Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej pragniemy wyrazić słowa najwyższego szacunku i uznania oraz podziękować Państwu za wysokiej jakości pracę na rzecz drugiego człowieka. Święta zawodowe są zawsze okazją do podkreślenia jak ważną funkcję pełnią Pielęgniarki,  Pielęgniarze i Położne we współczesnym systemie opieki zdrowotnej. Państwa troska, zaangażowanie i umiejętność niesienia pomocy nie ma granic a kompetencje zawodowe i osobiste poświęcenie stanowią o jakości i bezpieczeństwie procesu terapeutycznego oraz przyczyniają się do kształtowania pozytywnej opinii o polskiej ochronie zdrowia.

Wszystkim Paniom i Panom życzymy zdrowia, satysfakcji z wykonywanej pracy, szacunku pacjentów oraz sukcesów zawodowych.

W niedzielę 7 kwietnia 2024 zagłosujemy w wyborach samorządowych, w których wybierzemy radnych do rad gmin, rad miast i gmin oraz rad miejskich.

Wybierać będziemy również radnych powiatowych. W przypadku miast na prawach powiatu (np. Kraków, Katowice czy Wrocław) wybieramy wyłącznie radnych do rady miejskiej (nie ma rady powiatu).

Przed nami wybór również radnych do sejmiku województwa, a także włodarzy miast i gmin - wójtów, burmistrzów i prezydentów.

Informujemy, że w Centrum Psychiatrii w Katowicach, przy ul. Korczaka 27 uruchomiony zostanie lokal Obwodowej Komisji Wyborczej nr 159, który czynny będzie w godzinach 7.00 – 21.00.

Na mocy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) wyborcy, którzy będą przebywać w dniu wyborów w szpitalach, domach pomocy społecznej i innych zakładach zostaną wpisani do spisów wyborców sporządzonych dla obwodów głosowania utworzonych w tych jednostkach i będą mogli głosować w tych obwodach. Pacjenci, którzy są unieruchomieni, będą mogli skorzystać z możliwości dostarczenia im urny wyborczej do łóżka. Wyborcy wpisani do spisu wyborców w szpitalu zostaną z urzędu skreśleni ze spisu w miejscu stałego zamieszkania. Osoby, które przybędą do szpitala w dniu wyborów, będą mogły głosować w obwodach utworzonych w tych jednostkach tylko na podstawie zaświadczeń o prawie do głosowania wydanym w urzędzie gminy swojego miejsca stałego zamieszkania.

Udając się do lokalu wyborczego należy mieć przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem. Najlepszym wyborem będzie dowód osobisty. Alternatywnie można również skorzystać z paszportu. Karta do głosowania zostanie wydana wyłącznie po okazaniu dokumentu tożsamości. Nowością jest możliwość skorzystania z dowodu osobistego w aplikacji mObywatel.

W związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale 2023 r., z dniem 1 marca 2024r. ustala się następujące opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii.

NAZWA

CENA

Jedna strona kopii dokumentacji medycznej*

0,52 zł

Jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej*

15,08 zł

Udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych*

3,01 zł

*Ustawa o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta oraz niektórych ustaw (Dz. U. z dnia 26 kwietnia 2017 r. poz. 836) wprowadza następujące definicje:

  • wyciąg, skrótowy dokument zawierający wybrane informacje lub dane z całości dokumentacji medycznej.
  • odpis, dokument wytworzony przez przepisanie tekstu z oryginału dokumentacji medycznej z wiernym zachowaniem zgodności co do treści z oryginałem.
  • kopia, dokument wytworzony przez odwzorowanie oryginału dokumentacji medycznej, w formie kserokopii albo odwzorowania cyfrowego (skanu)

Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:

  1. Pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 3;
  2. W związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1;
  3. W przypadku udostępniania dokumentacji Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych.

Powyższe ceny są cenami brutto, zawierają podatek VAT w wysokości 23%.

Serdecznie zapraszamy do radiowej galerii Na żywo, gdzie swoje prace zaprezentuje dr n. med. Maciej Żerdziński, polski pisarz science fiction, z zawodu lekarz psychiatra, wieloletni ordynator Oddziału Psychiatrycznego II Centrum Psychiatrii w Katowicach  im. dr. Krzysztofa Czumy. Maciej Żerdziński jest uznawany za człowieka renesansu, co oznacza spontaniczne godzenie pracy lekarza z uprawianiem różnych dziedzin sztuki na profesjonalnym poziomie.  

Wernisaż odbędzie się 19 stycznia 2024 r. o godzinie 19:00.

W zakresie medycznym dr Żerdziński jest specjalistą psychiatrą, ordynatorem II Oddziału Psychiatrii w katowickim Centrum Psychiatrii oraz zastępcą kierownika Katedry Psychiatrii i Seksuologii Akademii Śląskiej. Obok codziennej pracy klinicznej z Pacjentem, dr Żerdziński jest też autorem konferencji medycznych, publikacji naukowych, wystąpień, recenzji i warsztatów terapeutycznych. Współorganizował z dr. Krzystofem Czumą trzy wystawy prac plastycznych dedykowanych pomocy osobom chorym psychicznie. Jest uznawany za polski autorytet w dziedzinie diagnozy i terapii zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych. Pewnym podsumowaniem działań naukowo-dydaktycznych autora jest obszerna monografia "Natręctwa".  

Dr Maciej Żerdziński jest również uznanym pisarzem literatury SF (m.in. powieść Opuścić Los Raques oraz zbiory opowiadań Imperium Hiacyntów i Korporacja Wars'N'Guns). Publikował w Wydawnictwie Literackim, Prószyńskim i S-ce czy w SuperNowej. W swej twórczości dr Żerdziński pokazuje obraz człowieczeństwa w ujęciu metafizycznym oraz pochyla się nad osobami cierpiącymi psychicznie, którym powierza role nie stereotypowo sensacyjne, a hiperrealne i często pozytywne. Aż pięć opowiadań Autora znajduje się na liście 100 najlepszych polskich opowiadań SF. Wielokrotnie wznawiana powieść Opuścić Los Raques jest uznawana za klasyczne dzieło SF, a od niedawna trwają prace nad jej ekranizacją. Warto nadmienić, iż autor zainicjował pojęcie śląska postindustrialnego, wprowadził też anagram Lisesia (późniejsza Silesia), a akcja tej powieści rozgrywa się w rodzinnych Katowicach.  

Inną domeną twórczości artystycznej dr. Żerdzińskiego są prace plastyczne. Publikował je zarówno w formie posterów, okładek, jak i ilustracji do szeregu czasopism o charakterze fantastycznym, beletrystycznym i naukowym. Stworzył też kilkuletni cykl komiksów z bohaterem-nieudacznikiem o imieniu Feelgood, który był regularnie publikowany w weekendowych wydaniach Super Expressu, Dzienniku Śląskim i w Panoramie. Specjalizuje się w rysunku tuszem. Obecnie, rzadko zgadza się na propozycje kolejnych publikacji. Twórczość plastyczną artysta prezentuje na swoim profilu FB.

Ostatnią z muz jest, nomen omen, muzyka. Dr Żerdziński jest liderem projektu muzycznego Insynuos, który powstał w oparciu o muzyków z Red House Studio. W tej świątyni dźwięku nagrywali m.in. Urszula, Perfect, Patrycja Markowska, Ania Rusowicz i Artur Gadowski. W rezultacie powstał album Obserwacje oraz szereg muzycznych singli (mastering brzmienia wykonany przez legendarnych twórców amerykańskich). Utwory były promowane przez popularne radio komercyjne a także przez Radio Katowice. Choć dr Żerdziński jest twórcą wszystkich kompozycji oraz tekstów, to jednak, wobec wysokiego poziomu muzycznego, piosenki te nie mogłoby zaistnieć, gdyby nie zaproszeni do współpracy zawodowi muzycy. Tak więc realizatorem dźwięku i gitarzystą solowym jest w Insynuosie Piotr Mędrzak – muzyk Urszuli, a współproducentem właściciel studia – Marcin Godlewski. W procesie nagrywania brało udział wielu innych znakomitych instrumentalistów znanych z zespołów takich jak: Wilki czy Patrycja Markowska. Insynuos zagra swój pierwszy koncert w Radiu Katowice. W wydarzeniu wezmą udział wszyscy udział muzycy, którzy nagrali album Obserwacje: obok Piotra Mędrzaka, Stanisław Witta (legendarny śląski pianista bleusowy) oraz perkusyjny mistrz Grzegorz Kańtoch. Więcej na stronie //www.youtube.com/@Insynuos" target="_blank" rel="noopener noreferrer">YT/@Insynuos>.

Niedawno dr Żerdziński zgodził się na udzielenie obszernego wywiadu dr n. hum. Ewie Kozak, red. naczelnej literackiego czasopisma naukowego, w którym przedstawił swe relacje z różnymi obszarami sztuki w kontekście bycia lekarzem. W tym wywiadzie często pojawia centrum Katowic, z którym doktor jest silnie związany od samego dzieciństwa.

 

źródło: https://www.radio.katowice.pl/zobacz,67327,Zbliza-sie-niezwykla-wystawa-w-galerii-Na-zywo.html