Dyrekcja Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy składa Dyrekcji Haldex oraz Selgros serdeczne podziękowania za udzielone wsparcie i pomoc rzeczową dla naszego szpitala. Przekazane środki do czyszczenia i płyn do dezynfekcji z pewnością zostaną spożytkowane przez naszych pacjentów.

Państwa empatia pomaga nam w kreowaniu lepszej przyszłości osób chorych oraz podnoszeniu standardu świadczonych przez nas usług medycznych.

Z wyrazami wdzięczności i oczekiwaniem dalszej współpracy

Dyrekcja