1.Plan postępowań o udzielenie zamówień  na 2023 rok - Aktualizacja (wersja 6).

2.Publikacja w BZP z dnia 29.09.2023 r. nr 2023/BZP 00041059/06/P