1. Oznaczenie sprawy: 01/ŚC/2023

2. INFORMACJA z otwarcia ofert  w załączeniu.