Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach uhonorowała

"Diamentowymi Czepkami" oraz odznaczeniami „Zasłużony dla

Samorządu Pielęgniarek i Położnych” kilkaset osób.

 

Wśród odznaczonych znalazły się pielęgniarki naszego Centrum.

 

Paniom Urszuli Fronc i Iwonie Łakomy, życząc dalszych sukcesów, serdecznie gratulujemy!

 

Statuetki oraz odznaczenia przyznawane są co roku za upowszechnianie etyki zawodowej, wzorowe wykonywanie obowiązków oraz współdziałanie na rzecz integrowania środowiska zawodowego.

 

Cieszymy się, że pracujemy z najlepszymi!

 

                                                                                  

                                     

          

       

 

 

Serdecznie zapraszamy Państwa 5 września w godzinach od 10:00 do 13:00 pod Teatr im. St. Wyspiańskiego w Katowicach na

ŚLĄSKIE OBCHODY DNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO! 

W programie: 

•    10:00 Otwarcie uroczystości – powitanie zebranych przez Panią Ewę Jędrychowską Płonkę – członka zarządu Krajowej Sekcji Psychiatrii Środowiskowej przy Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym

•    11:00 Prezentacja twórczości osób po przebytych kryzysach psychicznych 

•    12:00 Koncert zaproszonego na obchody zespołu muzycznego 

•    13:00 Zakończenie uroczystości 

Równolegle odbywać się będzie wystawa rękodzieła z ośrodków zajmujących się leczeniem i wsparciem osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, m. in.: •    Warsztat Terapii Zajęciowej Ad Vitam Dignam  •    Środowiskowy Dom Samopomocy „Ostoja” •    Centrum Psychiatrii im. dr. Krzysztofa Czumy •    Wojewódzka Poradnia Zdrowia Psychicznego •    Centrum Rehabilitacji Społecznej •    Spółka Zo.o. „Rehabilis” zajmująca się promocją zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży  •    Środowiskowy Dom Samopomocy przy Śląskim Stowarzyszeniu „Ad Vitam Dignam”

 

Hasło tegorocznych obchodów „Zdrowie psychiczne łączy pokolenia”

Zachęcamy do głosowania na nasz „Ogród terapeutyczny w Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy”, w ramach V edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego. Pragniemy stworzyć miejsce przystosowane do prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej hortiterapii i arteterapii oraz uczynić to miejsce przyjaznym dla wypoczynku i integracji pacjentów oraz odwiedzających - kod projektu: MBO-0008/W/23 w puli EKO. Równocześnie zachęcamy do oddawania głosów na projekt "Spotkajmy się w dialogu - wspieranie zdrowia psychicznego mieszkańców subregionu zachodniego". Kod projektu: podregion nr 3 MBO-0004/P3/23 w puli REGIO, który ma na celu stworzenie grup wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ich bliskich, opiekunów osób z chorobami otępiennymi, rodziców mających trudności wychowawcze, prelekcje destygmatyzacyjne o zaburzeniach psychicznych, kurs otwarty dialog i rozwój sieci społecznych w sytuacji kryzysu psychicznego dla pracujących w zawodach pomocowych, sesje terapeutyczne dla chorujących psychicznie i ich bliskich. To chyba jedyny projekt, w którym zaplanowano pulę na dostępność, np. gdyby na prelekcję zgłosił się ktoś głuchy, potrzebujący tłumacza języka migowego.

Liczymy na Państwa poparcie!

Głosowanie odbywa się elektronicznie, za pomocą aplikacji, dostępnej na stronie bo.slaskie.pl oraz papierowo poprzez wrzucenie karty do głosowania do urny. Do głosowania uprawnieni są wszyscy mieszkańcy województwa, którzy mogą wybierać spośród 113 zadań dopuszczonych do głosowania.

W ramach głosowania każdy mieszkaniec województwa śląskiego przyznaje po jednym punkcie dla zadań zgłoszonych w puli EKO oraz REGIO. Głosować można tylko jeden raz – podczas jednej sesji logowania należy wybrać zadania z obu pól.

Podczas głosowania należy podać swoje dane osobowe. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Oto 4 proste kroki, które należy wykonać, by zagłosować w panelu dostępnym na stronie bo.slaskie.pl:

  • KROK 1 – wybierz zadania: jedno zadanie w puli EKO oraz jedno zadanie w puli REGIO (z dowolnego podregionu). Jeżeli zmieniłeś zdanie i chcesz inaczej przyznać głosy - kliknij ponownie w wybrane zadanie. Możesz też kliknąć ANULUJ WYBÓR na dole strony - wówczas zostaną usunięte wszystkie zaznaczenia. Uwaga - wyboru dokonujemy podczas jednej sesji dla zadań w puli EKO i REGIO.
  • KROK 2 – uwierzytelnij się, podając swoje dane (numer telefonu, imię i nazwisko, numer PESEL, imię matki).
  • KROK 3 – potwierdź swój wybór, klikając WYŚLIJ
  • KROK 4 – zatwierdź oddawane punkty, wpisując kod, który otrzymasz smsem na wskazany numer telefonu, a następnie kliknij ZATWIERDŹ

Więcej informacji na bo.slaskie.pl                

 

W związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale 2023 r., z dniem 1 września 2023r. ustala się następujące opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii.

NAZWA

CENA

Jedna strona kopii dokumentacji medycznej*

0,49 zł

Jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej*

14,01 zł

Udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych*

2,80 zł

*Ustawa o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta oraz niektórych ustaw (Dz. U. z dnia 26 kwietnia 2017 r. poz. 836) wprowadza następujące definicje:

  • wyciąg, skrótowy dokument zawierający wybrane informacje lub dane z całości dokumentacji medycznej.
  • odpis, dokument wytworzony przez przepisanie tekstu z oryginału dokumentacji medycznej z wiernym zachowaniem zgodności co do treści z oryginałem.
  • kopia, dokument wytworzony przez odwzorowanie oryginału dokumentacji medycznej, w formie kserokopii albo odwzorowania cyfrowego (skanu)

Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:

  1. Pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 3;
  2. W związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1;
  3. W przypadku udostępniania dokumentacji Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych.

Powyższe ceny są cenami brutto, zawierają podatek VAT w wysokości 23%.