Attachments:
Download this file (otwarcie.ofert09.2023..doc)otwarcie.ofert09.2023..doc[ ]25 kB

1.Plan postępowań o udzielenie zamówień  na 2023 rok - Aktualizacja (wersja 6).

2.Publikacja w BZP z dnia 29.09.2023 r. nr 2023/BZP 00041059/06/P

Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy informuje iż ulega termin składania i otwarcia ofert dotyczący Konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych, w zakresie psychoterapii uzależnień na rzecz pacjentów Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy – filia Skoczów, w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia      przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.

Nowy termin składania ofert do 06.10.2023 r. do godziny 9:00

Nowy termin otwarcia ofert  06.10.2023 r. godzina 10:00

 

Attachments:
Download this file (otwarcieofert09.23.doc)otwarcieofert09.23.doc[ ]25 kB