Czym jest kryzys psychiczny? Wyjątkową wrażliwością, czy też może chorobą lub zaburzeniem? Czy można być jednocześnie mądrym i szalonym? Na te pytania postara się odpowiedź Fundacja Wielogłosu, organizator Festiwalu Różnorodności, który odbędzie się już 1 grudnia w katowickim kinie Światowid.

Fundacja Wielogłosu zaprasza wszystkich zainteresowanych tematyką zdrowia psychicznego i samorozwoju na polską premierę filmu CRAZYWISE oraz spotkanie z Wojciechem Eichelbergerem, cenionym psychologiem i terapeutą, w ramach Festiwalu Różnorodności.

Film dokumentalny CRAZYWISE przedstawia różne podejścia do kryzysu psychicznego i skuteczne metody jego leczenia. Zadaje pytanie o to, czy można jednocześnie być mądrym i szalonym, po czym udziela na nie odpowiedzi przez pokazanie historii ludzi z całego świata. Ludzi, którzy zmienili kryzys psychiczny w pozytywne, transformujące doświadczenie.

Dokument zrealizowany przez Phila Borgesa, światowej sławy fotografika i dokumentalistę, nie był dotychczas prezentowany w Polsce, więc w Katowicach odbędzie się jego polska premiera. Będzie to seans z audiodeskrypcją i napisami dla słabosłyszących. Seans rozpocznie się o godzinie 15:00 w katowickim Kinie Światowid, ul. 3 Maja 7.

Szczegółowe informacje nt. filmu dostępne pod linkiem:

https://crazywisefilm.com

Po filmie, o godzinie 16:30, zapraszamy na spotkanie z Wojciechem Eichelbergerem, w trakcie którego nasz gość specjalny postara się odpowiedź na pytania dotyczące istoty kryzysu psychicznego – jak wyjść z kryzysu psychicznego i czy każdy doświadcza go w życiu? Dlaczego jedni potrafią radzić sobie z nimi lepiej, a drudzy gorzej?

Wojciech Eichelberger, psycholog, psychoterapeuta, trener i doradca biznesu. W swoich projektach szkoleniowych i terapeutycznych odwołuje się do koncepcji terapii integralnej, która oprócz psychiki bierze pod uwagę ciało, energię i duchowość człowieka. Współtwórca nowotarskiego Oddziału Terapii i Rozwoju Osobowości OTIRO oraz współzałożyciel Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, pierwszej w Polsce placówki psychoterapii, treningu i szkolenia.

Autor książek i artykułów z dziedziny psychologii. Autor felietonów i esejów m.in. w „Zwierciadle”, „Twoim Stylu”, „Wysokich Obcasach”, „Gazecie Wyborczej”, „Charakterach”, „Polityce”.

Wydarzenia towarzyszące tego dnia Festiwalowi Różnorodności:

  • 12:00 – 13:30 Warsztaty w podejściu Otwartego Dialogu dla osób po kryzysach psychicznych (obowiązują zapisy) // Kino Światowid, Katowice, ul. 3 Maja 7
  • 14:00 – 15:00 Spotkanie autorskie z niepełnosprawnymi autorami książek // Kino Światowid, Katowice, ul. 3 Maja 7

Szczegółowe informacje nt. wydarzenia dostępne pod linkiem:

https://www.facebook.com/events/730149099161812

Festiwal Różnorodności ma na celu promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego 
i zawodowego. Projekt dofinansowano ze środków PFRON za pośrednictwem Samorządu Województwa Śląskiego.

Z wielką przyjemnością prezentujemy Harmonię, beboczkę stojącą na równoważni,

która pojawiła się przed naszym szpitalem ze szczególnie istotnym przesłaniem.

Tym razem śląski straszak będzie przypominać o konieczności zachowania

balansu – harmonii psychicznej i fizycznej.

 

Zbiórkę pieniędzy na beboka Centrum Psychiatrii w Katowicach im. Krzysztofa Czumy  zainicjowała córka patrona szpitala, prywatnie psycholożka i nauczycielka.

Harmonię można przedstawić jako „ wyjątkową dziołszkę - beboczkę, która bardzo chciałaby zachęcić Was do wglądu w siebie i dodać odwagi do poszukiwania równowagi wewnętrznej       i z otoczeniem. Sprawić też, aby nie bać się rozmawiać o tym, co trudne w naszym życiu z psychologami, psychoterapeutami, psychiatrami, ale przede wszystkim z bliskimi”.

 

Autorem oraz realizatorem projektu jest artysta Grzegorz Chudy - twórca katowickiego szlaku beboków.

 

Śląskie opowieści o beboku najczęściej służyły dyscyplinowaniu niegrzecznych dzieci. Wedle przekazów beboki miały grasować w okolicach domów, czaić się w ciemnych kątach, piwnicach, a w reakcji na nieposłuszeństwo dzieci - straszyć je lub nawet porywać.    

Nawiązanie do przekazów ludowych nie jest jednak zbyt dosłowne i chociaż beboki są stworkami, to tak naprawdę są bardzo miłe i sympatyczne.

 

 

                                                        

 

 

 

W niedzielę 15 października 2023 zagłosujemy w wyborach parlamentarnych do Sejmu i Senatu.

 

Informujemy, że w Centrum Psychiatrii w Katowicach, przy ul. Korczaka 27 uruchomiony zostanie lokal Obwodowej Komisji Wyborczej nr 159, który czynny będzie w godzinach 7.00 – 21.00.

 

Na mocy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) wyborcy, którzy będą przebywać w dniu wyborów w szpitalach, domach pomocy społecznej i innych zakładach zostaną wpisani do spisów wyborców sporządzonych dla obwodów głosowania utworzonych w tych jednostkach i będą mogli głosować w tych obwodach. Pacjenci, którzy są unieruchomieni, będą mogli skorzystać z możliwości dostarczenia im urny wyborczej do łóżka. Wyborcy wpisani do spisu wyborców w szpitalu zostaną z urzędu skreśleni ze spisu w miejscu stałego zamieszkania. Osoby, które przybędą do szpitala w dniu wyborów, będą mogły głosować w obwodach utworzonych w tych jednostkach tylko na podstawie zaświadczeń o prawie do głosowania wydanym w urzędzie gminy swojego miejsca stałego zamieszkania. Wniosek o zmianę miejsca głosowania oraz o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów można złożyć do 12 października.

Udając się do lokalu wyborczego należy mieć przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem. Najlepszym wyborem będzie dowód osobisty. Alternatywnie można również skorzystać z paszportu. Karta do głosowania zostanie wydana wyłącznie po okazaniu dokumentu tożsamości. Nowością jest możliwość skorzystania z dowodu osobistego w aplikacji mObywatel.

10 października obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego.

Inicjatorzy wydarzenia: Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oraz Światowa Federacja Zdrowia Psychicznego zwracają tym samym szczególną uwagę na fakt, iż na całym świecie osoby cierpiące na choroby psychiczne w dalszym ciągu doświadczają naruszeń praw człowieka, jak wykluczanie z życia społecznego i dyskryminacja.

Zgodnie z definicją WHO zdrowie psychiczne oznacza nie tylko brak zaburzeń czy choroby, ale także potencjał psychiczny człowieka, umożliwiający zaspokojenie własnych potrzeb, osiąganie sukcesów, czerpanie radości i satysfakcji z życia, sprzyjający nawiązywaniu i utrzymywaniu dobrych relacji z innymi ludźmi oraz aktywnemu udziałowi w życiu społecznym. Dobre zdrowie psychiczne ma kluczowe znaczenie dla naszego ogólnego zdrowia. Schorzenia psychiczne mają bowiem wpływ na zdrowie fizyczne, dobre samopoczucie, aktywność zawodową i relacje międzyludzkie.

Według WHO w ciągu najbliższych lat zaburzenia psychiczne będą jednym z głównych problemów zdrowotnych dotykających ludzkość.

Ten dzień jest dla nas okazją by podnosić świadomość i inicjować działania promujące i chroniące zdrowie psychiczne. A pomaga nam już kolejny raz firma STOKSON Modern Bakery, dzięki której dzisiaj możemy częstować słodkimi pączkami pacjentów naszego Centrum.

Cukiernikom serdecznie dziękujemy!

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach uhonorowała

"Diamentowymi Czepkami" oraz odznaczeniami „Zasłużony dla

Samorządu Pielęgniarek i Położnych” kilkaset osób.

 

Wśród odznaczonych znalazły się pielęgniarki naszego Centrum.

 

Paniom Urszuli Fronc i Iwonie Łakomy, życząc dalszych sukcesów, serdecznie gratulujemy!

 

Statuetki oraz odznaczenia przyznawane są co roku za upowszechnianie etyki zawodowej, wzorowe wykonywanie obowiązków oraz współdziałanie na rzecz integrowania środowiska zawodowego.

 

Cieszymy się, że pracujemy z najlepszymi!