1.Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2023 rok - Aktualizacja (wersja 5).

2.Publikacja w BZP z dnia 04.09.2023 r., nr 2023/BZP 00041059/05/P