Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia : "Usługi w zakresie opieki informatycznej nad całością sprzętu komputerowego, oprogramowania i sieci komputerowej oraz świadczenie usługi serwisowej w przedmiotowym zakresie".

Oznaczenie sprawy: 01/U-Inf/2022

TREŚĆ Ogłoszenia : Zamówienie na przedmiotowe usługi udzielone zostało : Firma Handlowo - Usługowa "PI" Jarosław Laskowski, z siedzibą ul. Witosa 28b/2, 40-832 Katowice.

Umowa została zawarta na 18 miesięcy, w okresie od dnia 01.07.2022 r. do dnia 31.12.2023 r. Wynagrodzenie za 1 miesiąc: 7 000,00 zł. netto, tj. 8 610,00 zł. brutto.

Oznaczenie sprawy: 01/TS/06/2022

Usługi w zakresie Transportu Sanitarnego - INFORMACJA o wyborze Najkorzystniejszej Oferty.

1.Udzielanie świadczeń w zakresie Transportu Sanitarnego - INFORMACJA z Otwarcia Ofert.

2.Numer sprawy : 01/TS/06/2022.

Numer sprawy: 01/TS/06/2022

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ) wraz z załącznikami.

Na życzenie Oferenta/Oferentów ( Wykonawcy/Wykonawców ) - może zostać wysłany formularz wzoru oferty w wersji edytowalnej.

Kontakt pomiędzy stronami w trakcie postępowania zgodnie z pkt. III. SWKO.

Attachments:
Download this file (TRANSPORT Sanitarny 2022.06 pdf.pdf)TRANSPORT Sanitarny 2022.06 pdf.pdf[ ]10171 kB
Oznaczenie sprawy: 01/US-K2-K22/2022 Treść informacji: Przedmiotowe zamówienie udzielone zostało firmie: MARGOTA Małgorzata Zborowska - ul.Borki 33A/1, 40-348 Katowice. Okres zamówienia: 18 miesiecy ( od dnia 01.06.2022 r. do dnia 30.11.2023 r.).Koszt: 6 950,00 zł. brutto za 1 miesiąc.