Ogłoszenie o Przetargu Publicznym - Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację pomieszczeń w budynku Oddziału Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie

1)Oznaczenie sprawy : 01/RB - Sk/ROPS/2021.

2) Załącznik nr 2 - Przedmiar (obmiar ) robót opublikowano na końcu Ogłoszenia. 

Attachments:
Download this file (PP RB ROPS Skoczów 2021.pdf.pdf)PP RB ROPS Skoczów 2021.pdf.pdf[ ]15813 kB