Oznaczenie sprawy: 01/EEG/12/ROPS/2023

AKtualizacja Planu - w załączeniu Ogłoszenie w BZP nr 2023/BZP 00041059/08/P z dnia 12.12.2023 r.

1.Oznaczenie sprawy: 01/WOSz-Kat/2023

2.W postępowaniu wpłynęła 1 oferta od firmy: Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., 40-241 Katowice, ul.Hutnicza 8. Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

3.Cena ofertowa za odpady 1kg netto :

kod 18 01 01 - 7,59 zł.; kod 18 01 02 - 7,59 zł.; kod 18 01 04 - 7,59 zł.; Kod 18 01 07 - 18,00 zł.; Kod 18 01 09 - 12,50 zł.;kod 18 01 82 - 12,50 zł.