1. Oznaczenie sprawy: 01/ŚC/2023

2. Informacja- powiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert w załączeniu.