Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy informuje iż ulega termin składania i otwarcia ofert dotyczący Konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych, w zakresie psychoterapii uzależnień na rzecz pacjentów Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy – filia Skoczów, w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia      przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.

Nowy termin składania ofert do 06.10.2023 r. do godziny 9:00

Nowy termin otwarcia ofert  06.10.2023 r. godzina 10:00