Zachęcamy do głosowania na nasz „Ogród terapeutyczny w Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy”, w ramach V edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego. Pragniemy stworzyć miejsce przystosowane do prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej hortiterapii i arteterapii oraz uczynić to miejsce przyjaznym dla wypoczynku i integracji pacjentów oraz odwiedzających - kod projektu: MBO-0008/W/23 w puli EKO. Równocześnie zachęcamy do oddawania głosów na projekt "Spotkajmy się w dialogu - wspieranie zdrowia psychicznego mieszkańców subregionu zachodniego". Kod projektu: podregion nr 3 MBO-0004/P3/23 w puli REGIO, który ma na celu stworzenie grup wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ich bliskich, opiekunów osób z chorobami otępiennymi, rodziców mających trudności wychowawcze, prelekcje destygmatyzacyjne o zaburzeniach psychicznych, kurs otwarty dialog i rozwój sieci społecznych w sytuacji kryzysu psychicznego dla pracujących w zawodach pomocowych, sesje terapeutyczne dla chorujących psychicznie i ich bliskich. To chyba jedyny projekt, w którym zaplanowano pulę na dostępność, np. gdyby na prelekcję zgłosił się ktoś głuchy, potrzebujący tłumacza języka migowego.

Liczymy na Państwa poparcie!

Głosowanie odbywa się elektronicznie, za pomocą aplikacji, dostępnej na stronie bo.slaskie.pl oraz papierowo poprzez wrzucenie karty do głosowania do urny. Do głosowania uprawnieni są wszyscy mieszkańcy województwa, którzy mogą wybierać spośród 113 zadań dopuszczonych do głosowania.

W ramach głosowania każdy mieszkaniec województwa śląskiego przyznaje po jednym punkcie dla zadań zgłoszonych w puli EKO oraz REGIO. Głosować można tylko jeden raz – podczas jednej sesji logowania należy wybrać zadania z obu pól.

Podczas głosowania należy podać swoje dane osobowe. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Oto 4 proste kroki, które należy wykonać, by zagłosować w panelu dostępnym na stronie bo.slaskie.pl:

 • KROK 1 – wybierz zadania: jedno zadanie w puli EKO oraz jedno zadanie w puli REGIO (z dowolnego podregionu). Jeżeli zmieniłeś zdanie i chcesz inaczej przyznać głosy - kliknij ponownie w wybrane zadanie. Możesz też kliknąć ANULUJ WYBÓR na dole strony - wówczas zostaną usunięte wszystkie zaznaczenia. Uwaga - wyboru dokonujemy podczas jednej sesji dla zadań w puli EKO i REGIO.
 • KROK 2 – uwierzytelnij się, podając swoje dane (numer telefonu, imię i nazwisko, numer PESEL, imię matki).
 • KROK 3 – potwierdź swój wybór, klikając WYŚLIJ
 • KROK 4 – zatwierdź oddawane punkty, wpisując kod, który otrzymasz smsem na wskazany numer telefonu, a następnie kliknij ZATWIERDŹ

Więcej informacji na bo.slaskie.pl                

 

W związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale 2023 r., z dniem 1 września 2023r. ustala się następujące opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii.

NAZWA

CENA

Jedna strona kopii dokumentacji medycznej*

0,49 zł

Jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej*

14,01 zł

Udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych*

2,80 zł

*Ustawa o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta oraz niektórych ustaw (Dz. U. z dnia 26 kwietnia 2017 r. poz. 836) wprowadza następujące definicje:

 • wyciąg, skrótowy dokument zawierający wybrane informacje lub dane z całości dokumentacji medycznej.
 • odpis, dokument wytworzony przez przepisanie tekstu z oryginału dokumentacji medycznej z wiernym zachowaniem zgodności co do treści z oryginałem.
 • kopia, dokument wytworzony przez odwzorowanie oryginału dokumentacji medycznej, w formie kserokopii albo odwzorowania cyfrowego (skanu)

Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:

 1. Pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 3;
 2. W związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1;
 3. W przypadku udostępniania dokumentacji Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych.

Powyższe ceny są cenami brutto, zawierają podatek VAT w wysokości 23%.

Miło nam poinformować o zgłoszeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Ogród terapeutyczny w Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy”, do zrealizowania w ramach V edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego.

Ogród terapeutyczny powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie szpitala – Centrum Psychiatrii im. dr. Krzysztofa Czumy przy ul. Korczaka 27 w Katowicach. Zadanie to ma na celu stworzenie miejsca przystosowanego do prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej hortiterapii
i arteterapii oraz stworzenia przyjaznego miejsca wypoczynku i integracji dla pacjentów oraz odwiedzających. Hortiterapia wspomaga leczenie tradycyjne w rehabilitacji ruchowej, społecznej oraz zdrowia psychicznego. Jest to metoda potocznie nazywana leczeniem ogrodowym, ma dobry wpływ terapeutyczny, stymuluje zmysły, poprawia samopoczucie oraz zwiększa sprawność motoryczną osób z zaburzeniami ruchowymi i psychicznymi. W ramach inwestycji powstanie miejsce do prowadzenia zajęć na otwartym terenie, umożliwiające organizację zajęć integracyjnych, altana z zielonym dachem oraz tarasy spacerowe z ławkami, gdzie pacjenci wraz z bliskimi i odwiedzającymi będą mogli przebywać w otoczeniu zieleni. Obok działań prozdrowotnych projekt zapewnia rozwiązania ekologiczne przez rozszczelnienie nawierzchni asfaltowej, stworzenie ścieżek spacerowych oraz pól retencjonujących wodę.

Prosimy Państwa o głosy!

Kod projektu: MBO-0008/W/23

Głosowanie odbywa się elektronicznie, za pomocą aplikacji, dostępnej na stronie bo.slaskie.pl oraz papierowo poprzez wrzucenie karty do głosowania do urny. Do głosowania uprawnieni są wszyscy mieszkańcy województwa, którzy mogą wybierać spośród 113 zadań dopuszczonych do głosowania.

W ramach głosowania każdy mieszkaniec województwa śląskiego przyznaje po jednym punkcie dla zadań zgłoszonych w puli EKO oraz REGIO. Głosować można tylko jeden raz – podczas jednej sesji logowania należy wybrać zadania z obu pól.

Podczas głosowania należy podać swoje dane osobowe. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Oto 4 proste kroki, które należy wykonać, by zagłosować w panelu dostępnym na stronie bo.slaskie.pl:

 • KROK 1 – wybierz zadania: jedno zadanie w puli EKO oraz jedno zadanie w puli REGIO (z dowolnego podregionu). Jeżeli zmieniłeś zdanie i chcesz inaczej przyznać głosy - kliknij ponownie w wybrane zadanie. Możesz też kliknąć ANULUJ WYBÓR na dole strony - wówczas zostaną usunięte wszystkie zaznaczenia. Uwaga - wyboru dokonujemy podczas jednej sesji dla zadań w puli EKO i REGIO.
 • KROK 2 – uwierzytelnij się, podając swoje dane (numer telefonu, imię i nazwisko, numer PESEL, imię matki).
 • KROK 3 – potwierdź swój wybór, klikając WYŚLIJ
 • KROK 4 – zatwierdź oddawane punkty, wpisując kod, który otrzymasz smsem na wskazany numer telefonu, a następnie kliknij ZATWIERDŹ

Więcej informacji na bo.slaskie.pl    

              

     

Attachments:
Download this file (Poster.pdf)wizualizacja projektu[wizualizacja projektu]3239 kB

Każda osoba korzystająca ze świadczeń psychiatrycznej opieki zdrowotnej ma prawo do pomocy
w ochronie swoich praw. Prawo to przysługuje również osobom bliskim pacjenta- przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu
.

W sprawach związanych z pobytem w szpitalu lub oddziale psychiatrycznym lub terapii uzależnień właściwy jest Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

 

RZECZNIK PRAW PACJENTA

SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO

w Oddziale Psychiatrycznym w Katowicach

Grzegorz Pendrasik

             kontakt  telefoniczny: 664 089 561 w godz. 7:00- 15.00 (od poniedziałku do piątku)

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

spotkanie osobiste na terenie szpitala lub oddziału po wcześniejszym umówieniu się

                        Sprawy do Rzecznika można zgłaszać również do Biura Rzecznika Praw Pacjenta na adres:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. poprzez ePUAP

lub na adres pocztowy:

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

ul. Płocka 11/13
 
01 - 231 Warszawa

      

Do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego należy:

 • Pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem leczeniem, warunkami pobytu                   i
  i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego;
 • Wyjaśnianie lub pomoc w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg;
 • Współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym pacjenta;
 • Inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny;

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego jest pracownikiem Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Więcej informacji dotyczących praw pacjenta można uzyskać:

na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta: rpp.gov.pl

Telefoniczna Informacja Pacjenta: 800-190-590 (od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 18.00)

 

 

1460x616 Nawigator pacjenta to publikacja w formie pytań i odpowiedzi, która pokazuje czytelnikom jak poruszać się w systemie ochrony zdrowia. Ma za zadanie w prosty i zrozumiały sposób wyjaśniać skomplikowane zagadnienia, które często stanowią problem dla pacjentów poszukujących drogi do szybkiego otrzymania pomocy medycznej i skutecznego leczenia. Nawigator opracowało grono lekarzy rodzinnych, pracujących w POZ oraz eksperci Rzecznika Praw Pacjenta.

Nawigator jest podzielony na rozdziały tematyczne, ułatwiające szybkie dotarcie bezpośrednio do interesującego zagadnienia. To między innymi: podstawowa opieka zdrowotna, teleporady, opieka koordynowana czy poradnie specjalistyczne.

Publikacja wskazuje również, w jakich sytuacjach udać się na SOR, a kiedy wezwać na pomoc zespół ratownictwa medycznego. Nie brakuje także rozdziałów poświęconych opiece psychiatrycznej i hospicyjnej, pediatrii czy opiece nad ciężarną pacjentką. Nawigator wyjaśnia także zasady refundacji leków oraz wyrobów medycznych, otrzymania zwolnienia lekarskiego oraz prawa do opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny. Odpowiada także na pytania odnośnie zasad działania transportu sanitarnego i zaświadczeń lekarskich oraz opieki hospicyjnej. Z Nawigatora pacjent dowie się jakie ma prawa, a także jakie badania profilaktyczne może wykonać.

To praktyczne i aktualne narzędzie dla pacjentów, ale też nieocenione źródło wiedzy dla pracowników placówek medycznych.

Informator jest dostępny do pobrania na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta: https://www.gov.pl/web/rpp/nawigator-pacjenta-praktyczny-poradnik-jak-poruszac-sie-po-systemie-ochrony-zdrowia

Żródło: https://www.gov.pl/web/rpp