POSTĘPOWANIE – Dostawa Drobnego Sprzętu Medycznego w 2022 roku.

Oznaczenie sprawy: 01/TP-W2/D-DSM/2021

Bezpośredni link do prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/533018