1.Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług bankowych - 2023/2024 rok.

2.Oznaczenie sprawy : 01/UB/2023.

1.Nazwa przedmiotu zamówienia : obsługa prawna Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy.

2.Numer sprawy (oznaczenie) : 01/U-RP/2023