slaskie obchody dnia zdrowia psychicznego viii bieg marsz po zdrowie psychiczne 1003157700

 

Zapraszamy 24 września 2022 r. – sobota godzina 09:00 Burloch Arena ul. Bytomska 15, Ruda Śląska.

Każdego roku 10 października obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Jest to czas, gdy organizuje się wiele uroczystości oraz akcji promujących i edukacyjnych, a uwaga opinii publicznej w sposób szczególny koncentruje się na zagadnieniach związanych z tematem zdrowia psychicznego. Śląskie środowiska działające na rzecz osób chorujących psychicznie od wielu lat aktywnie i z zaangażowaniem, włączają się w organizacje śląskich obchodów tego święta. Celem organizatorów imprezy jest zwrócenie uwagi na dwie ważne społeczne kwestie - integracja z osobami chorującymi psychicznie oraz wpływ zdrowia fizycznego na dobry stan psychiczny. Naszą intencją jest przeciwdziałanie stygmatyzacji osób chorujących psychicznie, oraz popularyzacja idei higieny psychicznej poprzez aktywność fizyczną.

źródło: https://mosir.rsl.pl

 

Każdego roku, środowiska zintegrowane wokół zdrowia psychicznego organizują           społeczny akcent propagandowo – edukacyjny wokół tematów zagrożeń zdrowia psychicznego oraz problemów osób chorujących psychicznie. Intencją organizatorów

jest przeciwdziałanie stygmatyzacji społecznej tych osób i ich rodzin, popularyzacja

zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem czynników psychicznych.

 

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na kolejne

ŚLĄSKIE OBCHODY DNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO, które odbędą się 09.09.2022r.

w godzinach od 10:00 do 13:00 przed Teatrem im. St. Wyspiańskiego w Katowicach.

Hasło tegorocznych obchodów: „Zdrowie psychiczne łączy pokolenia”

W programie:

 • 10:00 Otwarcie uroczystości – powitanie zebranych przez Panią Ewę Jędrychowską Płonkę – członka zarządu Krajowej Sekcji Psychiatrii Środowiskowej przy Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym
 • 11:00 Prezentacja twórczości osób po przebytych kryzysach psychicznych
 • 12:00 Koncert zaproszonego na obchody zespołu muzycznego
 • 13:00 Zakończenie uroczystości

Równolegle będziemy prezentować wystawę rękodzieła z ośrodków zajmujących się leczeniem i wsparciem osób osób

z doświadczeniem kryzysu psychicznego:

 • Warsztat Terapii Zajęciowej Ad Vitam Dignam
 • Środowiskowy Dom Samopomocy „Ostoja”
 • Centrum Psychiatrii im. dr. Krzysztofa Czumy
 • Oddział Dzienny Psychiatryczny w Siemianowicach Śląskich
 • Spółka z o.o. „Rehabilis” zajmująca się promocją zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
 • NZOZ Feniks
 • Środowiskowy Dom Samopomocy przy Śląskim Stowarzyszeniu „Ad Vitam Dignam”

Serdecznie Państwa zapraszamy!

Załącznik nr 3

do Regulaminu Organizacyjnego z dnia 25 kwietnia 2017 roku

Centrum Psychiatrii w Katowicach

im. dr. Krzysztofa Czumy

Cennik dokumentacji medycznej

W związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale 2022 r., z dniem 1 września 2022 r. ustala się następujące opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii.

NAZWA

CENA

Jedna strona kopii dokumentacji medycznej*

0,43 zł

Jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej*

12,31 zł

Udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych*

2,46 zł

*Ustawa o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta oraz niektórych ustaw (Dz. U. z dnia 26 kwietnia 2017 r. poz. 836) wprowadza następujące definicje:

 • wyciąg, skrótowy dokument zawierający wybrane informacje lub dane z całości dokumentacji medycznej.
 • odpis, dokument wytworzony przez przepisanie tekstu z oryginału dokumentacji medycznej z wiernym zachowaniem zgodności co do treści z oryginałem.
 • kopia, dokument wytworzony przez odwzorowanie oryginału dokumentacji medycznej, w formie kserokopii albo odwzorowania cyfrowego (skanu)

Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:

 1. Pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 3;
 2. W związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1;
 3. W przypadku udostępniania dokumentacji Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych.

Powyższe ceny są cenami brutto, zawierają podatek VAT w wysokości 23%.