1.Oznaczenie (znak) sprawy: 01/UB/2024

2.Informacja (powiadomienie) - w dołączonym załączniku.