Attachments:
Download this file (otwarcie.KO.01.24.doc)otwarcie.KO.01.24.doc[ ]24 kB

1.Ogłoszenie w BZP z dnia 16.01.2024 r. Nr 2024/BZP 00040143/01/P

1.Oznaczenie sprawy: 01/OS-K/2023

2.Treść informacji : w odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert w przedmiotowej sprawie, w wyznaczonym terminie wpłynęło dwie oferty od nw. Wykonawców:

a) Tomasz Bajer - Al. Mireckiego, 41-205 Sosnowiec - cena brutto za 1 miesiąc: 13 530,00 zł., okres realizacji 12 miesięcy.

b) F.H.U."PI" Jarosław Laskowski - ul. Witosa 28b/2,  40-832 Katowice - cena brutto za 1 miesiąc: 11 685,00 zł., okres realizacji 12 miesięcy..

3.Umowa na realizację zamówienia została zawarta w dniu 02.01.2024 z Wykonawcą wymienionym w pkt.2 lit. b - na okres 12 miesięcy. Ogólna wartość zamówienia za 12 miesiący : 140 220,00 zł. brutto, tj.114 000,00 zł. netto.

1. Oznaczenie sprawy: 01/PU/12/ROPS/2023

2. Wynik postępowania: w postępowaniu wpłynęły 2 oferty od firm:

a) Masterclean@Service Marta Leja-Schierhorn, ul. Zbyszka Kopcia 24, 37-500 Jarosław. Cena brutto: 16 039,08 zł.

b) Timago International Group, ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko - Biała. Cena brutto: 5 356,80 zł.

(oferta odrzucona ze względu na niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia oraz rażąco niską cenę).

3. Zlecenie na wykonanie dostawy powierzono firmie: Masterclean@Service Marta Leja-Schierhorn.

Attachments:
Download this file (otwarcieofert12. .23.doc)otwarcieofert12. .23.doc[ ]24 kB