Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr Krzysztofa Czumy informuje iż termin składania ofert konkursu na stanowisko lekarza psychiatry w Skoczowie nr. 01/KO/SKO/2022 zostaje przesunięty na 11.01.2022 r. do godz. 9:00.

1.Oznaczenie sprawy : 01/D-RM/2022

2.Informacja - Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty i udzielił zamówienia firmie : Firma Handlowo Usługowa "PI" Jarosław Laskowski z siedzibą ul. Wita Stwosza 28b/2, 40-832 Katowice. Cena brutto : 5 130,33 złote.

1.Oznaczenie sprawy: 01/D-FK/2022

2.Informacja - Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę firmy NO NAME OFFICE Sp. z o.o., ul. Batalionu Skała AK 6/7,  31-273 Kraków. Cena za całość mówienia ( 32 fotele, 112 krzeseł) : 104 835,36 zł. brutto. Z ww. została zawarta umowa.

1.Oznaczenie sprawy: 01/D-Łszp/2022.

2.Informacja - Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą, ofertę złożoną przez firmę FORMED Sp. z o.o., Sp. k., ul. Leśnianka 97, 34-300 Żywiec. Cena brutto za 10 kpl. - 42 500,16 zł.

  Z ww. firmą została zawarta umowa na realizację zamówienia.