępowaniu wpłynęła jedna ważna oferta od ING Bank Śląski S.A. Oddział w Katowicach, ul. Chorzowska 50, 40-101 Katowice, która została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.

1.Oznaczenie sprawy: 01/UB/2023

2.Treść Informacji w załączeniu.

1.Przetarg Publiczny - Oznaczenie sprawy: 01/U-RP/2023

2.Informacja - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty : w załączeniu.

1.Oznaczenie sprawy: 01/U-RP/2023

2.INFORMACJA z otwarcia ofert - w załączeniu.

Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr Krzysztofa Czumy informuje, iż termin składania ofert konkursu na realizację usług z zakresu porad psychologicznych i prowadzenia psychoterapii w Poradni Zdrowia Psychicznego w Katowicach nr sprawy: 06/KO/2023 zostaje przesunięty na 24.02.2023 r. do godz. 9:00.

 

 

Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr Krzysztofa Czumy informuje, iż termin składania ofert konkursu na stanowisko lekarza psychiatry w Poradni Zdrowia Psychicznego w Katowicach nr.sprawy:  05/KO/2023 zostaje przesunięty na 24.02.2023 r. do godz. 9:00.

Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr Krzysztofa Czumy informuje, iż termin składania ofert konkursu na stanowisko lekarza psychiatry w Skoczowie nr. 04/KO/SKO/2023 zostaje przesunięty na 24.02.2023 r. do godz. 9:00.