Zgodnie z pkt. I SWKO pkt. 8 Udzielający  zamówienie odwołuje konkurs nr 06/KO/2022 w całości.