POSTĘPOWANIE - Dostawa odczynników chemicznych, testów covid-19 (sars-cov-2) i drobnego sprzętu laboratoryjnego, oraz dzierżawa koagulometru, analizatora immunologicznego, analizatora jonów, analizatora biochemicznego, analizatora hematologicznego i czytnika testów paskowych.

Oznaczenie sprawy: 01/TP-W2/D-LABOR/2021

Bezpośredni link do prowadzonego postępowania:

LINK