1) W dniu 01.06.2021 r. zawarto umowę w przedmiotowej sprawie z firmą DANRECH Specjalistyczny Transport Medyczny Daniel Porc, ul. Modrzejowska 2, 42-530 Dąbrowa Górnicza. Maksymalna łączna kwota zobowiązania wynosi 115 000,00 zł.netto, dotyczy: transportu pacjentów  z opieką sanitariusza lub ratownika medycznego oraz przewozu materiałów do badań.

2) W ww.dniu zawarto umowę w przedmiotowej sprawie z firmą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MAWO-MED Sp. z o.o., ul. Ks.Siwka, 40-306 Katowice. Maksymalna łączna kwota zobowiązania  wynosi 115 000,00 zł.netto, dotyczy transportu pacjentów bez opieki medycznej i transportu pacjentów karetką S.

Ww. Umowy zostały zawarte na okres 12 miesięcy, od dnia 01.07.2021 r. do dnia 30.06.2022 r.