ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM DYREKTORA SZPITALA CENTRUM PSYCHIATRII IM.KRZYSZTOFA CZUMY Z DN.24.06.2021r PRZYWRÓCONE ZOSTAJĄ ODWIEDZINY PACJENTÓW NA TERENIE NASZEGO SZPITALA WEDŁUG ŚCIŚLE OKREŚLONYCH ZASAD :

  1. ODWIEDZINY PACJENTÓW ODBYWAJĄ SIĘ CODZIENNIE W WYZNACZONYCH GODZINACH ZGODNIE Z REGULAMINEM DANEGO ODDZIAŁU NA TERENIE SZPITALNEGO OGRODU, CZYLI NA WOLNYM POWIETRZU.
  1. PACJENT W CZASIE ODWIEDZIN PRZEBYWA NA TERENIE SZPITALA I NIE OPUSZCZA GO. STOSUJE SIĘ DO WYZNACZONEGO PRZEZ PERSONEL CZASU.
  1. OSOBA ODWIEDZAJĄCA NIE MOŻE MIEĆ ŻADNYCH OBJAWÓW INFEKCJI ( W TYM KASZLU, GORĄCZKI, BÓLU GARDŁA).
  1. ODWIEDZINY W POMIESZCZENIACH ODDZIAŁÓW MOGĄ SIĘ ODBYĆ TYLKO W WYJĄTKOWYCH PRZYPADKACH ZA ZGODĄ ORDYNATORA ODDIAŁU Z ZACHOWANIEM REŻIMU SANITARNEGO!