• Dyrektor Centrum Psychiatrii
  mgr Tomasz Broda
 • P. O. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
  dr n. med. Małgorzata Pudlo
 • Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno - Technicznych
  mgr inż. Adrian Garcorz
 • Główna Księgowa
  mgr Renata Pęciak
 • Naczelna Pielęgniarka
  mgr Urszula Fronc