Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 tysięcy złotych netto.

Attachments:
Download this file (INFO OTW. Of.Maski 2021 pdf.pdf)INFO OTW. Of.Maski 2021 pdf.pdf[ ]234 kB

Dotyczy postępowania na udzielanie świadczeń w zakresie transportu sanitarnego - Nr sprawy : 01/TS/05/2021

Attachments:
Download this file (TRANSP SANIT. Otw Of. 2021 pdf.pdf)TRANSP SANIT. Otw Of. 2021 pdf.pdf[ ]386 kB