Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach uhonorowała

"Diamentowymi Czepkami" oraz odznaczeniami „Zasłużony dla

Samorządu Pielęgniarek i Położnych” kilkaset osób.

 

Wśród odznaczonych znalazły się pielęgniarki naszego Centrum.

 

Paniom Urszuli Fronc i Iwonie Łakomy, życząc dalszych sukcesów, serdecznie gratulujemy!

 

Statuetki oraz odznaczenia przyznawane są co roku za upowszechnianie etyki zawodowej, wzorowe wykonywanie obowiązków oraz współdziałanie na rzecz integrowania środowiska zawodowego.

 

Cieszymy się, że pracujemy z najlepszymi!