1. Oznaczenie sprawy: 01/S-Tel/2023/24

2. Treść informacji :  zamówienia udzielono firmie - Zakład Usług Teletechnicznych Tomasz Żegleń, ul. 1-go Maja 110/3, 40-237 Katowice. Cena brutto za 1 miesiąc: 1 107,00 zł., za 12 miesięcy: 26 568,00 zł.

1. Oznaczenie sprawy : 01/S -Tel/2023/24

2. Informacja z otwarcia ofert : W postępowaniu w określonym terminie wpłynęły 3 oferty od niżej wymienionych Wykonawców :

1) Zakład Usług Teletechnicznych Tomasz Żegleń, ul. 1-go Maja 110/3, 40-237 Katowice. Cena brutto za 24 miesiące - 26 568,00 zł.

2) OFS WSCHÓD Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 3, 41-400 Mysłowice. Cena brutto za 24 miesiące - 35 424,00 zł.

3) Firma Handlowo - Usługowa Androx Robert Halupczok, ul.Radzionkowska 90, 42-405 Tarnowskie Góry. Cena brutto za 24 miesiące - 44 280,00

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.01.2023 r. nr 2023/BZP 00041059/01/P